Prawo Jedności Ludzie: Taras Bulba, Czyngis-chan, Rasputin

Ukryj menu

Znaleziono 9 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Ludzie” ma 27 podkategorii.

Taras Bulba, Czyngis-chan, Rasputin

11.8 Pytający: Czy w naszej historii jest ktoś, kto jest powszechnie znany, kto udał się na planetę czwartej gęstości służby sobie lub na planetę typu negatywnego albo czy ktoś tam pójdzie?

Ra: Jestem Ra. Liczba zebranych w ten sposób istot jest niewielka. Niemniej jednak kilku spenetrowało ósmy poziom, który jest dostępny jedynie przez otwarcie siódmego poprzez szósty. Przebicie się do ósmego poziomu, czyli inteligentnej nieskończoności, pozwala na zebranie kompleksu umysłu/ciała/ducha, jeśli sobie tego życzy, w dowolnym czasie/przestrzeni podczas cyklu.

11.9 Pytający: Czy któraś z tych osób jest znana w historii naszej planety z imienia i nazwiska?

Ra: Jestem Ra. Wymienimy kilku. Ten znany jako Taras Bulba, ten znany jako Czyngis-chan, ten znany jako Rasputin.

11.10 Pytający: Jak tego dokonali? Co było im potrzebne, żeby to osiągnąć?

Ra: Wszystkie z wyżej wymienionych istot były świadome, poprzez wspomnienia, atlantydzkich koncepcji związanych z wykorzystaniem różnych centrów napływu energii do kompleksu umysłu/ciała/ducha w celu osiągnięcia bramy do inteligentnej nieskończoności.

11.11 Pytający: Czy to umożliwiło im robienie tego, co nazywamy magią? Czy podczas inkarnacji tutaj robili rzeczy paranormalne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Pierwsze dwie wymienione istoty w niewielkim stopniu świadomie wykorzystywały te umiejętności. Byli jednak nastawieni jednomyślnie na służbę sobie, nie szczędząc wysiłków w osobistej dyscyplinie, aby podwoić, ponownie podwoić i w ten sposób wzmocnić tę bramę. Trzeci był świadomym adeptem i również nie szczędził wysiłków w dążeniu do służby sobie.

11.12 Pytający: Gdzie są teraz te trzy istoty?

Ra: Jestem Ra. Te istoty są w wymiarze znanym wam jako czwarty. Dlatego kontinua czasu/przestrzeni nie są kompatybilne. Przybliżenie lokalizacji w przestrzeni/czasie każdego z nich nie dałoby żadnego rzeczywistego zrozumienia. Każda [istota] wybrała planetę czwartej gęstości, która była oddana pogoni za zrozumieniem Prawa Jedności poprzez służbę sobie: jedna w tym, co znacie jako grupę Oriona, jedna w tym, co znacie jako Kasjopeja, jedna w tym, co znacie jako Krzyż Południa. Jednak te lokalizacje nie są zadowalające. Nie mamy słownictwa na potrzeby obliczeń geometrycznych niezbędnych do przekazania wam tego zrozumienia.

11.13 Pytający: Kto poszedł do grupy Oriona?

Ra: Jestem Ra. Ten znany jako Czyngis-chan.

11.14 Pytający: Czym on się tam obecnie zajmuje? Jaka jest jego praca lub zawód? Co on robi?

Ra: Jestem Ra. Ta istota na swój sposób służy Stwórcy.

11.15 Pytający: Czy nie możesz nam dokładnie powiedzieć, w jaki sposób wykonuje tę służbę?

Ra: Jestem Ra. Możemy odpowiedzieć na to pytanie. Jednak wykorzystujemy każdą okazję, by powtórzyć podstawowe zrozumienie/naukę, że wszystkie istoty służą Stwórcy.

Ten, o którym mówisz jako Czyngis-chan, jest obecnie wcielony w fizycznym ciele świetlistym, którego zadaniem jest rozpowszechnianie materiału kontroli myśli wśród tych, których możesz nazwać krzyżowcami. Jest, jak można by to nazwać, urzędnikiem przewozowym.

17.25 Pytający: W jaki sposób Taras Bulba, Czyngis-chan i Rasputin zostali zebrani przed zbiorami?

Ra: Jestem Ra. Jest prawem/przywilejem/obowiązkiem tych, którzy świadomie otwierają bramę do inteligentnej nieskończoności, wybrać sposób opuszczenia gęstości. Osoby o negatywnej orientacji, które w ten sposób osiągają to prawo/obowiązek, najczęściej wybierają postęp w nauce/nauczaniu służby sobie.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy