Prawo Jedności Definicje

Ukryj menu

Znaleziono 35 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Definicje” ma 20 podkategorii.

Kompleks koncepcyjny

Pytający: Stwierdziliście, że każdy archetyp to kompleks koncepcji. Czy mógłbyś określić, co masz na myśli przez to stwierdzenie?

Ra: Jestem Ra. Na pierwszy rzut oka taka definicja jest bezpodstawna, będąca błędnym kołem. Kompleks pojęciowy jest kompleksem pojęć, tak jak cząsteczka jest kompleksową strukturą złożoną z więcej niż jednego typu węzła energetycznego lub atomu. Każdy atom w cząsteczce ma swoją unikalną tożsamość i w jakiś sposób można go z cząsteczki usunąć. Cząsteczka wody może, za pomocą środków chemicznych, zostać podzielona na wodór i tlen. Oddzielnie nie można ich traktować jako równych wodzie. Gdy tworzą strukturę molekularną, gdzie woda jest tego przykładem, są one bezsprzecznie wodą.

Właśnie w ten sposób każdy archetyp zawiera w sobie kilka podstawowych atomów bytu organizacyjnego. Oddzielnie nie można zobaczyć ogólnej struktury kompleksu. Razem kompleks konceptów to nierozerwalnie jedno.

Jednakże, tak jak najbardziej przydatne jest uchwycenie potencjałów konstytuującej natury wody w waszych fizycznych systemach, tak też w uchwyceniu natury archetypu przydatne jest posiadanie wyczucia jego pojęć składowych.

Powrót do góry

Skrystalizowana istota

Pytający: Czy możesz zdefiniować, co masz na myśli, mówiąc o „skrystalizowanej istocie”?

Ra: Jestem Ra. Użyliśmy tego konkretnego terminu, ponieważ ma on dość dokładne znaczenie w waszym języku. Kiedy z fizycznego materiału tworzy się struktura krystaliczna, pierwiastki obecne w każdej cząsteczce są związywane w regularyzowany sposób z elementami w innych cząsteczkach. Tak więc struktura jest regularna i gdy jest w pełni i doskonale skrystalizowana, ma określone właściwości. Nie rozszczepi się ani nie pęknie; jest bardzo silna bez wysiłku; i jest promienna, zamieniając światło w piękne refrakcje sprawiając przyjemność wielu [istotom].

Powrót do góry

Gęstość

Pytający: Czy mógłbyś zdefiniować słowo gęstość, w taki sobsób w jaki go używaliśmy, aby dać nam nieco lepsze pojęcie o koncepcie tego terminu, kiedy jest przez ciebie używany?

Ra: Jestem Ra. Termin gęstość jest, jak byście to nazwali, terminem matematycznym. Najbliższą analogią jest muzyka, gdzie po siedmiu nutach na twojej zachodniej skali, jeśli wolisz, ósma nuta rozpoczyna nową oktawę. W waszej wielkiej oktawie istnienia, którą z wami dzielimy, jest siedem oktaw czyli gęstości. W każdej gęstości jest siedem sub-gęstości. W każdej sub-gęstości siedem sub-sub-gęstości i tak dalej w nieskończoność.

Powrót do góry

Transfer energii

Pytający: Dziękuję. Czy mógłbyś mi podać ilość możliwych transferów energii pomiędzy dwoma lub więcej kompleksami umysłu/ciała/ducha? Czy jest bardzo duża, czy jest ich niewiele [niesłyszalne]?

Ra: Jestem Ra. Liczba jest nieskończona, bo czyż każdy kompleks umysłu/ciała/ducha nie jest wyjątkowy?

Pytający: Czy mógłbyś zdefiniować to stwierdzenie „transfer energii pomiędzy dwoma kompleksami umysłu/ciała/ducha?”

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. Ta istota wciąż ma dostępną energię, ale zauważamy szybko zwiększające się zniekształcenia w kierunku bólu szyi, okolicy grzbietowej, nadgarstków i przydatków ręcznych.

Fizyczny transfer energii może odbywać się na wiele sposobów.

Podamy dwa przykłady. Każdy zaczyna się od pewnego poczucia siebie jako Stwórcy lub w jakiś sposób przywoływanej magicznej osobowości. Może to być zrobione świadomie lub nieświadomie. Po pierwsze, to ćwiczenie, o którym mówiliśmy, nazywa się ćwiczeniem ognia: to nie jest to, mimo iż jest to fizyczny transfer energii, co jest głęboko zaangażowane w kombinacje kompleksu ciała. Zatem transfer jest subtelny, a każdy transfer unikalny w tym, co jest oferowane i co jest akceptowane. W tym miejscu możemy zauważyć, że jest to przyczyną nieskończonej liczby możliwych transferów energii.

Drugim transferem energii, o którym mówimy, jest transfer energii seksualnej. Odbywa się to na niemagicznym poziomie przez wszystkie istoty, które wibrują zielonym promieniem.

Możliwe jest, jak w przypadku tego instrumentu, który poświęca się służbie Jedynemu Nieskończonemu Stwórcy, jeszcze bardziej udoskonalić ten transfer energii. Kiedy druga jaźń również poświęci się służbie Jednemu Nieskończonemu Stwórcy, transfer zostaje podwojony. Wtedy ilość przekazanej energii zależy tylko od ilości spolaryzowanej energii seksualnej wytworzonej i uwolnionej. Od tego momentu następują udoskonalenia prowadzące do królestwa wysokiej magii seksualnej.

W sferze ciał mentalnych istnieją różne rodzaje transferowanej energii mentalnej. To znowu zależy od wiedzy poszukiwanej i wiedzy oferowanej. Najczęstszym transferem energii mentalnej jest przekaz nauczyciela i ucznia. Ilość energii zależy od jakości tej oferty ze strony nauczyciela, jeśli chodzi o czystość pragnienia służenia i jakości oferowanych informacji oraz ze strony ucznia, czystość pragnienia uczenia się i jakość kompleksu wibracyjnego umysłu, który otrzymuje wiedzę.

Inną formą transferu energii mentalnej jest ten pomiędzy słuchaczem a mówcą. Kiedy mówca doświadcza zniekształceń kompleksu mentalnego/emocjonalnego w kierunku udręki, smutku lub innego bólu psychicznego, z tego co powiedzieliśmy wcześniej, możesz być może zdobyć wiedzę o możliwych wariacjach w tym transferze.

Transfery energii duchowej są sercem wszystkich transferów energii, ponieważ wiedza o sobie i innej jaźni jako Stwórcy jest najważniejsza i jest to praca duchowa. Różnorodność transferu energii duchowej obejmuje te rzeczy, o których mówiliśmy dzisiaj, gdy mówiliśmy na temat adepta.

Czy są jakieś krótkie pytania, zanim zakończymy pracę?

Powrót do góry

Galaktyka

Pytający: Tylko jedno, co możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo. Mam jeszcze jedno inne pytanie. Chciałbym otrzymać krótkie informacje o używanym przez Ciebie słowie „galaktyka”.

Ra: Jestem Ra. Używamy terminu znanego waszym ludziom jako kompleks wibracyjny dźwięku „galaktyka”. Akceptujemy fakt, że niektóre galaktyki zawierają jeden system grup planetarnych i słonecznych, a inne kilka. Jednak znaczenie lokalizacji w nieskończonej wymiarowości czasowej/przestrzennej jest tak małe, że uwzględniamy zniekształcenie, które może być zawarte w tak niejednoznacznym terminie.

Pytający: Czy zatem dziewięć planet i nasze Słońce, które mamy tutaj w naszym układzie, czy nazwałbyś to galaktyką słoneczną?

Ra: Nie zrobilibyśmy tego.

Pytający: Ile w przybliżeniu gwiazd byłoby w galaktyce?

Ra: To zależy od systemu galaktycznego. Jak wiecie, wasza własna zawiera wiele, wiele milionów planet i ciał gwiezdnych.

Pytający: Próbowałem tylko dojść do definicji, której użyłeś dla galaktyki. Wspomniałeś o nich kilka razy i wydawało mi się, że [niesłyszalne] to, co nazywasz galaktyką, my nazywamy układem planetarnym. Czy jest jakiś sposób, aby instrument czuł się bardziej komfortowo?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument mógłby czuć się nieco bardziej komfortowo, gdyby zapewnić większe wsparcie dla kompleksu ciała. Poza tym możemy tylko powtórzyć prośbę o dokładne wyrównanie symboli używanych w celu ułatwienia zbalansowania tego instrumentu. Nasz kontakt jest wąskopasmowy, więc napływ, który przynosimy ze sobą, musi być precyzyjny.

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai.

Pytający: Czy zdefiniowałbyś słowo galaktyka tak, jak go właśnie użyłeś?

Ra: Używamy tego terminu w tym sensie, jak w przypadku systemów gwiezdnych.

Pytający: Jestem trochę zdezorientowany, ile planet w sumie obsługuje zatem Konfederacja, w której jesteś?

Ra: Jestem Ra. Widzę zamieszanie. Mamy trudności z waszym językiem.

Termin galaktyka musi zostać podzielony. Nazywamy galaktykę kompleksem wibracyjnym, który jest lokalny. Zatem wasze słońce jest tym, co nazwalibyśmy centrum galaktyki. Widzimy, że masz inne znaczenie tego terminu.

Pytający: Tak. W naszej nauce termin galaktyka odnosi się do soczewkowatego układu gwiazd, który zawiera miliony gwiazd, a to miało miejsce wcześniej w naszej komunikacji, ten obszar zamieszania. Cieszę się, że udało mi się to wyjaśnić.

Używając terminu galaktyka w sensie, który właśnie wam podałem, odnoszącego się do soczewkowego układu gwiazd, który zawiera miliony gwiazd, czy wiecie o ewolucji w innych galaktykach poza tą?

Ra: Jestem Ra. Jesteśmy świadomi życia w nieskończonej ilości. Masz rację w tym założeniu.

Pytający: W poprzedniej sesji stwierdziłeś, że „innym rodzajem doświadczenia są doświadczenia czwartej, piątej i szóstej gęstości innych galaktyk, a także niektórych w waszej własnej galaktyce, którzy nauczyli się dyscypliny osobowości niezbędnej do postrzegania wszechświata jako jednej istoty i dlatego są zdolni do przechodzenia z miejsca na miejsce za pomocą samej myśli, materializując niezbędny statek”.

Chciałbym cię zapytać, kiedy mówisz, że „czwarta, piąta i szósta gęstość innych galaktyk i niektórych w waszej własnej galaktyce”, czy stwierdzasz tutaj, że więcej istot w innych galaktykach rozwinęło zdolności osobowości niż w tej galaktyce do tego typu podróży? Używam terminu galaktyka w odniesieniu do soczewkowatego kształtu 250 miliardów gwiazd.

Ra: Jestem Ra. Po raz kolejny użyliśmy znaczenia tego terminu, galaktyka, które nie mieści się w waszym obecnym słowniku, jeśli tak to nazwiesz. Odnieśliśmy się do waszego systemu gwiezdnego.

Błędem jest zakładanie, że inne systemy gwiezdne są w stanie lepiej manipulować wymiarami niż wasz własny. Chodzi po prostu o to, że oprócz waszego własnego istnieje wiele innych systemów.

Powrót do góry

Wyższa Jaźń

Pytający: Przykro mi, że mam tyle problemów z tymi pojęciami, ale jestem pewien, że są one dość trudne do przetłumaczenia na nasze rozumienie i język, a niektóre z moich pytań mogą być dość śmieszne. Ale czy to wyższe ja ma pojazd fizyczny, czy też jakiś typ pojazdu, taki jak nasz pojazd fizyczny? Czy ma kompleks cielesny?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Wyższa jaźń jest na pewnym poziomie zaawansowania w szóstej gęstości, będąc na drodze do siódmej. Długo po wejściu w siódmą, kompleks umysłu/ciała/ducha staje się tak całkowicie kompleksem umysłu/ciała/ducha, że zaczyna gromadzić duchową masę i zbliżać się do gęstości oktawy. W ten sposób patrzenie wstecz jest zakończone w tym momencie.

Pytający: Czy wyższa jaźń każdej istoty ma naturę szóstej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Jest to zaszczyt/obowiązek jaźni wobec siebie, gdy zbliża się do siódmej gęstości.

Pytający: Nie jestem pewny co do kwestii w odniesieniu do wyższej jaźni. Zakładam, że każdy z nas ma oddzielne lub różne wyższe ja na poziomie pozytywnej szóstej gęstości. Czy to jest poprawne? Każdy z nas w pokoju, czyli tutaj, nasza trójka?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie podczas tej pracy. Postaramy się uchwycić intencję zapytania, tak jak je rozumiemy. Zapytaj o ewentualne dodatkowe informacje.

Po pierwsze, prawdą jest, że każdy w tym miejscu zamieszkania ma jedną nadduszę, jak można to nazwać. Jednakże ze względu na powtarzające się harmonijne interakcje tej triady istot, poza wyższymi jaźniami trzech bytów można zauważyć dalszą harmonijną interakcję; to znaczy, każdy kompleks pamięci społecznej ma nadduszę typu, który jest trudny do opisania słowami. W tej grupie są dwa takie kompleksy pamięci społecznej, które w tym czasie łączą swoje wysiłki z waszymi wyższymi jaźniami.

Pytający: W takim przypadku przejdziemy do pytań, które tu mamy, kontynuując ostatnią sesję.

Powiedziałeś, że każda istota trzeciej gęstości ma wyższą jaźń w szóstej gęstości, która w razie potrzeby przemieszcza się do kompleksu umysłu/ciała/ducha tej istoty. Czy ta wyższa jaźń również ewoluuje we wzroście poprzez gęstości, począwszy od pierwszej gęstości, i czy każda wyższa jaźń ma odpowiednią wyższą jaźń, zaawansowaną w gęstościach poza nią?

Ra: Jestem Ra. Naszym celem jest uproszczenie tej koncepcji. Wyższa jaźń jest manifestacją daną kompleksowi umysłu/ciała/ducha późnej szóstej gęstości jako dar od jego przyszłej jaźni. Ostatnim działaniem środkowej, siódmej gęstości przed zwróceniem się w stronę całości Stwórcy i zdobyciem duchowej masy jest przekazanie tego zasobu jaźni szóstej gęstości, poruszającej się, w sposób jaki mierzycie czas, w strumieniu czasu.

Ta jaźń, kompleks umysłu/ciała/ducha późnej szóstej gęstości, ma zatem zaszczyt/obowiązek korzystania zarówno z doświadczeń całego swojego żywego banku, lub pamięci, doświadczonych myśli i działań oraz wykorzystanie zasobów całości kompleksu umysłu/ciała/ducha pozostawionej po sobie jako rodzaj nieskończenie złożonego myślokształtu.

W ten sposób możesz postrzegać swoje ja, swoje wyższe ja lub nadduszę oraz całość kompleksu umysłu/ciała/ducha jako trzy punkty w okręgu. Jedyna różnica jest w waszym kontinuum czasu/przestrzeni. Wszyscy są tą samą istotą.

Powrót do góry

Zaszczyt/odpowiedzialność

Pytający: Czy możesz mi powiedzieć trochę więcej na temat tej koncepcji zaszczytu/odpowiedzialności?

Ra: Jestem Ra. Każda odpowiedzialność to zaszczyt; każdy zaszczyt, odpowiedzialnością.

Powrót do góry

Inspiracja

Pytający: Czy ta inspiracja była – Czy istota mogłaby wpłynąć myślami na osobę pragnącą tej informacji? Czy to byłby mechanizm inspiracji?

Ra: Jestem Ra. Mechanizm inspiracji obejmuje niezwykłą zdolność chęci lub woli poznania lub otrzymywania w określonym obszarze, której towarzyszy zdolność otwierania się i ufania temu, co można nazwać intuicją.

Powrót do góry

Inteligentna Nieskończoność

Pytający: Nie trzeba jej dzielić. Definicja inteligentnej nieskończoności jako jednej części jest wystarczająca. Czy mógłbyś teraz zdefiniować inteligentną nieskończoność?

Ra: Jestem Ra. Jest to wykładniczo prostsze i mniej zagmatwane. Jest jedność. Ta jedność jest wszystkim, co istnieje. Ta jedność ma potencjał i kinetykę. Potencjał to inteligentna nieskończoność. Wykorzystanie tego potencjału wytwarza pracę. Ta praca została przez nas nazwana inteligentną energią.

Natura tej pracy zależy od szczególnego zniekształcenia wolnej woli, która z kolei jest naturą określonej inteligentnej energii lub kinetycznego skupienia potencjału jedności lub tego, co jest wszystkim.

Powrót do góry

Ipsissimus

Pytający: Na koniec zadam pytanie, czy w takim razie jest możliwe, aby Ipsissimus miał polaryzację pozytywną lub negatywną, czy też nie?

Ra: Jestem Ra. Odpowiemy na znaczenie tego terminu w specjalistycznym sensie. Ipsissimus jest tym, który opanował Drzewo Życia i wykorzystał to mistrzostwo do negatywnej polaryzacji.

Czy jest jakieś krótkie pytanie, na które możemy odpowiedzieć, opuszczając ten instrument?

Powrót do góry

Karma

Pytający: Dziękuję. Czy zdefiniowałbyś karmę?

Ra: Jestem Ra. Nasze rozumienie karmy jest tym, co można nazwać bezwładnością. Te działania, które zostały wprawione w ruch, będą kontynuowane, wykorzystując sposoby równoważenia, do czasu, aż zasada kotrolowania lub wyższa, którą można porównać do waszego hamowania lub zatrzymywania, zostanie przywołana. To zatrzymanie bezwładności działania można nazwać przebaczeniem. Te dwie koncepcje są nierozłączne.

Powrót do góry

Umysł, Ciało, Duch

Pytający: Dziękuję. Czy mógłbyś osobno zdefiniować umysł, ciało i ducha?

Ra: Jestem Ra. Wszystkie te terminy są uproszczonymi terminami opisowymi, które odpowiadają kompleksowi skupień energii; ciało, jak je nazywasz, jest materiałem o gęstości, której doświadczasz w danej przestrzeni/czasie lub czasie/przestrzeni; ten kompleks materiałów jest dostępny dla zniekształceń tego, co nazwalibyście fizyczną manifestacją.

Umysł jest kompleksem odzwierciedlającym to co napływa z ducha i to co wypływa z kompleksu ciała. Zawiera to, co znacie jako uczucia, emocje i myśli intelektualne w bardziej świadomych złożonościach. Idąc dalej w dół drzewa umysłu, widzimy intuicję, która z natury umysłu jest bardziej w kontakcie lub w zgodzie z całościowym kompleksem istoty. Przechodząc do korzeni umysłu, znajdujemy progresję świadomości, która stopniowo zmienia się od pamięci osobistej do pamięci rasowej, do napływów kosmicznych, stając się w ten sposób bezpośrednim kontaktorem tego pojazdu, który nazywamy kompleksem duchowym.

Ten kompleks duchowy jest kanałem, przez który wpływy ze wszystkich różnych wszechświatowych, planetarnych i osobistych napływów mogą być kierowane do korzeni świadomości, a przez to świadomość może być kierowana do bramy inteligentnej nieskończoności poprzez zrównoważoną inteligentną energię ciała i umysłu.*

Dzięki tej serii definitywnych stwierdzeń zobaczysz, że umysł, ciało i duch są ze sobą nierozerwalnie powiązane i nie mogą istnieć jedno bez drugiego. Dlatego odnosimy się do kompleksu umysłu/ciała/ducha, zamiast próbować zajmować się nimi osobno, ponieważ praca, którą wykonujesz podczas swoich doświadczeń, jest wykonywana poprzez interakcję tych trzech składników, a nie przez jeden z nich.

Powrót do góry

Całość komplesku umysłu/ciała/ducha

Pytający: W poprzednich przekazach mówiłeś o całości kompleksu umysłu/ciała/ducha. Czy mógłbyś podać nam definicję całości kompleksu umysłu/ciała/ducha?

Ra: Jestem Ra. Istnieje wymiar, w którym czas nie ma wpływu. W tym wymiarze umysłu/ciała/ducha, w jego wiecznym tańcu teraźniejszości, może być widziany w całości, i zanim kompleks umysłu/ciała/ducha, który następnie stanie się częścią kompleksu pamięci społecznej, zostaje dobrowolnie wchłaniany w całość Jednego Stwórcy, istota poznaje siebie w całości.

Ta całość kompleksu umysłu/ciała/ducha funkcjonuje jako, powiedzmy, źródło tego, co być może nazwalibyście wyższą jaźnią. Wyższe Ja z kolei jest zasobem do badania destylacji doświadczeń trzeciej gęstości i programowania dalszych doświadczeń. To jest także prawdziwe dla gęstości czwartej, piątej i szóstej, gdy całość kompleksu umysłu/ciała/ducha wchodzi do świadomości w trakcie siódmej gęstości.

Powrót do góry

Social Memory Complex

Pytający: Na jakim etapie planeta osiąga pamięć społeczną?

Ra: Jestem Ra. Kompleks społeczny umysłu/ciała/ducha staje się kompleksem pamięci społecznej, gdy cała grupa istot ma jedną orientację lub poszukiwanie. Pamięć grupowa utracona przez jednostki w korzeniach drzewa umysłu staje się wtedy znana kompleksowi społecznemu, tworząc w ten sposób kompleks pamięci społecznej. Zaletami tego kompleksu jest względny brak zniekształceń w rozumieniu bytu społecznego i względny brak zniekształceń w kierunku poszukiwania, ponieważ wszelkie zniekształcenia zrozumienia są dostępne dla istot społeczeństwa.

Powrót do góry

Masa duchowa

Pytający: Dziękuję. Dziękuję również za wyjaśnienie matematyki. Przeszkadzało mi to.

Czy mógłbyś zdefiniować duchową masę?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji.

Masa duchowa to ta, która zaczyna przyciągać wychodzące i trwające wibracyjne oscylacje bytu do, mówiąc w duchowym sensie, studni grawitacyjnej Wielkiego Centralnego Słońca, jądra lub Stwórcy nieskończonych wszechświatów.

Powrót do góry

Słońce

Pytający: Próbując zbudować zrozumienie od samego początku, można by powiedzieć, że zaczynając od inteligentnej nieskończoności i dochodząc do naszego obecnego stanu istnienia, mam pewne trudności, ale myślę, że powinienem wrócić i zbadać nasze Słońce, ponieważ to sub-Logos tworzy wszystko, czego doświadczamy w tym konkretnym układzie planetarnym.

Czy podasz mi opis Słońca, naszego Słońca?

Ra: Jestem Ra. Jest to pytanie, na które nie jest łatwo odpowiedzieć w waszym języku, gdyż Słońce ma różne aspekty w odniesieniu do inteligentnej nieskończoności, inteligentnej energii i każdej gęstości każdej planety, jak nazywacie te sfery. Co więcej, te różnice rozciągają się na sferę metafizyczną czy też czasową/przestrzenną część waszego stworzenia.

W odniesieniu do inteligentnej nieskończoności ciało słoneczne jest, na równi ze wszystkimi częściami nieskończonej kreacji, częścią tej nieskończoności.

W odniesieniu do wzmocnionej inteligentnej nieskończoności, która wykorzystuje inteligentną energię, jest to, powiedzmy, potomstwo Logosu dla znacznie większej liczby sub-Logosów. Relacja jest hierarchiczna w tym sensie, że sub-Logos używa inteligentnej energii w sposób określony przez Logos i używa swojej wolnej woli do współtworzenia, powiedzmy, pełnych niuansów waszych gęstości tak jak ich doświadczacie.

W odniesieniu do gęstości, ciało słoneczne może fizycznie, jakbyście powiedzieli, być postrzegane jako duży zbiór pierwiastków gazowych podlegających procesom syntezy i promieniujących ciepło i światło.

Metafizycznie, Słońce osiąga znaczenie od czwartej do siódmej gęstości, zgodnie z rosnącymi zdolnościami istot w tych gęstościach do uchwycenia żywej kreacji i natury współistoty lub innej jaźni, tego ciała słonecznego. Tak więc w szóstej gęstości słońce może być odwiedzane i zamieszkane przez tych, którzy mieszkają w czasie/przestrzeni, a nawet może być częściowo tworzone z chwili na chwilę przez procesy ewolucji istot szóstej gęstości.

Pytający: Dziękuję. To, co chcę teraz zrobić, to zbadać, kiedy tworzy się pierwsza gęstość, co się dzieje i jak najpierw powstają centra energii w istotach. Pozwól, że najpierw zapytam, , czy samo Słońce ma jakąś gęstość, czy też może wszystkie gęstości?

Ra: Jestem Ra. Sub-Logos składa się z całej oktawy i nie jest tym bytem, który doświadcza uczenia się/nauk istot takich jak wy.

Powrót do góry

Czas/przestrzeń

Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jaka jest różnica między przestrzenią/czasem a czasem/przestrzenią?

Ra: Jestem Ra. Używając waszych słów, różnica jest taka jak między widzialnym a niewidzialnym lub fizycznym a metafizycznym. Używając terminów matematycznych, tak jak ten, którego nazywasz Larsonem, różnica jest taka jak między s/t i t/s.

Pytający: Dziękuję. Chcę dalej zadawać pytania na temat piramidy, ale chcę zadać pytanie, które [imię] ma tutaj. Wrzucę je tutaj teraz. Czy mógłbyś rozszerzyć koncepcję przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni i jak przez to przejść, koncepcję tych rzeczy? I na jakim poziomie gęstości te koncepcje nie wpływają już na jednostkę?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. Ten instrument ma jeszcze trochę energii życiowej. Martwimy się jednak narastającymi zniekształceniami kompleksu ciała w kierunku bólu.

Pojęcia przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni to te pojęcia, które opisują, tak matematycznie, jak to tylko możliwe, relacje waszej iluzji: to, co jest widoczne, do tego, co niewidoczne. Te opisowe terminy są niezdarne. Jednak wystarczą dla tej pracy.

W doświadczeniach mistycznego poszukiwania jedności nigdy nie trzeba ich rozważać, ponieważ są one tylko częścią iluzorycznego systemu. Poszukiwacz szuka Jednego. Tego Jednego ma szukać, jak powiedzieliśmy, zrównoważone i akceptujące siebie ja, świadome zarówno jego pozornych zniekształceń, jak i całkowitej doskonałości.

Spoczywając w tej zrównoważonej świadomości, istota następnie otwiera jaźń na wszechświat, którym jest. Energia świetlna wszystkich rzeczy może wtedy zostać przyciągnięta przez to intensywne poszukiwanie, a gdziekolwiek wewnętrzne poszukiwanie spotyka przyciągniętą kosmiczną pranę, ma miejsce urzeczywistnienie Jednego.

Celem oczyszczenia każdego centrum energii jest umożliwienie temu miejscu spotkania zaistnienia w wibracji promienia indygo, a tym samym nawiązanie kontaktu z inteligentną nieskończonością i rozpuszczenie wszelkich iluzji. Służenie innym jest automatyczne przy uwolnionej energii generowanej przez ten stan świadomości.

Rozróżnienia przestrzeń/czas i czas/przestrzeń, tak jak je rozumiecie, obowiązują tylko w trzeciej gęstości. Jednak czwarta, piąta i do pewnego stopnia szósta działają w ramach pewnego systemu spolaryzowanej przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni.

Obliczenia niezbędne do przejścia z jednego systemu do drugiego poprzez wymiary są nieco trudne. Dlatego mamy duże trudności z podzieleniem się z wami koncepcjami liczbowymi i korzystamy z okazji, aby powtórzyć naszą prośbę, abyście monitorowali nasze liczby i pytali o wszelkie, które wydają się wątpliwe.

Czy jest jakieś krótkie pytanie, na które możemy odpowiedzieć, zanim opuścimy ten instrument?

Powrót do góry

Nieświadomy umysł

Pytający: Podczas ostatniej sesji wspomniałeś o właściwościach wytrącających się z zasłaniania umysłu, z których pierwsze to wizja, wyobrażenie lub dalekowzroczność. Czy mógłbyś wyjaśnić znaczenie tego?

Ra: Jestem Ra. Wasz język nie jest przesycony nieemocjonalnymi określeniami funkcjonalnych cech tego, co obecnie nazywa się umysłem nieświadomym. Natura umysłu jest czymś, nad czym prosiliśmy, abyście pomyśleli. Jednakże, powiedzmy, jest wystarczająco jasne dla przypadkowego obserwatora, że możemy podzielić się z wami pewnymi przemyśleniami bez naruszania waszych doświadczeń związanych z wolną nauką/nauczaniem.

Natura nieświadomości jest raczej konceptem niż słowem.W związku z tym, przed zasłonięciem, użycie głębszego umysłu polegało na użyciu niewypowiedzianej koncepcji. Możecie rozważyć emocjonalne i konotacyjne aspekty melodii. Można by w jakiś stylizowany sposób przywołać określenia dotyczące nut melodii. Można powiedzieć: „ćwierćnuta A, ćwierćnuta A, ćwierćnuta A, cała nuta F”. Nie przypomina to początku melodii jednej z najbardziej wpływowych melodii waszych kompozytorów, znanej wam jako symbol zwycięstwa.

Taka jest natura głębszego umysłu. Istnieją tylko stylizowane metody omawiania jego funkcji. W ten sposób nasze opisy tej części umysłu, jak również tych samych części ciała i ducha, otrzymały terminy takie jak „dalekowzroczność”, co wskazuje, że naturę przenikania zawoalowanej części umysłu można przyrównać do podróży zbyt bogatej i egzotycznej, by kontemplować adekwatne opisanie jej.

Powrót do góry

Istota niezamanifestowana

Pytający: Proszę zdefiniować istotę niezamanifestowaną.

Ra: Jestem Ra. Widzimy, że chcesz podążać za głębszą warstwą informacji. Dlatego też odpowiemy w pewien sposób, który nie wyczerpuje pytania, ale jest zaprojektowany tak, aby nieco zejść poniżej zewnętrznych nauk.

Byt niezamanifestowany jest, jak powiedzieliśmy, tym bytem, który istnieje i wykonuje swoją pracę bez odniesienia do innych jaźni lub pomocy od nich. Aby przejść do tej koncepcji, możesz zobaczyć nieunikniony związek między niezamanifestowaną jaźnią a metafizycznym lub czasowym/przestrzennym, analogiem przestrzennym/czasowym jaźni. Czynności medytacji, kontemplacji i tego, co można by nazwać wewnętrznym równoważeniem myśli i reakcji, są czynnościami niezamanifestowanej jaźni, bardziej związanej z jaźnią metafizyczną.

Powrót do góry

Energia witalna

Pytający: Czy mógłbyś podać definicję energii witalnej?

Ra: Jestem Ra. Energia witalna to kompleks poziomów energetycznych umysłu, ciała i ducha. W przeciwieństwie do energii fizycznej wymaga, aby zintegrowane kompleksy wibrowały w użyteczny sposób.

Zdolność woli może w różnym stopniu zastąpić brakującą energię witalną, a to miało miejsce w poprzednich działaniach, jak mierzycie czas, w tym instrumencie. Nie jest to zalecane. Jednakże w tym czasie energie życiowe są dobrze odżywione w umyśle i duchu, chociaż fizyczny poziom energii jest sam w sobie niski w tym czasie.

Pytający: Czy miałbym rację zgadując, że energia witalna jest funkcją świadomości lub uprzedzeń istoty w odniesieniu do jej biegunowości lub ogólnej jedności ze Stwórcą lub stworzeniem?

Ra: Jestem Ra. W nieokreślonym sensie możemy potwierdzić poprawność twojego stwierdzenia. Energia witalna może być postrzegana jako głęboka miłość do życia lub doświadczeń życiowych, takich jak piękno stworzenia i docenienie innych jaźni oraz zniekształceń stworzenia waszych Współtwórców, które są piękne.

Bez tej witalnej energii najmniej zniekształcony kompleks fizyczny zawiedzie i zginie. Z tą miłością, energią witalną lub élanem, istota może trwać pomimo znacznego zniekształcenia kompleksu fizycznego.

Pytający: Na ostatniej sesji wspomniałeś, że gdyby instrument wykorzystał jakąkolwiek zwiększoną energię życiową, której teraz doświadcza do aktywności fizycznej, zebrałby „przykre żniwo”. Czy mógłbyś mi powiedzieć, jaki jest charakter tego przykrego żniwa i dlaczego miałby być doświadczany?

Ra: Jestem Ra. Poziom energii fizycznej jest miarą ilości dostępnej energii kompleksu ciała kompleksu umysłu/ciała/ducha. Pomiar energii życiowej to taki, który wyraża ilość energii bytu kompleksu umysłu/ciała/ducha.

Ta istota ma wielkie zniekształcenia w kierunku aktywności kompleksu umysłu, aktywności kompleksu ducha oraz tego wspaniałego kanału prowadzącego do Stwórcy, woli. Dlatego energia życiowa tego instrumentu, nawet przy braku jakiejkolwiek mierzalnej rezerwy fizycznej, jest dość znaczna.

Jednakże użycie tej energii woli, umysłu i ducha dla rzeczy należących do kompleksu fizycznego powoduje znacznie większe zniekształcenie w zmniejszaniu energii życiowej niż użycie tej energii dla tych rzeczy, które są w najgłębszych pragnieniach i woli kompleksu umysłu/ciała/ducha. W tej istocie pragnienia te są dla służby Stwórcy. Ta istota postrzega wszelką służbę jako służbę Stwórcy i dlatego ostrzegaliśmy w tym względzie grupę wsparcia i sam instrument. Nie każda służba jest jednakowa. Nadużywanie tej energii życiowej jest, dosłownie, szybkim pozbywaniem się siły życiowej.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy