Prawo Jedności Historia Ziemi: Populacja

Ukryj menu

Znaleziono 11 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Historia Ziemi” ma 18 podkategorii.

Populacja

6.13 Pytający: Dzięki. Czy zatem cała populacja Ziemi - ludzka populacja Ziemi - pochodzi z Maldeku?

Ra: Jestem Ra. To jest nowa linia pytań i zasługuje na własne miejsce. Ci, którzy zostali zebrani do waszej sfery ze sfery znanej przed jej rozpadem pod innymi nazwami, ale waszym ludziom jako Maldek, wcielili się, pod ziemią zamiast na jej powierzchni. Populacja twojej planety zawiera wiele różnych grup zebranych z innych sfer drugiego wymiaru i poddanych cyklom sfer trzeciego wymiaru. Nie wszyscy jesteście jednej rasy lub jednego początku. Dzielone przez was doświadczenie jest unikalne dla tego kontinuum czasu/przestrzeni.

10.6 Pytający: W takim razie nasza obecna rasa składa się z kilku osób, które pierwotnie przybyły z Maldeka i całkiem sporej liczby, którzy przybyli z Marsa. Czy są tu istoty z innych miejsc?

Ra: Jestem Ra. Istnieją byty doświadczające waszego kontinuum czasu/przestrzeni, które przybyły z wielu, wielu miejsc, jak byście to nazwali, w stworzeniu, ponieważ gdy następuje zmiana cyklu, ci, którzy muszą powtarzać, znajdują planetę odpowiednią do tego powtórzenia. Jest to dość niezwykłe, gdy planetarny kompleks umysłu/ciała/ducha zawiera tych z wielu, wielu różnych miejsc, ale to wiele wyjaśnia, ponieważ, jak widzisz, doświadczasz zjawiska trzeciego wymiaru z dużą liczbą tych, którzy muszą powtarzać cykl. Tak więc ujednolicenie orientacji było trudne, nawet z pomocą wielu waszych nauczycieli/uczniów.

20.18 Pytający: Tak więc, jak to rozumiem, na początku tego 75 000-letniego cyklu mamy mieszaninę istot - tych, które przeszły z drugiej gęstości na Ziemi, aby stać się trzecią gęstością, a następnie grupa istot przeniesionych z planety Mars do inkarnacji w trzeciej gęstości tutaj. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

20.19 Pytający: Co... Kontynuuj.

Ra: Musisz pamiętać, że osoby przeniesione do tej sfery znajdowały się w środku swojej trzeciej gęstości, więc ta trzecia gęstość była raczej adaptacją niż początkiem.

20.20 Pytający: Dziękuję. Jaki procent istot stanowił z grubsza... które w tym czasie znajdowały się w trzeciej gęstości, były Marsjanami a jaki procent zebrano z drugiej gęstości na Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Prawdopodobnie połowę populacji trzeciej gęstości stanowiły istoty z Czerwonej Planety, Marsa, jak to nazywacie; być może jedna czwarta z drugiej gęstości waszej sfery planetarnej; w przybliżeniu jedna czwarta od innych źródeł, innych sfer planetarnych, których istoty wybrały tę planetarną sferę do pracy w trzeciej gęstości.

20.21 Pytający: Kiedy inkarnowali się tutaj, czy mieszali się? Czy wszystkie te trzy typy mieszały się razem w społeczeństwach lub grupach, czy też były rozdzielone przez grupę lub społeczeństwo?

Ra: Jestem Ra. Pozostały w większości niezmieszane.

20.22 Pytający: Czy zatem to niemieszanie się prowadziło do możliwości rozdzielenia się grup, czy też do powstania wojowniczej postawy między grupami?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

20.23 Pytający: Czy zatem to pomogło w skróceniu długości życia?

Ra: Jestem Ra. To skróciło żywotność, jak to nazywasz.

59.4 Pytający: Pod koniec drugiego głównego cyklu na Ziemi wcieliło się kilkaset tysięcy ludzi. Obecnie istnieje ponad cztery miliardy wcielonych. Czy ponad cztery miliardy ludzi, którzy są dziś inkarnowani, byli na planach ziemskich, ale nie wcielili się w tamtym czasie, czy też przybyli z innego miejsca w ciągu ostatniego 25-tysięcznego cyklu?

Ra: Jestem Ra. Istniały trzy podstawowe podziały pochodzenia tych istot.

Po pierwsze i przede wszystkim, osoby ze sfery planetarnej, którą nazywacie Maldek, będąc w stanie ponownie przyjąć trzecią gęstość, były stopniowo uwalniane z narzuconych na siebie ograniczeń formy.

Po drugie, byli też ci, którzy wchodzili do trzeciej gęstości, czyli neofici, których wzorce wibracji pasowały do ziemskiego węzła empirycznego. Te następnie zostały przefiltrowane przez procesy inkarnacyjne.

Po trzecie, w ciągu ostatnich około 200 lat doświadczyliście wielu odwiedzin wędrowców.

Można zauważyć, że wszystkie możliwe okazje do inkarnacji są obecnie wykorzystywane ze względu na wasz proces zbiorów i możliwości, które on oferuje.

59.5 Pytający: Żeby tylko wyjaśnić, czy mógłbyś mi powiedzieć w przybliżeniu, ile całości kompleksów umysłu/ciała/ducha zostało przeniesionych na Ziemię na początku tych ostatnich 75 000 lat?

Ra: Jestem Ra. Transfer, jak to nazywasz, był stopniowy. Ponad dwa miliardy dusz to te z Maldeka, którym udało się przejść.

Około 1,9 miliarda dusz z różnych części stworzenia weszło w to doświadczenie w różnym czasie. Pozostali to ci, którzy doświadczyli pierwszych dwóch cykli na tej sferze lub którzy przybyli w pewnym momencie jako wędrowcy; niektórzy wędrowcy przebywali w tej sferze przez wiele tysięcy waszych lat; inni przybyli znacznie później.

91.13 Pytający: Ile różnych planet dostarczyło osobników, którzy obecnie zamieszkują tę planetę w tej trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Jest to przez nas postrzegane jako nieistotna informacja, ale nieszkodliwa. Istnieją trzy główne wpływy planetarne na waszą sferę planetarną, poza wpływami waszego pochodzenia z drugiej gęstości, oraz trzynaście mniejszych grup planetarnych w uzupełnieniu do powyższego.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2022 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy