Prawo Jedności Różne: Joga tantryczna

Ukryj menu

Znaleziono 2 wyniki.

⇐ Category list

Kategoria “Różne” ma 35 podkategorii.

Joga tantryczna

84.13 Pytający: Czy mógłbyś to zrobić?

Ra: Jestem Ra. Transfer energii następuje w jednym uwolnieniu różnicy potencjałów. To nie przeskakuje między zielonymi centrami energii, ale jest dzieleniem się energiami każdej z nich, od czerwonego promienia w górę. W tym kontekście może być postrzegane jako najskuteczniejsze, gdy obie istoty mają orgazm jednocześnie.

Niemniej jednak, działa to jako transfer, jeśli którekolwiek z nich ma orgazm. I rzeczywiście, w przypadku fizycznie wyrażonej miłości pomiędzy parą, w której nie dochodzi do konkluzji, którą nazywacie orgazmem, mimo to dochodzi do transferu znacznej ilości energii z powodu powstałej różnicy potencjałów, tak długo, jak obie istoty są świadome tego potencjału i uwalniają jego siłę sobie nawzajem poprzez pragnienie woli w kompleksie mentalnym lub umysłowym. Możecie postrzegać tę praktykę jako wykorzystywaną do generowania transferów energii w niektórych waszych praktykach, które możecie nazwać innymi niż chrześcijańskie systemy wypaczeń religijnych Prawa Jedności.

84.14 Pytający: Czy mógłbyś podać przykład tego ostatniego stwierdzenia?

Ra: Jestem Ra. Poprzedzimy ten przykład przypomnieniem, że każdy system jest dość zniekształcony, a jego nauki zawsze w połowie zagubione. Jednakże jednym z takich systemów jest joga tantryczna.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy