Prawo Jedności Różne: Rytualne oczyszczanie

Ukryj menu

Znaleziono 24 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Różne” ma 35 podkategorii.

Rytualne oczyszczanie

95.4 Pytający: Dziękuję. Nowy pokój, który wybierzemy, będzie oczywiście starannie posprzątany, a zniszczone powierzchnie odnowione. Przed pracą użyjemy również Rytuału Wypędzającego Pomniejszego Pentagramu. Czy jest coś jeszcze, co Ra mógłby zasugerować? Chciałbym też wiedzieć, czy jest coś szczególnego, co Ra mógłby zasugerować w odniesieniu do konkretnego miejsca, które zostało wybrane na nową lokalizację.

Ra: Jestem Ra. Skanujemy ostatnie konfiguracje pamięci pytającego.

Po pierwsze, w tym mieszkaniu doszło do mniej niż harmonijnej interakcji. Dynamika tej interakcji była wystarczająco silna, aby przyciągnąć niższy myślokształt. Dlatego proponujemy posolenie i rytualne oczyszczenie wodą święconą wszystkich okien i drzwi, które oferują dostęp do mieszkania lub jakichkolwiek jego budynków gospodarczych.

Ponadto sugerujemy powieszenie pokrojonego ząbka czosnku w części pokoju, która mieściła tych, których radość zamieniła się w ciemniejszą emocję, koncentrując się na obszarze, który nazywamy mokrym barem, również pomieszczeniem przeznaczonym do spania, które można znaleźć w pobliżu kuchni.

Odpowiednie słowa używane do pożegnania się z tymi z niższego astrala powinny być używane w związku z wieszaniem ząbków czosnku na okres około 36 godzin. Uważamy, że jest to równoważne dwóm okresom nocnym i jednemu oświetlonemu. Powinno to oczyścić dom tak, do tego stopnia, że będzie neutralny w swoich wibracjach.

Sugerujemy, abyście poprosili tę żywą istotę, aby była teraz przyjazna i chłonna dla wibracji harmonii, miłości i dziękczynienia, które ta grupa będzie następnie, w miarę postępu doświadczenia inkarnacyjnego, ofiarować miejscu zamieszkania.*

95.5 Pytający: Zakładam, że wodę święconą przygotowalibyśmy tak samo jak wodę do picia przez instrument po sesji, a następnie tą wodą przecierali okna i drzwi... prawdopodobnie trzeba to zrobić w wiadrze. I chciałbym wiedzieć, czy to jest poprawne i co oznacza solenie okien i drzwi?

Ra: Jestem Ra. Po pierwsze, możecie sami pobłogosławić wodę lub poprosić o tak zwaną wodę święconą z dowolnego błogosławionego miejsca; to znaczy pobłogosławioną przez intencję.

Po drugie, wodę należy ostrożnie strzepnąć z palców wzdłuż progów wszystkich okien i drzwi po ich otwarciu.

Po trzecie, przed pokropieniem tym oczyszczającym, błogosławiącym sakramentem wody, sól należy nasypać wzdłuż tych progów w linii i ponownie pozwolić istnieć w tej konfiguracji przez 36 do 48 godzin.

Wtedy dziewicza miotła może rytualnie wymiatać sól z każdego okna i drzwi, wymiatając za każdym pociągnięciem mniej szczęśliwe wibracje w mieszkaniu, które mogą mieć trudności z koegzystencją z waszą grupą.

95.6 Pytający: Zakładam, że masz na myśli, że sól powinniśmy kłaść tylko na drzwiach zewnętrznych, a nie na drzwiach wewnętrznych domu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

Nie jesteśmy w stanie wyrazić natury soli, wody i czosnku wystarczająco jasno, aby poinformować was o skuteczności, z jaką sól absorbuje wibracje, które zostały poproszone o wejście w sól, gdy sól otrzymała wodę. Nie potrafimy wyrazić w pełni magicznej natury waszej wody ani nie potrafimy wyrazić podobieństwa i atrakcyjności krojonego czosnku dla niższych form astralnych. Atrakcyjność jest negatywna i żadna forma astralna w służbie sobie nie zaakceptuje współistnienia z pokrojonym czosnkiem.

Dlatego proponujemy te sugestie. Prosimy również, aby miotła była czysta, a czosnek spalony. Najskuteczniejsze jest dziewictwo miotły.

95.7 Pytający: Pozwól mi sprawdzić, czy scenariusz jest poprawny. Powtórzę moją wersję tego. Czosnek, świeżo ścięty czosnek powiesilibyśmy w obszarze barku oraz w obszarze sypialni przylegającym do kuchni. Posolilibyśmy wszystkie parapety okienne i wszystkie parapety w ścianach zewnętrznych, a następnie pokropilibyśmy wodą święconą z palców wszystkie zasolone obszary. Wypowiadalibyśmy wtedy odpowiednie słowa, by pożegnać niższe astrale. Tych słów nie jestem pewien. Czy Ra skomentowałby scenariusz, który właśnie przedstawiłem?

Ra: Jestem Ra. Twoje zrozumienie naszych sugestii jest dobre. Zauważamy, że sól należy wsypywać w linii prostej bez przerw. Istnieją różne rytualne słowa błogosławieństwa i pożegnania z istotami, takimi jakie usuwacie. Możemy zaproponować następujące:

Kiedy sól zostanie wysypana, możesz powtórzyć: „Chwalmy Jednego Stwórcę, który dał soli możliwość znalezienia nowego domu tym przyjaciołom, z którymi chcemy się pożegnać”.

Kropiąc wodą możesz powiedzieć: „Dziękujemy Jedynemu Stwórcy za dar wody. Nad nim Stwórca porusza Swoją ręką i pobudza Swoją wolę, aby się stało”.

Zawieszaniu pokrojonego czosnku mogą towarzyszyć słowa: "Chwalimy Jednego Stwórcę za dar czosnku i błogosławimy jego zdolność do ofiarowania tym przyjaciołom, których chcemy pożegnać, strzałkę, która wskazuje im drogę wyjścia".

Po zakończeniu zamiatania możesz powiedzieć: „Wychwalamy Jednego Stwórcę i dziękujemy za duchową czystość tego miejsca zamieszkania”.

Podczas spalania czosnku możesz powiedzieć: „Dziękujemy Jednemu Stwórcy za dar duchowej czystości w naszym miejscu zamieszkania i pieczętujemy odejście wszystkich, którzy odeszli tym wyjściem, poprzez konsumpcję* tej substancji”.

95.8 Pytający: Czy jakiekolwiek inne miejsce jest bardziej odpowiednie do wieszania czosnku w pokojach; na przykład nad oknami czy coś takiego? Wiem, że ma wisieć w okolicy baru, ale chodziło mi o sypialnię. Czy istnieje inne bardziej odpowiednie miejsce?

Ra: Jestem Ra. Okna i drzwi są najbardziej odpowiednie, a ponadto sugerujemy solenie i spryskiwanie dowolnych drzwi, które mogą prowadzić gdzie indziej niż poza mieszkanie, aby dać istotom zrozumienie, że nie są one pożądane w innym miejscu mieszkania.

95.9 Pytający: Dobrze, rozumiem, że czosnek ma być używany przy barze i w sypialni, która jest blisko kuchni i ma wyjście na zadaszenie. Jeśli się nie mylę, to jedyne dwa miejsca, w których można użyć czosnku: bar i to pomieszczenie z wyjściem na wiatę. Zgadza się, prawda?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

95.13 Pytający: Czy jest jakiś inny komentarz by zamknąć ten obszar pytań na temat nowej lokalizacji, który Ra mógłby zrobić, inny niż komentarze już zgłoszone do nowej lokalizacji lub jakiejkolwiek jej części?

Ra: Jestem Ra. Cieszymy się, że zadano nam to pytanie, ponieważ nastąpiła koncentracja negatywnych wzorców myślowych w kierunku od północy do 10° od północy, około 45 tego, co nazywacie jardami, rozciągało się na wszystkie cztery kierunki w kształcie prostokąta, ale nieregularnego kształtu.

Prosimy, aby czosnek został nawleczony około 60-70 stóp poza najdalszą krawędź tego obszaru, która znajduje się około 57 jardów od miejsca zamieszkania w kierunku od północy do 10° od północy. Sugerujemy, aby zawiesić czosnek w lejku, tak aby energia była ściągana na południowy, mniejszy koniec lejka i przekazywana na północ, z dala od mieszkania. Procedura powieszenia będzie jedną z metod testowania waszej pomysłowości, ale istnieje kilka sposobów na zawieszenie substancji i dobrze jest to zrobić.

95.14 Pytający: Wyobrażam sobie tekturowy lejek o długości około trzech stóp, a następnie mniejszy tekturowy lejek o tej samej konfiguracji wewnątrz tego lejka; czosnek umieszczony między dwiema kartonowymi powierzchniami, tak aby czosnek był w rzeczywistości lejkiem samego czosnku, a następnie utrzymywany na miejscu przez dwa kartonowe stożki: mniejszy koniec stożka jest w kierunku domu, otwarty lub większy koniec jest z dala od domu.

Chciałbym też mieć pewność, że dokładnie znam pozycję, o której mówimy, wybierając konkretny punkt na domu, na przykład drzwi wejściowe (drzwi z daszkiem rozciągającym się od frontu domu) i biorąc z tego kierunek. Podejrzewam, że kierunek jest skierowany do góry, w kierunku drogi prowadzącej z posesji, a dokładny pomiar od klamki do środka obszaru negatywności, o którym mówimy, byłby pomocny. Czy Ra skomentowałby to, co właśnie powiedziałem?

Ra: Jestem Ra. Pracowaliśmy od drugiej strony mieszkania. Jednakże dokładna odległość nie jest ważna ze względu na uogólnioną naturę astralnych pozostałości. Kurs będzie przebiegał około 10° na wschód od północy do 5° na wschód od północy. To nie jest kurs, przy którym absolutna skrupulatność musi być najważniejsza. Odległość jest w przybliżeniu taka, jak podano.

Jeśli chodzi o wieszanie czosnku, to wiatr musi być w stanie go owiewać. W związku z tym struktura, którą przewidziano, jest mniej niż optymalna. Możemy zasugerować naciąg między dwoma umieszczonymi słupkami po obu stronach lejka nawleczonych ząbków czosnku.

95.15 Pytający: Czy aby zrobić ten lejek ząbków czosnku, czy siatka druciana, taka jak siatka dla drobiu, która ma małe calowe oczka kwadratowe, lub coś podobnego w kształcie stożka, do którego przyczepiony jest czosnek wszystko wokół niego, z małym końcem w kierunku domu, a otwartym z dala od niego, rozpiętym między dwoma słupkami. Czy byłoby to właściwe, czy też wiatr musi owiewać bardziej?

Ra: Jestem Ra. To jest właściwe. Widzicie, że w tym przypadku centrum negatywności jest takie, jak opisano, ale w ten sposób nastąpi ogólne oczyszczenie mieszkania i jego areału.

Jednym z działań, które możecie podjąć, aby poprawić skuteczność oczyszczania środowiska, jest chodzenie po obwodzie z otwartym ząbkiem czosnku w dłoni, machanie ząbkiem. Żadne słowa nie muszą być wypowiadane, chyba że każdy zechce cicho lub ustnie wypowiedzieć te słowa, które wcześniej podano dla czosnku.

95.16 Pytający: Czy jest jakaś inna rzecz, którą możemy zrobić, aby przygotować to nowe miejsce na parametry bytu i komunikacji z Ra w naszych własnych warunkach bytowych lub mieszkalnych, które byłyby właściwe, o czym Ra mógłby w tym czasie wspomnieć?

Ra: Jestem Ra. Nie ma bardziej szczegółowych sugestii dotyczących konkretnej lokalizacji, którą rozważasz.

Ogólnie rzecz biorąc, czystość jest najbardziej pomocna. Najbardziej pomocne jest usunięcie z kompleksu umysłu tych myśli, które nie są harmonijne. A najbardziej pomocne są te praktyki, które zwiększają wiarę i wolę, aby Duch wykonał Swoją pracę.*

95.17 Pytający: Czy po zrealizowaniu sugestii dotyczących oczyszczenia posesji Ra przewiduje, że nasz kontakt z Ra będzie równie sprawny w odniesieniu do parametrów lokalizacji w tamtym konkretnym miejscu, jak w tym konkretnym miejscu?

Ra: Jestem Ra. Wszystkie miejsca, w których ta grupa mieszka w miłości i dziękczynieniu, są dla nas do przyjęcia.

96.4 Pytający: Instrument pyta, skoro ma to związek z tym domem, to czy ten dom może zostać przekształcony przez malowanie i sprzątanie? Jesteśmy w stanie podjąć... to znaczy nie planujemy kłaść wszystkich nowych dywanów. Czy dywany, które są tam obecnie, są do zaakceptowania?

Chcę albo doprowadzić ten konkretny dom do akceptowalnych limitów… Mówisz, że po soleniu będzie neutralny. Martwię się tylko o warunki naszej pracy tutaj. Fizyczna lokalizacja nie jest tak ważna. W rzeczywistości wcale nie uważam tego za ważne. Jeśli dom nie jest w stanie by doprowadzić go do dobrych warunków, które nie pozwolą nam na problemy, jakich doświadczyliśmy, to mogę wybrać inny. To nie jest takie ważne. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. To oczywiście preferencja tej grupy jest jedynym czynnikiem w sytuacji kontaktu z Ra.

To miejsce zamieszkania otrzymało już niewielką ilość błogosławieństwa przez tę grupę poprzez swoją obecność i jak już wcześniej powiedzieliśmy, każdy dzień spędzony w miłości, harmonii i dziękczynieniu będzie nadal przemieniał domostwo.

Prawdą jest, jak już wcześniej stwierdziliśmy, że najważniejsza jest fizyczna czystość. Dlatego należy dążyć do jak najdokładniejszego oczyszczenia mieszkania. W związku z tym należy zauważyć, że ani w mieszkaniu jako całości, w którym teraz przebywacie, ani w pomieszczeniu tej pracy nie ma żadnego pyłu, ziemi i innych zanieczyszczeń, które jako całość są zwane brudem.

Jeżeli intencją jest posprzątanie w jak największym stopniu, lokalizacja, wymagania dotyczące czystości fizycznej są spełnione. Tylko wtedy, gdy niższy byt astralny, powiedzmy, umieścił części siebie w tak zwanej ziemi, należy zadbać o usunięcie tej czującej istoty. Te instrukcje, przekazaliśmy.*

Zwracamy uwagę, że tak jak każda istota stara się w każdej chwili stać się bardziej zbliżoną do Stwórcy, ale nie udaje jej się, tak samo dąży się do fizycznej nieskazitelności, ale nie zostanie ona osiągnięta. W każdym przypadku doceniana jest czystość intencji i skrupulatność manifestacji. Różnica między próbą a celem nigdy nie jest zauważana i może być uważana za nieistotną.

96.5 Pytający: Sekwencja zdarzeń, którą rozważam, którą łatwo zmienić, to najpierw malowanie, potem sprzątanie, potem wstawianie mebli, potem solenie i używanie czosnku. Czy ta sekwencja jest tak dobra jak każda inna sekwencja, czy też inna sekwencja byłaby lepsza dla tych wydarzeń?

Ra: Jestem Ra. Dopuszczalna jest dowolna sekwencja prowadząca do oczyszczenia. Należy zauważyć, że podczas oczyszczania nie należy przekraczać progów. Ponieważ to ograniczenie na użycie progów może wpłynąć na wasze rozważania, zwracamy na to uwagę.

96.14 Pytający: Czy Ra skomentowałby technikę błogosławienia wody, której użyjemy do pokropienia soli? Zakładam, że po prostu spryskujemy wodę bezpośrednio z opuszków palców na linię soli. A także ile ogólnie należy kropić wodą sól? Jak mokro powinniśmy zrobić? To trywialne, ale chciałbym to zrobić dobrze.

Ra: Jestem Ra. Błogosławieństwo wody może być takim, jakie wcześniej podaliśmy lub może być takie, jakie jest napisane w liturgii zniekształcenia kultu Jednego Stwórcy tego instrumentu, lub może po prostu pochodzić od tego, co nazywasz waszym Kościołem Katolickim w postaci wody święconej.

Intencja błogosławieństwa jest godną uwagi cechą wody święconej. Wodą można pokropić nie po to, aby cała sól była nasączona, ale po to, aby zwilżyć odpowiednią porcję. To nie jest praca fizyczna. Substancje muszą być widoczne w idealnym stanie, aby można było zobaczyć, że woda umożliwia działanie soli.

101.6 Pytający: Czy parametry formy myślowej i inne ogólne parametry adresu Oakdale Road w Atlancie są takie, że żadne oczyszczanie nie byłoby konieczne, jeśli Ra ma tę informację?

Ra: Jestem Ra. Nie.

101.7 Pytający: Czy pod adresem Oakdale Road byłoby wskazane oczyszczanie przyrody sugerowane dla innego domu na południe od lotniska w Atlancie?

Ra: Jestem Ra. Zauważamy, że każda rezydencja, czy to wcześniej życzliwa (jak ta, o której mówisz), czy wcześniej złośliwa, wymaga podstawowego oczyszczenia solą, wodą i miotłą.

Życzliwa natura wyżej wymienionego miejsca zamieszkania jest taka, że oczyszczenie można przeprowadzić w dwóch porcjach: to znaczy bez wyjścia lub wejścia przez jeden otwór na jedno oczyszczenie. Następnie wyjście i wejście ze wszystkich innych miejsc, podczas gdy pozostały portal jest odpowiednio uszczelniony.

Można umieścić sól w miejscu, które nie jest zapieczętowane [podczas] pierwszego oczyszczenia, a sól może być poproszona, aby działała jak pieczęć, a jednocześnie pozwalała na przejście łagodnym duchom, takim jak wy. Sugerujemy, abyś porozmawiał z tą substancją i wymienił każdą istotę, dla której wymagane jest zezwolenie, aby przejść. Niech nikt nie przechodzi bez pozwolenia, które jest wymagane przez sól. Tak jest w przypadku miejsca zamieszkania, o którym mówisz.

105.5 Pytający: Czy są jakieś kwestie do rozważenia w sprawie domu nad Lake Lanier, do którego zamierzamy się przenieść lub specjalne przygotowanie inne niż zaplanowane jest wskazane?

Ra: Jestem Ra. Uważamy, że zapytałeś niejasno. Proszę ponownie zapytać.

105.6 Pytający: Planowaliśmy oczyścić posiadłość w lokalizacji Lake Lanier przy użyciu technik zaleconych przez Ra we wcześniejszych sesjach, dotyczących soli przez 36 godzin itp. Chciałbym wiedzieć, czy to wystarczy, czy jest jakiś inny istotny problem związany z przeprowadzką do tego domu, który Ra mógłby w tej chwili omówić, proszę.

Ra: Jestem Ra. Oczyszczenie mieszkania, o którym mówisz, powinno trwać tylko trzy noce i dwa dni. To mieszkanie jest życzliwe. Techniki są akceptowalne.

Znajdujemy trzy obszary, w których korzystne byłoby stosowanie czosnku w sposób opisany poprzednio:

Po pierwsze, pokój z łóżkiem piętrowym, pod górną leżanką.

Po drugie, zewnętrzna strona mieszkania zwrócona w stronę drogi i skupiona wokół małych skał, około dwóch trzecich długości mieszkania od strony podjazdu.

Po trzecie, sprawa hangaru na łodzie. Sugerujemy cotygodniowe oczyszczanie tego obszaru czosnkiem, pokrojoną cebulą i chodzenie po obwodzie wypełnionym światłem. Czosnek i cebula, odnawiane co tydzień, powinny pozostać na stałe zawieszone na sznurku lub drucie pomiędzy wyrobiskami.

105.7 Pytający: Aby nie pomylić się w interpretacji Twoich wskazówek w odniesieniu do drugiego obszaru na zewnątrz domu, czy mógłbyś mi podać odległość i kompas magnetyczny kierujący się, powiedzmy, z dokładnego środka mieszkanie do tej pozycji?

Ra: Jestem Ra. Możemy jedynie w przybliżeniu, ale sugerowalibyśmy odległość 37 stóp, kurs magnetyczny 84 do 92 stopni.

105.8 Pytający: Wiem, że to nieistotne dla naszych celów, ale z filozoficznego punktu widzenia nie chcę robić niczego, by naruszyć Prawo Pomieszania, więc nie czuj, że trzeba na to odpowiedzieć, ale zastanawiałem się, jaki był warunek, który stworzył konieczność takiego ciągłego czyszczenia hangaru?

Ra: Jestem Ra.Celem jest stworzenie obwodu, w którym mieszkańcy pasieki nie uznają za konieczne żądlić, a nawet nie będą chcieli w nim zamieszkać.

105.9 Pytający: Mówisz o pszczołach, osach lub stworzeniach tego typu?

Ra: Jestem Ra. Tak jest.

105.10 Pytający: Czy plany i rytuał Jima dotyczący dekonsekracji tego mieszkania są wystarczające, czy należy coś dodać lub zmienić?

Ra: Jestem Ra. Żadna zmiana nie jest konieczna. Uwzględniane są punkty konieczne do uwzględnienia przy poświęceniu lub dekonsekracji miejsca. Możemy zasugerować, aby podziękować i pobłogosławić każdą roślinę drzewiastą drugiej gęstości, którą oblekliście świadomością podczas swojego pobytu w tym mieszkaniu.

106.9 Pytający: Czy w takim razie oczyszczanie solą i wodą byłoby konieczne dla tej posiadłości? A może byłoby to zalecane, że tak powiem?

Ra: Jestem Ra. Jest zalecane metafizyczne oczyszczenie, jak przy każdej przeprowadzce. Bez względu na to, jak dobry jest instrument, zaleca się strojenie między każdym koncertem lub pracą.

106.21 Pytający: Czy sprzątanie domu solą i wodą po przeprowadzce jest tak samo skuteczne, jak przed... naszym wprowadzeniem się?

Ra: Jestem Ra. W tym przypadku nie jest to pilny problem metafizyczny, ponieważ czas byłby w mniej łagodnej i szczęśliwej atmosferze. Zauważa się względną prostotę wykonania tego przed zasiedleniem. Jest to nieistotne, z wyjątkiem katalizatora, z którym chcecie się zmierzyć.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy