Prawo Jedności Ludzie: Mojżesz

Ukryj menu

Znaleziono 9 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Ludzie” ma 27 podkategorii.

Mojżesz

16.15 Pytający: Czy możesz mi podać pochodzenie Dziesięciu Przykazań?

Ra: Jestem Ra. Pochodzenie tych przykazań jest zgodne z prawem negatywnych istot, wpajających informację w pozytywnie zorientowane kompleksy umysłu/ciała/ducha. Informacje te podjęły próbę skopiowania lub zmałpowania pozytywnych cech zachowując jednocześnie cechy negatywne.

16.16 Pytający: Czy zrobiła to grupa Oriona?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

16.17 Pytający: Jaki był ich cel?

Ra: Jestem Ra. Celem grupy Oriona, jak wspomniano wcześniej, jest podbój i zniewolenie. Odbywa się to poprzez znajdowanie i tworzenie elity oraz zmuszanie innych do służenia elicie za pomocą różnych środków, takich jak prawa, o których wspominasz, oraz inne nadane przez tę istotę.

16.18 Pytający: Czy odbiorca praw, Dziesięciu Przykazań był zorientowany pozytywnie czy negatywnie?

Ra: Odbiorca był wyjątkowo pozytywny, dlatego uwzględnił niektóre z pseudo-pozytywnych cech otrzymanych informacji. Podobnie jak w przypadku nieudanych kontaktów, ta istota, kompleks wibracyjny Mojsze [Mojżesz], nie pozostała wiarygodnym wpływem na tych, którzy jako pierwsi usłyszeli filozofię Jedności, i ta istota została usunięta z poziomu wibracyjnego trzeciej gęstości w stanie osłabienia lub przygnębienia, utraciwszy to, co możesz nazwać honorem i wiarą, z jaką rozpoczął konceptualizację Prawa Jedności i wyzwolenie tych, którzy byli z jego plemion, jak nazywano ich w tamtym czasie/przestrzeni.

16.19 Pytający: Jeśli ta istota była zorientowana pozytywnie, w jaki sposób grupa Oriona była w stanie się z nim skontaktować?

Ra: Jestem Ra. To było, powiedzmy, intensywne pole bitwy między siłami zorientowanymi pozytywnie, pochodzącymi z Konfederacji, a źródłami zorientowanymi negatywnie. Ten zwany Mojsze był podatny na wpływy i otrzymał Prawo Jedności w najprostszej formie. Jednakże informacje stały się negatywnie zorientowane z powodu presji jego ludu, by robić określone fizyczne rzeczy na planach trzeciej gęstości. To pozostawiło istotę otwartą na informacje i filozofię o charakterze służby sobie.

16.20 Pytający: Byłoby mało prawdopodobne, aby istota w pełni świadoma istnienia Prawa Jedności, kiedykolwiek powiedziałaby: „Nie będziesz”. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

60.17 Pytający: Dziękuję. Nie wiem, czy to pytanie doprowadzi do jakiegokolwiek użytecznego kierunku, ale myślę, że muszę je zadać. Czym była Arka Przymierza i do czego służyła?

Ra: Jestem Ra. Arka Przymierza była miejscem, w którym złożono to, co najświętsze, według zrozumienia tego, zwanego Mojżeszem. Artykuł tam umieszczony został nazwany przez wasze narody dwiema tablicami zwanymi Dziesięcioma Przykazaniami. Nie było dwóch tablic. Było jedno pismo w zwoju. Zostało to umieszczone wraz z najdokładniejszymi opisami różnych istot, przedstawiającymi ich przekonania dotyczące stworzenia przez Jednego Stwórcę.

Ta Arka została zaprojektowana, aby stanowić miejsce, z którego kapłani, jak nazywacie tych zniekształconych pragnieniem służenia swoim braciom, mogli czerpać swoją moc i odczuwać obecność Jednego Stwórcy. Należy jednak zauważyć, że cała ta aranżacja została zaprojektowana nie przez tego znanego Konfederacji jako Jahwe, ale raczej przez negatywne istoty preferujące tę metodę tworzenia elity zwanej Synami Lewiego.

60.18 Pytający: Czy było to wtedy urządzenie do komunikacji? Powiedziałeś, że oni również czerpali z tego moc. Jaki rodzaj mocy? Jak to działało?

Ra: Jestem Ra. Zostało one naładowane za pomocą materiałów, z których zostało zbudowane, otrzymując pole elektromagnetyczne. W ten sposób stało się obiektem mocy. A dla tych, których wiara była nieskalana przez niesprawiedliwość lub separację, ta moc, zaprojektowana dla negatywu, stała się pozytywna i jest taka do dnia dzisiejszego dla tych, którzy są naprawdę w harmonii z doświadczeniem służby.

Tak więc negatywne siły częściowo odniosły sukces, ale pozytywnie zorientowany Mojsze, jak nazywano tę istotę, dał waszym planetarnym ludom możliwość ścieżki do Jednego Nieskończonego Stwórcy, która jest całkowicie pozytywna.

Jest to cecha wspólna każdego z waszych ortodoksyjnych systemów religijnych, które zostały nieco zmieszane pod względem orientacji, ale oferują czystą ścieżkę dla Jednego Stwórcy, którą widzi czysty poszukiwacz.

60.19 Pytający: Gdzie jest teraz Arka Przymierza? Gdzie ona się znajduje?

Ra: Jestem Ra. Powstrzymujemy się od odpowiedzi na to pytanie ze względu na fakt, że ona nadal istnieje i nie jest tą dla której chcielibyśmy naruszyć wolną wolę waszych narodów, lokalizując ją.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy