Prawo Jedności Historia Ziemi: Zbiory drugiej gęstości

Ukryj menu

Znaleziono 11 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Historia Ziemi” ma 18 podkategorii.

Zbiory drugiej gęstości

19.5 Pytający: Kiedy pierwsze istoty drugiej gęstości stały się trzeciej [gęstości] na tej planecie, czy to dzięki przeniesieniu istot z Marsa, czy też istniały istoty drugiej gęstości, które ewoluowały do trzeciej gęstości bez wpływu z zewnątrz?

Ra: Jestem Ra. Było kilka istot drugiej gęstości, które przeszły do trzeciej gęstości bez zewnętrznego bodźca, a jedynie przy pomocy efektywnego wykorzystania doświadczenia.

Inni z waszej drugiej gęstości planetarnej przyłączyli się do cyklu trzeciej gęstości z powodu wysiłków związanych ze zbiorami przez ten sam rodzaj pomocy wibracyjnej, jaką obecnie przysyła wam Konfederacja. Komunikacja ta była jednak raczej telepatyczna niż telepatyczna/głosowa lub telepatyczna/pisemna, ze względu na naturę istot drugiej gęstości.

19.7 Pytający: Następnie Konfederacja pomagała również w przejściu z drugiej gęstości do trzeciej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Musimy określić poprawność tego zapytania. Część Konfederacji, która nie pracuje w trzeciej gęstości, ale uważa, że jej pomoc jest najlepiej wykorzystywana przy innych zbiorach - to jest przy zbiorach drugiej gęstości - jest odpowiedzialna za pomoc w tych zbiorach.

Konfederacja, jak powiedzieliśmy wcześniej na tych sesjach, składa się z wielu tych o innych gęstościach, w waszej własnej gęstości, w waszej sferze planetarnej oraz w wewnętrznych, czyli anielskich wymiarach. Każda z tych istot, rozwijająca kompleks umysłu/ciała/ducha, a następnie rozwijająca kompleks pamięci społecznej, a następnie poświęcająca ten kompleks pamięci społecznej wyłącznej służbie Jedynemu Stwórcy, może przystąpić do Konfederacji.

19.8 Pytający: Cóż, czy to przejście z drugiej gęstości do trzeciej gęstości miało miejsce 75 000 lat temu? W przybliżeniu?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

19.9 Pytający: Skąd istoty drugiej gęstości mają pojazdy fizyczne trzeciej gęstości, w których inkarnują?

Ra: Jestem Ra. Wśród osób na tej płaszczyźnie drugiej gęstości były te formy, które po wystawieniu na wibracje trzeciej gęstości stały się istotami trzeciej gęstości, jak byście nazwali tę wibrację dźwiękową, człowiek.

Oznacza to, że nastąpiła utrata włosów na ciele, jak to nazywasz; ubranie ciała, aby je chronić; zmiana budowy szyi, żuchwy i czoła w celu ułatwienia wokalizacji; oraz bardziej rozwinięta czaszka charakterystyczna dla potrzeb trzeciej gęstości. To była normalna transmutacja.

19.10 Pytający: W przybliżeniu, jaki długi okres czasu... trwała ta transmutacja? Musiała być bardzo krótka.

Ra: Jestem Ra. Założenie jest słuszne, przynajmniej w naszych terminach - w ciągu półtora pokolenia, według twojego rozumienia sprawy. Ci, którzy zostali zebrani na tej planecie, mogli używać nowo utworzonego fizycznego kompleksu pierwiastków chemicznych, nadającego się do lekcji trzeciej gęstości.

20.1 Pytający: Pomyślałem, że najlepszym sposobem na zrobienie książki jest kontynuowanie pracy nad historią ewolucji i jej mechanizmem, aż całkowicie przejdziemy przez trzecią gęstość i to, co nastąpi w pierwszej części czwartej gęstości, tak aby mechanizm rozwoju kompleksu umysłu/ciała/ducha został wydobyty. Jeśli w jednej z tych sesji pojawi mi się problem z pytaniami, jakie mam zadać i gdzie - by nie tracić czasu - mogę zadać kilka pytań, których użyję w dalszej części książki, ale zawsze będziemy starać się podążać dalej w tym kierunku.

Pierwsze pytanie, cofnijmy się trochę, co się stało z istotami drugiej gęstości, które były na tej planecie, a które nie były możliwe do zebrania? Zakładam, że byli tacy, których nie udało się zebrać podczas zbiorów do trzeciej gęstości. Możesz mi to powiedzieć?

Ra: Jestem Ra. Druga gęstość jest w stanie powtórzyć podczas trzeciej gęstości część swojego cyklu.

20.2 Pytający: Następnie istoty drugiej gęstości, które nie zostały zebrane na początku tego 75 000-letniego okresu - niektóre wciąż znajdują się w drugiej gęstości na tej planecie. Czy któryś z tych, którzy pozostali w drugiej gęstości, został zebrany do trzeciej gęstości w ciągu ostatnich 75 000 lat?

Ra: Jestem Ra. Staje się to coraz bardziej prawdziwe.

20.3 Pytający: Tak więc, coraz więcej istot drugiej gęstości przechodzi do trzeciej gęstości. Czy możesz podać przykład istoty drugiej gęstości, która wkroczyła do trzeciej gęstości, powiedzmy, w niedawnej przeszłości?

Ra: Jestem Ra. Być może najczęstszym zjawiskiem stopniowania drugiej gęstości podczas cyklu trzeciej gęstości jest tak zwane zwierzę domowe: zwierzę, które jest wystawione na indywidualizujące wpływy więzi między zwierzęciem a istotą trzeciej gęstości. Ta indywidualizacja powoduje gwałtowny wzrost potencjału istoty drugiej gęstości, tak że po ustaniu kompleksu fizycznego, kompleks umysłu/ciała nie powraca do niezróżnicowanej świadomości tego gatunku, jeśli można tak powiedzieć.

20.4 Pytający: W takim razie czy możesz podać mi przykład istoty w trzeciej gęstości, która przedtem była istotą drugiej gęstości? Jakim typem istot się tutaj stają?

Ra: Jestem Ra. Ponieważ istota drugiej gęstości powraca jako trzecia gęstość na początku tego procesu uczenia się, jest ona wyposażona w najniższe, jeśli tak nazwiesz te zniekształcenia wibracyjne, formy świadomości trzeciej gęstości; to znaczy wyposażona w samoświadomość.

20.5 Pytający: Byłby to zatem człowiek w naszej postaci, który rozpoczynałby rozumienie trzeciej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

20.6 Pytający: Mówiąc o szybkich zmianach, które zaszły w fizycznym pojeździe, przy przejściu z drugiej do trzeciej gęstości: to, jak powiedziałeś, nastąpiło w ciągu mniej więcej półtora pokolenia. Utracono owłosienie ciała i nastąpiły zmiany strukturalne.

Jestem świadomy fizyki Deweya B. Larsona, który stwierdza, że wszystko jest ruchem lub wibracją. Czy mam rację zakładając, że podstawowa wibracja, która tworzy świat fizyczny, jakiego doświadczamy, zmienia się, tworząc w ten sposób inny zestaw parametrów, powiedzmy, w tym krótkim okresie między zmianami gęstości, uwzględniając nowy typ pojazdu? Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2022 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy