Prawo Jedności Uzdrawianie: Alopatia

Ukryj menu

Znaleziono 3 wyniki.

⇐ Category list

Kategoria “Uzdrawianie” ma 5 podkategorii.

Alopatia

64.15 Pytający: Dziękuję. Ra wspomniał o Stuartcie i Douglasie podczas ostatniej sesji.* Są to przedstawiciele tego, co nazywamy naszym zawodem medycznym. Jaka jest ogólna wartość, że tak powiem, nowoczesnych technik medycznych w łagodzeniu zniekształceń ciała w odniesieniu do celu tych zniekształceń i tego, co moglibyśmy nazwać karmą i innymi skutkami?

Ra: Jestem Ra. To zapytanie jest zagmatwane. Jednakże, zamiast próby jednej spójnej odpowiedzi, poczynimy pewne spostrzeżenia, ponieważ to, co jest alopatyczne wśród waszych praktyk uzdrawiania, jest w pewnym sensie dwustronne.

Po pierwsze, musisz dostrzec możliwość/prawdopodobieństwo, że każdy alopatyczny uzdrowiciel jest w rzeczywistości uzdrowicielem. W ramach waszego związku kulturowego ten trening jest uważany za właściwy sposób doskonalenia zdolności uzdrawiania.

W najbardziej podstawowym sensie, każdy alopatyczny uzdrowiciel może być postrzegany jako ten, którego pragnieniem jest służenie innym w łagodzeniu zniekształceń kompleksu cielesnego i psychicznego/emocjonalnego, tak że uzdrawiana istota może doświadczać dalszego katalizatora przez dłuższy okres tego, co nazywasz życiem. Jest to wielka służba innym, gdy jest to stosowne, ze względu na gromadzenie zniekształceń w kierunku mądrości i miłości, które można stworzyć poprzez wykorzystanie kontinuum przestrzeni/czasu waszej iluzji.

Obserwując alopatyczną koncepcję kompleksu ciała jako maszyny, możemy zauważyć symptomologię kompleksu społecznego pozornie poświęconego najbardziej nieprzejednanemu pragnieniu w kierunku zniekształceń rozproszenia uwagi, anonimowości i snu.* Jest to wynik, a nie przyczyna, społecznego myślenia na waszej płaszczyźnie.

Z kolei owa mechaniczna koncepcja kompleksu ciała stworzyła ciągłą proliferację zniekształceń prowadzących do tego, co nazwalibyście złym stanem zdrowia, spowodowanym silnymi chemikaliami używanymi do kontrolowania i ukrywania zniekształceń cielesnych. Wielu waszych ludzi zdaje sobie sprawę, że istnieją skuteczniejsze systemy uzdrawiania, nie wykluczające alopatyczne, ale także obejmujące wiele innych dróg uzdrawiania.

66.10 Pytający: Jaka jest filozoficzna różnica między kompleksem umysłu/ciała/ducha, który sam się leczy poprzez, że tak powiem, konfigurację umysłową, a uzdrawianiem przez uzdrowiciela?

Ra: Jestem Ra. Masz błędne przekonanie. Uzdrowiciel nie leczy. Skrystalizowany uzdrowiciel jest kanałem dla inteligentnej energii, który daje istocie możliwość uleczenia się samej.

W żadnym przypadku nie ma innego opisu uzdrawiania. Dlatego nie ma różnicy, o ile uzdrowiciel nigdy nie zbliża się do kogoś, od kogo prośba o pomoc nie przyszła wcześniej do niego. Odnosi się to również do bardziej konwencjonalnych uzdrowicieli w waszej kulturze i gdyby ci uzdrowiciele mogli w pełni zdać sobie sprawę, że są odpowiedzialni tylko za oferowanie możliwości uzdrowienia, a nie za uzdrowienie, wiele z tych istot czułoby, że ogromny ładunek źle pojmowanych odpowiedzialności spada z nich.

98.5 Pytający: Mam pytanie od instrumentu. Ona pyta: „Czy Ra może nam powiedzieć, jakie czynniki pozwalają naszemu negatywnemu towarzyszowi z piątej gęstości nadal pozdrawiać instrument w okolicy gardła, a także innymi niezwykłymi doznaniami, takimi jak zawroty głowy, zapach kwiatów pomarańczy, uczucie nadepnięcia na wyimaginowane stworzenia? I co można zrobić, aby zmniejszyć te pozdrowienia? I dlaczego pozdrowienia pojawiają się na spacerach?

Ra: Jestem Ra. Zapytanie składa się z różnych części. Na każde postaramy się odpowiedzieć. Zbliżamy się blisko do Prawa Pomieszania, uratowani jedynie świadomością, że przy braku informacji instrument ten i tak będzie nadal służył.

Działanie waszego towarzysza z piątej gęstości, który wciąż ma wpływ na instrument, było, jak powiedzieliśmy, potężnym działaniem. Całość tych uprzedzeń, które dają instrumentowi możliwości zwiększenia siły życiowej i fizycznej, powiedzmy, została poruszona przez pracę.

Problemy z niebieskim promieniem nie skończyły się całkowicie po pierwszym pytaniu. Ponownie, ta grupa doświadczyła blokady rzadkiej dla tej grupy; czyli blokadę niebieskiego promienia niejasnej komunikacji. W ten sposób wzmocniono skuteczność działania.

Potencjał tego działania jest znaczny. Ćwiczenia fizyczne, muzyka sakralna, różnorodność doświadczeń, a nawet proste stosunki społeczne są zagrożone przez pracę, która usiłuje zamknąć gardło i usta. Należy zauważyć, że istnieje również możliwość utraty tego kontaktu.

Sugerujemy, że alergie instrumentu wytwarzają ciągły środek, dzięki któremu zniekształcenia stworzone przez magiczne działanie mogą być kontynuowane. Jak już wspomnieliśmy, w celu usunięcia tego działania konieczne jest całkowite usunięcie zniekształcenia w obrębie gardzieli spowodowanego tym działaniem. Stałe nasilenie reakcji alergicznych sprawia, że jest to trudne.

Kwiat pomarańczy to zapach, który można skojarzyć z kompleksem pamięci społecznej pozytywu piątej gęstości, który jest wam znany jako wibracja dźwiękowa, Latwii. Ta istota była z instrumentem zgodnie z żądaniem instrumentu. Zapach był odczuwalny ze względu na dość wrażliwą naturę instrumentu, z powodu jego, powiedzmy, kulminacji w cyklu osiemnastodniowym.

Wrażenie nadepnięcia na małe zwierzę i zabicia go było pozdrowieniem od waszego negatywnego towarzysza z piątej gęstości, również możliwe dzięki powyższym okolicznościom.

Co do usunięcia skutków magicznego działania, możemy przedstawić dwie sugestie, jedną natychmiastową i jedną ogólną.

Po pierwsze, w obrębie wiedzy, którą znają ci uzdrowiciele, znani wśród waszych ludzi jako lekarze, kryje się stosowanie ostrych substancji chemicznych, które nazywacie lekarstwami. Substancje te prawie zawsze powodują znacznie więcej zmian, niż jest to zamierzone w kompleksie umysłu/ciała/ducha. Jednakże w tym przypadku sterydy lub alternatywnie rodzina antybiotyków mogą być przydatne w całkowitym usunięciu trudności, w ramach których praca jest nadal w stanie dobrze prosperować. Oczywiście alergie utrzymywałyby się po zakończeniu tej serii leków, ale efekty działania nie wchodziłyby już w grę.

Ten, którego nazywasz Jerome, może być pomocny w tej nieco niekonwencjonalnej sytuacji medycznej.

Ponieważ alergie są dość źle rozumiane przez ortodoksyjnych uzdrowicieli, niewłaściwym byłoby poddanie instrumentu usługom lekarzy, którzy uważają, że złagodzenie skutków alergii jest związane z przyjmowaniem tych samych toksyn w łagodniejszej postaci. To, powiedzmy, leczy objaw. Jednakże zmiany oferowane kompleksowi ciała są dość niewskazane.

Alergia może być postrzegana jako odrzucenie, na głębokim poziomie kompleksu umysłu, środowiska kompleksu umysłu/ciała/ducha. W ten sposób alergia może być postrzegana w czystej postaci jako mentalne/emocjonalne zniekształcenie głębszego ja.

Bardziej ogólne zalecenie dotyczy tego, który nie chce być zidentyfikowany. Istnieje kryptonim „Koło Modlitwy”. Sugerujemy dziesięć zabiegów tego uzdrowiciela, a ponadto sugerujemy przeczytanie i późniejsze przestrzeganie przez ten instrument priorytetów alergii, zwłaszcza jeżeli chodzi o żywność.

I na koniec, efekty działania stają się widoczne podczas chodzenia, gdy kompleks ciała zaczyna się wysilać aż do wzmożonego oddychania.

Czynnikiem przyczyniającym się jest również wiele substancji drugiej gęstości, na które ten instrument jest uczulony.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy