Prawo Jedności Ludzie: Dewey Larson

Ukryj menu

Znaleziono 10 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Ludzie” ma 27 podkategorii.

Dewey Larson

20.6 Pytający: Mówiąc o szybkich zmianach, które zaszły w fizycznym pojeździe, przy przejściu z drugiej do trzeciej gęstości: to, jak powiedziałeś, nastąpiło w ciągu mniej więcej półtora pokolenia. Utracono owłosienie ciała i nastąpiły zmiany strukturalne.

Jestem świadomy fizyki Deweya B. Larsona, który stwierdza, że wszystko jest ruchem lub wibracją. Czy mam rację zakładając, że podstawowa wibracja, która tworzy świat fizyczny, jakiego doświadczamy, zmienia się, tworząc w ten sposób inny zestaw parametrów, powiedzmy, w tym krótkim okresie między zmianami gęstości, uwzględniając nowy typ pojazdu? Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

20.7 Pytający: Tak na marginesie, tutaj pytanie poboczne: Czy fizyka Deweya Larsona jest poprawna?

Ra: Jestem Ra. Fizyka kompleksu wibracyjnego dźwięku, Dewey, jest poprawnym systemem na tyle, na ile jest to możliwe. Są takie rzeczy, których nie ma w tym systemie. Jednak ci, którzy przyjdą po tej konkretnej istocie, używając podstawowych pojęć wibracji i badania zniekształceń wibracyjnych, zaczną rozumieć to, co znacie jako grawitację, i te rzeczy, które uważacie za „n-te” wymiary. Te rzeczy są konieczne, aby uwzględnić je w bardziej uniwersalnej, powiedzmy, teorii fizycznej.

20.8 Pytający: Czy zatem ta istota, Dewey... czy przyniósł ten materiał w swojej inkarnacji, aby użyć go głównie w czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

27.14 Pytający: Wygłoszę stwierdzenie, które wyciągnąłem z fizyki Deweya Larsona, które może być bliskie temu, co próbujemy wyjaśnić, ale nie musi. Larson mówi, że wszystko jest ruchem, który możemy przyjąć jako wibrację; i ta wibracja, która jest czystą wibracją i nie jest w żaden sposób fizyczna, w jakiejkolwiek formie, w jakiejkolwiek gęstości, ta wibracja... pierwszym produktem tej wibracji jest to, co nazywamy fotonem, cząstką światła.

Próbowałem dokonać analogii między tym fizycznym rozwiązaniem a koncepcją miłości i światła. Czy jest to bliskie koncepcji Miłości tworzącej Światło, czy nie?

Ra: Jestem Ra. Masz rację.

28.1 Pytający: Być może będę cofał się trochę i robił dzisiaj kilka falstartów, ponieważ myślę, że jesteśmy w prawdopodobnie najważniejszym punkcie tego, co robimy, próbując to wyjaśnić, pytając, jak wszystko jest jednym i jak pochodzi z jednej inteligentnej nieskończoności. Jest to dla mnie trudne, więc proszę o wyrozumiałość dla moich błędów podczas przepytywania.

Koncepcja tego procesu, którą mam teraz, wykorzystując zarówno to, co mi powiedziałeś, jak i część materiału Deweya Larsona, mającą związek z fizyką procesu - mam koncepcję, że inteligentna nieskończoność rozszerza się na zewnątrz ze wszystkich miejsc i wszędzie. Rozszerza się na zewnątrz w każdym kierunku, równomiernie jak powierzchnia balonu lub bańki, rozszerzając się na zewnątrz z każdego punktu wszędzie. Rozszerza się na zewnątrz z tak zwaną prędkością jednostkową lub prędkością światła. To jest pomysł Larsona na rozwój tego, co nazywa przestrzenią/czasem. Czy ta koncepcja jest poprawna?

Ra: Jestem Ra. Pojęcie to jest niepoprawne, jak każda koncepcja jednej inteligentnej nieskończoności. Ta koncepcja jest poprawna w kontekście jednego szczególnego Logosu, lub Miłości, lub skupienia tego Stwórcy, który wybrał swoje, powiedzmy, naturalne prawa i sposoby ich matematycznego oraz innego wyrażania.

Jedyna, niezróżnicowana, inteligentna nieskończoność, niespolaryzowana, pełna i cała, jest makrokosmosem istoty okrytej tajemnicą. Jesteśmy posłańcami Prawa Jedności. Przy takim przybliżeniu zrozumienia, jedności nie można określić żadną fizyką, a jedynie aktywować, czyli potęgować, inteligentną nieskończoność dzięki katalizatorowi wolnej woli. Może to być trudne do zaakceptowania. Jednak zrozumienie, którym musimy się podzielić, zaczyna się i kończy tajemnicą.

28.2 Pytający: Dobrze zatem, wczoraj doszliśmy do punktu, w którym rozważaliśmy kolory światła. Powiedziałeś, że „natura wzorców wibracji waszego wszechświata zależy od konfiguracji umieszczonych na pierwotnej materii, czyli świetle, przez skupienie Miłości używającej swojej inteligentnej energii do stworzenia pewnego wzorca... iluzji lub gęstości.” Po tym materiale powiedziałeś, że są dalsze informacje, którymi z przyjemnością się podzielisz, ale zabrakło nam czasu. Czy mógłbyś podać dalsze informacje na ten temat?

Ra: Jestem Ra. Omawiając te informacje, powrócimy więc, powiedzmy, do poszczególnych metod rozumienia lub widzenia tego, co oferuje ten kompleks wibracji dźwięku, Dewey; jest to poprawne dla drugiego znaczenia inteligentnej nieskończoności: potencjału, który następnie poprzez katalizator tworzy kinetykę.

Ta informacja jest naturalnym następstwem badania kinetycznego kształtu waszego środowiska. Możesz rozumieć każdy kolor lub promień jako, jak powiedzieliśmy, bardzo konkretny i dokładny przydział inteligentnej energii reprezentującej inteligentną nieskończoność, przy czym każdy promień został wcześniej zbadany pod innymi względami.*

Ta informacja może być tutaj pomocna. Mówimy teraz niespecyficznie, aby zwiększyć głębię waszej konceptualizacji natury tego, co jest. Wszechświat, w którym żyjecie, jest w każdej części podsumowaniem inteligentnej nieskończoności. W ten sposób zobaczycie te same wzorce powtarzające się w przestrzeni fizycznej jak i metafizycznej; promienie lub porcje światła są, jak przypuszczasz, tymi obszarami, które możesz nazwać fizyczną iluzją, które obracają się, wibrują lub mają naturę, która może być, powiedzmy, policzona lub sklasyfikowana w sposób rotacyjny w przestrzeni/czasie opisany przez tego znanego jako Dewey; niektóre substancje mają różne promienie w fizycznej manifestacji widocznej dla oka, co jest widoczne w naturze waszych skrystalizowanych minerałów, które uważasz za cenne, rubin jest czerwony i tak dalej.

28.5 Pytający: Dziękuję. Zastanawiam się, jaki jest katalizator, czy też aktywator rotacji? Co powoduje rotację, tak że światło kondensuje się w naszych elementach fizycznych lub chemicznych?

Ra: Jestem Ra. Konieczne jest rozważenie aktywnej funkcji skupienia znanej jako Miłość. Ta energia ma charakter porządkujący. Porządkuje w sposób kumulatywny od większego do mniejszego, tak że kiedy Jego wszechświat, jak można go nazwać, jest kompletny, sposób rozwoju każdego szczegółu tkwi w żywym świetle, a zatem będzie się rozwijał w taki a taki sposób; wasz własny wszechświat został dobrze zbadany empirycznie przez tych, których nazywasz naukowcami i został zrozumiany lub zwizualizowany, powiedzmy, z większą dokładnością dzięki zrozumieniu lub wizualizacji tego znanego jako Dewey.

28.18 Pytający: Dziękuję. Kiedy ta wielka galaktyka zostaje uformowana przez Logos, wówczas istnieje polaryzacja w tym sensie, że mamy biegunowość elektryczną, efekt grawitacyjny, który prawdopodobnie nie jest biegunowością, jestem... Muszę zadać to pytanie. Mamy wtedy istniejącą polaryzację elektryczną. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Przyjmuję to jako poprawne z zastrzeżeniem, że to, co nazywasz elektryczną, należy rozumieć nie tylko tak jak Larson, który określił jej znaczenie, ale także w taki sposób, który nazwałbyś sensem metafizycznym.

39.4 Pytający: Kontynuuję zatem ogólne pytania, próbując znaleźć sposób na zadawanie pytań, które wprowadzą nas w obszar rozumienia nietrwałych funkcji, nad którymi możemy pracować my oraz inni, aby podnieść naszą świadomość i mogę popełnić tutaj kilka błędów, podczas próby znalezienia tego sposobu. Z góry przepraszam, jeśli moje pytania będą mylące.

Zauważyłem, że wszystko wydaje się - lub wydaje się, że większość podstawowych rzeczy - jest podzielona na jednostki, których suma wynosi siedem. Patrząc na transkrypcję Henry'ego Puharicha z Dziewiątką, znalazłem oświadczenie Dziewiątki, w którym mówią: „Jeśli otrzymamy siedmiokrotność elektrycznego odpowiednika ludzkiego ciała, to spowoduje to sevenon* masy energii elektrycznej.” Czy mógłbyś to wyjaśnić?

Ra: Jestem Ra. Wyjaśnienie tego wykracza poza możliwości waszego języka. Spróbujemy jednak odnieść się do tej koncepcji.

Jak wiecie, na początku kreacji ustanowionych przez każdy Logos, tworzone są kompletne potencjały, zarówno elektryczne (w sensie tego, którego nazywacie Larsonem), jak i metafizyczne. Ta metafizyczna elektryczność jest równie ważna w zrozumieniu, powiedzmy, tego stwierdzenia, jak pojęcie elektryczności.

Ta koncepcja, jak wiesz, dotyczy energii wzmocnionej. Mówi się, że elektron nie ma masy, a jedynie pole. Inni twierdzą, że jest to nieskończenie mała miara. Oba stwierdzenia są poprawne. Prawdziwa masa wzmocnionej energii to siła pola. Jest to również prawdą metafizycznie.

Jednakże w waszym obecnym fizycznym systemie wiedzy warto wziąć liczbę masową elektronu, by wykonać pracę, dzięki której możesz znaleźć rozwiązania innych pytań dotyczących fizycznego wszechświata. W ten sposób możesz wygodnie rozważyć, że każda gęstość bytu ma coraz większą duchową masę. Masa rośnie, powiedzmy, znacząco, ale niedużo, aż do gęstości bramy [przejścia]. W tej gęstości podsumowanie, spojrzenie wstecz - w skrócie, wszystkie użyteczne funkcje biegunowości zostały użyte. Dlatego metafizyczna elektryczna natura jednostki rośnie i rośnie w duchowej masie.

Dla porównania można zaobserwować pracę tego znanego jako Albert, który zakłada narastanie masy do nieskończoności, gdy masa zbliża się do prędkości światła. W ten sposób istota siódmej gęstości, istota kompletna, Stwórca, który zna Siebie, gromadzi masę i ponownie łączy się w Jednego Stwórcę.

41.20 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jaka jest różnica między przestrzenią/czasem a czasem/przestrzenią?

Ra: Jestem Ra. Używając waszych słów, różnica jest taka jak między widzialnym a niewidzialnym lub fizycznym a metafizycznym. Używając terminów matematycznych, tak jak ten, którego nazywasz Larsonem, różnica jest taka jak między s/t i t/s.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy