Prawo Jedności Kontakt z Ra: Trans

Ukryj menu

Znaleziono 2 wyniki.

⇐ Category list

Kategoria “Kontakt z Ra” ma 7 podkategorii.

Trans

69.3 Pytający: Dziękuję. Pytanie, którego nie miałem okazji zadać podczas poprzedniej sesji, które będę zmuszony kontynuować w tym czasie: czy stan transu jest jedynym warunkiem, podczas którego pozytywna istota umysłu/ciała/ducha może zostać zwabiona przez negatywnego adepta do negatywnej konfiguracji czasu/przestrzeni?

Ra: Jestem Ra. To jest źle postrzegana koncepcja. Kompleks umysłu/ciała/ducha, który swobodnie opuszcza kompleks fizyczny trzeciej gęstości, jest bezbronny, gdy nie ma odpowiedniej ochrony. Możesz uważnie dostrzec, że bardzo nieliczne istoty, które zdecydowały się opuścić swoje fizyczne kompleksy, wykonują pracę o takim charakterze, aby przyciągnąć spolaryzowaną uwagę istot zorientowanych negatywnie. Zagrożeniem dla większości w stanie transu, jak nazywasz opuszczony fizyczny kompleks, jest dotknięcie kompleksu fizycznego w taki sposób, aby przyciągnąć z powrotem do niego kompleks umysłu/ciała/ducha lub uszkodzić środki, za pomocą których to, co nazywacie ektoplazmą jest przywoływane.

Ten instrument jest anomalią, ponieważ dobrze jest, podczas gdy jest on w stanie transu, aby nie dotykać go ani nie rzucać na niego sztucznego światła. Jednakże aktywność ektoplazmatyczna jest zinternalizowana. Główną trudnością, jak jesteś świadomy, jest wówczas omawiane wcześniej negatywne usunięcie istoty na podstawie jej wolnej woli.

To, że może się to zdarzyć tylko w stanie transu, nie jest do końca pewne, ale jest wysoce prawdopodobne, że w innym doświadczeniu przebywania poza ciałem, takim jak śmierć, badana tutaj istota, jak większość istot pozytywnie spolaryzowanych, mają dużą ochronę towarzyszy, przewodników i części jaźni, które byłyby świadome transferu, który nazywacie śmiercią fizyczną.

69.4 Pytający: W takim razie mówisz, że, nazwę ich opiekuńczy przyjaciele, byliby dostępni w każdych warunkach z wyjątkiem tego, co nazywamy stanem transu, który wydaje się być anomalistyczny w stosunku do innych. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy