Prawo Jedności Teraźniejsza Ziemia: Kwarantanna

Ukryj menu

Znaleziono 9 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Teraźniejsza Ziemia” ma 8 podkategorii.

Kwarantanna

16.1 Pytający: Chciałbym zapytać, biorąc pod uwagę Zniekształcenie Wolnej Woli Prawa Jedności, w jaki sposób Strażnicy mogą poddać Ziemię kwarantannie? Czy to kwarantanna w ramach Zniekształcenia Wolnej Woli?

Ra: Jestem Ra. Strażnicy strzegą zniekształcenia wolnej woli kompleksów umysłu/ciała/ducha trzeciej gęstości na tej sferze planetarnej. Zdarzenia wymagające aktywacji kwarantanny zakłócały zniekształcenie wolnej woli kompleksów umysłu/ciała/ducha.

16.2 Pytający: Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że wolną wolą, powiedzmy grupy Orion, byłaby ingerencja. Jak to jest zrównoważone z tą inną koncepcją, którą właśnie podałeś?

Ra: Jestem Ra. Równoważenie odbywa się od wymiaru do wymiaru. Próby tak zwanych krzyżowców, aby ingerować w wolną wolę, są dopuszczalne w wymiarze ich zrozumienia. Jednakże kompleksy umysłu/ciała/ducha tego wymiaru, które nazywacie trzecim, tworzą wymiar wolnej woli, który nie jest w stanie, powiedzmy, w pełni rozpoznać zniekształceń w kierunku manipulacji.

Tak więc, aby zrównoważyć różnice wymiarowe w wibracji, wprowadzono kwarantannę; jest to sytuacja równoważąca, w której wolna wola grupy Oriona nie zostaje zatrzymana, ale stanowi dla niej wyzwanie. Tymczasem grupie trzeciej gęstości nie przeszkadza w swobodnym wyborze.

16.3 Pytający: Czy te okna, które się pojawiają, pozwalają od czasu do czasu pojawiać się grupie Oriona? Czy ma to coś wspólnego z tym zniekształceniem wynikającym z wolnej woli?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

16.4 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jak to działa?

Ra: Jestem Ra. Najbliższą analogią byłby generator liczb losowych, w pewnych granicach.

16.5 Pytający: Jakie jest źródło tego generatora liczb losowych? Czy zostało to stworzone przez Strażników, aby zrównoważyć ich ochronę? Czy może jest to źródło inne niż Strażnicy?

Ra: Jestem Ra. Wszystkie źródła są jednym. Rozumiemy jednak Twoje zapytanie. Zjawisko okien jest zjawiskiem nie pochodzącym od Strażników. Działa z wymiarów poza przestrzenią/czasem w tym, co możesz nazwać obszarem inteligentnej energii. Podobnie jak wasze cykle, takie równoważenie, takie rytmy są jak zegar wybijający godzinę. W przypadku okien żadna z istot nie ma zegara. Dlatego wydaje się być to przypadkowe. Nie jest przypadkowe w wymiarze, który tworzy tę równowagę. Dlatego stwierdziliśmy, że analogia mieści się w pewnych granicach.

16.6 Pytający: A zatem to okno równoważące zapobiega zmniejszeniu pozytwnej polaryzacji Strażników poprzez całkowite wyeliminowanie kontaktu Oriona przez osłanianie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. W efekcie równoważenie pozwala na równomierny napływ pozytywny i negatywny, równoważony przez zniekształcenia umysłu/ciała/ducha kompleksu społecznego. Tak więc w waszej określonej sferze planetarnej, mniej negatywna, jak byście to nazwali, informacja lub bodziec jest potrzebna niż pozytywna z powodu nieco negatywnej orientacji waszego zniekształcenia kompleksu społecznego.

16.7 Pytający: W ten sposób całkowita wolna wola jest równoważona, tak aby jednostka miała równe szanse wyboru służby innym lub sobie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

21.8 Pytający: Nie mam zamiaru zajmować się tematem, który już omówiliśmy, ale są pewne punkty, w których mamy problem z pełnym zrozumieniem i czasami muszę zadać pytanie w inny sposób aby w pełni to zrozumieć. Dziękuję.

Tak więc wiemy, że na początku tego 75 000-letniego cyklu została ustanowiona kwarantanna. Zakładam więc, że Strażnicy byli świadomi naruszeń wolnej woli, które miałyby miejsce, gdyby nie wprowadzili jej w tym czasie i dlatego to zrobili. To… Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to częściowo błędne. Niepoprawność jest następująca: te istoty, których doświadczenia trzeciej gęstości na waszej Czerwonej Planecie zostały przedwcześnie zakończone, otrzymały wsparcie genetyczne podczas przenoszenia do tej trzeciej gęstości. Chociaż czyniono to z chęci pomocy, postrzegano to jako naruszenie wolnej woli. Lekka kwarantanna, na którą składają się Strażnicy lub ogrodnicy, jak można ich nazwać, która była już wprowadzona, została zintensyfikowana.

21.20 Pytający: Ponieważ nie było to dostrzegane, nie było potrzeby równoważenia tego. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Aby móc równoważyć, potrzebne są możliwości. Kiedy jest ignorancja, nie ma możliwości. Gdy istnieje potencjał, wtedy każda szansa powinna być zrównoważona, a równowaga ta jest spowodowana nie tylko pozytywnymi i negatywnymi nastawieniami osób oferujących pomoc, ale także orientacją tych, którzy proszą o pomoc.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy