Prawo Jedności Obiekty: Arka Przymierza

Ukryj menu

Znaleziono 3 wyniki.

⇐ Category list

Kategoria “Obiekty” ma 4 podkategorie.

Arka Przymierza

60.17 Pytający: Dziękuję. Nie wiem, czy to pytanie doprowadzi do jakiegokolwiek użytecznego kierunku, ale myślę, że muszę je zadać. Czym była Arka Przymierza i do czego służyła?

Ra: Jestem Ra. Arka Przymierza była miejscem, w którym złożono to, co najświętsze, według zrozumienia tego, zwanego Mojżeszem. Artykuł tam umieszczony został nazwany przez wasze narody dwiema tablicami zwanymi Dziesięcioma Przykazaniami. Nie było dwóch tablic. Było jedno pismo w zwoju. Zostało to umieszczone wraz z najdokładniejszymi opisami różnych istot, przedstawiającymi ich przekonania dotyczące stworzenia przez Jednego Stwórcę.

Ta Arka została zaprojektowana, aby stanowić miejsce, z którego kapłani, jak nazywacie tych zniekształconych pragnieniem służenia swoim braciom, mogli czerpać swoją moc i odczuwać obecność Jednego Stwórcy. Należy jednak zauważyć, że cała ta aranżacja została zaprojektowana nie przez tego znanego Konfederacji jako Jahwe, ale raczej przez negatywne istoty preferujące tę metodę tworzenia elity zwanej Synami Lewiego.

60.18 Pytający: Czy było to wtedy urządzenie do komunikacji? Powiedziałeś, że oni również czerpali z tego moc. Jaki rodzaj mocy? Jak to działało?

Ra: Jestem Ra. Zostało one naładowane za pomocą materiałów, z których zostało zbudowane, otrzymując pole elektromagnetyczne. W ten sposób stało się obiektem mocy. A dla tych, których wiara była nieskalana przez niesprawiedliwość lub separację, ta moc, zaprojektowana dla negatywu, stała się pozytywna i jest taka do dnia dzisiejszego dla tych, którzy są naprawdę w harmonii z doświadczeniem służby.

Tak więc negatywne siły częściowo odniosły sukces, ale pozytywnie zorientowany Mojsze, jak nazywano tę istotę, dał waszym planetarnym ludom możliwość ścieżki do Jednego Nieskończonego Stwórcy, która jest całkowicie pozytywna.

Jest to cecha wspólna każdego z waszych ortodoksyjnych systemów religijnych, które zostały nieco zmieszane pod względem orientacji, ale oferują czystą ścieżkę dla Jednego Stwórcy, którą widzi czysty poszukiwacz.

60.19 Pytający: Gdzie jest teraz Arka Przymierza? Gdzie ona się znajduje?

Ra: Jestem Ra. Powstrzymujemy się od odpowiedzi na to pytanie ze względu na fakt, że ona nadal istnieje i nie jest tą dla której chcielibyśmy naruszyć wolną wolę waszych narodów, lokalizując ją.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy