Prawo Jedności Historia Ziemi: Wyspa Wielkanocna/Nazca

Ukryj menu

Znaleziono 14 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Historia Ziemi” ma 18 podkategorii.

Wyspa Wielkanocna/Nazca

20.29 Pytający: Czy mam zatem rozumieć, że pod koniec tych 25 000 lat nie było ani dających się zebrać istot o pozytywnej, ani negatywnej polarności??

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Ci, których nazywacie grupą Oriona, podjęli podczas tego cyklu jedną próbę zaoferowania informacji osobom z trzeciej gęstości. Jednak informacja nie dotarła do uszu nikogo, kto chciałby podążać tą drogą do biegunowości.

20.30 Pytający: Jakiej techniki użyła grupa Oriona, aby przekazać te informacje?

Ra: Jestem Ra. Zastosowana technika była dwojakiego rodzaju:

Po pierwsze, transfer myśli lub to, co możesz nazwać telepatią.

Po drugie, rozmieszczenie niektórych kamieni w celu zasugerowania silnych wpływów mocy, w tym posągów i formacji skalnych na waszych obszarach Pacyfiku, jak je teraz nazywacie, i do pewnego stopnia w waszych regionach Ameryki Środkowej, jak je teraz rozumiecie.

20.31 Pytający: Czy po części mówisz o kamiennych głowach Wyspy Wielkanocnej?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

20.32 Pytający: Jak takie kamienne głowy wpłynęłyby na ludzi, aby podążali ścieżką służby sobie?

Ra: Jestem Ra. Wyobraź sobie, jeśli chcesz, istoty żyjące w taki sposób, że ich kompleksy umysłu/ciała/ducha są na tym, co wydaje się być łaską sił, których nie mogą kontrolować. Biorąc pod uwagę naładowaną istotę, taką jak posąg lub formacja skalna, naładowaną wyłącznie mocą, jest możliwe, aby wolna wola tych, którzy oglądają tę konkretną strukturę lub formację, przypisała tej mocy, władzę nad rzeczami, których nie można kontrolować. To z kolei ma potencjał do dalszego zniekształcania w kierunku władzy nad innymi jaźniami.

20.33 Pytający: Jak zbudowano te kamienne głowy?

Ra: Jestem Ra. Zostały one skonstruowane przez myśl po zeskanowaniu głębokiego umysłu, pnia drzewa umysłu, patrząc na obrazy, które najprawdopodobniej wywołują u widza uczucie podziwu.

20.34 Pytający: A zatem czy istoty Oriona zrobiły to same? Czy wylądowali fizycznie, czy zrobili to z planów mentalnych, czy też użyli jednej z inkarnowanych istot do skonstruowania ich za pomocą myśli?

Ra: Jestem Ra. Prawie wszystkie te konstrukcje i formacje zostały zbudowane na odległość dzięki myśli. Niewiele zostało stworzonych w późniejszych czasach przez istoty na waszej ziemskiej płaszczyźnie/gęstości naśladujące oryginalne konstrukcje.

20.35 Pytający: Jakiej gęstości istota Oriona stworzyła te głowy?

Ra: Jestem Ra. Czwarta gęstość, gęstość miłości, czyli zrozumienia, była gęstością tej konkretnej istoty, która oferowała tę możliwość tym z waszego pierwszego głównego cyklu.

20.37 Pytający: Jaka była przybliżona data w minionych latach budowy tych głów?

Ra: Jestem Ra. To było w przybliżeniu sześć zero, sześćdziesiąt tysięcy [60 000] twoich lat w przeszłym czasie/przestrzeni twojego kontinuum.

20.38 Pytający: Jakie konstrukcje zostały zbudowane w Ameryce Południowej?

Ra: Jestem Ra. W tym miejscu powstały charakterystyczne posągi, niektóre formacje z tego, co nazywasz skałą, a niektóre formacje obejmujące skałę i ziemię.

20.39 Pytający: Czy były w tym zawarte linie z Nazca?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

20.40 Pytający: Skoro można to zobaczyć tylko z wysokości, jakie to przyniosło korzyści?

Ra: Jestem Ra. Formacje były pożyteczne, ponieważ były naładowane energią mocy.

20.41 Pytający: Jestem trochę zdezorientowany. Te linie z Nazca są mało zrozumiałe dla istoty chodzącej po powierzchni. Nie widzi niczego poza zakłóceniem powierzchni. Jeśli jednak wejdziesz na dużą wysokość, możesz zobaczyć wzory. Jaka była korzyść dla istot chodzących po powierzchni?

Ra: Jestem Ra. Usuwając ilość czasu/przestrzeni, która jest teraz twoją teraźniejszością, trudno jest dostrzec to, że w czasie/przestrzeni sześćdziesiąt tysięcy [60 000] lat temu Ziemia była uformowana w taki sposób, że można ją było w widoczny sposób ułożyć w potężne wzory struktrualne, z punktu widokowego odległych wzgórz.

20.42 Pytający: Innymi słowy, w tamtym czasie były tam wzgórza górujące nad tymi liniami?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji.

Cała gładkość, jak widzicie teraz ten obszar, została zbudowana w wielu miejscach na wzgórzach. Kontinuum czasu/przestrzeni rozwijało się wraz z wiatrem i pogodą, jak można powiedzieć, w znacznym stopniu powodując erozję zarówno potężnych struktur ziemi zaprojektowanych w tamtym czasie, jak i natury otaczającego krajobrazu.

20.43 Pytający: Myślę, że rozumiem. Więc te linie są tylko słabymi śladami tego, co kiedyś tam było?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2022 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy