Prawo Jedności Różne: Wielka Stopa

Ukryj menu

Znaleziono 3 wyniki.

⇐ Category list

Kategoria “Różne” ma 35 podkategorii.

Wielka Stopa

64.17 Pytający: Dr Monroe,* jak rozumiem, przyniósł tu niedawno odlew czteropalczastej Wielkiej Stopy. Czy możesz mi powiedzieć, której formy Wielkiej Stopy był ten odlew?

Ra: Jestem Ra. Możemy.

64.18 Pytający: Wiem, że to zupełnie nieważne, ale jako przysługa dla doktora Monroe pomyślałem, że powinienem o to zapytać.

Ra: Jestem Ra. Ta istota była jedną z niewielkiej grupy form myślowych.

64.19 Pytający: Zapytał również (i wiem, że to nieistotne), dlaczego nie znaleziono żadnych szczątków Wielkiej Stopy, to znaczy po tym, jak istoty Wielkiej Stopy umarły na naszej powierzchni. Zapytał, dlaczego nigdy nie znaleziono żadnych pozostałości po tych istotach. Czy możesz mu na to odpowiedzieć? To nie ma znaczenia, ale proszę o to jako przysługę dla niego.

Ra: Jestem Ra. Możesz zasugerować, że eksploracja jaskiń, które leżą pod niektórymi zachodnimi, przybrzeżnymi regionami górskimi waszego kontynentu, pewnego dnia dostarczy takich pozostałości. Ogólnie rzecz biorąc, nie zostaną one zrozumiane, jeśli ta kultura przetrwa w swojej obecnej formie wystarczająco długo, w waszym pomiarze czasu, aby ten wir prawdopodobieństwa/możliwości wystąpił.

W tej chwili jest wystarczająco dużo energii na jeszcze jedno pełne zapytanie.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy