Prawo Jedności Różne: Koty L/L

Ukryj menu

Znaleziono 33 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Różne” ma 35 podkategorii.

Koty L/L

30.13 Pytający: Zastanawiałem się, czy kocur Gandalf skorzystał z tego mechanizmu w jakiś sposób, czy też z innych mechanizmów, zwiększając duchowy potencjał lub zrozumienie.

Ra: Jestem Ra. Sprawdzamy te informacje i uważamy, że są nieszkodliwe. Istota drugiej gęstości, wibracji dźwiękowej Gandalf, jest rzadką próbką swojego gatunku, po pierwsze ze względu na wcześniejszą indywidualizację, a po drugie z powodu dużej ilości inwestycji w tym szczególnym doświadczeniu życiowym. To jest największy katalizator postępu tej istoty.

Jak już powiedzieliśmy, jest to bardzo niezwykłe. Jednak doświadczenia reprodukcji biseksualnej, które miały naturę istoty Gandalfa, przyniosły w niewielkim stopniu duchową korzyść ze względu na niezwykły związek z inną istotą, którą również nazywacie kotem. Ta istota będąca również niezwykle trzeciogęstościowej orientacji lub inwestycji z poprzednich doświadczeń życiowych. Tak więc w tej relacji wystąpiło tworzenie tego, co można było uznać za rozpoznawalną miłość.

46.2 Pytający: W takim przypadku lepiej zadać ci tylko jedno pytanie, chyba że uznasz, że zadawanie dodatkowych pytań jest w porządku. Ale jedno pytanie, które nas nurtuje, a które dostałem w medytacji, może być pytaniem niewłaściwym, ale czuję się w obowiązku je zadać, bo jest ono centralne dla kondycji psychicznej instrumentu i naszej.

Ma to związek z dwoma kotami, które mieliśmy zabrać na dzisiejsze czyszczenie zębów i usunięcie małej narośli z nogi Gandalfa. Odniosłem wrażenie, że grupa Oriona może mieć możliwość wtargnięcia w ten sposób i zależało mi przede wszystkim na tym, co moglibyśmy zrobić dla ochrony tych dwóch kotów. Może to pytanie jest nie na miejscu, ale czuję się w obowiązku o to zapytać. Czy mógłbyś udzielić mi informacji, wszelkich informacji, jakie możesz na ten temat?

Ra: Jestem Ra. Istota, kompleks umysłu/ciała/ducha, Gandalf, będąc możliwą do zebrania w trzeciej gęstości, jest otwarta na ten sam rodzaj ataku psychicznego, na który sami jesteście podatni. Dlatego też, poprzez mechanizm obrazów i snów, potencjalnie możliwe jest zaoferowanie temu kompleksowi umysłu/ciała/ducha negatywnych koncepcji, co może mieć szkodliwe skutki. Istota, Fairchild, chociaż można ją zebrać poprzez inwestycję, nie jest podatna na atak w tak dużej ilości z powodu braku aktywności kompleksu umysłu w zniekształceniu świadomego oddania.

Dla ochrony tych istot można wskazać dwie możliwości. Po pierwsze, medytacja zakładająca zbroję światła. Po drugie, powtarzanie krótkich sentencji rytualnych znanych temu narzędziu z istytucji, która wypacza duchową jedność tego instrumentu. Wiedza tego instrumentu wystarczy. Pomoże to dzięki zaalarmowaniu wielu bezcielesnych bytów, również świadomych tych rytualnych sentencji. Medytacja jest odpowiednia w czasie tej aktywności na rzecz tych istot. Rytuał można skutecznie powtarzać od tego czasu aż do bezpiecznego powrotu w dogodnych odstępach czasu.

46.3 Pytający: Nie znam sentencji rytualnych. Jeśli instrument je zna, nie musisz na to odpowiadać, ale które sentencje masz na myśli?

Ra: [Cisza. Brak odpowiedzi od Ra.]

46.4 Pytający: Zakładam, że instrument je zna?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

46.5 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć coś o małej narośli na nodze Gandalfa, co ją spowodowało i czy stanowi ona dla niego zagrożenie?

Ra: Jestem Ra. Przyczyna takich narośli została wcześniej omówiona. Zagrożenie dla kompleksu ciała fizycznego jest niewielkie, biorąc pod uwagę brak powtarzającego się bodźca do gniewu.

98.6 Pytający: Dziękuję. Drugie pytanie brzmi: „Nasz najstarszy kot, Gandalf, ma narośl w pobliżu kręgosłupa. Czy jest jakiś czynnik, który sprawia, że chirurgiczne usunięcie narośli jest mniej odpowiednie niż chirurgiczne usunięcie narośli, które przeprowadziliśmy rok temu w kwietniu? A czy najwłaściwszym działaniem z naszej strony, aby wspomóc jego powrót do zdrowia, byłaby wizualizacja otaczającego go światła podczas operacji i powtarzanie rytualnych fraz w okresowych odstępach czasu, gdy jest u weterynarza?

Ra: Jestem Ra. Nie. Nie ma większego powodu do ostrożności niż poprzednio. I tak, zwroty, o których mówisz, będą wspomagać istotę. Chociaż ta istota jest w starym kompleksie ciała – i dlatego jest podatna na niebezpieczeństwo z powodu tego, co nazywasz waszym znieczuleniem – jej mentalne, emocjonalne i duchowe zniekształcenia są tak silne, że jest silnie zmotywowana do wyzdrowienia, aby ponownie dołączyć do ukochanej osoby. Pamiętajcie, że ta istota nadaje się do zbioru w trzeciej gęstości.

98.7 Pytający: Czy mógłbyś wyjaśnić powód, dla którego mówisz „Pamiętajcie, że jest zdatna do zbioru w trzeciej gęstości” i powiedz mi, czy masz jakieś inne konkretne zalecenia w odniesieniu do proponowanej operacji narośli?

Ra: Jestem Ra. Stwierdziliśmy to, aby wyjaśnić nasze użycie terminu „kompleks ducha” w odniesieniu do tego, co można uznać za istotę drugiej gęstości. Implikacje są takie, że ta istota będzie miała o wiele więcej powodów, aby trwać i leczyć się, by móc szukać obecności bliskich.

98.8 Pytający: Czy jest jakieś dodatkowe zalecenie, które Ra mógłby sformułować w odniesieniu do proponowanej operacji?

Ra: Jestem Ra. Nie.

98.9 Pytający: Zastanawiałem się, czy słusznie założyłem, że przyczyną narośli był stan złości u kota Gandalfa z powodu wprowadzenia do jego otoczenia nowych kotów. Czy miałem rację?

Ra: Jestem Ra. Pierwotną przyczyną tego, co nazywacie rakiem, było zniekształcenie spowodowane tym wydarzeniem. Bezpośrednią przyczyną tej narośli jest natura zniekształcenia komórek ciała, które nazywacie rakiem.

98.10 Pytający: Czy u kota Gandalfa są obecnie jakieś inne zmiany nowotworowe?

Ra: Jestem Ra. Tak.

98.11 Pytający: Czy możemy je złagodzić, a jeśli tak, to jak i gdzie one są?

Ra: Jestem Ra. Żadnej nie można złagodzić w tym węźle przestrzeni/czasu. Jedna znajduje się w miejscu połączenia prawego biodra. Druga, bardzo mała, znajduje się w pobliżu narządu, który nazywacie wątrobą. Występują również niewielkie zniekształcenia komórek pod, można to nazwać, ramieniem (dla odróżnienia górnych wyrostków) po obu stronach.

98.12 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, aby złagodzić te problemy – poza chirurgią – co przyniosłoby dobry efekt, aby pomóc Gandalfowi je złagodzić?

Ra: Jestem Ra. Kontynuujcie uwielbienie i dziękczynienie, prosząc o usunięcie tych zniekształceń. Istnieją dwa możliwe wyniki:

Po pierwsze, istota będzie przebywać z wami w zadowoleniu, dopóki jej fizyczny nośnik nie będzie jej już dłużej trzymać z powodu zniekształceń spowodowanych przez komórki rakowe.

Po drugie, ścieżka życia może stać się tą, która umożliwia uzdrowienie.

Nie naruszamy wolnej woli, badając tę ścieżkę życia, chociaż możemy zauważyć przewagę ścieżek życia, które wykorzystują pewne zniekształcenia, takie jak to, aby opuścić ciało fizyczne, które w tym przypadku jest ciałem pomarańczowego promienia.

98.13 Pytający: Czy kot Fairchild ma podobny problem?

Ra: Jestem Ra. Nie w tym węźle przestrzeni/czasu.

98.14 Pytający: Czy konieczne było, aby kot Gandalf był kompleksem umysłu/ciała/ducha, którego można zebrać w trzeciej gęstości, by gniew wywołał raka?

Ra: Jestem Ra. Nie.

104.5 Pytający: Czy możesz nam powiedzieć, co jest nie tak z oczami naszego kota Gandalfa?

Ra: Jestem Ra. Ten znany jako Gandalf zbliża się do końca swojego wcielenia. Jego wzrok przygasa, a błona wodna staje się twarda. Nie jest to wygodna okoliczność, ale taka, która nie powoduje prawdziwego dyskomfortu dla istoty.

104.6 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, aby złagodzić tę sytuację?

Ra: Jestem Ra. Istnieje terapia, która pomogłaby w tej sytuacji. Jednakże nie zalecamy tego, ponieważ stan jest łagodniejszy niż leczenie.

104.7 Pytający: Nie rozumiem. Czy mógłbyś wyjaśnić, co miałeś na myśli?

Ra: Jestem Ra. Lekarz alopatycznej tradycji dawałby krople do oczu. Kot uzna, że doświadczenie bycia zamkniętym podczas podawania kropli jest bardziej zniekształcone niż dyskomfort, który teraz odczuwa, ale który jest w stanie w dużej mierze zignorować.

104.8 Pytający: Czy kot w ogóle widzi?

Ra: Jestem Ra. Tak.

104.9 Pytający: No cóż, czy wydaje się, że kot w niedalekiej przyszłości straci cały wzrok, czy też jest bardzo bliski śmierci?

Ra: Jestem Ra. Ten znany jako Gandalf nie straci wzroku ani życia w większości wirów prawdopodobieństwa przez około trzy sezony.

104.10 Pytający: Czuję się bardzo źle w związku ze stanem kota i bardzo chciałbym mu pomóc. Czy Ra może zasugerować coś, co możemy zrobić, aby pomóc Gandalfowi?

Ra: Jestem Ra. Tak.

104.11 Pytający: Co by to było?

Ra: Jestem Ra. Po pierwsze, sugerujemy, że wiry możliwości/prawdopodobieństwa obejmują te, w których istota znana jako Gandalf ma dłuższe wcielenie.

Po drugie, sugerowalibyśmy, aby ta istota ukończyła nauki, jeśli tego pragnie. W przeciwnym razie może wybrać reinkarnację, aby być z tymi towarzyszami, których kochał.

Po trzecie, istota znana tobie jako Betty ma środki do uczynienia istoty bardziej zniekształconą w kierunku komfortu/dyskomfortu.

104.12 Pytający: Chcesz mi powiedzieć, kogo masz na myśli mówiąc Betty? Nie jestem pewien, kto to jest. A co by zrobiła Betty?

Ra: Jestem Ra. Ta znana jako Carla ma te informacje.

104.13 Pytający: No cóż, obawiałem się o możliwość przeprowadzki. Gdybyśmy się przeprowadzili, bardzo trudno byłoby Gandalfowi odnaleźć drogę w nowym miejscu, jeśli nie widzi. Czy widzi wystarczająco dużo, aby móc odnaleźć się w nowym środowisku?

Ra: Jestem Ra. Wzrok jest mniej niż wystarczający, ale jest prawie wystarczający dzięki wyostrzonemu zmysłowi węchu i słuchu. Towarzysze i umeblowanie są znajome, można oczekiwać, że nowe środowisko będzie zadowalająco akceptowalne w krótkim okresie waszej przestrzeni/czasu.

104.14 Pytający: Czy moglibyśmy zaaplikować krople, o których mówiłeś, które pomogłyby mu jego wzrokowi, by nie znalazł... żeby nie był ograniczany? Czy jest jakiś sposób, abyśmy mogli to zrobić?

Ra: Jestem Ra. To mało prawdopodobne.

104.15 Pytający: Nic nie możemy zrobić, aby— Czy jest jakaś inna możliwość wykorzystania technik wspomagających jego wzrok?

Ra: Jestem Ra. Nie.

104.16 Pytający: Czy ta utrata wzroku— Jaka jest metafizyczna przyczyna utraty wzroku? Co do tego doprowadziło?

Ra: Jestem Ra. W tym przypadku składnik metafizyczny jest znikomy. To odpowiedni katalizator starości.

104.17 Pytający: Czy krople, o których mówiłeś, pomogłyby wzrokowi... jak bardzo pomogłyby one wzrokowi, gdyby były podawane?

Ra: Jestem Ra. Po okresie aplikacji wzrok poprawiłby się nieco, być może o 20, a może o 30%. Okolica oka byłaby mniej napięta. Przeciwdziała temu gwałtownie wzrastająca sztywność ruchu, tak że trzymanie w nieruchomej pozycji jest z konieczności dość niewygodne.

104.18 Pytający: A zatem Ra uważa, że korzyść płynąca z kropli nie byłaby warta dyskomfortu kota. To prawdopodobnie… Czy jest jakiś sposób, żeby kotu podać środek znieczulający i zakroplić oczy tak, żeby kot nie był świadomy, że dostaje krople?

Ra: Jestem Ra. Szkoda wyrządzona przez umieszczenie alopatycznego środka znieczulającego w kompleksie ciała tej dającej się zebrać istoty znacznie przyćmiewa spokój, który z tego wynika, pozwalający na podawanie lekarstw.

104.19 Pytający: Przepraszam, że tak bardzo poruszam ten temat, ale naprawdę miałam nadzieję, że wymyślę jakiś sposób, by pomóc Gandalfowi. Zakładam zatem, że Ra zasugerował, abyśmy po prostu zostawili rzeczy takimi, jakie są.

Ile mniej więcej kropli trzeba byłoby zastosować, aby uzyskać pomoc dla oczu?

Ra: Około czterdziestu do sześćdziesięciu.

104.20 Pytający: Czterdzieści do sześćdzie… codziennie, raz dziennie, czy coś takiego?

Ra: Jestem Ra. Proszę wypuścić oddech ponad piersią tego instrumentu.

[Zrobiono to zgodnie z poleceniami.]

104.22 Pytający: Zapytałem, czy krople powinny być podawane raz na dobę. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zależy to od lekarza alopatycznego, od którego je otrzymujesz.

104.23 Pytający: Jak nazywają się krople?

Ra: Jestem Ra. Mamy trudności. Dlatego powstrzymamy się od odpowiedzi na to pytanie.

104.24 Pytający: Przepraszam, że omawiam ten punkt. Bardzo się martwię o kota i rozumiem, że Ra radzi, abyśmy ich nie używali. Ja po prostu... użyć kropli, ale nie zrobimy tego. Chciałem tylko wiedzieć, czego nie robiliśmy, co pomogłoby wzrokowi. Przepraszam za omawianie tego punktu.

Zakończę, pytając Ra, czy masz jakieś dalsze zalecenia w odniesieniu do tego zwierzęcia... tego kota?

Ra: Jestem Ra. Radujcie się w jego towarzystwie.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy