Prawo Jedności Różne: Choroba

Ukryj menu

Znaleziono 1 wynik.

⇐ Category list

Kategoria “Różne” ma 35 podkategorii.

Choroba

83.5 Pytający: Wspomniałeś, że istniały one w niewielkim stopniu przed zasłoną. Jakie było źródło ich rozwoju przed procesem zasłaniania?

Ra: Jestem Ra. Źródło było tak losowe, jak charakter zniekształceń chorobowych w ogóle. Każda porcja kompleksu ciała jest cały czas w stanie wzrostu. Odwrócenie tego jest postrzegane jako choroba i ma łagodną funkcję zakończenia inkarnacji w odpowiednim węźle przestrzeni/czasu. Taka była natura choroby, łącznie z tą, którą nazywacie weneryczną.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy