Prawo Jedności Różne: Kontakt Betty Andreasson

Ukryj menu

Znaleziono 3 wyniki.

⇐ Category list

Kategoria “Różne” ma 35 podkategorii.

Kontakt Betty Andreasson

53.3 Pytający: Dziękuję. Podczas mojej podróży do Laramie pewne rzeczy stały się dla mnie oczywiste, jeśli chodzi o rozpowszechnianie pierwszej książki The Law of One wśród tych, którzy mieli doświadczenia z UFO oraz innymi wędrowcami i będę musiał zadać treraz kilka pytań, które być może będę musiał uwzględnić w Księdze I, aby wyeliminować nieporozumienie, które postrzegam jako możliwość w Księdze I.* Dlatego te pytania, choć w większości nieistotne, mają na celu wyeliminowanie pewnych zniekształceń zrozumienia materiału w Księdze I. Mam nadzieję, że przyjmuję tutaj właściwe podejście. W niektórych przypadkach możesz nie być w stanie odpowiedzieć, ale to w porządku. Przejdziemy wtedy do innych, jeśli nie możesz odpowiedzieć na te, o które pytam.

Najpierw zapytam, czy mógłbyś mi powiedzieć, jakie są powiązania istot, które skontaktowały się z Betty Andreasson.

Ra: Jestem Ra. To zapytanie jest małej wagi. Uczynimy ustępstwa w stosunku do informacji z pewną utratą biegunowości w wyniku naruszenia wolnej woli. Prosimy, aby pytania tego rodzaju były ograniczone do minimum.

Istoty w tym jak i w kilku innych żywo zapamiętanych przypadkach to ci, którzy czując potrzebę zaszczepienia wyobrażeń Konfederacji w taki sposób, aby nie naruszać wolnej woli, używają symboli śmierci, zmartwychwstania, miłości i pokoju jako środków tworzenia, na poziomie myśli, iluzji czasu/przestrzeni będących systematycznym ciągiem wydarzeń, które przekazują przesłanie miłości i nadziei. Ten rodzaj kontaktu jest wybierany poprzez staranne rozważenie członków Konfederacji, którzy kontaktują się z istotą o podobnej wibracji, że tak można powiedzieć. Projekt ten trafia następnie przed Radę Saturna i jeśli zostanie zatwierdzony, zostaje ukończony. Cechą charakterystyczną tego typu kontaktu jest bezbolesna natura doświadczanych myśli oraz treści przekazu, która nie mówi o zagładzie, ale o świcie nowej ery.

53.4 Pytający: Nie jest konieczne, abym zawarł w książce informacje, które właśnie podałeś, aby osiągnąć swój cel. Aby zachować waszą polaryzację, że tak powiem, mogę zachować to jako materiał prywatny, jeśli chcesz. Czy życzysz sobie, żebym nie publikował tego?

Ra: Jestem Ra. To, co wam oferujemy, jest dobrowolne i podlega wyłącznie waszej decyzji.

53.5 Pytający: Tak myślałem, że to powiesz. W takim razie czy możesz mi powiedzieć cokolwiek o „niebieskiej książce”, o której wspominała Betty Andreasson w tym przypadku?

Ra: Jestem Ra. Nie.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy