Prawo Jedności Różne: Równoległe wszechświaty

Ukryj menu

Znaleziono 3 wyniki.

⇐ Category list

Kategoria “Różne” ma 35 podkategorii.

Równoległe wszechświaty

36.3 Pytający: Z Materiału Setha mamy stwierdzenie: Seth mówi, że każda istota tutaj na Ziemi jest jednym aspektem lub częścią wyższego ja lub nadduszy, która ma wiele aspektów lub części w wielu wymiarach, z których wszystkie uczą się lekcji, które umożliwiają wyższemu ja postęp w zrównoważony sposób. Czy mam z tego rozumieć, czy to prawda, że jest, powiedzmy, prawdopodobnie wiele doświadczeń podobnych do tego, którego doświadczamy tutaj w trzeciej gęstości, którymi rządzi jedno wyższe ja? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Poprawność tego stwierdzenia jest zmienna. Im bardziej istota staje się zrównoważona, tym mniej wirów możliwości/prawdopodobieństwa może wymagać zbadania w równoległych doświadczeniach.

36.4 Pytający: Czy rozumiem z tego, że wyższe ja lub naddusza może rozpaść się na wiele jednostek, jeśli wymagane jest takie doświadczenie, co nazwalibyśmy, jednocześne doświadczanie różnych typów katalizatora, a następnie nadzorować te doświadczenia?

Ra: Jestem Ra. Jest to stwierdzenie, o którym nie możemy powiedzieć, że jest poprawne lub niepoprawne z powodu niejasności tego, co nazywacie czasem. Prawdziwa symultaniczność jest dostępna tylko wtedy, gdy widać, że wszystko dzieje się na raz. To przyćmiewa koncepcję, o której mówisz. Koncepcja jednoczesnych doświadczeń różnych części istoty o różnych naturach nie jest dokładna z powodu waszego zrozumienia, że oznaczałoby to, że działo się to z prawdziwą jednoczesnością. Tak nie jest.

Dzieje się to od wszechświata do wszechświata, a istnienie równoległe może być następnie zaprogramowane przez wyższą jaźń, biorąc pod uwagę informacje dostępne z całości kompleksu umysłu/ciała/ducha, dotyczące wirów prawdopodobieństwa/możliwości w dowolnym punkcie krytycznym.

36.5 Pytający: Czy mógłbyś proszę podać przykład istoty, być może z naszej historycznej przeszłości, być może dowolnej istoty, którą możesz wybrać, jeśli nie chcesz jej nazwać i podać przykład, w jaki sposób ten typ programowania przez wyższe ja przyniósłby naukę poprzez równoległe doświadczenia?

Ra: Jestem Ra. Być może najprostszym przykładem tej pozornej jednoczesności istnienia dwóch jaźni, które w rzeczywistości są jednym ja w tym samym czasie/przestrzeni, jest to: naddusza, jak to nazywasz, lub wyższe ja, wydaje się istnieć jednocześnie z kompleksem umysłu/ciała/ducha, któremu pomaga. W rzeczywistości nie jest to równoczesne, ponieważ wyższe ja przenosi się do kompleksu umysłu/ciała/ducha, zależnie od potrzeb, z pozycji w rozwoju istoty, która byłaby rozważana w przyszłości tej istoty.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy