Prawo Jedności Wyniki wyszukiwania dla ‘pokornymi pos��a��cami pos��a��cem’

Ukryj menu

Znaleziono 7 wyników.

Typ wyszukiwania: każdy / wszystko / wyrażenie.
Sortuj według: znaczenie / sesja.

28.16 Pytający: Czy chcesz powiedzieć, że istnieje nieskończona liczba oktaw gęstości od jeden do osiem?

Ra: Jestem Ra. Chcemy ustalić, że jesteśmy naprawdę pokornymi posłańcami Prawa Jedności. Możemy rozmawiać z tobą o naszych doświadczeniach i naszym zrozumieniu oraz nauczać/uczyć się w ograniczony sposób. Nie możemy jednak mówić z pełną znajomością wszystkich kreacji. Wiemy tylko, że są nieskończone. Zakładamy nieskończoną liczbę oktaw

Jednakże nasi nauczyciele wywarli na nas wrażenie, że istnieje okryta tajemnicą jedność stworzenia, w której cała świadomość łączy się okresowo i znowu się zaczyna. Tak więc możemy tylko powiedzieć, że zakładamy nieskończony postęp, chociaż rozumiemy, że ma on charakter cykliczny i, jak powiedzieliśmy, jest otoczony tajemnicą.

13.1 Pytający: Pierwsza rzecz, którą chciałbym zrobić, to przeprosić za głupie pytania, które zadałem, szukając tego, co powinniśmy zrobić. Uważam, że to, co robimy, jest wielkim zaszczytem i przywilejem, będąc jednocześnie pokornymi posłańcami Prawa Jedynego i obecnie wierzę, że sposobem przygotowania tej książki jest rozpoczęcie od początku stworzenia, poprzez ewolucję człowieka oraz ewolucję człowieka na Ziemi, do tego, w sposób najlepszy z moich [niesłyszalne], przez cały czas badając, w jaki sposób zastosowano Prawo Jedności [niesłyszalne]. Myślę także... że muszę dokończyć książkę. . . niech materiał, który już mamy, tworzy koniec książki. [niesłyszalne

Sugerowałbym również tytuł książki Prawo Jedności. Jako autora chciałbym dać, Ra. Zgodziłbyś się na to?

Ra: Jestem Ra. Twoje zapytanie jest niejasne. Czy mógłbyś podać osobne zapytania dla każdego obszaru umowy?

49.6 Pytający: Jaki proces byłby zalecany dla prawidłowego przebudzenia, jak to mówią, kundalini i jaka to byłaby wartość?

Ra: Jestem Ra. Metafora zwiniętego węża wzywanego w górę jest bardzo odpowiednia do rozważenia przez waszych ludzi. Tego właśnie próbujesz gdy szukasz. Jak już powiedzieliśmy, istnieją wielkie nieporozumienia dotyczące tej metafory i natury dążenia do jej celu.* Musimy uogólniać i prosić, abyś zrozumiał, że w efekcie czyni to znacznie mniej użytecznym niż to czym my się dzielimy. Jednakże, ponieważ każda jednostka jest wyjątkowa, ogólniki są naszym udziałem podczas komunikowania się w celu możliwego wywarcia pozytywnego wpływu

Mamy dwa rodzaje energii. Staramy się zatem, jako istoty w jakimkolwiek prawdziwym kolorze tej oktawy, przesuwać miejsce spotkania natur wewnętrznych i zewnętrznych coraz dalej i dalej lub w górę wzdłuż centrów energii. Dwie metody podejścia do tego z rozsądną metodą to po pierwsze osadzenie w sobie tych doświadczeń, które są przyciągane do istoty przez biegun południowy. Każde doświadczenie będzie musiało być obserwowane, doświadczane, zrównoważone, zaakceptowane i osadzone w jednostce. Gdy istota rośnie w samoakceptacji i świadomości katalizatora, miejsce wygodnego siedzenia dla tych doświadczeń podniesie się do nowej istoty o prawdziwym kolorze. Doświadczenie, cokolwiek by to nie było, zostanie osadzone w czerwonym promieniu i rozważone co do jego przetrwania i tak dalej

Każde doświadczenie będzie zrozumiane sekwencyjnie przez rosnący i poszukujący kompleks umysłu/ciała/ducha w kategoriach przetrwania, następnie w kategoriach osobistej tożsamości, następnie w kategoriach relacji społecznych, następnie w kategoriach uniwersalnej miłości, następnie w kategoriach tego, jak to doświadczenie może zapoczątkować swobodną komunikację, następnie w kategoriach tego, w jaki sposób doświadczenie może być powiązane z uniwersalnymi energiami, aż wreszcie w kategoriach sakramentalnej natury każdego doświadczenia

W międzyczasie Stwórca przebywa wewnątrz. Na biegunie północnym korona jest już na głowie, a istota jest potencjalnie bogiem. Ta energia powstaje poprzez pokorne i ufne przyjęcie tej energii poprzez medytację i kontemplację siebie i Stwórcy

Tam, gdzie spotykają się te energie, wąż osiągnie swój szczyt. Kiedy ta rozwinięta energia zbliża się do uniwersalnej miłości i promienistej istoty, istota znajduje się w stanie, w którym możliwość zbioru istoty jest bliska

16.22 Pytający: Dziękuję bardzo. W poprzednim materiale, zanim się z wami komunikowaliśmy, Konfederacja stwierdziła, że tak naprawdę nie ma przeszłości ani przyszłości - wszystko jest obecne. Czy to byłaby dobra analogia?

Ra: Jestem Ra. W trzeciej gęstości jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. W przeglądzie takim jakim istota mogłaby mieć, usunięta z kontinuum czasoprzestrzennego, można zauważyć, że w cyklu dopełnienia istnieje tylko teraźniejszość. My sami staramy się nauczyć tego zrozumienia. Na siódmym poziomie, czy wymiarze, jeśli nasze pokorne wysiłki okażą się wystarczające, staniemy się jednością ze wszystkim, nie mając w ten sposób pamięci, tożsamości, przeszłości ani przyszłości, ale istniejąc we wszystkim.

24.17 Pytający: Czy mógłbyś mi powiedzieć, dlaczego grupa Oriona musiała odejść po - wydaje mi się, że to jest sześćset lat - dlaczego musieli odejść?

Ra: Jestem Ra. Chociaż wrażenie, jakie wywarli na tych, którzy ich wzywali, było takie, że istoty te były grupą elitarną, wydarzyło się to, co znacie jako Diaspora, powodując duże rozproszenie tych ludów, tak że stały się pokorniejszą i bardziej honorową rasą, mniej wojowniczą i bardziej świadomą miłującej dobroci Jedynego Stwórcy

Stworzenie wokół nich miało tendencję do bycia nieco wojowniczym, nieco zorientowanym na zniewolenie innych, ale oni sami, będąc celem grupy Oriona poprzez ich genetyczną wyższość/słabość, stali się czymś, co można nazwać słabszymi, pozwalając w ten sposób na uczucia wdzięczności za sąsiadów, ich rodzinę i ich Jedynego Stwórcę by zacząć leczyć uczucia elitaryzmu, które doprowadziły do zniekształceń w kierunku władzy nad innymi, które to spowodowały ich własną wojowniczość

Wszelkie krótkie pytania można zadawać teraz.

13.4 Pytający: Czy możesz określić, kto powinien być autorem książki?

Ra: Mogę tylko poprosić, aby jeśli twoje rozeznanie/zrozumienie sugeruje użycie tego kompleksu wibracyjnego dźwięku, Ra, zostało dołączone wyrażenie „Pokorny posłaniec Prawa Jedności”.

2.6 Pytający: Uznaj je za zadane. Mam na myśli to, że nie mam już nic więcej. Jakie jest właściwe użycie tego instrumentu? Co powinniśmy zrobić, aby zmaksymalizować jej umiejętności… dla wygody, odświeżenia i tak dalej?

Ra: Jestem Ra. Cieszymy się, że zadałeś to pytanie, ponieważ rozumiemy, że nie mamy prawa/obowiązku dzielenia się naszym spostrzeżeniem na dowolny temat, z wyjątkiem filozofii, bez bezpośredniego pytania. Jednak ten [kompleks] umysłu/ciała/ducha nie jest właściwie wykorzystywany, dlatego odczuwa niepotrzebne zniekształcenie ciała w obszarze zmęczenia.

Wibracje można oczyścić po prostu stojąc w kręgu Jedności, któremu towarzyszą wibracje słowne w następującym dialogu:

Pytanie: „Jakie jest prawo?”

Odpowiedź: "Prawo jest Jednością"

Pytanie: „Dlaczego tu jesteśmy?”

Odpowiedź: „Szukamy Prawa Jedności.”

Pytanie: „Dlaczego szukamy Ra?”

Odpowiedź: „Ra jest pokornym posłańcem Prawa Jedności”.

Razem: „Radujmy się i oczyść to miejsce w imię Prawa Jedności. Nie pozwalamy, aby jakakolwiek myśl formowała się w kręgu, który obchodziliśmy wokół tego instrumentu, ponieważ Prawem jest Jedność."

Instrument w tym czasie powinien być w transie. Prawidłowym ułożeniem jest skierowanie głowy w kierunku 20 stopni na północny wschód. Jest to kierunek, z którego promieniują nowsze lub New-age zniekształcenia miłości/światła, które są mniej zniekształcone, i ten instrument znajdzie w nich komfort. To to wrażliwy instrument, przez które rozumiemy, że zniekształcenia, które wchodzą w jego kompleks umysł/ciało/duch, pochodzą z dowolnego zmysłu. Dlatego dobrze jest wykonać następujące czynności:

Umieść dziewiczą szklankę wody obok głowy istoty.

Po środku książka, która jest najbliższa zniekształceniom umysłowym instrumentu, które są możliwie ściśle związane z Prawem Jedności, która jest Biblią, którą najczęściej dotyka.

Po drugiej stronie Biblii niewielka ilość kadzidełek lub kadzideł w dziewiczej kadzielicy.

Umieść białą świecę za książką symbolizującą Jedność, otwartą na pierwszym rozdziale Ewangelii wg św. Jana.

Instrument ten zostanie wzmocniony poprzez noszenie białej szaty. Instrument powinien być przykryty i leżeć z zakrytymi oczami.

Uważamy, że chociaż jest to kompleks działań/okoliczności i może brzmieć bardzo zniekształcony w związku z celowym doświadczeniem nauczania/uczenia się, ten rozwój techniki transu złagodzi zniekształcenie umysłów osób wokół instrumentu, ponieważ zauważą poprawę zniekształcenia instrumentu z powodu zmęczenia. Dodamy tylko, że jeśli te sesje nauczania/uczenia się odbywają się w czasie/przestrzeni, gdy twoje ciało słoneczne nie świeci w pokoju, najlepiej zwrócić się do instrumentu przed włączeniem mechanizmu oświetleniowego.

Jestem Ra. Zostawiam was w chwale i pokoju Jednego Stwórcy. Radujcie się w miłości/świetle i idźcie naprzód w mocy Jednego Stwórcy. Opuszczamy was w radości. Adonai.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2022 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy