Prawo Jedności Sesja 32: Pytanie 5

Ukryj menu

Znaleziono 1 wynik.

Wyświetl inne losowe pytanie/odpowiedź

32.5 Pytający: OK. Dziękuję Ci. Uważam, że na ten moment obficie omówiliśmy zielony promień, więc mam zamiar pominąć zielony promień i przejść do niebieskiego promienia

Czy możesz mi powiedzieć, jaka jest różnica między zielonym i niebieskim, z naciskiem na niebieski promień?

Ra: Jestem Ra. Dzięki transferowi energii zielonego promienia dochodzicie teraz do wielkiego punktu zwrotnego, zarówno seksualnego, jak i innych typów doświadczeń. Zielony promień w takim przypadku może zostać skierowany na zewnątrz, a istota wtedy raczej daje niż otrzymuje. Pierwszym dawaniem wychdzącym poza zielony promień jest dawanie akceptacji lub wolności, w ten sposób pozwalając odbiorcy transferu energii niebieskiego promienia na okazję do poczucia bycia akceptowanym, uwalniając w ten sposób tę drugą jaźń do wyrażenia siebie w kierunku dawcy tego promienia

Należy zauważyć, że po osiągnięciu transferu energii zielonego promienia przez dwa umysły/ciała/duchy podczas łączenia się w pary, dalsze promienie są dostępne bez konieczności dokonywania takiego samego postępu przez obie istoty. Tak więc istota wibrująca w niebieskim promieniu lub istota wibrująca w promieniu indygo, której wibracje w pozostałych promieniach są czyste, może dzielić tę energię z inną jaźnią zielonego promienia, działając w ten sposób jako katalizator dla ciągłego uczenia się/nauczania innej jaźni. Dopóki inna jaźń nie osiągnie zielonego promienia, takie przekazywanie energii przez promienie nie jest możliwe.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2021 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy