Prawo Jedności Definicje: Całość komplesku umysłu/ciała/ducha

Ukryj menu

Znaleziono 1 wynik.

⇐ Category list

Kategoria “Definicje” ma 20 podkategorii.

Całość komplesku umysłu/ciała/ducha

36.1 Pytający: W poprzednich przekazach mówiłeś o całości kompleksu umysłu/ciała/ducha. Czy mógłbyś podać nam definicję całości kompleksu umysłu/ciała/ducha?

Ra: Jestem Ra. Istnieje wymiar, w którym czas nie ma wpływu. W tym wymiarze umysłu/ciała/ducha, w jego wiecznym tańcu teraźniejszości, może być widziany w całości, i zanim kompleks umysłu/ciała/ducha, który następnie stanie się częścią kompleksu pamięci społecznej, zostaje dobrowolnie wchłaniany w całość Jednego Stwórcy, istota poznaje siebie w całości.

Ta całość kompleksu umysłu/ciała/ducha funkcjonuje jako, powiedzmy, źródło tego, co być może nazwalibyście wyższą jaźnią. Wyższe Ja z kolei jest zasobem do badania destylacji doświadczeń trzeciej gęstości i programowania dalszych doświadczeń. To jest także prawdziwe dla gęstości czwartej, piątej i szóstej, gdy całość kompleksu umysłu/ciała/ducha wchodzi do świadomości w trakcie siódmej gęstości.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy