Prawo Jedności Centra energetyczne: Promień indygo

Ukryj menu

Znaleziono 10 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Centra energetyczne” ma 8 podkategorii.

Promień indygo

49.2 Pytający: Dziękuję. Na początku mam pytanie od Jima. On mówi:

„Przez ostatnie dziewięć lat miałem to, co nazywam doświadczeniami płatów czołowych, w stanie przedświadomości snu, tuż przed obudzeniem się rano. Są połączeniem przyjemności i ciśnienia, które zaczyna się w płatach czołowych i rozchodzi się pulsacyjnie po całym mózgu i jest jak orgazm w moim mózgu. Miałem ponad 200 takich doświadczeń i często towarzyszą im wizje i głosy, które rzadko mają dla mnie sens. Jakie jest źródło tych doświadczeń płatów czołowych?”

Ra: Jestem Ra. Skanujemy pytającego i znajdujemy kilka istotnych informacji, które są już dostępne, które dotyczą fizjologicznej dyspozycji tej konkretnej części mózgu. Opisane i przeżyte doświadczenia to te destylacje, których można doświadczyć po skoncentrowaniu wysiłku na otwarciu bramy, czyli kompleksu umysłu indygo, tak aby mogło nastąpić doświadczenie sakramentalnego, czyli fioletowego promienia. Te doświadczenia są początkiem tego, co - gdy ciało, umysł i duch zostaną zintegrowane w bramie lub na poziomie indygo- może wtedy wystąpić nie tylko doświadczenie radości, ale towarzyszące jej zrozumienie inteligentnej nieskończoności. W ten sposób orgazm kompleksu ciała i orgazm kompleksu umysłu, integrując się, mogą następnie stworzyć właściwą bramę dla integracji kompleksu duchowego i jej wykorzystania jako pojazdu dla sakramentu w pełni doświadczonej obecności Jednego Nieskończonego Stwórcy. Tak więc jest wiele rzeczy, których pytający może oczekiwać.

54.32 Pytający: Co jeśli kompleks umysłu/ciała/ducha odczuwa uczucie podczas medytacji w centrum indygo, co czuje?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy.

Ten, kto odczuwa tę aktywację, doświadcza napływających strumieni w tym centrum energii, które mogą być użyte albo do odblokowania tego centrum, do jego dostrojenia do harmonicznych innych ośrodków energetycznych, albo do aktywacji bramy do inteligentnej nieskończoności.

Nie możemy być konkretni, ponieważ każde z tych trzech działań jest doświadczane przez istotę, która odczuwa to zniekształcenie kompleksu fizycznego.

Czy jest jakieś krótkie pytanie, zanim opuścimy ten instrument?

58.23 Pytający: Czy próba rozwinięcia tych cech lub możliwości zginania metalu itp. przynosi jakąkolwiek korzyść? To co chcę powiedzieć to to czy te cechy są drogowskazem rozwoju jednostki, czy też czymś innym? Na przykład, kiedy istota rozwija się poprzez swoje indygo, czy drogowskazem jej rozwoju będzie to zginanie [metalu]?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy.

Określmy trzy spirale energii świetlnej, których przykładem jest piramida. Pierwsza, podstawowa spirala, która jest używana do nauki i do leczenia. Druga, spirala do wierzchołka, która jest używana do budowy. Trzecia, spirala rozpościerająca się od wierzchołka, która służy do energetyzowania.

Kontakt z promieniem indygo niekoniecznie musi objawiać się w jakimkolwiek talencie lub drogowskazie, jak powiedziałeś. Są tacy, których energia indygo jest energią czystej istoty i nigdy się nie manifestuje, a jednak wszyscy są świadomi postępu takiej istoty. Inni mogą uczyć lub na wiele sposobów dzielić się kontaktem z inteligentną energią. Inni trwają w niezamanifestowanej formie, poszukując inteligentnej nieskończoności.

Tak więc manifestacja jest mniejszym drogowskazem niż ten, który jest wyczuwalny lub intuicyjny w odniesieniu do kompleksu umysłu/ciała/ducha. Istnienie fioletowego promienia jest bardziej znamienne dla prawdziwej jaźni.

Czy są jakieś krótkie pytania lub drobne sprawy, które możemy wyjaśnić, jeśli to możliwe, zanim opuścimy ten instrument?

58.24 Pytający: Cóż, miałem pytanie, co masz na myśli mówiąc o „trzeciej spirali”. A gdyby to było za długie, zapytałbym tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Możemy krótko odpowiedzieć. Możesz zapytać bardziej szczegółowo, jeśli uznasz to za pożądane podczas następnej sesji.

Jeśli wyobrazisz sobie płomień świecy, możesz zobaczyć trzecią spiralę.

Ten instrument jest dobrze wyważony. Wyposażenie jest dobrze ustawione. Jesteście sumienni.

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Dlatego idźcie naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

61.13 Pytający: OK, to spytam o to. Czy możesz nam powiedzieć, jaki jest cel przednich płatów mózgu i jakie są warunki niezbędne do ich aktywacji?

Ra: Jestem Ra. Powiedzmy, że płaty czołowe mózgu będą miały znacznie większe zastosowanie w czwartej gęstości.

Podstawowym stanem psychicznym/emocjonalnym tego dużego obszaru tak zwanego mózgu jest radość lub miłość w jej twórczym sensie. Zatem energie, które omówiliśmy w odniesieniu do piramid - całe leczenie, nauka, budowanie i energetyzowanie - znajdują się w tym obszarze. Jest to obszar, do którego sięga adept. Jest to obszar, który działając poprzez pień i korzeń umysłu, nawiązuje kontakt z inteligentną energią i poprzez tę bramę z inteligentną nieskończonością.

Czy są jakieś pytania, zanim opuścimy ten instrument?

63.19 Pytający: Wydaje mi się, że niektóre istoty trzeciej gęstości, które można zebrać, są jednak stosunkowo stare, ponieważ znam osoby, które potrafią zginać metal w wieku powyżej 50 lat, a niektóre powyżej 30 lat. Czy istnieją inne istoty, które mogą zginać metal z innych powodów niż posiadanie podwójnie aktywowanych ciał?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Każda istota, przez przypadek lub poprzez staranny plan przenika przez bramę inteligentnej energii, może korzystać z kształtujących mocy tej energii.

74.5 Pytający: Mam tutaj pytanie, na które odpowiem i pozwolę Ci poprawić. Widzę, że dyscypliny osobowości zasilają centrum energii promienia indygo i wpływają na moc białego maga, odblokowując niższe centra energii i pozwalając na swobodny przepływ wznoszącego się spiralnie światła, aby dotrzeć do centrum indygo. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Nie.

74.6 Pytający: Czy mógłbyś mnie poprawić?

Ra: Jestem Ra. Centrum indygo jest rzeczywiście najważniejsze w pracy adepta. Niemniej jednak nie jest w stanie, bez względu na to jak jest skrystalizowane, skorygować w jakimkolwiek stopniu nierównowagę lub blokady w innych centrach energetycznych. Muszą być usuwane kolejno od czerwieni w górę.

74.7 Pytający: Nie jestem pewien, czy to rozumiem. Pytanie brzmi: „W jaki sposób dyscypliny osobowości zasilają centrum energii promienia indygo i wpływają na moc białego maga?”* Czy to pytanie ma sens?

Ra: Jestem Ra. Tak.

74.8 Pytający: Czy mógłbyś na to odpowiedzieć?

Ra: Jestem Ra. Chętnie odpowiemy na to pytanie. Zrozumieliśmy, że poprzednie zapytanie ma inne znaczenie.

Promień indygo to promień adepta. Duża część odpowiedzi, których szukasz, znajduje się w tym zdaniu. Istnieje identyfikacja pomiędzy krystalizacją tego centrum energetycznego a poprawą pracy umysłu/ciała/ducha, gdy zaczyna on wykraczać poza przestrzenno/czasowe równoważenie i wchodzić w połączone królestwa przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy