Prawo Jedności Różne: Rada Saturna

Ukryj menu

Znaleziono 4 wyniki.

⇐ Category list

Kategoria “Różne” ma 35 podkategorii.

Rada Saturna

6.8 Pytający: Gdzie znajduje się ta Rada?

Ra: Rada ta znajduje się w oktawie, czyli w ósmym wymiarze planety Saturn, zajmując swoje miejsce w obszarze, który rozumiecie w kategoriach trójwymiarowych jako pierścienie.

7.9 Pytający: Mam tutaj pytanie od Jima dotyczące tej Rady. Kim są członkowie i jak działa Rada?

Ra: Jestem Ra. Członkowie Rady są przedstawicielami Konfederacji i tych poziomów wibracyjnych waszych wewnętrznych planów, ponoszących odpowiedzialność za waszą trzecią gęstość. Imiona nie są ważne, ponieważ nie ma imion. Wasze kompleksy umysłu/ciała/ducha wymagają imion, a zatem w wielu przypadkach stosowane są kompleksy wibracyjne dźwięku, które są zgodne ze zniekształceniami wibracyjnymi każdej istoty. Jednakże koncepcja imion nie jest częścią Rady. Jeśli wymagane są imiona, spróbujemy je podać. Jednakże nie wszyscy wybrali imiona.

Liczebnie, Rada, która obraduje na stałych sesjach - choć zmienia swoich członków poprzez równoważenie, które ma miejsce, jak byście nazywali, nieregularnie - to dziewięć. To jest Rada Sesji. Aby wesprzeć tę Radę, istnieją dwadzieścia cztery podmioty, które oferują swoje usługi na żądanie. Istoty te wiernie obserwują i są nazywane Strażnikami.

Rada działa poprzez, jak byście to nazwali, telepatyczny kontakt z jednością lub jednością dziewięciu, zniekształcenia łączą się harmonijnie tak, że Prawo Jedności z łatwością zwycięża. Gdy pojawia się potrzeba przemyślenia, Rada zachowuje kompleks zniekształcenia tej potrzeby, równoważąc ją zgodnie z opisem, a następnie zaleca, co uważa za właściwe działanie. Obejmuje to: po pierwsze, obowiązek przyjmowania do Konfederacji kompleksów pamięci społecznej; po drugie, oferowanie pomocy tym, którzy nie są pewni, jak wesprzeć kompleks pamięci społecznej, prosząc o pomoc w sposób zgodny zarówno z wezwaniem, Prawem, jak i liczbą osób wzywających (to znaczy czasami opór przed wzywaniem); po trzecie, wewnętrzne kwestie są rozwiązywane w Radzie.

To są najważniejsze obowiązki Rady. W razie wątpliwości mogą skontaktować się z dwudziestoma czterema, którzy następnie przedstawiają Radzie konsensus osądu/przemyślenia. Rada może wówczas ponownie rozważyć każdą kwestię.

7.10 Pytający: Czy Rada Dziewięciu to ta sama dziewiątka, o której wspomniano w tej książce? [Pytający wskazuje na Uri autorstwa Andrija (Henry) Puharicha.]

Ra: Jestem Ra. Rada Dziewięciu została zachowana w częściowo niezniekształconej formie przez dwa główne źródła, ten znany w waszym nazewnictwie jako Mark i ten znany w waszym nazewnictwie jako Henry. W jednym przypadku kanał stał się skrybą. W drugim kanał nie był skrybą. Jednak bez pomocy skryby energia nie dotarłaby do kanału.

7.11 Pytający: Nazwiska, o których mówiłeś, to Mark Probert i Henry Puharich?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy