Prawo Jedności Definicje: Kompleks koncepcyjny

Ukryj menu

Znaleziono 1 wynik.

⇐ Category list

Kategoria “Definicje” ma 20 podkategorii.

Kompleks koncepcyjny

89.20 Pytający: Stwierdziliście, że każdy archetyp to kompleks koncepcji. Czy mógłbyś określić, co masz na myśli przez to stwierdzenie?

Ra: Jestem Ra. Na pierwszy rzut oka taka definicja jest bezpodstawna, będąca błędnym kołem. Kompleks pojęciowy jest kompleksem pojęć, tak jak cząsteczka jest kompleksową strukturą złożoną z więcej niż jednego typu węzła energetycznego lub atomu. Każdy atom w cząsteczce ma swoją unikalną tożsamość i w jakiś sposób można go z cząsteczki usunąć. Cząsteczka wody może, za pomocą środków chemicznych, zostać podzielona na wodór i tlen. Oddzielnie nie można ich traktować jako równych wodzie. Gdy tworzą strukturę molekularną, gdzie woda jest tego przykładem, są one bezsprzecznie wodą.

Właśnie w ten sposób każdy archetyp zawiera w sobie kilka podstawowych atomów bytu organizacyjnego. Oddzielnie nie można zobaczyć ogólnej struktury kompleksu. Razem kompleks konceptów to nierozerwalnie jedno.

Jednakże, tak jak najbardziej przydatne jest uchwycenie potencjałów konstytuującej natury wody w waszych fizycznych systemach, tak też w uchwyceniu natury archetypu przydatne jest posiadanie wyczucia jego pojęć składowych.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy