Prawo Jedności Historia Ziemi: Maldek/Wielka Stopa

Ukryj menu

Znaleziono 24 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Historia Ziemi” ma 18 podkategorii.

Maldek/Wielka Stopa

6.9 Pytający: Czy są tacy ludzie, jak na Ziemi, na którejkolwiek z innych planet tego układu słonecznego?

Ra: Czy potrzebujesz informacji z bieżącej przestrzeni/czasu czy z kontinuum przestrzeni/czasu?

6.10 Pytający: Obu.

Ra: W pewnym momencie/przestrzeni, w waszej przeszłości, na planecie zamieszkiwała populacja istot trzeciej gęstości, która mieszkała w waszym układzie słonecznym. Istnieją różne nazwy, którymi ta planeta była nazwana. Kompleksem wibracyjnym dźwięków najczęściej używanym przez waszych ludzi jest Maldek. Istoty te, niszcząc ich sferę planetarną, zostały zmuszone do znalezienia dla siebie miejsca na tej planecie trzeciej gęstości, która była jedyną w tamtym czasie/przestrzeni w waszym Układzie Słonecznym nadającą się do zamieszkania i była w stanie zaoferować lekcje potrzebne do zmniejszenia ich zniekształceń umysłu/ciała/ducha w odniesieniu do Prawa Jedności.

6.11 Pytający: Jak oni tu przybyli?

Ra: Przybyli tutaj poprzez proces żniwa i zostali wcieleni poprzez proces wcielenia z waszych wyższych sfer w tej gęstości.

6.12 Pytający: Jak dawno temu to się działo w naszych latach?

Ra: Mam trudności w komunikacji z tym instrumentem. Musimy pogłębić jej stan.

To wydarzyło się około pięciuset tysięcy [500 000] waszych lat temu.

6.13 Pytający: Dzięki. Czy zatem cała populacja ziemi - ludzka populacja ziemi - pochodzi z Maldek?

Ra: Jestem Ra. To nowa linia pytań i zasługuje na swoje własne miejsce. Wielu, którzy zostali zebrani do waszej sfery ze sfery znanej przed jej rozpadem pod innymi nazwami, ale waszym ludziom jako Maldek, wcieliło się, pod ziemią zamiast na jej powierzchni. Populacja twojej planety zawiera wiele różnych grup zebranych z innych sfer drugiego wymiaru i powtarzanego trzeciego wymiaru. Nie wszyscy jesteście z jednej rasy lub jednego pochodzenia. Dzielone przez was doświadczenie jest unikalne dla tego kontinuum czasu/przestrzeni.

9.18 Pytający: Czy jest teraz jakaś szczególna rasa ludzi na naszej planecie, którzy zostali tutaj wcieleni z drugiej gęstości?

Ra: Jestem Ra. W tej chwili na waszej planecie nie ma tutaj kompleksów świadomości drugiej gęstości. Istnieją jednak dwie rasy, które używają formy drugiej gęstości. Jednym z nich są byty sfery planetarnej, którą nazywacie Maldek. Istoty te pracują nad kompleksami rozumienia poprzez serię tego, co nazwalibyście restytucjami karmicznymi. Mieszkają w głębszych podziemnych korytarzach i są znani jako „Bigfoot”.

Inną rasą której zostało zaoferowane przebywanie w tej gęstości przez Strażników, którzy chcą dać kompleksom umysł/ciało/duch, tym którzy są w tej gęstości w tym czasie, odpowiednio skonstruowane wehikuły fizyczne, tak jak nazwalibyście te kompleksy chemiczne, na wypadek wojny nuklearnej.

9.19 Pytający: Nie zrozumiałem, do czego służą te pojazdy lub istoty, które byłby odpowiednie w przypadku wojny nuklearnej.

Ra: Jestem Ra. Są to istoty, które istnieją jako instynktowne istoty drugiej gęstości, które są trzymane w rezerwie, aby utworzyć coś, co nazwalibyście pulą genową na wypadek, gdyby te kompleksy ciała były potrzebne. Te kompleksy ciała są w stanie wytrzymać rygory promieniowania, których kompleksy ciała, które obecnie zamieszkujecie, nie byłyby w stanie.

9.20 Pytający: Gdzie znajdują się te kompleksy ciała?

Ra: Jestem Ra. Te kompleksy ciała drugiej rasy przebywają w niezamieszkanym głębokim lesie. Jest ich wiele w różnych miejscach na powierzchni twojej planety.

9.21 Pytający: Czy są to stworzenia typu Bigfoot?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne, chociaż nie nazwalibyśmy ich Wielką Stopą, ponieważ są one rzadkie i są w stanie uniknąć wykrycia. Pierwsza rasa jest mniej zdolna do uświadomienia sobie bliskości innych kompleksów umysł/ciało/duch, ale istoty te są wysoce zdolne do ucieczki ze względu na ich technologiczne zrozumienie przed inkarnacjami tutaj. Istoty te o świecących oczach są najbardziej znane waszym narodom.

9.22 Pytający: Istnieją zatem dwa różne rodzaje Bigfoota. Zgadza się?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pytanie.

Istnieją trzy rodzaje Bigfoota, jeśli zaakceptujesz ten wibracyjny kompleks dźwiękowy stosowany dla trzech tak różnych ras kompleksów umysł/ciało/duch. Pierwsze dwa już opisaliśmy.

Trzeci to forma myślowa.

10.1 Pytający: Myślę, że wyjaśniłoby to nam parę spraw, gdybyśmy cofnęli się do czasów tuż przed przeniesieniem dusz z Maledka, aby zobaczyć, jak działało Prawo Jedności w odniesieniu do tego przeniesienia i dlaczego było to konieczne. Co stało się z Maldekiem lub jego mieszkańcami, aby spowodować utratę ich planety? Jak dawno to się stało?

Ra: Jestem Ra. Ludy planety Maldek miały cywilizację nieco podobną do kompleksu społecznego znanego jako Atlantyda, w tym że zdobyły wiele informacji technologicznych i wykorzystały je bez dbania o zachowanie swojej planety, kierując się w przeważającej mierze kompleksem myśli, idei oraz działania, które możesz kojarzyć z tak zwaną negatywną polarnością lub służbą sobie.

To było jednak w przeważającej części oparte na szczerej strukturze przekonań/myśli, która wydawała się postrzeganiu kompleksów umysł/ciało tej planety jako pozytywna i służąca innym. Dewastacja, która zniszczyła ich biosferę i spowodowała jej dezintegrację, wynikała z tego, co nazywacie wojną.

Eskalacja objęła najszerszy zakres technologii, jaką ten kompleks społeczny dysponował w obecnym czasie/przestrzeni . To był czas około siedem zero pięć zero zero zero, siedemset pięć tysięcy [705 000] waszych lat temu. (Cykle zaczęły się znacznie, znacznie wcześniej na tej planecie ze względu na jej względną zdolność do wspierania pierwszo-wymiarowych [pierwszej gęstości] form życia we wcześniejszym punkcie kontinuum czasoprzestrzennego waszego Układu Słonecznego.) Istoty te były tak zszokowane tym zjawiskiem, że znajdowali się w czymś, co można nazwać węzłem komplesku społecznego lub plątaniną strachu. Część twojego czasu minęła. Nikt nie mógł do nich dotrzeć. Żadna istota nie mogła im pomóc.

Około sześćset tysięcy [600 000] z twoich lat temu obecni członkowie Konfederacji byli w stanie wdrożyć kompleks pamięci społecznej i rozwiązać węzeł strachu. Istoty były wówczas w stanie przypomnieć sobie, że były świadome. Ta świadomość doprowadziła ich do tego, co nazwalibyście niższymi płaszczyznami astralnymi, gdzie mogliby być pielęgnowani, dopóki każdy kompleks umysł/ciało/duch nie był w stanie ostatecznie wyleczyć się z tej traumy do tego stopnia, że każda istota była w stanie zbadać zniekształcenia, których doświadczyła w poprzednim kompleksie iluzji życia.

Po tym doświadczeniu uczenia się/nauczania, decyzja grupy polegała na przyjęciu na siebie czegoś, co można nazwać łagodzeniem karmy. W tym celu wcielili się w waszej sferze planetarnej w niedopuszczalnych formach ludzkich. Tak się dzieje, dopóki zniekształcenia destrukcji nie zostaną zastąpione zniekształceniami w kierunku pragnienia mniej zniekształconej wizji służby innym.

Ponieważ była to świadoma decyzja znacznej większości tych istot w doświadczeniu Maledka, przejście na tę planetę rozpoczęło się około pięćset tysięcy [500 000] waszych lat temu i wykorzystano rodzaj kompleksu ciała dostępnego w tym czasie.*

10.2 Pytający: Czy w tym czasie dostępny był kompleks ciała, który nazywamy typem małpy?

Ra: To się zgadza.

10.3 Pytający: I czy któryś z Maldeków się teraz przekształcił? Czy są teraz jeszcze drugiej gęstości, czy też tworzą teraz jakąś planetę trzeciej gęstości?

Ra: Świadomość tych istot zawsze była trzeciej gęstości. Mechanizm łagodzenia został zaprojektowany przez umieszczenie tej świadomości w drugowymiarowych [drugiej gęstości] fizycznych kompleksach chemicznych, które nie są zdolne do zręczności ani manipulacji w zakresie odpowiednim dla działania zniekształceń kompleksu umysłu trzeciej gęstości.

10.4 Pytający: Cóż, czy któryś z tych bytów przeszedł dalej, czy powiedzmy, że ukończył naukę pod koniec cyklu siedemdziesięciu pięciu tysięcy lat i wydostał się z ciała drugiej gęstości do ciała typu trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Wiele z tych istot było w stanie usunąć nagromadzenie tego, co nazywacie karmą, tym samym będąc w stanie zaakceptować cykl trzeciej gęstości w ciele trzeciej gęstości. Większość tych istot, które odniosły taki sukces, wcieliła się w inne miejsce stworzenia dla kolejnego cyklu w trzeciej gęstości. Gdy ta planeta osiągnęła trzecią gęstość, niektóre z tych istot stały się zdolne do przyłączenia się do wibracji tej planety w formie trzeciej gęstości. Istnieje kilka osób, które jeszcze nie złagodziły, poprzez koordynację zniekształceń umysłu/ciała/ducha, wcześniejszych działań przez nich podjętych. Dlatego pozostają.

10.5 Pytający: Czy to te Bigfooty, o których mówiłeś?

Ra: Jestem Ra. Są jednym rodzajem Bigfoota.

10.7 Pytający: Kiedy Maldek został zniszczony, czy wszyscy mieszkańcy Maldeka mieli problem, czy też niektórzy byli na tyle zaawansowani, aby przenieść się na inne planety?

Ra: Jestem Ra. Nikt nie uciekł w przypadku rozkładu planetarnego, ponieważ jest to działanie, które łączy się z kompleksem społecznym samego kompleksu planetarnego. Żaden nie uniknął węzła ani plątaniny.

10.8 Pytający: Czy w tej chwili istnieje niebezpieczeństwo takiego wydarzenia na Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Uważamy, że ocena tak zwanej przyszłości waszego planetarnego kopmleksu umysłu/ciała/ducha może być mniej niż nieszkodliwa. Powiedzmy tylko, że istnieją warunki umysłu dla takiego rozwoju technologii i takiego wdrożenia.

To jest zniekształcenie naszej wizji/zrozumienia, że kompleksy umysłu i ducha tych z waszego ludu potrzebują orientacji, a nie „zabawek” wymagających demontażu, bo czyż nie wszystkie rzeczy są częścią Stwórcy? Dlatego waszym zaszczytem/obowiązkiem jest swobodny wybór.

11.3 Pytający: Powiedziałeś wczoraj, że Maldek został zniszczony w wyniku działań wojennych. Gdyby Maldek nie został zniszczony z powodu działań wojennych, czy stałby się planetą ewoluującą w służbie sobie? I czy istoty zwiększyłyby swoją gęstość, przechodząc, powiedzmy, do czwartej, piątej gęstości w sensie negatywnym lub w sensie służby sobie?

Ra: Jestem Ra. Planetarny kompleks pamięci społecznej, Maldek, miał cechę wspólną z waszą planetą, sytuację mieszanki kierunku energii. Tak więc, choć niewiadomo, najprawdopodobniej byłyby to zbiory mieszane - niewielu przenosi się do czwartej gęstości, niewielu przenosi się do czwartej gęstości w służbie sobie, a zdecydowana większość powtarza trzecią gęstość. Jest to przybliżone ze względu na fakt, że równoległe wiry możliwości/prawdopodobieństwa ustają, gdy pojawia się działanie i rozpoczynają się nowe wiry możliwości/prawdopodobieństwa.

21.5 Pytający: Tak myślałem, że to powiesz

Cóż, teraz wrócimy do bieżącej sprawy - tworzenia książki. Chciałbym, skoro obejmujemy tę wczesną część cyklu 75 000 lat, chciałbym... Chciałbym cofnąć się trochę, być może dość daleko, do czasu sprzed 75 000 lat, i jeszcze raz przyjrzeć się transferowi istot z Maldeku, aby wyjaśnić tę kwestię. Chciałbym sprawdzić daty, które nam podałeś, ponieważ mieliśmy pewne zniekształcenia w liczbach na początku i obawiam się, że może to być zniekształcone. Te istoty z Maldeka zostały przeniesione ile lat temu?

Ra: Jestem Ra. Istoty, o których mówisz, przeszły kilka przemian, z których pierwsze wystąpiły mniej więcej pięć zero zero tysięcy [500 000] lat w waszej przeszłości według tego jak mierzycie czas. W tym czasie istoty te zostały przekształcone w węzeł. Trwało to przez tak zwane eony waszego czasu. Ci, którzy im pomagali, wielokrotnie nie byli w stanie do nich dotrzeć

W okresie około dwa zero zero tysięcy [200 000] lat w waszej przeszłości, według tego jak mierzycie czas, istota Konfederacji była w stanie rozluźnić ten węzeł, z którego nikt nie uciekł podczas unicestwienia planety. Istoty te zostały następnie ponownie przekształcone w wewnętrzne lub czasowo-przestrzenne wymiary i przeszły długi proces leczenia. Kiedy to zostało osiągnięte, istoty te były następnie w stanie określić odpowiedni ruch, powiedzmy, w celu stworzenia warunków dla złagodzenia konsekwencji swoich działań

W czasie cztery sześć zero zero zero, czterdzieści sześć tysięcy [46 000] lat w waszej przeszłości, jak mierzycie czas, w przybliżeniu, istoty te wybrały inkarnację wewnątrz sfery planetarnej.*

21.6 Pytający: Rozumiem. Wtedy żadne wcielenie nie nastąpiło przed tym wielkim cyklem istot z Maldeka, trwającym 75 000 lat. Zgadza się?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne w sensie inkarnacji w czasie/przestrzeni trzeciej gęstości.*

21.7 Pytający: Czy któraś z tych istot inkarnowała w drugiej gęstości przed tym cyklem 75 000 lat?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Te konkretne istoty inkarnowały się w czasie/przestrzeni trzeciej gęstości, czyli tzw. płaszczyznach wewnętrznych, przechodząc proces uzdrawiania i zbliżając się do realizacji swojego działania.

21.16 Pytający: Kiedy doszło do pierwszego wezwania i jak to się stało?

Ra: Pierwsze wezwanie miało miejsce około cztery sześć tysięcy czterdzieści sześć tysięcy [46 000] lat temu. To wezwanie należało do tych z Maldeka. Istoty te były świadome swojej potrzeby naprawienia konsekwencji swojego działania i znajdowały się w pewnym pomieszaniu w stanie wcielenia co do okoliczności ich wcielenia: nieświadome było świadome, świadome było dość zdezorientowane. To stworzyło wołanie. Konfederacja wysłała tym istotom miłość i światło.

21.18 Pytający: Czy pierwsze zniekształcenie Prawa Jedności wymagało więc, że taki sam czas, powiedzmy, został przeznaczony dla grupy zorientowanej na służbę sobie?

Ra: Jestem Ra. W tym przypadku nie było to konieczne przez pewien czas ze względu na orientację istot.

21.19 Pytający: Jaka była ich orientacja?

Ra: Orientacja tych podmiotów była taka, że pomoc Konfederacji nie była dostrzegana.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2021 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy