Prawo Jedności Historia Ziemi: Długość życia

Ukryj menu

Znaleziono 9 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Historia Ziemi” ma 18 podkategorii.

Długość życia

20.12 Pytający: Dziękuję. Jak tylko trzecia gęstość zaczęła się 75 000 lat temu i wcieliliśmy się w byty trzeciej gęstości, jaka była średnia długość ludzkiego życia w tamtym czasie?

Ra: Jestem Ra. Na początku tej szczególnej części waszego kontinuum przestrzeni/czasu przeciętny czas życia wynosił około dziewięćset lat.

20.13 Pytający: Czy średnia długość życia wydłużyła się czy skróciła w miarę przechodzenia do doświadczenia trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Ta długość życia ma szczególne zastosowanie w tej gęstości, a biorąc pod uwagę harmonijny rozwój nauki/nauczania tej gęstości, długość życia kompleksu fizycznego pozostanie taka sama przez cały cykl. Jednakże wasza szczególna sfera planetarna rozwinęła wibracje w drugim głównym cyklu, co dramatycznie skróciło długość życia.

20.14 Pytający: Zakładając, że główny cykl trwa 25 000 lat, pod koniec pierwszego 25 000-letniego cyklu, jak długi był okres życia?

Ra: Długość życia pod koniec pierwszego cyklu, który nazywasz głównym, wynosiła około siedemset waszych lat.

20.15 Pytający: Zatem w ciągu 25 000 lat straciliśmy dwieście lat życia. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

20.16 Pytający: Czy możesz mi podać powód tego skrócenia długości życia?

Ra: Jestem Ra. Przyczyną tego skrócenia jest zawsze nieeufoniczna lub nieharmonijna relacyjna wibracja między innymi jaźniami. W pierwszym cyklu nie było to dotkliwe ze względu na rozproszenie ludzi, [ale był] narastający kompleks zniekształceń odczuć w kierunku oddzielenia od innych jaźni.*

20.17 Pytający: Zakładam, że na początku jednego z tych cykli mogła wystąpić polaryzacja pozytywna, która generalnie wystąpiłaby w ciągu 25 000 lat albo polaryzacja negatywna. Czy przyczyną negatywnej polaryzacji i skrócenia cyklu jest napływ istot z Marsa, które już spolaryzowały się nieco negatywnie?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Nie było silnej ujemnej polaryzacji z powodu tego napływu. Skrócenie długości życia wynikało przede wszystkim z braku budowania pozytywnej orientacji. Gdy nie ma postępu, warunki, które zapewniają postęp, są stopniowo tracone. Jest to jedna z trudności związanych z pozostaniem niespolaryzowanym. Szanse, powiedzmy, postępu są coraz mniejsze.

23.13 Pytający: Dziękuję. Czy możesz mi powiedzieć, jaka była średnia długość życia Egipcjan w czasach Echnatona?

Ra: Jestem Ra. Średnia długość życia tych ludzi wynosiła około trzydziestu pięciu do pięćdziesięciu waszych lat. Było wiele, jak byście to nazwali, chorób natury kompleksu fizycznego.

23.14 Pytający: Czy możesz mi podać przyczyny choroby? Myślę, że już wiem, ale sądzę, że byłoby dobrze, gdyby książka o tym teraz powiedziała.

Ra: Jestem Ra. Jak wspomnieliśmy wcześniej, nie jest to szczególnie pouczające w odniesieniu do Prawa Jedności. Jednakże ziemia, którą znacie jako Egipt, w tamtych czasach była wysoce barbarzyńska w warunkach życia, jak byście je nazwali. Rzece, którą nazywacie Nilem, pozwalono wylewać i cofać się, zapewniając w ten sposób żyzne podłoże dla rozmnażania się chorób przenoszonych przez owady. Również przygotowywanie żywności umożliwiło rozwój chorób. Ponadto w wielu przypadkach występowały trudności ze źródłami wody, a woda, która była pobierana, powodowała choroby z powodu znajdujących się w niej organizmów.

23.15 Pytający: Tak naprawdę pytałem o bardziej podstawową przyczynę choroby niż o mechanizm jej przenoszenia. Chciałem dotrzeć do źródła lub myśli, która stworzyła możliwość wystąpienia tej choroby. Czy mógłbyś mi krótko powiedzieć, czy mam rację, zakładając, że ogólna redukcja myśli na Ziemi przez długi czas w odniesieniu do zrozumienia Prawa Jedności stworzyła stan, w którym to co nazywamy chorobą może się rozwinąć? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne i spostrzegawcze. Ty, jako pytający, zaczynasz teraz wnikać w zewnętrzne nauki.

Podstawową przyczyną w tym konkretnym społeczeństwie była nie tyle walka - chociaż były, powiedzmy, tendencje - ale raczej powstanie systemu pieniężnego i bardzo aktywny handel i rozwój tych tendencji w kierunku chciwości i władzy; co za tym idzie zniewolenie istot przez inne istoty i błędne zrozumienie Stwórcy w każdej istocie.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2022 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy