Prawo Jedności Historia Ziemi: Atlantyda

Ukryj menu

Znaleziono 11 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Historia Ziemi” ma 18 podkategorii.

Atlantyda

10.15 Pytający: Zastanawiałem się nad pojawianiem się cywilizacji zwanej Atlantydą i Lemurią, o sposobie, w jaki te cywilizacje powstały i skąd się wzięły [niesłyszalne] cywilizacje?

Ra: Jestem Ra. To jest ostatnie pytanie podczas tej pracy. Cywilizacje Atlantydy i Lemurii to nie jedna, ale dwie. Spójrzmy najpierw na byty Mu.

Były to istoty o nieco prymitywnej naturze, ale te, które miały bardzo zaawansowane duchowe zniekształcenia. Cywilizacja ta była częścią tego cyklu, doświadczanego wcześniej w ciągu cyklu w czasie około pięć trzy zero zero zero, pięćdziesiąt trzy tysiące [53 000] waszych lat temu. Było to użyteczne i nieszkodliwe miejsce, które zostało zatopione pod oceanem podczas korekty płyt tektonicznych twojej planety bez ich własnego działania.

Wysłali ocalałych do wielu miejsc, które nazywacie Rosją, Ameryką Północną i Ameryką Południową. Indianie, którym zaczęliście współczuć w swoim zniekształceniu kompleksu społecznego, są potomkami tych bytów. Podobnie jak inni wcieleni w tym cyklu, przybyli skądś indziej. Jednak te szczególne byty zostały w dużej mierze zabrane z planety drugiej gęstości, która z powodu wieku swojego Słońca miała pewne trudności w osiągnięciu warunków życia trzeciej gęstości. Ta planeta pochodzi z Galaktyki Deneb.

Rasa Atlantydzka była bardzo zlepionym kompleksem społecznym, który zaczął tworzyć około trzy jeden zero zero zero, trzydzieści jeden tysięcy [31 000] lat w przeszłości waszej iluzji kontinuum przestrzeni/czasu. Było to powoli rozwijające się i bardzo rolniczne społeczeństwo aż do około jedn pięć zero zero zero, piętnastu tysięcy [15 000] waszych lat temu. Szybko zdobyło wysokie zrozumienie technologiczne, które spowodowało, że mógło ono wykorzystywać inteligentną nieskończoność w mniej pouczający sposób.

Możemy dodać, że używali również inteligentnej energii, doskonale manipulując naturalnym napływem promieni indygo lub szyszynki z boskiej lub nieskończonej energii. W ten sposób mogli tworzyć formy życia. Zaczęli to robić zamiast leczyć i doskonalić własne kompleksy umysł/ciało/duch, zwracając swoje zniekształcenia w stronę tego, co można nazwać negatywnym.

Około jedenastu tysięcy [11 000] waszych lat temu, pierwsza z tak zwanych przez was wojen spowodowała, że około czterdziestu procent tej populacji opuściło tą gęstość z powodu rozpadu ciała. Drugi i najbardziej niszczycielski z konfliktów miał miejsce w przybliżeniu jeden zero osiem dwa jeden, dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden [10 821] lat w przeszłości, zgodnie z waszą iluzją. Zmieniło to konfigurację powierzchni ziemi i znaczna część Atlantydy przestała istnieć, została zalana. Trzy z pozytywnie zorientowanych grup Atlantyckich opuściły to położenie geograficzne przed tą dewastacją, umieszczając się na obszarach górskich tego, co nazywacie Tybetem, Peru i Turcją.

Czy masz jakieś krótkie pytania przed zakończeniem tego spotkania?

22.18 Pytający: Czy była to następna akcja podjęta przez Konfederację, gdy nastąpiło wezwanie?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

22.19 Pytający: Kto lub jaka grupa wywołała to wezwanie i jakie działania podjęła Konfederacja?

Ra: Wezwanie pochodziło od Atlantydów. To wezwanie dotyczyło tego, co nazwalibyście zrozumieniem, ze zniekształceniem w kierunku pomagania innym. Podejmowane działania to takie, w których bierzesz udział w tym momencie: przekazanie informacji przez kanały, jakbyście je nazywali.

22.20 Pytający: Czy było to pierwsze wezwanie zanim Atlantyda stała się technologicznie zaawansowana?

Ra: Jestem Ra. To jest w zasadzie poprawne.

22.21 Pytający: Czy w takim razie postęp technologiczny Atlantydy nastąpił z powodu tego wezwania? Zakładam, że wezwanie zostało odebrane, aby przynieść im Prawo Jedności i Prawo Miłości jako zniekształcenie Prawa Jedności, ale czy oni również otrzymali informacje technologiczne, które spowodowały, że wyrosli na tak wysoce technologiczne społeczeństwo?

Ra: Jestem Ra. Nie na początku. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy po raz pierwszy pojawiliśmy się na niebie nad Egiptem i kontynuowaliśmy później, Atlantydom, którzy osiągnęli poziom filozoficznego zrozumienia, jeżeli możemy naciągnąć znaczenie tego słowa które jest zgodne z komunikacją, pojawiły się inne istoty Konfederacji, aby zachęcić i zainspirować studia nad tajemnicą jedności

Jednakże w odpowiedzi na prośby o uzdrowienie i inne zrozumienia przekazywano informacje dotyczące kryształów i budowy piramid oraz, jak byście to nazwali, świątyń, które były związane ze szkoleniem.

22.22 Pytający: Czy to szkolenie było tym samym typem szkolenia początkowego, które przeprowadzono z Egipcjanami?

Ra: Jestem Ra. To szkolenie różniło się tym, że kompleks społeczny był, powiedzmy, bardziej wyrafinowany, mniej sprzeczny i barbarzyński w sposobie myślenia. Dlatego świątynie były raczej świątyniami nauki niż próbą całkowitego oddzielenia uzdrowicieli i postawienia ich na piedestale.

22.23 Pytający: Czy więc w tych świątyniach szkoleni byli ci, których nazwalibyśmy kapłanami?

Ra: Jestem Ra. Nie nazwałbyś ich kapłanami w sensie celibatu, posłuszeństwa i ubóstwa. Byli kapłanami w sensie tych oddanych uczeniu się

Trudności stały się oczywiste, gdy osoby przeszkolone w tej nauce zaczęły próbować używać mocy kryształów do innych rzeczy niż leczenie, ponieważ byli zaangażowani nie tylko w naukę ale zaangażowali się w coś, co nazwalibyście strukturą rządową.

22.24 Pytający: Czy wszystkie ich informacje zostały im przekazane w sposób, w jaki obecnie podajesz nasze informacje, za pośrednictwem narzędzia takiego jak ten instrument?

Ra: Jestem Ra. Od czasu do czasu zdarzały się odwiedziny, ale nie miały znaczenia w, powiedzmy, historycznym przebiegu wydarzeń w waszym kontinuum przestrzeni/czasu.

22.25 Pytający: Czy konieczne było, aby mieli jednolity kompleks społeczny, aby te wizyty miały miejsce? Jakie warunki były... Chcę powiedzieć, jakie warunki były konieczne, aby te odwiedziny miały miejsce?

Ra: Jestem Ra. Warunki były dwa: powołanie grupy ludzi, których kwadrat pokonał zintegrowany opór tych, którzy nie chcieli szukać ani się uczyć; drugi wymóg, względna naiwność tych członków Konfederacji, którzy uważali, że bezpośrednie przekazywanie informacji byłoby z konieczności równie pomocne dla Atlantydów, jak dla istoty Konfederacji.

22.27 Pytający: Rozumiem. Przedstawię obraz Atlantydy, jaki mam teraz, a ty możesz mi powiedzieć czy mam rację

Mamy stan, w którym wystarczająco duża liczba istot z Atlantydy zaczęła przynajmniej poruszać się w kierunku Prawa Jedności i żyć zgodnie z Prawem Jedności, aby ich wezwanie zostało usłyszane przez Konfederację. To wezwanie zostało usłyszane, ponieważ używając Prawa Kwadratów, pokonało opór atlantydzkich istot, które nie wzywały. Konfederacja używała wtedy kanałów, takiego jak używamy teraz do komunikacji, a także nawiązała bezpośredni kontakt, ale okazało się to błędem, ponieważ zostało to zniekształcone przez niektóre istoty Atlantydy. Czy to jest poprawne?

Ra: Jest to poprawne z jednym wyjątkiem. Jest tylko jedno prawo. To jest Prawo Jedności. Inne tak zwane prawa są zniekształceniami tego prawa, niektóre z nich są pierwotne i najważniejsze dla zrozumienia postępu. Jednakże dobrze jest, aby każde tak zwane prawo, które nazywamy także „drogą”, było rozumiane raczej jako zniekształcenie niż prawo. W Prawie Jedności nie ma wielości

To będzie ostatnie pytanie podczas trwania tej pracy. Proszę zadaj je teraz.

22.28 Pytający: Jakie było - jedyne pytanie, które chciałem zadać, które przychodzi mi do głowy, to: Czy mógłbyś podać mi średnią długość życia populacji Atlantydy?

Ra: Jestem Ra. Jak już powiedzieliśmy, średnia długość życia jest myląca. Atlantydzi we wczesnym okresie swojego doświadczenia kulturowego przywykli do życia od siedemdziesięciu [70] do stu czterdziestu [140] lat, oczywiście w przybliżeniu. Ze względu na rosnące pragnienie władzy, czas życia gwałtownie skrócił się w późniejszych stadiach tej cywilizacji, dlatego poproszono o informację o uzdrawianiu i odmładzaniu

Czy masz jakieś krótkie pytania, zanim zakończymy?

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2021 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy