Prawo Jedności Różne: Astrologia

Ukryj menu

Znaleziono 1 wynik.

⇐ Category list

Kategoria “Różne” ma 35 podkategorii.

Astrologia

19.21 Pytający: Czy to jest zatem źródło tego, co nazywamy astrologią?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji.

Źródłem astrologii, jak to nazywacie, jest jeden ze sposobów postrzegania pierwotnych zniekształceń, które można przewidzieć wzdłuż linii prawdopodobieństwa/możliwości, biorąc pod uwagę, powiedzmy, kosmiczne orientacje i konfiguracje w momencie wejścia w fizyczny/mentalny kompleks ducha [poczęcie - przypis tłum.] oraz w czasie wejścia fizycznego/mentalnego/duchowego kompleksu w iluzję. [narodziny - przypis tłum.]

Daje to możliwość zasugerowania podstawowych obszarów zniekształcenia. Nie ma nic więcej poza tym. Rola, jaką odgrywa astrologia, jest porównywalna do roli jednego korzenia wśród wielu.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy