42 ⇒

⇐ 40

Prawo Jedności Sesja 41

Ukryj menu

20 marca 1981

41.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

41.1 Pytający: Mam na początek jedną kwestię logistyki. Wiem, że to głupie pytanie, ale dla pewności muszę je zadać.

Istnieje możliwość, że będziemy musieli przenieść się z tej lokalizacji do lokalizacji oddalonej o tysiąc lub więcej mil w przyszłości. Czy będzie to miało jakiś wpływ na nasz kontakt z Ra?

Ra: Jestem Ra. To nie jest głupie pytanie. Lokalizacja jest bez znaczenia, bo czyż nie jesteśmy w stworzeniu? Jednakże miejsce pracy powinno być albo starannie wybrane przez was samych, jako miejsce na odpowiednim poziomie wibracji, albo należy zasugerować, by oczyścić to miejsce i poświęcić je poprzez medytację przed rozpoczęciem pracy. Może to wiązać się z tak pozornie przyziemnymi pracami jak czyszczenie lub malowanie powierzchni, które możesz uznać za niewłaściwie zachowane.

41.2 Pytający: Jestem zaznajomiony z Rytuałem Wypędzającym Pomniejszego Pentagramu. Zastanawiałem się tylko, czy ten rytuał przydałby się w przygotowaniu miejsca do tego typu pracy?*

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

41.3 Pytający: Zatem mówisz ogólnie, że nawet jeżeli byśmy się przenieśli ponad tysiąc mil dalej, jeżeli starannie przygotowalibyśmy miejsce, które znaleźliśmy, nawet jeśli wcześniej było używane przez innych, mogłoby to być zadowalające. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak.

41.4 Pytający: Próbując zbudować zrozumienie od samego początku, można by powiedzieć, że zaczynając od inteligentnej nieskończoności i dochodząc do naszego obecnego stanu istnienia, mam pewne trudności, ale myślę, że powinienem wrócić i zbadać nasze Słońce, ponieważ to sub-Logos tworzy wszystko, czego doświadczamy w tym konkretnym układzie planetarnym.

Czy podasz mi opis Słońca, naszego Słońca?

Ra: Jestem Ra. Jest to pytanie, na które nie jest łatwo odpowiedzieć w waszym języku, gdyż Słońce ma różne aspekty w odniesieniu do inteligentnej nieskończoności, inteligentnej energii i każdej gęstości każdej planety, jak nazywacie te sfery. Co więcej, te różnice rozciągają się na sferę metafizyczną czy też czasową/przestrzenną część waszego stworzenia.

W odniesieniu do inteligentnej nieskończoności ciało słoneczne jest, na równi ze wszystkimi częściami nieskończonej kreacji, częścią tej nieskończoności.

W odniesieniu do wzmocnionej inteligentnej nieskończoności, która wykorzystuje inteligentną energię, jest to, powiedzmy, potomstwo Logosu dla znacznie większej liczby sub-Logosów. Relacja jest hierarchiczna w tym sensie, że sub-Logos używa inteligentnej energii w sposób określony przez Logos i używa swojej wolnej woli do współtworzenia, powiedzmy, pełnych niuansów waszych gęstości tak jak ich doświadczacie.

W odniesieniu do gęstości, ciało słoneczne może fizycznie, jakbyście powiedzieli, być postrzegane jako duży zbiór pierwiastków gazowych podlegających procesom syntezy i promieniujących ciepło i światło.

Metafizycznie, Słońce osiąga znaczenie od czwartej do siódmej gęstości, zgodnie z rosnącymi zdolnościami istot w tych gęstościach do uchwycenia żywej kreacji i natury współistoty lub innej jaźni, tego ciała słonecznego. Tak więc w szóstej gęstości słońce może być odwiedzane i zamieszkane przez tych, którzy mieszkają w czasie/przestrzeni, a nawet może być częściowo tworzone z chwili na chwilę przez procesy ewolucji istot szóstej gęstości.

41.5 Pytający: Czy w swoim ostatnim stwierdzeniu miałeś na myśli, że istoty szóstej gęstości w rzeczywistości tworzą manifestację słońca w ich gęstości? Czy mógłbyś wyjaśnić, co przez to rozumiesz?

Ra: Jestem Ra. W tej gęstości niektóre istoty, których sposobem rozmnażania jest fuzja, mogą wybrać tę część doświadczenia jako część bytu ciała słonecznego. Zatem możecie myśleć o porcjach światła, które otrzymujecie, jak o potomstwie rozrodczego wyrazu miłości szóstej gęstości.

41.6 Pytający: Czy możesz zatem powiedzieć, że istoty szóstej gęstości używają tego mechanizmu, aby być bliżyszmi współ-Stwórcami z Nieskończonym Stwórcą?

Ra: Jestem Ra. Jest to dokładnie poprawne patrząc na ostatnie części szóstej gęstości poszukującej doświadczeń w gęstości przejściowej.

41.7 Pytający: Dziękuję. To, co chcę teraz zrobić, to zbadać, kiedy tworzy się pierwsza gęstość, co się dzieje i jak najpierw powstają centra energii w istotach. Pozwól, że najpierw zapytam, , czy samo Słońce ma jakąś gęstość, czy też może wszystkie gęstości?

Ra: Jestem Ra. Sub-Logos składa się z całej oktawy i nie jest tym bytem, który doświadcza uczenia się/nauk istot takich jak wy.

41.8 Pytający: Kiedy tworzy się pierwsza gęstość,… zamierzam wygłosić stwierdzenie mojego zrozumienia i popraw mnie proszę. Ja...

Intuicyjnie widzę, że pierwsza gęstość jest tworzona przez centrum energetyczne, które jest wirem. Ten wir powoduje następnie te ruchy wirowe, o których wspomniałem wcześniej, dotyczące światła, wibracji, która jest światłem, które następnie zaczyna się kondensować w materiałach pierwszej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne na tyle na ile twoje rozumowanie ci pozwoliło. Jednakże dobrze jest zauważyć, że Logos ma plan wszystkich gęstości oktawy w potencjalnym zakończeniu przed wejściem w kontinuum przestrzeni/czasu w pierwszej gęstości. Zatem centra energetyczne istnieją, zanim się zamanifestują.

41.9 Pytający: Zatem jaka jest najprostsza istota, która się manifestuje? Przypuszczam, że może to być pojedyncza komórka lub coś w tym rodzaju. I jak to działa w odniesieniu do ośrodków energetycznych?

Ra: Jestem Ra. Najprostszą manifestacją jest światło, czyli to, co nazwaliście fotonem. W odniesieniu do centrów energii może on być postrzegany jako centrum lub fundament wszystkich wyodrębnionych pól energetycznych.

41.10 Pytający: Kiedy tworzy się pierwsza gęstość, mamy ogień, powietrze, ziemię i wodę. W pewnym momencie następuje pierwszy ruch, czyli indywidualizacja życia w część świadomości, która jest samomobilna. Czy mógłbyś opisać proces powstawania tego i jakiego rodzaju centrum energetyczne ono posiada?

Ra: Jestem Ra. Pierwsza gęstość, czyli czerwony promień, mimo iż dąży do wzrostu, nie znajduje się we właściwej wibracji dla warunków sprzyjających temu, co możesz nazwać iskrą świadomości. Gdy energie wibracyjne przechodzą z czerwieni na pomarańcz, środowisko wibracyjne jest takie, że stymuluje te substancje chemiczne, które wcześniej były obojętne, do łączenia się w taki sposób, że miłość i światło rozpoczynają funkcję wzrostu.

Przypuszczenie, które miałeś wcześniej na temat jednostek jednokomórkowych, takich jak polimorficzne bruzdnice, jest poprawne. Ten mechanizm jest jednym z elementów przyciągania światła spiralnego skierowanego ku górze. Nie ma nic przypadkowego w tej ani w jakiejkolwiek innej części ewolucji.

41.11 Pytający: O ile pamiętam, polimorficzne bruzdnice mają komórki oparte raczej na żelazie niż miedzi. Czy mógłbyś to skomentować?

Ra: Jestem Ra. Ta informacja nie jest kluczowa. Można powiedzieć, że podstawą każdego metabolizmu jest to, co można znaleźć w substancjach chemicznych sąsiedztwa pochodzenia.

41.12 Pytający: Właśnie o tym mówiłem, ponieważ wskazuje to, że poruszają się w sposób jaki poruszają się nasze zwierzęta z komórkami opartymi na miedzi, ale mają komórki roślinne oparte na żelazie wskazujące na formę przejściową od, być może, roślin do zwierząt. Czy się mylę? Moja pamięć jest trochę zamglona w tej sprawie.

Ra: Jestem Ra. Nie chodzi o to, że się mylisz, ale że z takich informacji nie należy wyciągać żadnych wniosków. Istnieje kilka różnych typów podstaw dla świadomych istot, nie tylko na tej sferze planetarnej, ale w znacznie większym stopniu w formach znajdujących się na sferach planetarnych innych sub-Logosów. Pojazd chemiczny to ten, który najwygodniej mieści świadomość. Funkcjonowanie świadomości jest przedmiotem zainteresowania, a nie chemiczny skład fizycznego pojazdu.

Zauważyliśmy, że ci, których nazywacie naukowcami, zastanawiali się nad wieloma różnicami i możliwymi wzajemnymi powiązaniami na różnych etapach, typach i warunkach form życia. Nie jest to owocny materiał, ponieważ to co jest to wybór waszego sub-Logosu w danej chwili.

41.13 Pytający: Nie chciałem tracić czasu na to pytanie, ale przypadkiem wspomniałeś o tej konkretnej komórce. Czy zatem ta polimorficzna bruzdnica ma pomarańczowe centrum energetyczne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

41.14 Pytający: Czy to centrum energii jest zatem, na bardzo małą skalę, powiązane z pomarańczowym centrum energii w człowieku?

Ra: Jestem Ra. Prawdziwy kolor jest dokładnie taki sam. Jednakże świadomość początku drugiej gęstości jest prymitywna, a użycie pomarańczowego promienia ogranicza się do wyrażania siebie, co może być postrzegane jako ruch i przetrwanie.

W trzeciej gęstości, w tym czasie, ci przywiązani do pomarańczowego promienia mają znacznie bardziej złożony system zniekształceń, poprzez który manifestuje się pomarańczowy promień. Jest to trochę skomplikowane. Postaramy się uprościć.

Właściwy prawdziwy kolor dla trzeciej gęstości to, jak już ustaliłeś, żółty. Jednakże wpływy prawdziwego koloru zielonego działającego na istoty żółtego promienia, spowodowały powrót wielu istot do troski o samych siebie zamiast postępu w trosce o inne jaźnie lub zielonego promienia.

To nie powinno być postrzegane jako negatywnie spolaryzowana natura, ponieważ negatywnie spolaryzowana istota pracuje bardzo intensywnie z najgłębszymi przejawami grupowych energii żółtego promienia, zwłaszcza z manipulacjami innymi jaźniami w służbie sobie. Ci, którzy powracają do pomarańczowego promienia - i możemy dodać, że jest ich w tej chwili wielu na waszej płaszczyźnie - to ci, którzy odczuwają wibracje prawdziwego koloru zielonego i dlatego reagują odrzucając działania rządowe i społeczne jako takie i ponownie szukają siebie.

Jednakże, nie mając właściwie rozwiniętego żółtego promienia, tak aby równoważył on osobiste współczynniki wibracji istoty, istota staje wtedy przed zadaniem dalszej aktywacji i równoważenia jaźni w stosunku do siebie, stąd manifestacja pomarańczowego promienia w tym węźle przestrzeni/czasu.

Zatem prawdziwy kolor pomarańczowy jest tym, czym jest, bez różnicy. Jednakże przejawy tego lub jakiegokolwiek innego promienia mogą być postrzegane jako najróżniejsze w zależności od poziomów wibracji i równowagi kompleksów umysłu/ciała lub umysłu/ciała/ducha, które wyrażają te energie.

41.15 Pytający: Czy mógłbyś mi opisać pierwszą i najprostszą istotę, która ma centra energii zarówno pomarańczowego jak i żółtego promienia?

Ra: Jestem Ra. Na waszej sferze planetarnej pierwsze doświadczenia związane z żółtym promieniem mają naturę zwierzęcą i roślinną, które dostrzegają potrzebę rozmnażania się technikami biseksualnymi lub które uważają za konieczne w jakiś sposób polegać na innych jaźniach dla przetrwania i wzrostu.

41.16 Pytający: A zatem jaka istota byłaby najprostsza, gdyby miała aktywację w kolorze czerwonym, pomarańczowym, żółtym i zielonym?

Ra: Jestem Ra. Ta informacja została omówiona na poprzedniej sesji.* Aby być może uprościć twoje pytanie, potencjalnie każde centrum może być aktywowane w trzeciej gęstości, istoty późnej drugiej gęstości mają taką zdolność, jeżeli efektywnie wykorzystuje się doświadczenie, wibrowanie i aktywowanie centrum energii zielonego promienia.

Istota trzeciej gęstości, posiadająca potencjał pełnej samoświadomości, ma zatem potencjał minimalnej aktywacji wszystkich ośrodków energetycznych. Czwarta, piąta i szósta gęstość to te, które oczyszczają wyższe centra energii. Siódma gęstość jest gęstością kompletności i zwróceniem się ku bezczasowości lub wieczności.

41.17 Pytający: Czy zatem zwierzę w drugiej gęstości miałoby w jakiś sposób wszystkie centra energetyczne w swojej istocie, ale po prostu nie byłyby aktywowane?

Ra: Jestem Ra. To jest dokładnie poprawne.

41.18 Pytający: No więc, zwierzę w drugiej gęstości składa się ze światła, tak jak wszystkie rzeczy. To, do czego staram się dotrzeć, to związek między światłem, z którego tworzone są różne ciała zwierzęce oraz związek tego z aktywnymi ośrodkami energii i tymi, które nie są aktywne i jak to jest połączone z Logosem. To trudne pytanie.

Czy możesz mi odpowiedzieć na to pytanie?

Ra: Jestem Ra. Odpowiedzią jest przekierowanie procesów myślowych z jakiegokolwiek mechanicznego spojrzenia na ewolucję. Wola Logosu zakłada potencjał dostępny ewoluującej istocie. Wola istoty, w miarę jej ewolucji, jest pojedynczą miarą tempa i szybkości aktywacji i równoważenia różnych centrów energetycznych.

41.19 Pytający: Dziękuję. Na wczorajszej lub przedwczorajszej sesji wspomniałeś o zmiennej prędkości rotacji lub aktywności ośrodków energetycznych. Co miałeś na myśli przez tą prędkość obrotu?

Ra: Jestem Ra. Każde centrum energetyczne ma szeroki zakres prędkości obrotowych lub jak możesz to zobaczyć wyraźniej w odniesieniu do koloru, blasku. Im silniej wola istoty koncentruje się na każdym centrum energii i poprawia je lub oczyszcza, tym jaśniejsze lub obrotowo aktywne będzie każde centrum energii. W przypadku samoświadomej istoty nie jest konieczne, aby centra energetyczne były aktywowane w kolejności. W ten sposób istoty mogą mieć niezwykle błyszczące centra energetyczne, będąc jednocześnie dość niezrównoważonymi w aspekcie fioletowego promienia z powodu braku uwagi poświęconej całemu doświadczeniu istoty.

Klucz do równowagi można wtedy upatrywać w niezbadanej, spontanicznej i uczciwej odpowiedzi istot na doświadczenia, w ten sposób maksymalnie wykorzystując doświadczenie, a następnie stosując ćwiczenia równoważące i osiągając właściwą postawę dla najbardziej oczyszczonego spektrum manifestacji centrum energii w fioletowym promieniu.

To dlatego blask lub prędkość obrotowa centrów energetycznych nie jest uważana za ważniejszą od zrównoważonego aspektu lub manifestacji fioletowego promienia istoty, jeśli chodzi o zdolność do zbioru; bo te istoty, które są niezrównoważone, zwłaszcza jeśli chodzi o promienie pierwotne, nie będą w stanie wytrzymać wpływu miłości i światła inteligentnej nieskończoności w stopniu niezbędnym do zbiorów.

41.20 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jaka jest różnica między przestrzenią/czasem a czasem/przestrzenią?

Ra: Jestem Ra. Używając waszych słów, różnica jest taka jak między widzialnym a niewidzialnym lub fizycznym a metafizycznym. Używając terminów matematycznych, tak jak ten, którego nazywasz Larsonem, różnica jest taka jak między s/t i t/s.

41.21 Pytający: Wspomniałeś na ostatniej sesji, że post jest metodą usuwania niechcianych form myślowych. Czy możesz rozwinąć ten proces i wyjaśnić trochę więcej, jak to działa?

Ra: Jestem Ra. To, tak jak wszystkie techniki uzdrawiania, musi być używane przez świadomą istotę; to znaczy, mając świadomość, że pozbycie się nadmiaru oraz niepożądanego materiału z kompleksu ciała jest analogią do pozbycia się z umysłu lub ducha nadmiaru lub niepożądanego materiału. W ten sposób ta dyscyplina lub wyparcie niepożądanej części jako odpowiedniej części jaźni jest przenoszona przez drzewo umysłu w dół, przez pień, do poziomów podświadomości, na których następuje połączenie. W ten sposób ciało, umysł i duch zgodnie wyrażają odrzucenie nadmiaru lub niepożądanego duchowego lub mentalnego materiału jako części istoty.

Wszystko wtedy odpada, a istota- rozumiejąc, jeśli można tak powiedzieć, i doceniając naturę odrzuconego materiału jako części większej jaźni, mimo to, poprzez działanie woli, oczyszcza i udoskonala kompleks umysłu/ciała/ducha, manifestując pożądaną postawę kompleksu umysłu lub kompleksu ducha.

41.22 Pytający: Czy to byłoby jak świadome przeprogramowanie katalizatora? Na przykład, dla niektórych bytów katalizator jest zaprogramowany przez wyższe ja do tworzenia doświadczeń, tak aby istota mogła uwolnić się od niechcianych zniekształceń. Czy byłoby to analogiczne do tego, że istota świadomie programuje to uwolnienie i używa postu jako metody komunikacji z samym sobą?

Ra: Jestem Ra. Jest to nie tylko poprawne, ale można pójść dalej. Jaźń, jeśli jest w dostatecznie dużym stopniu świadoma działania tego katalizatora i technik programowania, może poprzez koncentrację woli i samej wiary spowodować przeprogramowanie bez analogii postu, diety lub innej analogicznej dyscypliny związanej z kompleksem ciała.

41.23 Pytający: Mam książkę, „Inicjacja”,* w której kobieta opisuje inicjację. Czy znasz zawartość tej książki?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Skanujemy twój umysł.

41.24 Pytający: Jim przeczytał całą książkę. Ja przeczytałem tylko część, ale zastanawiałem się, czy nauki zawarte w książce w odniesieniu do równoważenia były waszymi naukami, naukami Ra?

Ra: Jestem Ra. Jest to zasadniczo poprawne w przypadku zniekształceń, które można zobaczyć, gdy ten materiał jest zestawiony z materiałem, który oferujemy.

41.25 Pytający: Dlaczego czerwone, żółte i niebieskie centra energii są nazywane centrami podstawowymi? Myślę, że to rozumiem z poprzedniego materiału, ale czy istnieją jakieś ślady tych podstawowych kolorów prowadzące z powrotem do inteligentnej nieskończoności, które są głębsze niż to, co nam dałeś?

Ra: Jestem Ra. Nie możemy powiedzieć, co może się wydawać głębokie istocie. Promienie czerwone, żółte i niebieskie są pierwotne, ponieważ oznaczają aktywność o charakterze pierwotnym.

Podstawą jest czerwony promień; pomarańczowy promień jest ruchem w kierunku żółtego promienia, który jest promieniem samoświadomości i interakcji. Zielony promień to ruch poprzez różne doświadczenia wymiany energii związane ze współczuciem i przebaczającą miłością do pierwotnego niebieskiego promienia, który jest pierwszym promieniem promieniowania siebie, niezależnie od jakichkolwiek działań innych.

Istota zielonego promienia jest nieskuteczna w obliczu blokady ze strony innych ja. Istota niebieskiego promienia jest współ-Stwórcą. Może to być po prostu powtórzeniem wcześniejszej działalności, ale jeśli weźmiesz pod uwagę funkcję Logosu jako reprezentanta Nieskończonego Stwórcy w urzeczywistnianiu poznania Stwórcy przez Stwórcę, być może zobaczysz kroki, za pomocą których można to osiągnąć.

Czy możemy prosić o ostatnie pełne pytanie, zanim zakończymy pracę?

41.26 Pytający: To może być zbyt długie pytanie jak na tę pracę, ale zadam je, a jeśli jest zbyt długie, możemy je kontynuować w późniejszym czasie.

Czy mógłbyś mi opowiedzieć o rozwoju kompleksu pamięci społecznej Ra od jego pierwszych początków i jakiego katalizatora użył, aby dostać się tam, gdzie się teraz znajduje, w aktywacji promieni? Czy to zbyt długie pytanie?

Ra: Jestem Ra. To pytanie nie wymaga długiej odpowiedzi, ponieważ my, którzy doświadczyliśmy gęstości wibracji na tej sferze planetarnej, którą nazywacie Wenus, mieliśmy szczęście, mogąc poruszać się w harmonii z wibracjami planety z harmonijnym przejściem do drugiej, trzeciej i czwartej i znacznie przyspieszone doświadczenie czwartej gęstości.

Spędziliśmy dużo czasu/przestrzeni, jeśli można tak powiedzieć, w piątej gęstości, równoważąc intensywne współczucie, którego nabraliśmy w czwartej gęstości. Ukończenie [nauki] znowu było harmonijne, a nasz kompleks pamięci społecznej, który najmocniej utrwalił się w czwartej gęstości, pozostał bardzo silny i pomocny.

Nasza praca w szóstej gęstości została również przyspieszona z powodu harmonii naszego kompleksu pamięci społecznej, dzięki czemu mogliśmy jako członkowie Konfederacji jeszcze szybciej zbliżyć się do przejścia do siódmej gęstości. Niemniej jednak, nasza harmonia jest bolesnym źródłem naiwności, jeśli chodzi o pracę z waszą planetą. Czy jest jakieś krótkie pytanie, zanim opuścimy ten instrument?

41.27 Pytający: Zapytam tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Wszystko jest dobrze. Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Dlatego idźcie dalej, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

42 ⇒

⇐ 40

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy