Prawo Jedności Orion

Ukryj menu

Znaleziono 59 wyników.

⇐ Category list

7.14 Pytający: Zapytam tylko o Oriona. Wspomniałeś o Orionie jako źródle niektórych kontaktów UFO. Czy możesz mi coś powiedzieć o tym kontakcie, o jego celu?

Ra: Jestem Ra. Rozważ, jeśli chcesz, prosty przykład intencji, które są złe/dobre. Ten przykład to Adolf. To jest wasz kompleks wibracyjny dźwięku. Wydaje się, że intencją jest zjednoczenie poprzez wybranie kompleksu zniekształceń zwanego elitą z kompleksu pamięci społecznej, a następnie zniewolenie przez różne wpływy tych, którzy są postrzegani jako zniekształcenie nieelita. Pojawia się zatem koncepcja, aby tak zwany kompleks pamięci społecznej odchwaścić i dodać go do zniekształcenia, które tak zwana grupa Oriona postrzega jako imperium.

Problem, przed którym stają, polega na tym, że mają do czynienia z dużą ilością przypadkowej energii uwalnianej przez koncepcję separacji. To powoduje, że są narażeni, ponieważ zniekształcenia między ich własnymi członkami nie są zharmonizowane.

7.15 Pytający: Jaka jest gęstość grupy Oriona?

Ra: Jestem Ra. Podobnie jak w Konfederacji, gęstości zbiorowych świadomości, które tworzą tę grupę, są zróżnicowane. Bardzo niewielu jest trzeciej gęstości, większa liczba czwartej gęstości, podobnie duża liczba piątej gęstości,* i bardzo niewiele istot szóstej gęstości składających się na tę organizację. Ich liczba wynosi około jednej dziesiątej naszej w dowolnym momencie kontinuum czasu/przestrzeni, ponieważ problem duchowej entropii powoduje, że doświadczają ciągłego rozpadu ich kompleksów pamięci społecznej.

Ich moc jest taka sama jak nasza. Prawo Jedności nie wybiera ani światła ani ciemności, ale jest dostępne dla służby innym i służby sobie. Jednakże służba innym skutkuje służeniem sobie, w ten sposób zachowując i dalej harmonizując zniekształcenia tych istot poszukujących inteligentnej nieskończoności poprzez te dyscypliny.

Ci, którzy szukają inteligentnej nieskończoności poprzez służbę sobie, tworzą tę samą ilość mocy, ale, jak powiedzieliśmy, mają ciągłe trudności z powodu koncepcji separacji, która jest implikowana w przejawach służby sobie, która uwzględnia władzę nad innymi. To osłabia i ostatecznie dezintegruje energię zebraną przez takie kompleksy umysłu/ciała/ducha, które wzywają grupę Oriona i kompleksy pamięci społecznej, które tworzą grupę Oriona.

Należy zauważyć, dokładnie przemyśleć i zaakceptować, że Prawo Jedności jest dostępne dla każdego kompleksu pamięci społecznej, który zdecydował się wspólnie dążyć do jakiegokolwiek celu, czy to służenie innym, czy służenie sobie. Prawa, które są pierwotnymi zniekształceniami Prawa Jedności, są następnie wprowadzane w życie, a iluzja przestrzeni/czasu jest wykorzystywana jako medium dla rozwoju wyników tych swobodnie przeprowadzanych wyborów.

W ten sposób wszystkie istoty uczą się, bez względu na to, czego szukają. Wszyscy uczą się tego samego, niektórzy szybko, inni powoli.

7.16 Pytający: Używając jako przykładu grupy piątej gęstości lub kompleksu pamięci społecznej z grupy Oriona, jaka była ich poprzednia gęstość, zanim stali się piątą gęstością?

Ra: Jestem Ra. Postęp poprzez gęstości jest sekwencyjny. Kompleks pamięci społecznej piątej gęstości składałby się z kompleksów umysłu/ciała/ducha zebranych z czwartej gęstości. Następnie konglomerat lub zbiorowy kompleks umysłu/ciała/ducha dokonuje połączenia, a rezultaty są różne ze względu na nieskończenie różnorodne możliwości kombinacji zniekształceń.

7.17 Pytający: Próbuję zrozumieć, jak rozwijałaby się grupa taka jak ta z Oriona. Byłem zdania, że bliższe zrozumienie Prawa Jedności stworzyło warunek akceptowalności, przenosząc się, powiedzmy, z naszej trzeciej gęstości do czwartej w naszym obecnym przejściu. Próbuję też zrozumieć, jak byłoby to możliwe - gdybyście byli w grupie Oriona i ukierunkowali się na służbie sobie - jak moglibyście przejść, powiedzmy, z trzeciej gęstości do czwartej. Jaka nauka byłaby do tego potrzebna?

Ra: Jestem Ra. To jest ostatnie obszerne pytanie zadane temu instrumentowi w tym czasie.

Przypomnij sobie, że szczegółowo opisaliśmy, w jaki sposób ci, których orientacją nie jest służba innym, a mimo to znaleźli i mogą korzystać z bramy do inteligentnej nieskończoności. Dotyczy to wszystkich gęstości w naszej oktawie. Nie możemy mówić w imieniu tych, którzy są ponad nami, jak byście powiedzieli, w następnym kwancie lub oktawie istnienia.

Jest to jednak prawdą w przypadku tej oktawy gęstości. Istoty są zbierane, ponieważ mogą oglądać i cieszyć się światłem/miłością o odpowiedniej gęstości. Ci, którzy odnaleźli to światło/miłość, miłość/światło bez korzyści płynącej z pragnienia służby, mimo to, zgodnie z Prawem Wolnej Woli, mają prawo do używania tego światła/miłości w jakimkolwiek celu.

Można również dodać, że istnieją systemy nauczania, które umożliwiają poszukiwaczowi separacji zdobycie tych bram. To studium jest równie trudne, jak to, które wam opisaliśmy, ale są tacy, którzy wytrwale je kontynuują, tak jak ty pragniesz podążać trudną ścieżką poszukiwania wiedzy, aby służyć.

Zniekształcenie polega na tym, że ci, którzy chcą służyć sobie, są widziani przez Prawo Jedności tak samo jak ci, którzy chcą służyć innym, bo czyż wszyscy nie są jednym? Służyć sobie i służyć innym to podwójna metoda mówienia tego samego, jeśli potrafisz zrozumieć istotę Prawa Jedności.

W tym momencie odpowiemy na wszelkie krótkie pytania, które możesz mieć.

8.14 Pytający: Co ma grupa Oriona... jaki jest cel w odniesieniu do podboju grupy Oriona?

Ra: Jestem Ra. Jak powiedzieliśmy wcześniej, ich celem jest zlokalizowanie pewnych kompleksów umysłu/ciała/ducha, które wibrują w rezonansie z ich własnym kompleksem wibracyjnym, a następnie zniewolenie nieelity, jak możesz nazwać tych, którzy nie należą do wibracji Oriona.

11.16 Pytający: Czym zajmują się krzyżowcy?

Ra: Jestem Ra. Krzyżowcy poruszają się w swoich rydwanach, by podbijać planetarne kompleksy społeczne umysłu/ciała/ducha, zanim osiągną etap uzyskania pamięci społecznej.

11.18 Pytający: Mamy więc krzyżowców z Oriona przybywających na tę planetę w celu kontroli umysłu. Jak oni to robią?

Ra: Jak wszyscy, przestrzegają Prawa Jedności, szanując wolną wolę. Nawiązywany jest kontakt z tymi, którzy wzywają. Ci na sferze planetarnej działają podobnie jak wy, aby szerzyć postawy i filozofię ich szczególnego rozumienia Prawa Jedności, które jest służbą sobie. Ci stają się elitą. Dzięki nim, to staranie zaczyna tworzyć stan, w którym reszta planetarnych istot zostaje zniewolona z własnej woli.

11.19 Pytający: Czy potrafisz wymienić któregokolwiek z odbiorców krzyżowców - to znaczy nazwiska, które mogą być znane dzisiaj na planecie?

Ra: Jestem Ra. Pragnę nie naruszać Zniekształcenia Wolnej Woli. Wymienienie osób zaangażowanych w przyszłość waszej przestrzeni/czasu jest naruszeniem; dlatego wstrzymujemy te informacje. Prosimy o waszą kontemplację owoców działań tych istot, które możecie obserować, które cieszą sie zniekształceniem w kierunku władzy. W ten sposób możecie samodzielnie rozpoznać te informacje. Nie będziemy ingerować w, powiedzmy, grę planetarną. Nie jest to kluczowe dla zbiorów.

11.20 Pytający: W jaki sposób krzyżowcy przekazują swoje koncepcje wcielonym jednostkom na Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Są dwa główne sposoby, tak jak są dwa główne sposoby, powiedzmy, polaryzacji w kierunku służby innym. Na waszej płaszczyźnie istnieją kompleksy umysłu/ciała/ducha, które wykonują ćwiczenia i dyscypliny, aby szukać kontaktu ze źródłami informacji i mocy prowadzącymi do otwarcia bramy do inteligentnej nieskończoności.

Są inni, których kompleks wibracyjny jest taki, że ta brama jest otwarta, a kontakt z całkowitą służbą sobie, z jej pierwotnym zniekształceniem manipulacji innymi, uzyskuje się z niewielkimi lub żadnymi trudnościami, bez szkolenia i bez kontroli.

11.21 Pytający: Jakie informacje są przekazywane tym ludziom przez krzyżowców?

Ra: Jestem Ra. Grupa Oriona przekazuje informacje dotyczące Prawa Jedności z ukierunkowaniem na służbę sobie. Informacje mogą stać się technicznymi, tak jak niektóre osoby w Konfederacji, próbując pomóc tej planecie w służbie innym, dostarczyły coś, co nazwalibyście informacjami technicznymi. Technologia dostarczana przez tę grupę ma postać różnych środków kontroli lub manipulacji innymi w celu służenia sobie.

11.31 Pytający: Nie wiem, czy to krótkie pytanie, czy nie, więc możemy je zachować do następnego razu, ale moje jedyne pytanie brzmi: dlaczego krzyżowcy z Oriona to robią. Jaki jest ich ostateczny cel? To prawdopodobnie za długie, aby odpowiedzieć.

Ra: Jestem Ra. Nie jest za długie aby odpowiedzieć. Służyć sobie, to służyć wszystkim. Służba sobie, widziana z tej perspektywy, wymaga coraz szerszego wykorzystywania energii innych do manipulacji z korzyścią dla siebie ze zniekształceniem w kierunku władzy.

Jeśli pojawią się dalsze pytania, które pozwolą pełniej wyjaśnić ten temat, będziemy z wami następnym razem.

12.2 Pytający: Dziękuję. Kontynuując poprzednią sesję, wspomniałeś, że krzyżowcy Oriona przybyli tu rydwanami. Czy mógłbyś opisać rydwan?

Ra: Jestem Ra. Termin rydwan jest określeniem używanym na wojnie między waszymi ludami. To jest jego znaczenie. Kształt statku Oriona jest jednym z następujących: po pierwsze, wydłużony, owalny kształt, który ma ciemniejszą naturę niż srebro, ale ma metaliczny wygląd, jeśli jest widoczny w świetle. W przypadku braku światła wydaje się być w jakiś sposób czerwony lub ognisty.

Inne jednostki obejmują obiekty w kształcie dysku o małej naturze, o średnicy około dwunastu stóp, kształt podobny do pudełka w przybliżeniu o boku około czterdziestu stóp w pomiarze. Inne statki mogą przybrać pożądany kształt dzięki zastosowaniu mechanizmów kontroli myśli. W ramach tej grupy działają różne kompleksy cywilizacyjne. Niektóre są bardziej zdolne do korzystania z inteligentnej nieskończoności niż inne. Informacje są bardzo rzadko udostępniane; dlatego rydwany różnią się znacznie pod względem kształtu i wyglądu.

12.3 Pytający: Czy Konfederacja podejmuje jakieś wysiłki, aby powstrzymać rydwany Oriona przed przybyciem tutaj?

Ra: Jestem Ra. Dokładamy wszelkich starań, aby poddać tę planetę kwarantannie. Jednakże sieć Strażników, podobnie jak każdy inny wzór patroli na jakimkolwiek poziomie, nie każdemu bytowi utrudnia przenikanie przez kwarantannę, ponieważ jeśli prośba zostanie złożona w świetle/miłości, Prawo Jedności spotka się z przyzwoleniem. Jeśli prośba nie zostanie zgłoszona z powodu prześliźnięcia się przez sieć, następuje penetracja tej sieci.

12.4 Pytający: Kto składa tę prośbę?

Ra: Jestem Ra. Twoje zapytanie jest niejasne. Proszę powtórzyć.

12.5 Pytający: Nie do końca zrozumiałem. W jaki sposób Konfederacja powstrzymuje rydwan Oriona przed przejściem przez kwarantannę? Jakie działania...

Ra: Jestem Ra. W zależności od wibracyjnego poziomu Strażnika zachodzi kontakt na poziomie formy świetlnej lub istoty ciała świetlistego. Ci Strażnicy omiatają obszary ziemskich pól energetycznych, próbując dostrzec zbliżające się istoty. Istota, która się zbliża, witana jest w imieniu Jednego Stwórcy. Każda tak witana istota jest skąpana w miłości/świetle i w wolnej woli będzie posłuszna kwarantannie dzięki mocy Prawa Jedności.

12.6 Pytający: Co by się stało z istotą, gdyby po wezwaniu nie poddała się kwarantannie?

Ra: Jestem Ra. Nieprzestrzeganie kwarantanny po powitaniu na poziomie, o którym mówimy, byłoby równoznaczne z niezatrzymaniem się po wejściu w solidny mur.

12.7 Pytający: Co stałoby się z istotą, gdyby to zrobiła? Co by się stało z jego rydwanem?

Ra: Jestem Ra. Stwórca jest jedną istotą. Poziom wibracji tych, którzy są w stanie dotrzeć do granic kwarantanny, jest taki, że widząc sieć miłości/światła, nie mogą złamać tego Prawa. Dlatego nic się nie dzieje. Żadna próba nie jest podejmowana. Nie ma konfrontacji.

Jedynymi istotami, które są w stanie przeniknąć kwarantannę, są te, które odkrywają okna lub zniekształcenia w kontinuach przestrzennych/czasowych otaczających pola energetyczne planety. Przechodzą przez te okna. Te okna s rzadkie i nieprzewidywalne.

12.13 Pytający: Wspomniałeś o krzyżowcach Oriona, kiedy przedostają się przez sieć, podają zarówno techniczne, jak i nietechniczne informacje. Wiemy, co masz na myśli, mówiąc o informacjach technicznych, ale jakie informacje nietechniczne przekazują osobom, z którymi się kontaktują? Czy mam rację zakładając, że wszystko to odbywa się za pomocą komunikacji telepatycznej?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Poprzez telepatię rozpowszechniana jest filozofia Prawa Jedności ze zniekształceniem w kierunku służby sobie. W grupach zaawansowanych odbywają się rytuały i ćwiczenia, które zostały spisane tak samo, jak jednostki zorientowane na służbę innym spisały rozpowszechnianą filozofię swoich nauczycieli. Filozofia dotyczy służby manipulowania innymi, aby mogli doświadczyć służby dla innej jaźni, a dzięki temu doświadczeniu będą mogli docenić służbę sobie. W ten sposób istoty te stałyby się zorientowane na służbę sobie i z kolei manipulowałyby jeszcze innymi, aby ci z kolei mogli doświadczyć służenia innej jaźni.

12.14 Pytający: Czy to byłoby pochodzeniem tego, co nazywamy czarną magią?

Ra: Jestem Ra. W pewnym sensie jest to poprawne, w innym niepoprawne. Grupa Oriona pomogła tak zwanym negatywnie zorientowanym wśród kompleksów umysłu/ciała/ducha. W każdym razie te same istoty zajmowałyby się służbą sobie, a na waszych tak zwanych wewnętrznych płaszczyznach jest wielu, którzy są zorientowani negatywnie, a zatem są dostępni jako wewnętrzni nauczyciele lub przewodnicy i tak zwani posiadacze pewnych dusz, które poszukują tego zniekształcenia służby sobie.

12.15 Pytający: Czy jest możliwe, aby istota tu na Ziemi była tak zdezorientowana, że mogłaby na przemian wzywać zarówno Konfederację, jak i grupę Oriona, najpierw pierwszą, potem drugą, [niesłyszalne] z powrotem do [niesłyszalne]?

Ra: Jestem Ra. Jest całkowicie możliwe, że niedostrojony kanał, jak nazywasz tę służbę, odbiera zarówno pozytywne, jak i negatywne komunikaty. Jeśli istota będąca u podstaw swego pomieszania jest zorientowana na służbę innym, zacznie otrzymywać przesłania zagłady. Jeśli istota u podstaw kompleksu bytu jest zorientowana na służbę sobie, krzyżowcy, którzy w tym przypadku nie uważają za konieczne kłamać, po prostu zaczną przedstawiać filozofię, którą mają tu dać.

Wiele z waszych tak zwanych kontaktów wśród waszych ludzi było zdezorientowanych i autodestrukcyjnych, ponieważ kanały były zorientowane na służbę innym, ale w pragnieniu zdobycia dowodu były otwarte na kłamliwe informacje krzyżowców, którzy byli wtedy w stanie zneutralizować skuteczność kanału.

12.16 Pytający: Czy większość z tych krzyżowców jest czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Większość jest czwartej gęstości. To się zgadza.

12.18 Pytający: Czy są jakieś osoby z Konfederacji lub Oriona żyjące na Ziemi, które są dla nas widoczne i ważne w naszym społeczeństwie w obecnym czasie? Czy chodzą wśród nas?

Ra: Jestem Ra. W tej chwili nie ma wśród was żadnych istot z żadnej grupy. Jednakże, powiedzmy, krzyżowcy z Oriona używają dwóch rodzajów istot do wykonywania swoich poleceń. Pierwszy typ to forma myślowa; drugi to rodzaj robota.

12.19 Pytający: Czy mógłbyś opisać robota?

Ra: Jestem Ra. Robot może wyglądać jak każda inna istota. To jest konstrukt.

12.20 Pytający: Czy robot to to co zazwyczaj nazywamy „Facetami w czerni”?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne.

12.21 Pytający: Kim są Faceci w Czerni?

Ra: Jestem Ra. Faceci w Czerni są istotami typu formy myślowej, które mają pewną istotę w swojej kompozycji. Pewne fizyczne charakterystyki są im nadane. Jednakże ich prawdziwa natura wibracyjna jest pozbawiona cech wibracyjnych trzeciej gęstości, a zatem są w stanie materializować się i dematerializować, gdy jest to konieczne.

12.22 Pytający: Czy wszyscy ci Facieci w Czerni są następnie wykorzystywani przez krzyżowców Oriona?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

12.23 Pytający: Gdyby mnie odwiedził, a ja bym go złapał i zamknął w szafie, czy mógłbym go zatrzymać, czy zniknąłby?

Ra: Jestem Ra. Zależy to od rodzaju chwytanej jednostki. Być może jesteś w stanie dostrzec konstrukt. Konstrukt może być przechowywany przez krótki czas, chociaż konstrukty te również mają zdolność do znikania. Jednakże oprogramowanie tych konstruktów utrudnia zdalne sterowanie nimi. Nie byłbyś w stanie zmagać się z typem istoty formy myślowej Facetów w Czerni, jak to nazywasz.

16.8 Pytający: Uważam, że jest to odkrycie wielkiej wagi odnośnie Prawa Wolnej Woli. Dziękuję.

Jest jeszcze malutkie pytanie, aby pokazać przykład tej zasady, ale gdyby Konfederacja wylądowała na Ziemi, zostaliby potraktowani jako bogowie, łamiąc Prawo Wolnej Woli i tym samym zmniejszając ich polaryzację w kierunku służby wszystkim. Zakładam, że to samo stanie się, jeśli wyląduje grupa Oriona. Jak wpłynęłoby to na ich polaryzację w kierunku służby sobie, gdyby byli w stanie wylądować i stali się znani jako bogowie?

Ra: Jestem Ra. W przypadku masowego lądowania grupy Oriona polaryzacja byłaby silnie ukierunkowana na wzrost służby sobie, dokładnie odwrotnie do poprzedniej okazji, o której wspomniałeś.

16.9 Pytający: Jeśli grupa Oriona byłaby w stanie wylądować, czy zwiększyłoby to ich polaryzację? To, do czego próbuję dotrzeć, to czy lepiej dla nich jest pracować za kulisami i pozyskiwać, powiedzmy, rekrutów z naszej planety, osobę na naszej planecie, która chce służyć sobie wyłącznie na własną rękę, używając swojej wolnej woli, czy też jest równie dobre dla grupy Oriona wylądować na naszej planecie i zademonstrować niezwykłe moce i pozyskać takich ludzi?

Ra: Jestem Ra. Pierwszy przykład jest, na dłuższą metę, jak powinniśmy to ująć, zdrowszy* dla grupy Oriona, ponieważ nie narusza on Prawa Jedności przez lądowanie, a przez to wykonuje swoją pracę poprzez tych z tej planety.

W drugiej sytuacji masowe lądowanie spowodowałoby utratę polaryzacji z powodu naruszenia wolnej woli planety. Byłby to jednak hazard. Gdyby wtedy planeta została podbita i stała się częścią Imperium, wolna wola zostałaby przywrócona. Jest to ograniczone w działaniu z powodu chęci grupy Oriona do postępu w kierunku Jednego Stwórcy. To pragnienie postępu powstrzymuje grupę przed łamaniem Prawa Pomieszania.

16.10 Pytający: Wspomniałeś słowo „Imperium” w odniesieniu do grupy Oriona. Od jakiegoś czasu myślałem, że film Gwiezdne Wojny był w pewnym sensie alegorią tego, co się naprawdę dzieje. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne w taki sam sposób, w jaki prosta opowieść dla dzieci jest alegorią zniekształcenia zrozumienia kompleksu fizycznego/filozoficznego/społecznego.

16.13 Pytający: A zatem, Konfederacja ustanowiła swoją kwarantannę, jak rozumiem, siedemdziesiąt pięć tysięcy lat temu. Czy grupa Oriona próbowała wcześniej skontaktować się z jakąkolwiek częścią tej planety? Czy też może oni... jak długo próbowali skontaktować się z tą planetą?

Ra: Jestem Ra. Około cztery pięć tysięcy [45 000] lat temu podjęto próbę. Była nieudana. Około dwa sześć zero zero, dwa tysiące sześćset [2600], lat temu grupa ta wysłała istotę kompleksu pamięci społecznej do tej sfery planetarnej. Wysiłek ten odniósł pewien sukces, ale jego wpływ na kontinuum przestrzeni/czasu był mniejszy. Od około dwa trzy zero zero, dwa tysiące trzysta [2300], lat temu, według waszej miary, ta grupa stale pracuje nad zbiorami tak jak Konfederacja.*

16.14 Pytający: Czy możesz nazwać istotę, którą tutaj przysłali... dwa tysiące sześćset lat temu?*

Ra: Jestem Ra. Ta istota jest nazywana przez wasze narody, Jahwe.

16.15 Pytający: Czy możesz mi podać pochodzenie Dziesięciu Przykazań?

Ra: Jestem Ra. Pochodzenie tych przykazań jest zgodne z prawem negatywnych istot, wpajających informację w pozytywnie zorientowane kompleksy umysłu/ciała/ducha. Informacje te podjęły próbę skopiowania lub zmałpowania pozytywnych cech zachowując jednocześnie cechy negatywne.

16.16 Pytający: Czy zrobiła to grupa Oriona?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

16.17 Pytający: Jaki był ich cel?

Ra: Jestem Ra. Celem grupy Oriona, jak wspomniano wcześniej, jest podbój i zniewolenie. Odbywa się to poprzez znajdowanie i tworzenie elity oraz zmuszanie innych do służenia elicie za pomocą różnych środków, takich jak prawa, o których wspominasz, oraz inne nadane przez tę istotę.

16.18 Pytający: Czy odbiorca praw, Dziesięciu Przykazań był zorientowany pozytywnie czy negatywnie?

Ra: Odbiorca był wyjątkowo pozytywny, dlatego uwzględnił niektóre z pseudo-pozytywnych cech otrzymanych informacji. Podobnie jak w przypadku nieudanych kontaktów, ta istota, kompleks wibracyjny Mojsze [Mojżesz], nie pozostała wiarygodnym wpływem na tych, którzy jako pierwsi usłyszeli filozofię Jedności, i ta istota została usunięta z poziomu wibracyjnego trzeciej gęstości w stanie osłabienia lub przygnębienia, utraciwszy to, co możesz nazwać honorem i wiarą, z jaką rozpoczął konceptualizację Prawa Jedności i wyzwolenie tych, którzy byli z jego plemion, jak nazywano ich w tamtym czasie/przestrzeni.

16.19 Pytający: Jeśli ta istota była zorientowana pozytywnie, w jaki sposób grupa Oriona była w stanie się z nim skontaktować?

Ra: Jestem Ra. To było, powiedzmy, intensywne pole bitwy między siłami zorientowanymi pozytywnie, pochodzącymi z Konfederacji, a źródłami zorientowanymi negatywnie. Ten zwany Mojsze był podatny na wpływy i otrzymał Prawo Jedności w najprostszej formie. Jednakże informacje stały się negatywnie zorientowane z powodu presji jego ludu, by robić określone fizyczne rzeczy na planach trzeciej gęstości. To pozostawiło istotę otwartą na informacje i filozofię o charakterze służby sobie.

16.57 Pytający: Czy grupa Oriona używa tej zasady do tworzenia warunków dostosowanych do ich celów?

Ra: Jestem Ra. Odpowiemy bardziej szczegółowo niż zadane pytanie. Grupa Oriona wykorzystuje sny na jawie o wrogiej lub innej negatywnej wibracyjnej naturze, aby zasilić lub wzmocnić te formy myślowe.

16.58 Pytający: Czy kiedykolwiek używają, powiedzmy, gratyfikacji ciała fizycznego, aby wzmocnić takie marzenia na jawie?

Ra: Jestem Ra. Są w stanie to zrobić tylko wtedy, gdy po stronie odbierającego kompleksu umysłu/ciała/ducha istnieje silna zdolność postrzegania form myślowych. Można to nazwać niezwykłą cechą, ale rzeczywiście była to metoda stosowana przez istoty Oriona.

21.21 Pytający: Rozumiem. W takim razie chcę wyjaśnić pewien punkt. Kiedy miał miejsce pierwszy kontakt grupy Oriona? W latach?

Ra: Jestem Ra. Jak powiedzieliśmy, grupa Oriona próbowała skontaktować się z około sześć zero tysięcy [60 000] lat w przeszłości, tak jak mierzycie czas.

21.22 Pytający: Przepraszam, miałem na myśli pierwszą próbę w drugim głównym cyklu. Teraz pracuję w drugich 25 000 lat. Ile lat temu grupa Oriona podejmowała próby w tym cyklu?

Ra: Jestem Ra. Grupa Oriona następnie podjęła próbę zdobycia bardziej żyznego terytorium, mniej więcej trzy sześć zero zero [3600] waszych lat w przeszłości, jak mierzycie czas.

21.23 Pytający: Innymi słowy, 46 000 lat temu grupa Oriona nie próbowała nawiązać kontaktu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

24.8 Pytający: Dziękuję. Mam pytanie, jak grupa Oriona dostała się tutaj 3600 lat temu. Jak przeszli przez kwarantannę? Czy to był przypadkowy efekt okna?

Ra: Jestem Ra. W tamtym czasie nie było to do końca tak, ponieważ było konkretne wezwanie o tę informację. Kiedy występuje mieszane wezwanie, właściwości gęstości mają znacznie większy wpływ na efekt okna.

Kwarantanna w tym przypadku, powiedzmy, nie była tak dokładnie patrolowana z powodu braku silnej polaryzacji, a zatem okna musiały być bardzo słabe, aby można było je przeniknąć. Wraz ze zbliżającymi się waszymi zbiorami, te siły, które nazwalibyście światłem, działają zgodnie z ich własnym powołaniem. Ci z Oriona pracują tylko zgodnie ze swoim powołaniem. W rzeczywistości to wołanie nie jest tak wielkie.

Tak więc, ze względu na Drogę Wzmocnienia lub Kwadratowania, istnieje duży opór przed przenikaniem. Jednak wolna wola musi być zachowana, a ci, którzy chcą negatywnie zorientowanych informacji, jakbyście to nazwali, muszą być usatysfakcjonowani przez tych, którzy przechodzą przez efekt okna. [Kaszel.]

24.11 Pytający: Bardzo dobrze. Czy grupa Oriona zastosowała podobne metody do wywierania wpływu 3600 lat temu?

Ra: Jestem Ra. Grupa, czy też imperium, miało w tym czasie emisariusza na waszym niebie.

24.12 Pytający: Czy możesz opisać tego emisariusza?

Ra: Wysłannik ten miał waszą ognistą naturę, który był ukryty przez rodzaj chmur w ciągu dnia. Miało to na celu pozbycie się pytań tych, którzy widzą taki pojazd i uczynienie go zgodnym z koncepcją tych istot, dotyczącą tego, co możecie nazwać Stwórcą.

24.13 Pytający: A zatem jak to wrażenie lub informacja była przekazana istotom po tym, jak zobaczyły tę ognistą chmurę?

Ra: Jestem Ra. Poprzez przenoszenie myśli i wywoływanie ognistych zjawisk i innych wydarzeń, które wydają się cudowne dzięki zastosowaniu form myślowych.

24.14 Pytający: Czy byli więc jacyś prorocy, o których teraz wiemy, którzy wywodzili się z tej epoki lub wkrótce po niej?

Ra: Jestem Ra. Imperium nie zdołało utrzymać swojej obecności przez długi czas po przybliżonej dacie trzy zero zero zero [3000] w waszej historii i siłą rzeczy pozostało im podjąć decyzję o fizycznym opuszczeniu nieba. Tak zwani prorocy często otrzymywali mieszane informacje, ale najgorsze, co mogła zrobić grupa Oriona, to skłonienie tych proroków do mówienia o zagładzie, ponieważ proroctwo w tamtych czasach było zajęciem tych, którzy kochali swoich bliźnich i pragnęli tylko służyć im i Stwórcy.

24.16 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, czy twierdzisz, że grupie Oriona udało się zanieczyścić, powiedzmy, niektórych pozytywnie nastawionych proroków przesłaniem zagłady?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Twoje następne zapytanie będzie ostatnim pełnym zapytaniem podczas tej sesji.

24.17 Pytający: Czy mógłbyś mi powiedzieć, dlaczego grupa Oriona musiała odejść po - wydaje mi się, że to jest okres sześciuset lat - dlaczego musieli odejść?

Ra: Jestem Ra. Chociaż wrażenie, jakie wywarli na tych, którzy ich wzywali, było takie, że istoty te były grupą elitarną, wydarzyło się to, co znacie jako Diaspora, powodując duże rozproszenie tych ludów, tak że stały się pokorniejszą i bardziej honorową rasą, mniej wojowniczą i bardziej świadomą miłującej dobroci Jednego Stwórcy.

Stworzenie wokół nich miało tendencję do bycia nieco wojowniczym, nieco zorientowanym na zniewolenie innych, ale oni sami, będąc celem grupy Oriona poprzez ich genetyczną wyższość/słabość, stali się czymś, co można nazwać słabszymi, pozwalając w ten sposób na uczucia wdzięczności za sąsiadów, ich rodzinę i ich Jednego Stwórcę by zacząć leczyć uczucia elitaryzmu, które doprowadziły do zniekształceń w kierunku władzy nad innymi, które to spowodowały ich własną wojowniczość.

Wszelkie krótkie pytania można zadawać teraz.

26.34 Pytający: Czy w każdym przypadku konieczne jest, aby istota, z którą nawiązano kontakt podczas jednego z tych lądowań, wzywała grupę Oriona, czy też niektóre z tych istot mają kontakt z grupą Oriona, mimo że nie wzywają tej grupy?

Ra: Jestem Ra. Musisz zgłębić zrozumienie negatywnej czwartej gęstości. To jest dla ciebie trudne. Po osiągnięciu kontinuum przestrzeni/czasu trzeciej gęstości poprzez wasze tak zwane okna, ci krzyżowcy mogą łupić, jak chcą, a wyniki są całkowicie funkcją polaryzacji, powiedzmy, świadka, podmiotu lub ofiary.

Wynika to ze szczerego przekonania negatywnych z czwartej gęstości, że kochać siebie to kochać wszystkich. Każda inna jaźń, która jest w ten sposób uczona lub zniewolona, ma w ten sposób nauczyciela, który uczy miłości do siebie. Po zapoznaniu się z tą nauką, zamierzone jest doprowadzenie do owocu zbioru negatywnych lub służących sobie kompleksów umysłu/ciała/ducha czwartej gęstości.*

53.14 Pytający: A zatem, czy ci, którzy zostali zabrani na statek Konfederacji i Oriona, przechodzą pozorne badanie fizykalne?

Ra: Jestem Ra. Twoje zapytanie wskazuje na nieprawidłowe myślenie. Grupa Oriona wykorzystuje badanie fizykalne jako sposób na przerażenie jednostki i spowodowanie, by poczuła uczucia zaawansowanej istoty drugiej gęstości, takiej jak zwierzę laboratoryjne. Doświadczenia seksualne niektórych są podtypem tego doświadczenia. Celem jest zademonstrowanie kontroli istot Oriona nad terrańskim mieszkańcem.

Doświadczenia form myślowych są subiektywne i przeważnie nie występują w tej gęstości.

53.16 Pytający: No cóż, mamy na Ziemi szerokie spektrum istot, jeśli chodzi o zdolność do zbiorów, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie zorientowanych. Czy Orion celowałby w końce tego spektrum, zarówno zorientowanych pozytywnie, jak i negatywnie, do kontaktu. . . z istotami Ziemi, mam na myśli?

Ra: Jestem Ra. Trudno jest dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Niemniej jednak postaramy się to zrobić.

Najbardziej typowym podejściem istot Oriona jest wybranie tego, co możesz nazwać istotą o słabszym umyśle, ponieważ może to sugerować rozpowszechnienie większej ilości filozofii Oriona.

Niektóre istoty Oriona są przyzywane przez silniej spolaryzowane negatywne istoty waszego węzła przestrzeni/czasu. W takim przypadku dzielą się informacjami, tak jak my teraz to robimy. Jest to jednak ryzyko dla istot Oriona ze względu na częstotliwość, z jaką możliwe do zebrania negatywne istoty planetarne następnie próbują rozkazywać i wydawać polecenia kontaktowi z Oriona, tak jak te istoty rozkazują negatywnym kontaktom planetarnym. Wynikająca z tego walka o panowanie, jeśli zostanie przegrana, niszczy polaryzację grupy Oriona.

Podobnie, omyłkowy kontakt Oriona z wysoce spolaryzowanymi pozytywnymi istotami może siać spustoszenie wśród żołnierzy Oriona, chyba że ci krzyżowcy są w stanie zdepolaryzować istotę, z którą się błędnie skontaktowano. To zdarzenie jest prawie niespotykane. Dlatego też grupa Oriona woli kontaktować się fizycznie tylko z istotami o słabszych umysłach.

62.15 Pytający: Wygłoszę to stwierdzenie, a ty mnie popraw. Grupa Oriona ma na celu doprowadzenie do zbioru spolaryzowanych istot służących sobie, możliwie jak największe zbiory. Te zbiory zbudują ich potencjał lub zdolność do wykonywania pracy w świadomości, zgodnie ze zniekształceniem Prawa Jedności zwanego Prawem Potęgowania lub Podwojenia. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

62.16 Pytający: Czy istnieją inne grupy tych, którzy są na ścieżce służenia sobie, połączone z tymi z konstelacji Oriona? Na przykład ci z Krzyża Południa, czy obecnie pracują dla tego samego rodzaju zbiorów w odniesieniu do Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Ci, o których wspominasz z Krzyża Południa, są członkami grupy Oriona. Nie jest to, powiedzmy, zgodne z przyjętym sformułowaniem, że grupa z różnych galaktyk powinna być nazwana jedną. Niemniej jednak te planetarne kompleksy pamięci społecznej z tak zwanej konstelacji Oriona mają przewagę i tym samym rządzą innymi członkami. Przypomnij sobie, że w negatywnym myśleniu zawsze istnieje, powiedzmy, hierarchia i siła przeciwko sile w separacji.

62.17 Pytający: Tworząc jak największe zbiory negatywnie zorientowanych istot z Ziemi, kompleks pamięci społecznej grupy Oriona zyskuje na sile. Czy mam rację, zakładając, że siła tkwi w całkowitej sile kompleksu, hierarchia pozostaje w przybliżeniu taka sama, a ci na szczycie zyskują na sile w odniesieniu do całkowitej siły kompleksu pamięci społecznej? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Im ktoś silniejszy, tym większy ma udział w biegunowości.

62.18 Pytający: W takim razie co robią ci na szczycie hierarchii grupy Oriona… Cóż, pozwól mi najpierw zapytać: Czy mówimy teraz o grupie z czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Grupa Oriona ma członków czwartej i kilku członków piątej gęstości.

62.19 Pytający: Czy zatem szczyt hierarchii jest piątej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

62.20 Pytający: Jaki jest cel - jaki cel ma, powiedzmy, przywódca, ten na samym szczycie hierarchii Oriona w piątej gęstości? Chciałbym zrozumieć jego filozofię w odniesieniu do jego celów i planów dotyczących tego, co moglibyśmy nazwać przyszłością lub jego przyszłością?

Ra: Jestem Ra. To myślenie nie będzie dla was takie dziwne. Dlatego możemy mówić o gęstościach, ponieważ wasza planeta ma pewne negatywnie zorientowane działania wpływające na ten węzeł przestrzeni/czasu.

Wczesna negatywna istota piątej gęstości, jeśli zorientowana jest na utrzymanie spójności jako kompleks pamięci społecznej, może w swojej wolnej woli stwierdzić, że droga do mądrości prowadzi przez manipulację z wyjątkową przyzwoitością wszystkimi innymi jaźniami. Zatem, dzięki swoim zdolnościom mądrości, jest w stanie być przywódcą istot czwartej gęstości, które są na drodze do mądrości poprzez badanie wymiarów miłości do siebie i zrozumienia siebie. Te istoty piątej gęstości postrzegają stworzenie jako to, co powinno zostać uporządkowane.

Mając do czynienia z płaszczyzną taką jak ta trzecia gęstość podczas tego zbioru, zobaczy mechanizm wzywania jaśniej i będzie miał znacznie mniej zniekształceń w kierunku grabieży lub manipulacji myślami, które są przekazywane negatywnie zorientowanym istotom - chociaż pozwalając na to i wysyłając mniej mądre istoty do wykonania tej pracy, wszelkie sukcesy spadną na przywódców.

Piąta gęstość widzi trudności stwarzane przez światło i w ten sposób kieruje istoty tej wibracji do poszukiwania okazji, takich jak ta. Jeśli pokusy czwartej gęstości, powiedzmy, w kierunku zniekształcenia ego itp., nie powiodą się, istota piątej gęstości myśli wtedy w kategoriach usunięcia światła.

90.4 Pytający: Właściwie moje pytanie dotyczyło tego, jak się tu dostają? Jakimi środkami przemieszczania się?

Ra: Jestem Ra. W mechanizmie wzywania ruch jest taki, jakiego można by się spodziewać; to znaczy, że istoty znajdują się pod waszym planetarnym wpływem i po przejściu przez sieć kwarantanny mogą swobodnie odpowiedzieć na takie wezwanie.

Pokusy są oferowane przez te negatywne istoty z tego co nazwalibyście waszymi wewnętrznymi płaszczyznami. Na tych, powiedzmy, ciemnych aniołach zrobiła wrażenie ścieżka służby sobie oferowana przez tych, którzy przeszli kwarantannę w dawnych czasach. I te istoty, podobnie jak wasze anielskie obecności pozytywnej natury, są gotowe do przemieszczania się myślami po wewnętrznych planach tego planetarnego wpływu działając z czasu/przestrzeni do przestrzeni/czasu.

Mechanizm istoty z piątej gęstości przebiega od gęstości do gęstości i ma magiczny charakter. Czwarta gęstość, sama z siebie, nie jest w stanie zbudować autostrady do sieci energetycznej. Jest jednak zdolna do wykorzystania tego, co zostało pozostawione w stanie nienaruszonym. Te istoty są, ponownie, istotami Oriona z czwartej gęstości.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy