Prawo Jedności Definicje: Transfer energii

Ukryj menu

Znaleziono 2 wyniki.

⇐ Category list

Kategoria “Definicje” ma 20 podkategorii.

Transfer energii

73.21 Pytający: Dziękuję. Czy mógłbyś mi podać ilość możliwych transferów energii pomiędzy dwoma lub więcej kompleksami umysłu/ciała/ducha? Czy jest bardzo duża, czy jest ich niewiele [niesłyszalne]?

Ra: Jestem Ra. Liczba jest nieskończona, bo czyż każdy kompleks umysłu/ciała/ducha nie jest wyjątkowy?

73.22 Pytający: Czy mógłbyś zdefiniować to stwierdzenie „transfer energii pomiędzy dwoma kompleksami umysłu/ciała/ducha?”

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. Ta istota wciąż ma dostępną energię, ale zauważamy szybko zwiększające się zniekształcenia w kierunku bólu szyi, okolicy grzbietowej, nadgarstków i przydatków ręcznych.

Fizyczny transfer energii może odbywać się na wiele sposobów.

Podamy dwa przykłady. Każdy zaczyna się od pewnego poczucia siebie jako Stwórcy lub w jakiś sposób przywoływanej magicznej osobowości. Może to być zrobione świadomie lub nieświadomie. Po pierwsze, to ćwiczenie, o którym mówiliśmy, nazywa się ćwiczeniem ognia: to nie jest to, mimo iż jest to fizyczny transfer energii, co jest głęboko zaangażowane w kombinacje kompleksu ciała. Zatem transfer jest subtelny, a każdy transfer unikalny w tym, co jest oferowane i co jest akceptowane. W tym miejscu możemy zauważyć, że jest to przyczyną nieskończonej liczby możliwych transferów energii.

Drugim transferem energii, o którym mówimy, jest transfer energii seksualnej. Odbywa się to na niemagicznym poziomie przez wszystkie istoty, które wibrują zielonym promieniem.

Możliwe jest, jak w przypadku tego instrumentu, który poświęca się służbie Jedynemu Nieskończonemu Stwórcy, jeszcze bardziej udoskonalić ten transfer energii. Kiedy druga jaźń również poświęci się służbie Jednemu Nieskończonemu Stwórcy, transfer zostaje podwojony. Wtedy ilość przekazanej energii zależy tylko od ilości spolaryzowanej energii seksualnej wytworzonej i uwolnionej. Od tego momentu następują udoskonalenia prowadzące do królestwa wysokiej magii seksualnej.

W sferze ciał mentalnych istnieją różne rodzaje transferowanej energii mentalnej. To znowu zależy od wiedzy poszukiwanej i wiedzy oferowanej. Najczęstszym transferem energii mentalnej jest przekaz nauczyciela i ucznia. Ilość energii zależy od jakości tej oferty ze strony nauczyciela, jeśli chodzi o czystość pragnienia służenia i jakości oferowanych informacji oraz ze strony ucznia, czystość pragnienia uczenia się i jakość kompleksu wibracyjnego umysłu, który otrzymuje wiedzę.

Inną formą transferu energii mentalnej jest ten pomiędzy słuchaczem a mówcą. Kiedy mówca doświadcza zniekształceń kompleksu mentalnego/emocjonalnego w kierunku udręki, smutku lub innego bólu psychicznego, z tego co powiedzieliśmy wcześniej, możesz być może zdobyć wiedzę o możliwych wariacjach w tym transferze.

Transfery energii duchowej są sercem wszystkich transferów energii, ponieważ wiedza o sobie i innej jaźni jako Stwórcy jest najważniejsza i jest to praca duchowa. Różnorodność transferu energii duchowej obejmuje te rzeczy, o których mówiliśmy dzisiaj, gdy mówiliśmy na temat adepta.

Czy są jakieś krótkie pytania, zanim zakończymy pracę?

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy