Prawo Jedności Historia Ziemi: Populacja

Ukryj menu

Znaleziono 8 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Historia Ziemi” ma 18 podkategorii.

Populacja

6.13 Pytający: Dzięki. Czy zatem cała populacja ziemi - ludzka populacja ziemi - pochodzi z Maldek?

Ra: Jestem Ra. To nowa linia pytań i zasługuje na swoje własne miejsce. Wielu, którzy zostali zebrani do waszej sfery ze sfery znanej przed jej rozpadem pod innymi nazwami, ale waszym ludziom jako Maldek, wcieliło się, pod ziemią zamiast na jej powierzchni. Populacja twojej planety zawiera wiele różnych grup zebranych z innych sfer drugiego wymiaru i powtarzanego trzeciego wymiaru. Nie wszyscy jesteście z jednej rasy lub jednego pochodzenia. Dzielone przez was doświadczenie jest unikalne dla tego kontinuum czasu/przestrzeni.

10.6 Pytający: Zatem nasza obecna rasa składa się z kilku, którzy pierwotnie pochodzili z Maldeka i całkiem sporej liczby, którzy przybyli z Marsa. Czy są tu istoty z innych miejsc?

Ra: Jestem Ra. Istnieją byty doświadczające waszego kontinuum czasu/przestrzeni, które przybyły z wielu, wielu miejsc, jak byście to nazwali, w stworzeniu, ponieważ gdy następuje zmiana cyklu, ci, którzy muszą powtarzać, znajdują planetę odpowiednią do tego powtórzenia. Jest dość niezwykłe, że planetarny kompleks umysł/ciało/duch zawiera tych z wielu, wielu różnych miejsc, ale to wiele wyjaśnia, ponieważ, jak widać, doświadczacie trzeciego wymiaru [trzeciej gęstości] z dużą liczbą tych, którzy muszą powtarzać cykl. Tak więc ujednolicenie orientacji było trudne, nawet z pomocą wielu waszych nauczycieli/uczniów.

20.18 Pytający: Tak więc, jak to rozumiem, na początku tego 75 000-letniego cyklu mamy mieszaninę istot - tych, które przeszły z drugiej gęstości na Ziemi, aby stać się trzecią gęstością, a następnie grupa istot przeniesionych z planety Mars do inkarnacji w trzeciej gęstości tutaj. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

20.19 Pytający: Co... Kontynuuj.

Ra: Musisz pamiętać, że osoby przeniesione do tej sfery znajdowały się w środku swojej trzeciej gęstości, więc ta trzecia gęstość była raczej adaptacją niż początkiem.

20.20 Pytający: Dziękuję. Jaki procent istot stanowił z grubsza... które w tym czasie znajdowały się w trzeciej gęstości, były Marsjanami a jaki procent zebrano z drugiej gęstości na Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Prawdopodobnie połowę populacji trzeciej gęstości stanowiły istoty z Czerwonej Planety, Marsa, jak to nazywacie; być może jedna czwarta z drugiej gęstości waszej sfery planetarnej; w przybliżeniu jedna czwarta od innych źródeł, innych sfer planetarnych, których istoty wybrały tę planetarną sferę do pracy w trzeciej gęstości.

20.21 Pytający: Kiedy inkarnowali się tutaj, czy mieszali się? Czy wszystkie te trzy typy mieszały się razem w społeczeństwach lub grupach, czy też były rozdzielone przez grupę lub społeczeństwo?

Ra: Jestem Ra. Pozostały w większości niezmieszane.

20.22 Pytający: Czy zatem to niemieszanie się prowadziło do możliwości rozdzielenia się grup, czy też do powstania wojowniczej postawy między grupami?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

20.23 Pytający: Czy zatem to pomogło w skróceniu długości życia?

Ra: Jestem Ra. To skróciło żywotność, jak to nazywasz.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2021 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy