Prawo Jedności Definicje: Energia witalna

Ukryj menu

Znaleziono 3 wyniki.

⇐ Category list

Kategoria “Definicje” ma 20 podkategorii.

Energia witalna

63.6 Pytający: Czy mógłbyś podać definicję energii witalnej?

Ra: Jestem Ra. Energia witalna to kompleks poziomów energetycznych umysłu, ciała i ducha. W przeciwieństwie do energii fizycznej wymaga, aby zintegrowane kompleksy wibrowały w użyteczny sposób.

Zdolność woli może w różnym stopniu zastąpić brakującą energię witalną, a to miało miejsce w poprzednich działaniach, jak mierzycie czas, w tym instrumencie. Nie jest to zalecane. Jednakże w tym czasie energie życiowe są dobrze odżywione w umyśle i duchu, chociaż fizyczny poziom energii jest sam w sobie niski w tym czasie.

63.7 Pytający: Czy miałbym rację zgadując, że energia witalna jest funkcją świadomości lub uprzedzeń istoty w odniesieniu do jej biegunowości lub ogólnej jedności ze Stwórcą lub stworzeniem?

Ra: Jestem Ra. W nieokreślonym sensie możemy potwierdzić poprawność twojego stwierdzenia. Energia witalna może być postrzegana jako głęboka miłość do życia lub doświadczeń życiowych, takich jak piękno stworzenia i docenienie innych jaźni oraz zniekształceń stworzenia waszych Współtwórców, które są piękne.

Bez tej witalnej energii najmniej zniekształcony kompleks fizyczny zawiedzie i zginie. Z tą miłością, energią witalną lub élanem, istota może trwać pomimo znacznego zniekształcenia kompleksu fizycznego.

72.10 Pytający: Na ostatniej sesji wspomniałeś, że gdyby instrument wykorzystał jakąkolwiek zwiększoną energię życiową, której teraz doświadcza do aktywności fizycznej, zebrałby „przykre żniwo”. Czy mógłbyś mi powiedzieć, jaki jest charakter tego przykrego żniwa i dlaczego miałby być doświadczany?

Ra: Jestem Ra. Poziom energii fizycznej jest miarą ilości dostępnej energii kompleksu ciała kompleksu umysłu/ciała/ducha. Pomiar energii życiowej to taki, który wyraża ilość energii bytu kompleksu umysłu/ciała/ducha.

Ta istota ma wielkie zniekształcenia w kierunku aktywności kompleksu umysłu, aktywności kompleksu ducha oraz tego wspaniałego kanału prowadzącego do Stwórcy, woli. Dlatego energia życiowa tego instrumentu, nawet przy braku jakiejkolwiek mierzalnej rezerwy fizycznej, jest dość znaczna.

Jednakże użycie tej energii woli, umysłu i ducha dla rzeczy należących do kompleksu fizycznego powoduje znacznie większe zniekształcenie w zmniejszaniu energii życiowej niż użycie tej energii dla tych rzeczy, które są w najgłębszych pragnieniach i woli kompleksu umysłu/ciała/ducha. W tej istocie pragnienia te są dla służby Stwórcy. Ta istota postrzega wszelką służbę jako służbę Stwórcy i dlatego ostrzegaliśmy w tym względzie grupę wsparcia i sam instrument. Nie każda służba jest jednakowa. Nadużywanie tej energii życiowej jest, dosłownie, szybkim pozbywaniem się siły życiowej.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy