Prawo Jedności Teraźniejsza Ziemia: Niezamierzone zniewolenie

Ukryj menu

Znaleziono 4 wyniki.

⇐ Category list

Kategoria “Teraźniejsza Ziemia” ma 8 podkategorii.

Niezamierzone zniewolenie

83.11 Pytający: W naszej obecnej iluzji niewątpliwie straciliśmy z oczu techniki zniewolenia, które są używane, ponieważ tak daleko odeszliśmy od doświadczenia sprzed zasłony. Jestem pewien, że wielu z orientacją na służenie innym używa technik zniewolenia – nawet jeśli nie są świadomi, że są to techniki zniewolenia – po prostu dlatego, że ewoluowali przez tak długi okres czasu, a my jesteśmy tak głęboko w iluzji. Czy to nie jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne.

83.12 Pytający: Mówisz zatem, że nie ma przypadków, w których ci, którzy są zorientowani na służenie innym, w jakikolwiek sposób stosują techniki zniewolenia, które wyrosły w wyniku ewolucji naszych struktur społecznych? Czy to masz na myśli?

Ra: Jestem Ra. Zrozumieliśmy, że Twoje pytanie dotyczyło warunków przed zasłonięciem. W tamtym okresie nie istniało nieświadome niewolnictwo, jak nazywasz ten stan. W obecnej przestrzeni/czasie warunki świadomego i nieświadomego niewolnictwa są tak liczne, że aż trudno je wyliczyć.

83.13 Pytający: Więc dla istoty zorientowanej na służenie innym w tym czasie, medytacja nad naturą tych mało oczekiwanych form niewolnictwa może być produktywna w polaryzacji, jak sądzę. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Masz całkowitą rację.

83.14 Pytający: Powiedziałbym, że bardzo wysoki procent praw i ograniczeń w tym, co nazywamy naszym systemem prawnym, ma charakter zniewolenia, o którym właśnie mówiłem. Czy zgodziłbyś się z tym?

Ra: Jestem Ra. Jest to niezbędna równowaga intencji prawa, którą jest ochrona, aby wynik obejmował równorzędne zniekształcenie w kierunku pozbawienia wolności. Dlatego możemy powiedzieć, że twoje przypuszczenie jest prawidłowe.

Nie chodzi o to, by oczerniać tych, którzy w energiach zielonego i niebieskiego promienia usiłowali wyzwolić pokojowo nastawionych ludzi z więzów chaosu, ale tylko wskazać na nieuniknione konsekwencje kodyfikacji odpowiedzi, która nie uznaje wyjątkowości każdej sytuacji z osobna w waszym doświadczeniu.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy