Prawo Jedności Różne: Biorytmy

Ukryj menu

Znaleziono 7 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Różne” ma 35 podkategorii.

Biorytmy

61.3 Pytający: Czy możesz rozwinąć, co masz na myśli mówiąc o „cyklicznych napływach energii?”

Ra: Jestem Ra. Istnieją cztery rodzaje cykli, które są podane w momencie wejścia we wcielenie. Ponadto istnieją bardziej kosmiczne i mniej uregulowane napływy, które od czasu do czasu wpływają na uwrażliwiony kompleks umysłu/ciała/ducha. Cztery rytmy są do pewnego stopnia znane waszym ludziom i nazywane są biorytmami.

Istnieje czwarty cykl, który możemy nazwać cyklem bramy magii adepta lub ducha. Jest to cykl, który zamyka się w około osiemnastu cyklach dobowych.

Wzorce kosmiczne są również funkcją momentu inkarnacyjnego wejścia i mają związek z satelitą, którego nazywasz Księżycem, planetami tej galaktyki, galaktycznym słońcem, a w niektórych przypadkach napływami z głównych galaktycznych punktów przepływu energii.*

61.4 Pytający: Czy pomocne byłoby wykreślenie cykli dla instrumentu i próba umieszczenia tych sesji w najbardziej korzystnych punktach w odniesieniu do cyklu?

Ra: Jestem Ra. Na to konkretne zapytanie nie mamy odpowiedzi.

Można zauważyć, że trójka w tej triadzie wnosi do tego wzorca energii, którym jest Ra. Zatem każdy wkład energetyczny triady jest godny uwagi.

Możemy powiedzieć, że chociaż te systemy informacyjne są interesujące, to wpływają one tylko na tyle, na ile zaangażowana istota lub istoty nie wykorzystały całkowicie efektywnie katalizatora i dlatego, zamiast przyjąć, powiedzmy, negatywne lub wsteczne momenty lub okresy bez zbędnej uwagi, mają zniekształcenia w kierunku zatrzymania tych zniekształceń, aby przepracować niewykorzystany katalizator.

Należy zauważyć, że psychiczny atak na tę istotę trwa nadal, chociaż w tym momencie jest skuteczny tylko w fizycznych zniekształceniach prowadzących do dyskomfortu.

Możemy zasugerować, że zawsze warto obserwować mapę drogową, zarówno cykli, jak i wpływów planetarnych i innych wpływów kosmicznych, ponieważ można zobaczyć pewne szerokie drogi lub możliwości. Przypominamy jednak, że ta grupa jest zespołem.

64.10 Pytający: W poprzedniej sesji* wspomniałeś o bramie magii dla adepta występującej w cyklach osiemnastodniowych. Czy mógłbyś rozwinąć te informacje?

Ra: Jestem Ra. Kompleks umysłu/ciała/ducha rodzi się pod szeregiem wpływów, zarówno księżycowych, planetarnych, kosmicznych, jak i w niektórych przypadkach karmicznych. Moment narodzin w tej iluzji rozpoczyna wspomniane cykle.

Cykl duchowy, czyli cykl adepta, jest cyklem osiemnastodniowym i operuje właściwościami fali sinusoidalnej. Tak więc jest kilka doskonałych dni po pozytywnej stronie krzywej, czyli pierwszych dziewięciu dni cyklu - dokładnie w czwartym, piątym i szóstym - kiedy prace są najbardziej odpowiednie, biorąc pod uwagę, że istota wciąż jest bez całkowitej świadomej kontroli jej zniekształcenia/rzeczywistości umysłu/ciała/ducha.

Najbardziej interesującą częścią tej informacji, podobnie jak w przypadku każdego cyklu, jest odnotowanie punktu krytycznego, w którym, przechodząc od dziewiątego do dziesiątego i od osiemnastego do pierwszych dni, adept będzie miał pewne trudności, zwłaszcza gdy występuje przejście zachodzące w innym cyklu w tym samym czasie.

W najniższym punkcie każdego cyklu adept będzie najmniej potężny, ale nie będzie podatny na trudności w takim stopniu, w jakim doświadcza w krytycznych momentach.

64.11 Pytający: Zatem, aby znaleźć cykle, bierzemy moment narodzin i wyłonienie się niemowlęcia z matki do tej gęstości i rozpoczynamy cykl w tamtej chwili i kontynuujemy go przez całe życie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. W większości jest to poprawne. Nie ma potrzeby określania momentu narodzin. Cykl dobowy, w którym następuje to zdarzenie, jest wystarczający dla wszystkich z wyjątkiem najdoskonalszych prac.

64.12 Pytający: Czy mam rację zakładając, że jakakolwiek magia, którą zastosowałby adept, byłaby bardziej skuteczna lub, powiedzmy, bardziej odpowiadająca jego projektowi, niż ta wykonywana w mniej dogodnych momentach cyklu?

Ra: Jestem Ra. Ten cykl jest pomocnym narzędziem dla adepta, ale, jak powiedzieliśmy, w miarę jak adept staje się bardziej zrównoważony, projektowane działania będą coraz mniej zależne od tych cykli okazji, a coraz bardziej i bardziej równe pod względem ich skuteczności.

64.13 Pytający: Nie potrafię ocenić, w jakim punkcie, na jakim poziomie umiejętności adept osiągnie ten punkt bycia, powiedzmy, niezależnym od działań cyklicznych. Czy możesz mi wskazać, jaki poziom „biegłości” byłby niezbędny, aby być tak niezależnym?

Ra: Jestem Ra. Jesteśmy zniechęceni do mówienia konkretnie z powodu pracy tej grupy, ponieważ mówienie wydaje się być osądzaniem. Możemy jednak powiedzieć, że możesz rozpatrywać ten cykl w tym samym świetle, co tak zwane astrologiczne równowagi w waszej grupie; to znaczy są interesujące, ale nie krytyczne.

89.5 Pytający: Czy mógłbym to nazwać zwiększeniem zdolności odbioru telepatycznego w szerszym zakresie częstotliwości podstawowych, tak aby objąć nie tylko Konfederację, ale ten konkretny byt?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Szczytowy punkt cyklu wyostrza zdolność odbierania sygnału, ale nie zmienia podstawowej natury fali nośnej. Powiedzmy, że w antenie odbiorczej jest większa moc.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy