Prawo Jedności Wyższa Jaźń

Ukryj menu

Znaleziono 6 wyników.

⇐ Category list

70.8 Pytający: To, co staram się tu zrozumieć, dotyczy wyższego ja i jego związku z kompleksem umysłu/ciała/ducha. Czy wyższe ja ma kompleks umysłu/ciała/ducha szóstej gęstości, który jest oddzielną jednostką od kompleksu umysłu/ciała/ducha, który w tym przypadku jest przesunięty do negatywnego czasu/przestrzeni?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Wyższa jaźń jest istotą ze średniej szóstej gęstości, która odwracając się, oferuje sobie tę służbę.

70.9 Pytający: Wydaje mi się, że mam błędną koncepcję kompleksu umysłu/ciała/ducha (na przykład, którą reprezentuję tutaj w tej gęstości) i mojego wyższego ja. Koncepcja prawdopodobnie pochodzi z mojej koncepcji przestrzeni i czasu. Spróbuję to rozszyfrować.

Widzę to teraz w taki sposób, że egzystuję w dwóch różnych miejscach, tutaj i w połowie szóstej gęstości, jednocześnie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Istniejesz na wszystkich poziomach jednocześnie. Jest szczególnie poprawne, że twoje wyższe ja to Ty w średniej szóstej gęstości, a w waszym sposobie mierzenia tego, co znacie jako czas, Twoje wyższe ja to Twoje ja w Twojej przyszłości.

70.10 Pytający: Czy mam rację zakładając, że wszystkie kompleksy umysłu/ciała/ducha, które istnieją na poziomach poniżej połowy szóstej gęstości, mają wyższe ja w połowie szóstej gęstości? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

70.11 Pytający: Czy analogią dla tej sytuacji byłoby to, że wyższe ja jednostki manipuluje w pewnym stopniu, że tak powiem, kompleksem umysłu/ciała/ducha, który jest, można powiedzieć, jego odpowiednikiem, aby przeprowadzić go przez niższe gęstości w celu zdobycia doświadczenia, a następnie w końcu przenieść to doświadczenie lub scalić je, można powiedzieć, w połowie szóstej gęstości z wyższym ja?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Wyższe ja nie manipuluje swoimi przeszłymi jaźniami. Chroni, kiedy to możliwe, i prowadzi, gdy jest o to proszone, ale siła wolnej woli jest najważniejsza. Pozorne sprzeczności determinizmu i wolnej woli topnieją, gdy przyjmuje się, że istnieje coś takiego jak prawdziwa jednoczesność. Wyższe Ja jest końcowym rezultatem całego rozwoju, jakiego do tej pory doświadczył kompleks umysłu/ciała/ducha.

70.12 Pytający: W takim razie to na co patrzymy, to długa ścieżka doświadczania poprzez gęstości do połowy szóstej gęstości, która jest funkcją całkowicie wolnej woli i skutkuje świadomością wyższego ja w połowie szóstej gęstości. Ale ponieważ czas jest iluzoryczny i istnieje, że tak powiem, zjednoczenie czasu i przestrzeni lub wyeliminowanie tego, co uważamy za czas, to całe to doświadczenie, które skutkuje wyższą jaźnią – przyczyną ewolucji poprzez gęstości —istnieje podczas gdy zachodzi ewolucja, ponieważ wszystko odbywa się jednocześnie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Wstrzymujemy się od mówienia o poprawności ze względu na nasze zrozumienie ogromnej trudności przyswajania pojęć metafizycznej egzystencji. W czasie/przestrzeni, która jest dokładnie taką samą częścią twojego ja, jak przestrzeń/czas, wszystkie czasy są równoczesne, tak jak w waszej geografii wasze miasta i wioski funkcjonują, tętnią życiem i żyją z istotami zajmującymi się jednocześnie swoimi sprawami. Tak samo jest w czasie/przestrzeni z jaźnią.

70.13 Pytający: Wyższa jaźń istniejąca w średniej szóstej gęstości wydaje się być w punkcie, w którym negatywna i pozytywna ścieżka doświadczenia łączą się w jedno. Czy jest tego powód?

Ra: Jestem Ra. Omówiliśmy ten materiał wcześniej.*

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy