Prawo Jedności Ludzie: Hermann Goering i Heinrich Himmler

Ukryj menu

Znaleziono 5 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Ludzie” ma 27 podkategorii.

Hermann Goering i Heinrich Himmler

35.5 Pytający: Dziękuję. Uważam to za ważny przykład. Zastanawiałem się, czy któryś z tych, którzy byli wówczas podporządkowani Adolfowi, był w stanie się spolaryzować, aby być możliwym do zbioru na negatywnej ścieżce?

Ra: Jestem Ra. Możemy mówić tylko o dwóch istotach, które mogą być zebrane w negatywnym sensie, podczas gdy inne wciąż są w fizycznej inkarnacji: ten znany wam jako Hermann; drugi znany jako, jak wolał być nazywanym, Himmler.

36.12 Pytający: Pozwól, że wezmę jako przykład tego, który nazywał się Himmler. Wychodzimy z tego, że jego wyższa jaźń miała szóstą gęstość i stwierdzono, że Himmler wybrał ścieżkę negatywną. Czy jego wyższa jaźń zamieszkałaby wtedy w sytuacji negatywnej szóstej gęstości? Czy mógłbyś rozwinąć tę koncepcję?

Ra: Jestem Ra. Nie ma [negatywnych]* istot, które osiągnęły manifestację nadduszy, która jest zaszczytem/obowiązkiem całości kompleksu umysłu/ciała/ducha późnej szóstej gęstości, jak byście to określili w swoich pomiarach czasu. Te negatywnie zorientowane kompleksy umysłu/ciała/ducha mają trudności, które, według naszej wiedzy, nigdy nie zostały przezwyciężone, ponieważ po ukończeniu piątej gęstości mądrość jest dostępna, ale musi być połączona z taką samą ilością miłości. Ta miłość/światło jest bardzo, bardzo trudna do osiągnięcia w jedności podczas podążania ścieżką negatywną i podczas wczesnej części szóstej gęstości kompleksy społeczne o orientacji negatywnej zdecydują się uwolnić potencjał i przeskoczyć do pozytywu szóstej gęstości.

Dlatego naddusza, która udostępnia swoje zrozumienie wszystkim, którzy są gotowi na taką pomoc, jest skierowana ku pozytywowi. Jednakże wolna wola jednostki jest najważniejsza, a wszelkie wskazówki udzielane przez wyższe ja mogą być postrzegane w pozytywnej lub negatywnej biegunowości, w zależności od wyboru kompleksu umysłu/ciała/ducha.

36.13 Pytający: Posługując się przykładem Himmlera, czy jego wyższe ja w czasie jego inkarnacji w latach czterdziestych XX wieku było pozytywnie zorientowanym Wyższym Ja w szóstej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

36.14 Pytający: Czy Himmler był w jakikolwiek sposób w kontakcie ze swoim wyższym ja w tamtym czasie, kiedy był inkarnowany w latach czterdziestych XX wieku?

Ra: Jestem Ra. Przypominamy, że negatywną ścieżką jest scieżka oddzielenia. Jaka jest pierwsza separacja? Jaźni od siebie samej.

Ten znany jako Himmler nie zdecydował się wykorzystać swoich zdolności woli i polaryzacji, by szukać wskazówek z jakiegokolwiek źródła, poza świadomymi popędami, wybranymi przez siebie w doświadczeniu życiowym i karmionymi wcześniejszymi uprzedzeniami powstałymi w innych doświadczeniach życiowych.

36.15 Pytający: Powiedzmy zatem, że kiedy Himmler, na przykład, osiągnie negatywną szóstą gęstość na początku negatywnej szóstej gęstości, czy w tym czasie istota zdałaby sobie sprawę, że jego Wyższe Ja jest zorientowane pozytywnie w szóstej gęstości i z tego powodu przeskakuje z orientacji negatywnej do pozytywnej?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Negatywna istota szóstej gęstości jest niezwykle mądra. Obserwuje duchową entropię występującą z powodu braku umiejętności wyrażenia jedności szóstej gęstości. Tak więc, kochając Stwórcę i uświadamiając sobie w pewnym momencie, że Stwórca to nie tylko jaźń, ale także inna jaźń jako jaźń, ta istota świadomie wybiera natychmiastową reorientację energii, aby mogła kontynuować swoją ewolucję.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy