Prawo Jedności Prawo Jedności

Ukryj menu

Znaleziono 16 wyników.

⇐ Category list

1.0 Ra: Jestem Ra. Nie przemawiałem przez ten instrument do tej pory. Musieliśmy poczekać, aż zostanie precyzyjnie dostrojona, ponieważ przesyłamy wibracje w wąskim paśmie. Pozdrawiamy was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy.

Obserwowaliśmy waszą grupę. Zostaliśmy wezwani do waszej grupy, ponieważ potrzebujecie różnorodności doświadczeń w czanelingu, które idą w parze z bardziej intensywnym lub jak można to nazwać, zaawansowanym podejściem do systemu badania wzorów iluzji waszego ciała, waszego umysłu i waszego ducha, które nazywacie poszukiwaniem prawdy. Mamy nadzieję, że zaoferujemy wam nieco inne spojrzenie na informację, która jest od zawsze i wciąż taka sama.

Konfederacja Planet w służbie Nieskończonego Stwórcy ma tylko jedno ważne przesłanie. Przesłanie to, jak wiecie moi przyjaciele, brzmi: „Wszystko, całe życie, całe stworzenie, jest częścią Jednej Pierwotnej Myśli”.

Spróbujemy każdego kanału, jeśli będziemy mogli. Odbiór naszej wiązki jest nieco bardziej zaawansowanym wyczynem niż odbiór szerszych pasm wibracyjnych kanałów otwartych przez innych członków dla bardziej podstawowej i średniozaawansowanej pracy.

Zastanówmy się przez chwilę, czym jest myśl. Co to znaczy, moi przyjaciele, pomyśleć? Czy mieliście dziś myśli? Jakie myśli pomyśleliście dzisiaj? Które myśli dzisiaj były częścią Pierwotnej Myśli? W ilu waszych myślach mieszkało stworzenie? Czy miłość była w nich zawarta? A czy służba była dobrowolnie oferowana?

Nie jesteście częścią materialnego wszechświata. Jesteście częścią myśli. Tańczycie w sali balowej, w której nie ma materii. Jesteście tańczącymi myślami. Poruszacie swoje ciało, umysł i ducha w nieco ekscentrycznych wzorcach, ponieważ nie w pełni zrozumieliście koncepcję bycia częścią Pierwotnej Myśli.

W tym momencie przeniesiemy się do instrumentu znanego jako Don. Jestem Ra.

[Dwuminutowa pauza.]

Jestem Ra. Ponownie jestem z tym instrumentem. Jesteśmy blisko nawiązania kontaktu, ale mamy problem z przeniknięciem przez pewne napięcie mentalne i brak koncentracji, które są dość charakterystyczne dla tego kanału. Opiszemy zatem rodzaj wysyłanej wibracji. Instrument poczuje, jak wchodzimy w pole energii pod niewielkim kątem, w kierunku tylnej części głowy, w wąskim, ale mocnym obszarze intensywności. Nie jesteśmy w stanie zaoferować żadnego polepszenia z powodu naszych własnych ograniczeń transmisji. Dlatego jeśli instrument odczuwa ten szczególny efekt, może wypowiedzieć nasze myśli, gdy do niego dotrą. Ponownie spróbujemy nawiązać kontakt. Jestem Ra.

[Dziewięćdziesiąt sekund przerwy.]

Ten instrument opiera się naszemu kontaktowi. Zapewniamy ją jednak, że jesteśmy zadowoleni, że kontakt z tym znanym jako Don nie jest obecnie lepszym od tego instrumentu. Dlatego przejdziemy do tego znanego jako Leonard. Ponownie ostrzegamy instrument, że jest to komunikacja wąskopasmowa, która jest odczuwana jako wibracja wchodząca w aurę. Przeniesiemy teraz ten kontakt. Jestem Ra.

[Dziewięćdziesiąt sekund przerwy.]

Jestem Ra. Jeszcze raz witamy was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Prosimy o cierpliwość, ponieważ jesteśmy trudnym kanałem do odbioru. Być może jednak możemy dodać więcej wymiarów do waszego rozumienia.

W tej chwili z przyjemnością spróbujemy porozmawiać na dowolny temat lub odpowiedzieć na pytanie, które te istoty w pokoju mogą potencjalnie chcieć zadać.

1.1 Pytający: Wydaje się, że członkowie Konfederacji mają określony cel. Czy to prawda, a jeśli tak, jaki jest twój cel?

Ra: Jestem Ra. Komunikujemy się teraz. My też mamy swoje miejsce. Nie należymy do [gęstości] Miłości ani [gęstości] Światła.* Jesteśmy tymi, którzy są z Prawa Jedności. W naszej wibracji polaryzacje są zharmonizowane, złożoności uproszczone, a paradoksy mają rozwiązania. Jesteśmy jednością. Taka jest nasza natura i nasz cel.

Jesteśmy na waszej planecie od dłuższego czasu i służyliśmy z różnym powodzeniem w przekazywaniu Prawa Jedności, Zjednoczenia, Zgodności waszym ludziom. Chodziliśmy po waszej ziemi. Widzieliśmy twarze waszych ludzi. Nie jest tak w przypadku wielu istot Konfederacji. Stwierdziliśmy, że nie było to skuteczne.

Poczuliśmy jednak wielką odpowiedzialność, aby pozostać w celu usunięcia zniekształceń i sił, które zostały nadane Prawu Jedności. Będziemy to kontynuować, dopóki wasz, powiedzmy, cykl nie zostanie odpowiednio zakończony. Jeśli nie ten, to następny. Nie jesteśmy częścią czasu i dlatego możemy być z wami w każdym z waszych czasów.

Czy to daje ci wystarczająco dużo informacji, z których możesz wydobyć nasz cel, mój bracie?

1.5 Pytający: Czy mógłbyś podać mi trochę więcej szczegółów na temat twojej roli wśród Egipcjan?

Ra: Jestem Ra. Tożsamość wibracji Ra jest naszą tożsamością. Jako grupa, lub jak możnaby to nazwać, kompleks pamięci społecznej, nawiązaliśmy kontakt z rasą na waszej planecie, którą nazywacie Egipcjanami. Inni z naszej gęstości nawiązali kontakt w tym samym czasie w Ameryce Południowej, a tak zwane „zaginione miasta” były ich próbami wniesienia wkładu do Prawa Jedności.

Rozmawialiśmy z tym, który usłyszał, zrozumiał i był w stanie ogłosić Prawo Jedności. Jednakże kapłani i ludzie tamtej epoki szybko zniekształcili nasze przesłanie, okradając je z, powiedzmy, współczucia, które to jest nieodłączną cechą jedności. Skoro zawiera wszystko, nie może niczym gardzić.

Gdy nie byliśmy w stanie dłużej dysponować odpowiednimi kanałami, za pomocą których można by wyrażać Prawo Jedności, wycofaliśmy się z tej obłudnej pozycji, w której pozwoliliśmy się znaleźć. A inne mity, jak możemy je nazwać, inne zrozumienie, które dotyczyło polaryzacji i rzeczy waszego kompleksu wibracyjnego, ponownie wygrały w tym szczególnym kompleksie społecznym.

Czy stanowi to wystarczającą ilość informacji, czy możemy mówić dalej?

1.7 Pytający: [Pytanie zostało utracone, ponieważ pytający siedział zbyt daleko od magnetofonu, aby mógł zostać nagrany.]

Ra: Jestem Ra. Rozważ to, jeśli chcesz, że wszechświat jest nieskończony. Nie zostało to jeszcze udowodnione ani obalone, ale możemy was zapewnić że nie ma końca dla was samych, dla waszego zrozumienia, tego, co nazwalibyście swoją podróżą w poszukiwaniu czy też w waszym postrzeganiu stworzenia.

To, co jest nieskończone, nie może być mnogie, bo mnogość jest pojęciem skończonym. Aby mieć nieskończoność, musisz zidentyfikować lub zdefiniować tę nieskończoność jako jedność; w przeciwnym razie termin nie ma żadnego odniesienia ani znaczenia. W Nieskończonym Stwórcy istnieje tylko jedność. Widzieliście proste przykłady jedności. Widziałeś pryzmat, który pokazuje wszystkie kolory pochodzące ze światła słonecznego. To jest uproszczony przykład jedności.

W rzeczywistości nie ma dobra ani zła. Nie ma żadnej polaryzacji, gdyż wszystko, jak byście powiedzieli, w pewnym momencie waszego tańca zostanie pojednane poprzez kompleks umysłu/ciała/ducha, którym bawicie się zniekształcając się w tym czasie na różne sposoby. To zniekształcenie w żadnym wypadku nie jest konieczne. Jest wybierane przez każdego z was jako alternatywa dla zrozumienia całkowitej jedności myśli, która wiąże wszystkie rzeczy.

Nie mówimy o podobnych lub nieco podobnych istotach lub rzeczach. Jesteście każdą rzeczą, każdą istotą, każdą emocją, każdym wydarzeniem, każdą sytuacją. Jesteście jednością. Jesteście nieskończonością. Jesteście miłością/światłem, światłem/miłością. Jesteście. To jest Prawo Jedności.

Czy możemy bardziej szczegółowo sformułować to prawo?

4.19 Pytający: Czy zatem ten program szkoleniowy obejmowałby konkretne rzeczy do zrobienia, konkretne instrukcje i ćwiczenia?

Ra: Jestem Ra. Nie jesteśmy w tym czasie wcieleni wśród waszych ludzi; dlatego możemy cię poprowadzić i spróbować wyjaśnić, ale nie możemy niczego pokazać na przykładzie. To jest utrudnienie. Jednakże w trakcie oferowanego przez nas procesu nauczania/uczenia się powinny istnieć dość konkretne ćwiczenia umysłu, ciała i ducha.

Należy jeszcze raz powtórzyć, że uzdrawianie jest tylko jednym zniekształceniem Prawa Jedności. Aby osiągnąć niezakłócone zrozumienie tego prawa, nie trzeba leczyć ani nawet okazywać jakichkolwiek przejawów, ale jedynie ćwiczyć dyscyplinę zrozumienia.

Chcielibyśmy, aby jedno lub dwa dodatkowe pytania zakończyły tę sesję.

4.20 Pytający: Moim celem jest przede wszystkim większe odkrycie Prawa Jedności i bardzo pomocne byłoby odkrycie technik uzdrawiania. Zdaję sobie sprawę z twojego problemu z wolną wolą. Czy możesz… Nie możesz sugerować, więc zapytam cię, czy możesz podać mi Prawo Jedności i prawa uzdrawiania?

Ra: Jestem Ra. Prawo Jedności, choć wykracza poza ograniczenia nazwy, jak nazywacie kompleksy wibracyjne dźwięku, może być przybliżone przez stwierdzenie, że wszystkie rzeczy są jednym, że nie ma biegunowości, nie ma dobra ani zła, nie ma dysharmonii, a jedynie tożsamość. Wszystko jest jednym, a tym jednym jest miłość/światło, światło/miłość, Nieskończony Stwórca.

Jednym z pierwotnych zniekształceń Prawa Jedności jest uzdrawianie. Uzdrowienie następuje, gdy kompleks umysłu/ciała/ducha urzeczywistnia głęboko w sobie Prawo Jedności; to znaczy, że nie ma dysharmonii ani niedoskonałości; że wszystko jest kompletne, pełne i doskonałe. W ten sposób inteligentna nieskończoność w tym kompleksie umysłu/ciała/ducha przekształca iluzję ciała, umysłu lub ducha do postaci zgodnej z Prawem Jedności. Uzdrowiciel działa jako aktywator lub katalizator tego całkowicie indywidualnego procesu.

Jedną z rzeczy, która może być interesująca, jest to, że uzdrowiciel proszący o naukę musi wziąć zniekształcenie rozumiane jako odpowiedzialność za tę prośbę/otrzymanie, a tym samym uzdrowienie. Jest to zaszczyt/obowiązek, który należy dokładnie rozważyć w wolnej woli przed poproszeniem.

10.14 Pytający: Czy w ramach ogólnego rozwoju czytelnika tej książki mógłbyś podać niektóre praktyki lub ćwiczenia, które należy wykonać, aby przyspieszyć w kierunku Prawa Jedności?

Ra: Jestem Ra.

Ćwiczenie pierwsze. Jest to najbardziej wypośrodkowane i użyteczne w twoim kompleksie iluzji. Chwila zawiera miłość. To jest lekcja/cel tej iluzji lub gęstości. Ćwiczenie polega na świadomym poszukiwaniu tej miłości w świadomości i zniekształceniach rozumienia. Pierwsza próba to kamień węgielny. Na tym wyborze spoczywa reszta doświadczenia życiowego istoty. Drugie poszukiwanie miłości w danej chwili rozpoczyna dodawanie. Trzecie poszukiwanie wzmacnia drugie, czwarte wzmacnia lub podwaja trzecie. Podobnie jak w przypadku poprzedniego rodzaju wzmocnienia, nastąpi pewna utrata mocy z powodu wad w poszukiwaniu w zniekształceniu nieszczerości. Jednakże świadome wyrażanie siebie samego w pragnieniu szukania miłości jest tak centralnym aktem woli, że jak poprzednio utrata mocy z powodu tego tarcia jest nieistotna.

Ćwiczenie drugie. Wszechświat jest jedną istotą. Kiedy kompleks umysłu/ciała/ducha patrzy na inny kompleks umysłu/ciała/ducha, zobaczy Stwórcę. To jest pomocne ćwiczenie.

Ćwiczenie trzecie. Spójrz w lustro. Zobacz Stwórcę.

Ćwiczenie czwarte. Spójrz na kreację, która otacza kompleks umysłu/ciała/ducha każdej istoty. Zobacz Stwórcę.

Podstawą lub warunkiem tych ćwiczeń jest upodobanie do tego, co można nazwać medytacją, kontemplacją lub modlitwą. Z takim nastawieniem można wykonywać te ćwiczenia. Bez niego informacje nie zagłębią się w korzenie drzewa umysłu, w ten sposób aktywując i uszlachetniając ciało oraz dotykając ducha.

12.24 Pytający: Czy byłoby to sprzeczne z Prawem Jedności i popełniłbym błąd, chwytając te istoty?

Ra: Jestem Ra. Zgodnie z Prawem Jedności nie ma błędów.

16.38 Pytający: I wtedy Prawo Jedności jest naprawdę uniwersalne w tworzeniu postępu w kierunku ósmej gęstości, czyli oktawy, we wszystkich galaktykach. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Istnieją nieskończone formy, nieskończone zrozumienia, ale postęp jest jeden.

18.13 Pytający: Dziękuję. Najważniejszy punkt w moim sposobie myślenia.

Wspomniałeś, że jest wiele Konfederacji. Czy wszystkie służą Nieskończonemu Stwórcy w zasadzie w ten sam sposób, czy też niektórzy specjalizują się w określonych typach służby?

Ra: Jestem Ra. Wszyscy służą Jednemu Stwórcy. Nie ma nic innego, czemu można by służyć, bo Stwórca jest wszystkim, co istnieje. Nie można nie służyć Stwórcy. Istnieją po prostu różne zniekształcenia tej służby.

Podobnie jak w Konfederacji, która współpracuje z waszymi narodami, każda Konfederacja jest grupą wyspecjalizowanych, indywidualnych kompleksów pamięci społecznej, z których każda robi to, co wyraża, aby stało się to rzeczywistością.

19.1 Pytający: Zastanawiałem się nad zakresem tej książki i przeczytam to, o czym myślałem. Skupiamy się w tej komunikacji na ewolucji umysłu, ciała i ducha. Chciałbym w pełni zbadać, poprzez zadawanie pytań, mechanizm ewolucji, aby umożliwić zainteresowanym osobom udział w ich własnej ewolucji. Wydaje mi się, że dobrym miejscem do rozpoczęcia byłoby przejście z drugiej do trzeciej gęstości, a następnie szczegółowe zbadanie ewolucji ziemskich istot trzeciej gęstości, zwracając szczególną uwagę na mechanizmy, które pomagają lub utrudniają tę ewolucję. To jest mój zamiar, jeśli chodzi o kierowanie tą sesją roboczą. Mam nadzieję, że to właściwy kierunek.

Najpierw chciałbym wiedzieć: czy wszystkie istoty przechodzą z drugiej do trzeciej gęstości, czy też są inne istoty, które nigdy tego przejścia nie zrobiły?

Ra: Jestem Ra. Twoje pytanie zakłada rozumienia kontinuum przestrzeni/czasu inteligentnej energii, która ożywia twoją iluzję. W kontekście tej iluzji możemy powiedzieć, że są takie, które nie przechodzą z jednej konkretnej gęstości do drugiej, ponieważ kontinuum jest skończone.

W naszym zrozumieniu wszechświata, czyli stworzenia, jako jednej nieskończonej istoty - jej serce bije jako żywe w swojej własnej inteligentnej energii - jest to po prostu jedno uderzenie serca tej inteligencji od stworzenia do stworzenia. W tym kontekście każda istota świadomości doświadczyła/doświadcza/będzie doświadczać każdej gęstości.

26.36 Pytający: Zakładam zatem, że wszystkie grupy UFO, które otrzymywały kontakt telepatyczny z Konfederacji były, powiedzmy, priorytetowymi celami krzyżowców z Oriona i przypuszczam, że duży procent powiedzmy, że ich informacje zostały wówczas skażone.

Czy możesz mi powiedzieć, czy masz pojęcie, jaki procent tych grup był silnie zanieczyszczony przez informacje Oriona i czy którakolwiek z nich mogła pozostać wyłącznie kanałem Konfederacji?

Ra: Jestem Ra. Przekazanie Ci tych informacji byłoby naruszeniem wolnej woli lub wprowadzeniem zamętu u niektórych żyjących osób. Możemy jedynie poprosić każdą grupę o rozważenie względnego wpływu filozofii i tak zwanych szczegółowych informacji. To nie specyfika informacji jest tym co przyciąga negatywne wpływy; to znaczenie, jakie się jej przypisuje.

Dlatego dość często powtarzamy, pytani o konkretne informacje, które są mało istotne, tak jak trawa która więdnie i umiera, podczas gdy miłość i światło Jednego Nieskończonego Stwórcy powraca do nieskończonych rzeczywistości stworzenia na wieki wieków, tworząc i tworząc się w nieskończoność.

Po co więc przejmować się trawą, która kwitnie, więdnie i umiera w swoim czasie tylko po to, by urosnąć raz znowu z powodu nieskończonej miłości i światła Jednego Stwórcy? Oto przesłanie, które niesiemy. Każda istota jest tylko powierzchownie tym, co kwitnie i umiera. W głębszym sensie istnienie nie ma końca.

28.1 Pytający: Być może będę cofał się trochę i robił dzisiaj kilka falstartów, ponieważ myślę, że jesteśmy w prawdopodobnie najważniejszym punkcie tego, co robimy, próbując to wyjaśnić, pytając, jak wszystko jest jednym i jak pochodzi z jednej inteligentnej nieskończoności. Jest to dla mnie trudne, więc proszę o wyrozumiałość dla moich błędów podczas przepytywania.

Koncepcja tego procesu, którą mam teraz, wykorzystując zarówno to, co mi powiedziałeś, jak i część materiału Deweya Larsona, mającą związek z fizyką procesu - mam koncepcję, że inteligentna nieskończoność rozszerza się na zewnątrz ze wszystkich miejsc i wszędzie. Rozszerza się na zewnątrz w każdym kierunku, równomiernie jak powierzchnia balonu lub bańki, rozszerzając się na zewnątrz z każdego punktu wszędzie. Rozszerza się na zewnątrz z tak zwaną prędkością jednostkową lub prędkością światła. To jest pomysł Larsona na rozwój tego, co nazywa przestrzenią/czasem. Czy ta koncepcja jest poprawna?

Ra: Jestem Ra. Pojęcie to jest niepoprawne, jak każda koncepcja jednej inteligentnej nieskończoności. Ta koncepcja jest poprawna w kontekście jednego szczególnego Logosu, lub Miłości, lub skupienia tego Stwórcy, który wybrał swoje, powiedzmy, naturalne prawa i sposoby ich matematycznego oraz innego wyrażania.

Jedyna, niezróżnicowana, inteligentna nieskończoność, niespolaryzowana, pełna i cała, jest makrokosmosem istoty okrytej tajemnicą. Jesteśmy posłańcami Prawa Jedności. Przy takim przybliżeniu zrozumienia, jedności nie można określić żadną fizyką, a jedynie aktywować, czyli potęgować, inteligentną nieskończoność dzięki katalizatorowi wolnej woli. Może to być trudne do zaakceptowania. Jednak zrozumienie, którym musimy się podzielić, zaczyna się i kończy tajemnicą.

30.11 Pytający: Czy był to podstawowy powód, pierwotny powód tego, aby zwiększyć możliwości doświadczenia Jednego Stwórcy? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to nie tylko poprawne, ale jest kluczem do tego, co występuje we wszystkich gęstościach.

76.8 Pytający: Czy nauki Ra skupiały się na archetypach dla tego Logosu i metodach osiągania bardzo bliskiego przybliżenia się do archetypowej konfiguracji? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne, nie będąc prawdą. My z Ra jesteśmy pokornymi posłańcami Prawa Jedności. Staramy się nauczać/uczyć się tego jednego prawa.

Podczas przestrzeni/czasu egipskiego nauczania/uczenia się pracowaliśmy nad wprowadzeniem kompleksu umysłu, kompleksu ciała i kompleksu ducha do stanu wtajemniczenia, w którym istota mogła kontaktować się z inteligentną energią i w ten sposób sama stać się nauczycielem/uczniem, tak aby uzdrowienie i owoce studiów można było ofiarować wszystkim.

Badanie korzeni umysłu jest częścią ożywienia kompleksu umysłu i, jak zauważyliśmy, dokładne badanie części korzeni umysłu zwanych archetypicznymi jest interesującą i niezbędną częścią całego procesu.

97.9 Pytający: Prawdopodobnie nie wyraziłem tego tak, jak chciałem, czyli: już ustaliliśmy, jakie przedmioty należy usunąć z pierwszych czterech kart. Pytanie brzmiało: czy przegapiłem coś, co powinno zostać usunięte, co nie było pierwotnym zamiarem Ra podczas ostatnich kilku sesji określania, co powinno zostać usunięte?

Ra: Jestem Ra. Powtórzymy naszą opinię, że istnieje kilka pojęć, które na każdym obrazie są oparte na astrologii. Jednakże koncepcje te nie są pozbawione wartości w kompleksie konceptów zamierzonym przez Ra, biorąc pod uwagę postrzeganie tych konceptów przez ucznia w odpowiedni sposób.

Nie chcemy tworzyć tego, co każdy kompleks umysłu/ciała/ducha może uznać za kompletną i nieomylną serię obrazów. W tym względzie należy poczynić istotne uwagi. Z pomocą pytającego badamy kompleksy koncepcyjne wielkiej architektury archetypowego umysłu. Aby lepiej uchwycić naturę, proces i cel archetypów, Ra dostarczył szereg kompleksów pojęć.

W żaden sposób nie powinniśmy, jako pokorni posłańcy Jednego Nieskończonego Stwórcy, chcieć stawiać przed rozważaniem jakiegokolwiek kompleksu umysłu/ciała/ducha, który dąży do swojej ewolucji, najbledszego odcienia idei, że te obrazy nie są niczym innym jak zasobem do pracy w obszarze rozwoju wiary i woli.

Aby spojrzeć na to z innej perspektywy, musimy zatem spojrzeć na oszałamiającą tajemnicę Jednego Nieskończonego Stwórcy. Archetypowy umysł nie rozwiązuje żadnego paradoksu ani nie doprowadza wszystkiego do jedności. Nie jest to własność żadnego zasobu, który jest trzeciej gęstości.

Dlatego prosimy ucznia, aby spojrzał z wewnętrznej pracy i ujrzał chwałę, potęgę, majestat, tajemnicę i pokój jedności. Niech żadne uwzględnienie ptaka lub bestii, ciemności lub światła, kształtu lub cienia nie powstrzymuje tego, który szuka, od centralnego rozważania jedności.

Nie jesteśmy posłańcami kompleksu. Niesiemy przesłanie jedności. Tylko w tej perspektywie możemy potwierdzić poszukiwaczowi umiejętności pojęcie, artykulację i korzystanie z tego zasobu głębokiego umysłu, którego przykładem są kompleksy pojęciowe archetypów.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy