Prawo Jedności Sesja 34: Pytanie 5

Ukryj menu

Znaleziono 1 wynik.

Wyświetl inne losowe pytanie/odpowiedź

34.5 Pytający: Jeśli istota rozwinie to, co nazywa się karmą we wcieleniu, to czy istnieje takie programowanie, które czasami występuje, aby doświadczyć katalizatora, który umożliwi jej osiągnięcie punktu przebaczenia, łagodząc w ten sposób karmę?

Ra: Jestem Ra. Ogólnie jest to poprawne. Jednakże zarówno ja, jak i każda zaangażowana inna jaźń mogą w dowolnym momencie, poprzez proces zrozumienia, akceptacji i przebaczenia, poprawić te wzorce.

Jest to prawdziwe w każdym momencie wcielenia. Zatem ten, kto wprawił w ruch działanie, może wybaczyć sobie i nigdy więcej nie popełnić tego błędu. To również hamuje lub zatrzymuje to, co nazywacie karmą.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2022 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy