Prawo Jedności Bez odpowiedzi: Materiał łączący

Ukryj menu

Znaleziono 6 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Bez odpowiedzi” ma 2 podkategorie.

Materiał łączący

55.8 Pytający: Dziękuję. Powiedziałeś wcześniej, że „dopóki transfery energii wszystkich typów nie zostaną doświadczone i opanowane w znacznym stopniu to wystąpią blokady w promieniowaniu niebieskim i indygo”. Czy mógłbyś to dokładniej wyjaśnić?

Ra: Jestem Ra. W obecnej przestrzeni/czasie nie omówiliśmy odpowiedniego materiału pośredniego. Zadaj pytanie ponownie w bardziej odpowiednim węźle przestrzeni/czasu.

73.19 Pytający: Wygłoszę ogólne stwierdzenie, które możesz poprawić. Sposób, w jaki widzę ogólny obraz uzdrowiciela i pacjenta, jest taki, że osoba, która ma zostać uzdrowiona, ma blokadę w jednym z centrów energetycznych lub więcej – ale rozważymy tylko jeden konkretny problem – z powodu tej blokady centrum energetycznego, światło wirujące w górę, które tworzy jedno z siedmiu ciał, została zablokowana możliwość podtrzymywania tego ciała, a to spowodowało zniekształcenie doskonałości tego ciała, które nazywamy chorobą lub anomalią cielesną, która nie jest doskonała.

Uzdrowiciel, mając odpowiednio skonfigurowane swoje centra energetyczne, jest w stanie skierować światło, światło spływające w dół, poprzez swoją odpowiednio skonfigurowaną sytuację energetyczną do tego, który ma być uzdrowiony. Jeśli osoba, która ma zostać uzdrowiona, ma mentalną konfigurację akceptacji tego światła, to światło wchodzi następnie do kompleksu fizycznego i rekonfiguruje zniekształcenie, które zostało stworzone przez pierwotną blokadę. Jestem pewien, że popełniłem w tym kilka błędów. Czy mógłbyś je poprawić?

Ra: Jestem Ra. Twoje błędy były małe. W tej chwili nie próbowalibyśmy zbytnio dopracowywać tego stwierdzenia, ponieważ istnieje materiał wstępny, który bez wątpienia zostanie przedstawiony w tej sprawie. Można powiedzieć, że istnieją różne formy uzdrawiania. W wielu używa się tylko energii adepta. W ćwiczeniach z ogniem kierowana jest również pewna energia kompleksu fizycznego.

Możemy ponadto zauważyć, że gdy osoba pragnąca być uzdrowiona, mimo że szczerze, pozostaje nieuzdrowiona, jak nazywacie to zniekształcenie, można rozważyć przedinkarnacyjne wybory; a waszym bardziej pomocnym wsparciem dla takiej istoty może być sugestia, aby medytować nad afirmatywnymi zastosowaniami wszelkich ograniczeń, jakich może doświadczyć. Chcielibyśmy również zauważyć, że w takich przypadkach działanie promieni indygo jest często pomocne.

Poza tymi uwagami nie chcemy dalej komentować twojego stwierdzenia podczas tej pracy.

79.25 Pytający: Czy mógłbyś to oszlifować, wyjaśnić nieco ten temat?

Ra: Jestem Ra. Istnieje materiał, który musimy omówić zanim będziemy mogli to zrobić.

79.34 Pytający: OK. Obecnie doświadczamy skutków bardziej złożonych lub większej liczby archetypów i domyśliłem się, że te, których doświadczamy teraz dla umysłu, działają w następujący sposób: Mamy Maga i Najwyższą Kapłankę, które odpowiadają Matrycy i Wzmacniaczowi, które mają między sobą zaciągniętą zasłonę, która jest głównym twórcą rozszerzenia Pierwszego Zniekształcenia. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to zapytanie bez materiału pośredniego.

86.16 Pytający: Wspomniałeś o utracie wiedzy i kontroli nad ciałem jako o czynniku pomocnym w procesie ewolucyjnym z powodu zasłaniania. Czy mógłbyś wymienić ważne straty w wiedzy i kontroli nad ciałem?

Ra: Jestem Ra. To zapytanie zawiera pewne fragmenty, na które można by było lepiej odpowiedzieć, gdyby poproszono o jakiś materiał, który musimy wcześniej omówić.

86.17 Pytający: Nie wiem, o co prosić. Czy możesz [chichot] dać mi wyobrażenie, nad jakim obszarem dodatkowego do omówienia materiału powinienem popracować?

Ra: Jestem Ra. Nie. Chętnie jednak odpowiemy na pierwotne zapytanie, jeśli nadal jest ono pożądane, jeśli najpierw zauważysz, że brakuje informacji.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy