Prawo Jedności Ra

Ukryj menu

Znaleziono 34 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Ra” ma 2 podkategorie.

Historia Ra

Pytający: Na jakim poziomie gęstości jest Ra?

Ra: Jestem Ra. Jestem szóstej gęstości z silnym dążeniem do siódmej gęstości. Zbiory dla nas będą za około dwa i pół miliona waszych lat, a naszym pragnieniem jest być gotowym do zbioru, podczas gdy zbliża się ono do naszego kontinuum przestrzeni/czasu.

Pytający: I przygotowujecie się na zbiory poprzez najlepszą służbę, jaką możecie zapewnić. Czy to jest poprawne?

Ra: To jest poprawne. Oferujemy Prawo Jedności, rozwiązywanie paradoksów, równoważenie miłości/światła i światła/miłości.

Pytający: Ile trwa jeden z waszych cykli?

Ra: Jestem Ra. Jeden z naszych cykli liczy siedem pięć zero, zero zero zero, zero zero zero [750 000 000], siedem pięć milionów [75 000 000] waszych lat.*

Pytający: 75 milionów?

Ra: Zgadza się.

Pytający: Czy możesz mi opowiedzieć o historii swojego kompleksu pamięci społecznej i o tym, jak stałeś się świadomy Prawa Jedności?

Ra: Jestem Ra. Ścieżka naszej nauki jest wyryta w chwili obecnej. Nie ma historii, jak rozumiemy waszą koncepcję. Wyobraź sobie krąg istnienia. Znamy alfę i omegę jako nieskończoną inteligencję. Krąg nigdy się nie kończy. Jest obecny

Gęstości, przez które przeszliśmy w różnych punktach okręgu, odpowiadają charakterystyce cykli

Pierwszy, cykl świadomości

Drugi, cykl wzrostu

Trzeci, cykl samoświadomości

Czwarty, cykl miłości lub zrozumienia

Piąty, cykl światła lub mądrości

Szósty, cykl światło/miłość, miłość/światło lub jedność

Siódmy, cykl bramy.

Ósmy, oktawa, która przechodzi w tajemnicę, której nie zgłębiliśmy.

Pytający: To może być zbyt długie pytanie jak na tę pracę, ale zadam je, a jeśli jest zbyt długie, możemy je kontynuować w późniejszym czasie

Czy mógłbyś mi opowiedzieć o rozwoju kompleksu pamięci społecznej Ra od jego pierwszych początków i jakiego katalizatora użył, aby dostać się tam, gdzie się teraz znajduje, w aktywacji promieni? Czy to zbyt długie pytanie?

Ra: Jestem Ra. To pytanie nie wymaga długiej odpowiedzi, ponieważ my, którzy doświadczyliśmy gęstości wibracji na tej sferze planetarnej, którą nazywacie Wenus, mieliśmy szczęście, mogąc poruszać się w harmonii z wibracjami planety z harmonijnym przejściem do drugiej, trzeciej i czwartej i znacznie przyspieszone doświadczenie czwartej gęstości

Spędziliśmy dużo czasu/przestrzeni, jeśli można tak powiedzieć, w piątej gęstości, równoważąc intensywne współczucie, którego nabraliśmy w czwartej gęstości. Ukończenie [nauki] znowu było harmonijne, a nasz kompleks pamięci społecznej, który najmocniej utrwalił się w czwartej gęstości, pozostał bardzo silny i pomocny

Nasza praca w szóstej gęstości została również przyspieszona z powodu harmonii naszego kompleksu pamięci społecznej, dzięki czemu mogliśmy jako członkowie Konfederacji jeszcze szybciej zbliżyć się do przejścia do siódmej gęstości. Niemniej jednak, nasza harmonia jest bolesnym źródłem naiwności, jeśli chodzi o pracę z waszą planetą. Czy jest jakieś krótkie pytanie, zanim opuścimy ten instrument?

Powrót do góry

Praca Ra na Ziemi

Pytający: Słyszałem o nazwie „Ra” w związku z Egipcjanami. Czy jesteś w jakiś sposób związany z tym Ra?

Ra: Jestem Ra. Tak, powiązanie jest poprawne. Czy możemy to wyjaśnić?

Pytający: Czy mógłbyś podać mi trochę więcej szczegółów na temat swojej roli wśród Egipcjan?

Ra: Jestem Ra. Tożsamość wibracji Ra jest naszą tożsamością. Jako grupa, lub jak możnaby to nazwać, kompleks pamięci społecznej, nawiązaliśmy kontakt z rasą na waszej planecie, którą nazywacie Egipcjanami.. Inni z naszej gęstości nawiązali kontakt w tym samym czasie w Ameryce Południowej, a tak zwane „zaginione miasta” były ich próbami wniesienia wkładu do Prawa Jedności.

Rozmawialiśmy z tym, który usłyszał, zrozumiał i był w stanie ogłosić Prawo Jedności. Jednakże kapłani i ludzie tamtej epoki szybko zniekształcili nasze przesłanie, okradając je z, powiedzmy, współczucia, które to jest nieodłączną cechą jedności.. Ponieważ [jedność] zawiera wszystko, nie może niczego odrzucić.

Gdy nie byliśmy w stanie dłużej dysponować odpowiednimi kanałami, za pomocą których można by wyrażać Prawo Jedności, wycofaliśmy się z tej obłudnej pozycji, w której pozwoliliśmy się znaleźć. I inne mity, jak możemy je nazwać, inne zrozumienie, które dotyczyło polaryzacji i rzeczy z waszego kompleksu wibracyjnego, ponownie wygrało w tym szczególnym kompleksie społecznym.

Czy stanowi to wystarczającą ilość informacji, czy możemy mówić dalej?

Pytający: Czy możesz nam powiedzieć coś o swoim historycznym pochodzeniu, swojej przeszłej pracy w tej iluzji i czasie, być może o wcieleniu na tej planecie, o której mówiłeś wcześniej i swojej historii kontaktów z wcześniejszymi cywilizacjami na tej planecie? To by nam dało coś, od czego moglibyśmy zacząć pisać naszą książkę.

Ra: Jestem Ra. Jesteśmy świadomi, że twój umysł/ciało oblicza właściwą metodę wykonania zadania polegającego na stworzeniu instrumentu nauczania/uczenia się Jesteśmy świadomi, że znajdujecie nasze wcielenie, jak to nazywacie, interesującym. Czekaliśmy na drugie pytanie, aby podkreślić, że czas/przestrzeń kilku tysięcy waszych lat to powierzchowne zainteresowanie. Dlatego też, dostarczając te informacje, prosimy o nie podkreślanie naszego doświadczenia w lokalnej przestrzeni/czasie. Nauczanie/uczenie się, za które jesteśmy odpowiedzialni, jest bardziej filozoficzne niż historyczne. Przejdźmy teraz do twojej prośby, która jest nieszkodliwa, jeśli zostanie właściwie oceniona.

Jesteśmy tymi z Konfederacji, którzy przybyli 11 000 lat temu, do dwóch waszych cywilizacj planetarnych, które w tym czasie były ściśle związane ze stworzeniem Jedynego Stwórcy. Było to nasze naiwne przekonanie, że możemy nauczać/uczyć się poprzez bezpośredni kontakt, a zniekształcenia wolnej woli poszczególnych uczuć lub osobowości nie były zagrożone, jak sądziliśmy, zakłóceniem, ponieważ te kultury były już blisko związane z wszechogarniającą wiarą w żywotność lub świadomość wszystkiego.

Przyszliśmy i zostaliśmy powitani przez ludzi, którym chcieliśmy służyć. Staraliśmy się pomóc im w wiedzy technicznej związanej z leczeniem zniekształceń kompleksu umysł/ciało/duch za pomocą kryształów odpowiednich do zniekształceń i umieszczonych w odpowiednich seriach stosunków czasu/przestrzeni materii. Tak powstały piramidy.

Odkryliśmy, że ta technologia była głównie zarezerwowana dla osób z faktycznym zniekształceniem umysłu/ciała w stosunku do władzy. Nie było to intencją Prawa Jedności. Opuściliśmy waszych ludzi. Grupa, która pracowała z tymi z Ameryki Południowej, jak nazywacie tę część waszej planety, nie poddała się tak łatwo. Powrócili. My nie. Jednak nigdy nie opuściliśmy waszych wibracji, ponieważ jesteśmy odpowiedzialni za zmiany w świadomości, które najpierw spowodowaliśmy, a potem odkryliśmy, że zostały zniekształcone w sposób, niezwiązany z Prawem Jedności. Próbowaliśmy skontaktować się z władcą kraju, do którego przyjechaliśmy, kraju, który nazywacie Egiptem, lub w niektórych regionach Ziemią Świętą.

W osiemnastej dynastii, jak jest to znane w waszych zapisach zniekształceń przestrzeni/czasu, byliśmy w stanie skontaktować się z faraonem, jak go nazywacie. Ten człowiek nie miał dużego doświadczenia życiowego na waszej planecie i był . . . jak nazwałby ten instrument, wędrowcem. Tak więc ten kompleks umysłu/ciała/ducha otrzymał nasze zniekształcenia komunikacyjne i był w stanie połączyć jego zniekształcenia z naszymi.

Ta młoda istota otrzymała wibracyjny kompleks dźwiękowy, który wibrował na cześć boga dobrobytu, jakby to ten kompleks umysłu/ciała/ducha, który nazywamy dla wygody intrumentem, nazwał „Amonem”. Istota ta zdecydowała, że imię to, będące na cześć jednego z wielu bogów, nie może zostać włączone do jego dźwiękowego kompleksu wibracyjnego. Zmienił swoje imię na takie, które uhonorowało dysk słoneczny. To zniekształcenie, zwane „Aten”, było bliskim zniekształceniem dla naszej rzeczywistości, jak rozumiemy naszą własną naturę zniekształcenia kompleksu umysłu/ciała/ducha. Nie było to jednak całkowicie zgodne z zamierzonym nauczaniem/uczeniem się jakie zostało wysłane. Istota ta, Echnaton, przekonała się, że wibracja Jedynego była prawdziwą wibracją duchową i dlatego ustanowiła Prawo Jedności.

Jednak wiara tej istoty została zaakceptowana przez niewielu. Jego kapłani udawali, że służą, bez duchowego zniekształcenia w kierunku poszukiwaniania. Ludzie kontynuowali swoje wierzenia. Kiedy ta istota nie była już w tej gęstości, spolaryzowana wiara w wielu bogów ponownie wyszła na pierwszy plan i trwała, dopóki ten znany jako Muhammad nie przyniósł ludziom bardziej zrozumiałego zniekształcenia relacji umysłu/ciała/ducha.

Czy w tej chwili masz bardziej szczegółowe zainteresowania?

Pytający: On mnie zrozumie. Będziemy bardzo uważać, aby w pełni poinformować Toma, zanim weźmie on udział. Bardzo ci dziękuję.

Wydaje mi się, że nadszedł odpowiedni czas na to, abyś podał wasze nieco bardziej historyczne tło, być może informacje związane z tym, skąd przybyliście przed zaangażowaniem się w planetę Ziemię, jeśli to jest możliwe.

Ra: Jestem Ra. Jestem, wraz z kompleksem pamięci społecznej, którego jestem częścią, jednym z tych, którzy podróżowali na zewnątrz z innej planety w twoim własnym Układzie Słonecznym, jak by to nazwał ten byt. Planetą która miała wpływ była tą, którą nazywacie Wenus. Jesteśmy starą rasą wg waszej miary. Kiedy byliśmy w szóstym wymiarze, nasze fizyczne istoty były, jak byście to nazwali, złote. Byliśmy wysocy i nieco delikatni. Nasz kompleks fizycznego ciała, który nazywacie powłoką, miał złoty połysk.*

Postanowiliśmy przybyć w tej formie pośród waszych ludzi. Twoi ludzie w tym czasie byli bardzo różni od nas wyglądem fizycznym, jak byś to opisał. Właśnie dlatego nie zmieszaliśmy się dobrze z populacją i wyraźnie się od nich różniliśmy. Tak więc nasza wizyta była stosunkowo krótka, ponieważ znaleźliśmy się w hipokrytycznej sytuacji, gdy zostaliśmy uznani za różnych od was. To był czas, w którym budowaliśmy konstrukcje, którymi jesteś zainteresowany.

Pytający: Jak przybyliście z Wenus na tę planetę?

Ra: Użyliśmy myśli.

Pytający: Czy byłoby możliwe zabranie jednego z ludzi z naszej planety w tym czasie i umieszczenie go na Wenus? Czy przeżyłby? Czy warunki były bardzo [niesłyszalne]?

Ra: Warunki trzeciej gęstości nie są gościnne dla form życia waszych ludzi. Piąty i szósty wymiar tej sfery planetarnej są bardzo korzystne rozwojowi/uczeniu się/nauczaniu.

Pytający: Jak udało ci się dokonać przejścia z Wenus, a ja zakładam szósty wymiar, który ... byłby niewidoczny, kiedy tu dotrzesz? Czy musiałeś zmienić swoje rozmiary, aby chodzić po ziemi?

Ra: Pamiętaj o ćwiczeniach wiatru. Rozpad w nicość jest rozpadem w jedność, ponieważ nie ma nicości. Z szóstego wymiaru jesteśmy w stanie manipulować, za pomocą myśli, inteligentną nieskończonością obecną w każdej cząsteczce światła lub zniekształconym świetle, dzięki czemu byliśmy w stanie ubrać się w replikę naszego kompleksu umysłu/ciała/ducha szóstej gęstości widocznego w trzeciej gęstości. Pozwoliła nam na to Rada, która strzeże tej planety.

Pytający: Statek w kształcie dysku, który nazywamy UFO. . . mówi się, że niektóre pochodzą prawdopodobnie z planety Wenus. Czy któryś z nich mógł być twoim statkiem?

Ra: Jestem Ra. Używaliśmy kryształów do wielu celów. Statek, o którym mówisz, nie był przez nas wykorzystany w twoim teraźniejszym kompleksie pamięci czasu/przestrzeni. Jednakże w przeszłości waszej iluzji, używaliśmy kryształów i kształtu dzwonu.

Pytający: Ile lat temu przyjeżdżałeś tutaj w pojeździe w kształcie dzwonu?

Ra: Jestem Ra. Odwiedziliśmy wasze narody osiemnaście tysięcy [18 000] waszych lat temu i nie lądowaliśmy; ponownie jedenaście tysięcy [11 000] lat temu.

Pytający: Czy egipska wizyta sprzed 11 000 lat była jedyną, w której rzeczywiście chodziłeś po ziemi?

Ra: Jestem Ra. Rozumiem, że twoje pytanie zostało zniekształcone w kierunku jaźni, a nie innych jaźni. My, członkowie kompleksu wibracyjnego dźwięku, Ra, chodziliśmy między wami tylko w tamtym czasie.

Pytający: I przygotowujecie się na zbiory poprzez najlepszą służbę, jaką możecie zapewnić. Czy to jest poprawne?

Ra: To jest poprawne. Oferujemy Prawo Jedności, rozwiązywanie paradoksów, równoważenie miłości/światła i światła/miłości.

Pytający: Czy w swojej służbie w przekazywaniu Prawa Jedności pracujesz obecnie z jakąkolwiek planetą inną niż Ziemia, czy tylko z Ziemią?

Ra: Jestem Ra. Obecnie pracujemy tylko z tą sferą planetarną.

Pytający: Powiedziałeś, że zostałeś wezwany przez 352 000 ziemskich istot. Czy to oznacza, że ta liczba jest liczbą, która zrozumie i zaakceptuje Prawo Jedności? Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Nie możemy oszacować poprawności Twojego stwierdzenia, ponieważ ci, którzy wzywają, nie zawsze są w stanie zrozumieć odpowiedź na swoje wezwanie. Co więcej, ci, którzy wcześniej nie wzywali, mogą z wielką traumą odkryć odpowiedzi na wezwanie niemal jednocześnie ze swoim późniejszym wezwaniem. Nie ma czasu/miejsca w wezwaniu. Dlatego nie możemy oszacować liczby twoich kompleksów umysłu/ciała/ducha, które w waszym zniekształceniu kontinuum przestrzeni/czasu usłyszą i zrozumieją.

Pytający: Jak wykonujesz swoją normalną służbę? Jak zazwyczaj przekazywałeś Prawo Jedności przez ostatnie 2300 lat?* Jak zazwyczaj przekazywałeś je ludziom na Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Korzystaliśmy z kanałów takich jak ten, ale w większości przypadków są one inspirowane snami i wizjami, nie będąc świadomymi naszej tożsamości lub istnienia. Ta konkretna grupa została specjalnie przeszkolona, aby rozpoznawać taki kontakt. To sprawia, że ta grupa jest w stanie być świadomą ogniskowego lub wibracyjnego źródła informacji

Pytający: Kiedy kontaktujesz się z istotami w ich snach lub w innych sytuacjach, zakładam, że te istoty muszą najpierw szukać w kierunku Prawa Jedności. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Na przykład istoty narodu egipskiego były w stanie panteizmu, jak można nazwać zniekształcenie w kierunku oddzielnego kultu różnych części Stwórcy. Udało nam się skontaktować z kimś, kto był zorientowany na Jedynego.

Pytający: Mówiłeś wczoraj o pierwszym kontakcie Konfederacji, który miał miejsce podczas naszego trzeciego głównego cyklu. Powiedziałeś, że pojawiłeś się na niebie nad Egiptem w mniej więcej tym samym czasie, gdy pomoc została po raz pierwszy udzielona Atlantydzie. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego udałeś się do Egiptu i jakie było twoje, powiedzmy, nastawienie i sposób myślenia, kiedy po raz pierwszy przybyłeś do Egiptu?

Ra: Jestem Ra. W czasie, o którym mówisz, byli tacy, którzy zdecydowali się oddawać cześć bogu słońca o jastrzębiej głowie, którego znacie jako kompleks wibracyjny dźwięku, „Horus”. Ten kompleks wibracyjny dźwięku przejął inne kompleksy wibracyjne dźwięku, a obiektem kultu był dysk słoneczny przedstawiony w pewnym zniekształceniu

Przyciągnęło nas, aby spędzić trochę czasu, jakbyście to nazwali, na przeszukiwaniu ludzi w celu znalezienia poważnego zainteresowania poszukiwaniem, w którym moglibyśmy pomóc bez naruszania prawa. Odkryliśmy, że w tamtym czasie kompleks społeczny był dość wewnętrznie sprzeczny w swoich tak zwanych wierzeniach religijnych i dlatego nie było odpowiedniego wezwania dla naszej wibracji. Tak więc w tym czasie, który znacie jako około osiemnaście tysięcy [18 000] lat w waszej przeszłości, odeszliśmy bez podjęcia działań.

Pytający: Powiedziałeś wczoraj, że pojawiłeś się wówczas na niebie nad Egiptem. Czy egipskie istoty były w stanie zobaczyć cię na swoim niebie?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

Pytający: Co zobaczyli i jak to wpłynęło na ich postawy?

Ra: Jestem Ra. Widzieli coś, co można by nazwać statkiem w kształcie dzwonu o napędzie kryształowym

Nie miało to na nich wpływu, ponieważ byli głęboko przekonani, że wiele cudownych rzeczy dzieje się jako normalna część świata, jak byście to nazwali, w którym wiele, wiele bóstw miało potężną kontrolę nad wydarzeniami nadprzyrodzonymi.

Pytający: Czy miałeś powód, by być dla nich bardziej widoczny niż niewidzialny?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego byłeś dla nich widoczny?

Ra: Jestem Ra. Pozwoliliśmy na widoczność, ponieważ nie robiło to żadnej różnicy.

Pytający: Rozumiem. Wtedy w tamtym czasie nie skontaktowałeś się z nimi. Czy możesz mi odpowiedzieć tak samo... odpowiedzieć na te same pytania, które właśnie zadałem w odniesieniu do twojej kolejnej próby skontaktowania się z Egipcjanami?

Ra: Jestem Ra. Następna próba została przedłużona. Miała miejsce przez pewien okres czasu. Osią naszych wysiłków była decyzja z naszej strony, że istnieje wystarczające wezwanie, by próbować kroczyć wśród waszych ludzi jak bracia

Przedstawiliśmy ten plan Radzie Saturna, ofiarując się jako wędrowcy zorientowani na służbę, którzy lądują bezpośrednio na płaszczyznach wewnętrznych bez procesów inkarnacyjnych. W ten sposób wyłoniliśmy się lub zmaterializowaliśmy w kompleksach fizyko-chemicznych reprezentujących jak najbliżej naszą naturę, a wysiłek ten polegał na tym, aby wyglądać jak bracia i spędzać ograniczoną ilość czasu jako nauczyciele Prawa Jedności, ponieważ zainteresowanie było coraz większe ciałem słonecznym a to wibruje zgodnie z naszymi szczególnymi zniekształceniami

Odkryliśmy, że na każde słowo, które mogliśmy wypowiedzieć, przypadało trzydzieści wrażeń, które wywieraliśmy samym naszym istnieniem, co zdezorientowało istoty, którym przyszliśmy służyć. Po krótkim czasie odsunęliśmy się od tych istot i spędziliśmy dużo czasu próbując zrozumieć, jak najlepiej służyć tym, którym ofiarowaliśmy się w miłości/świetle

Ci, którzy mieli kontakt z tym geograficznym bytem, który znacie jako Atlantyda, wyobrazili sobie potencjały uzdrawiania przy użyciu bytów w kształcie piramid. Rozważając to i dokonując korekt ze względu na różnice w kompleksach zniekształceń dwóch kultur geograficznych, jak je nazywacie, ponownie stanęliśmy przed Radą, oferując Radzie ten plan jako pomoc w uzdrowieniu i w długowieczności tych, którzy żyli na obszarze znanym jako Egipt. W ten sposób mieliśmy nadzieję ułatwić proces uczenia się, a także zaoferować filozofię wyrażającą Prawo Jedności. Rada ponownie wydała zgodę

Około jedenaście tysięcy [11 000] waszych lat temu weszliśmy poprzez formę myślową do waszego - poprawiamy ten instrument. Czasami mamy trudności z powodu niskiej witalności. Około osiem pięć zero zero [8500] lat temu, uważnie rozważając te koncepcje, wróciliśmy, nigdy nie opuszczając w myślach, do obszarów myślokształtu waszego wibracyjnego kompleksu planetarnego i rozważaliśmy przez kilka waszych lat, wg tego jak mierzycie czas, jak właściwie zbudować te konstrukcje

Pierwsza, Wielka Piramida, powstała około sześciu tysięcy [6000] waszych lat temu. Następnie, po kolei, po wykonaniu przy pomocy myśli budowli lub architektury Wielkiej Piramidy, używaliśmy więcej, powiedzmy, materiału lokalnego lub ziemskiego, a nie materiału myślowego, do budowy pozostałych konstrukcji piramidalnych. Trwało to przez około tysiąc pięćset [1500] waszych lat

W międzyczasie przekazywano informacje dotyczące inicjacji i uzdrawiania kryształami. Ten znany jako „Echnaton” był w stanie dostrzec tę informację bez znaczących zniekształceń i przez pewien czas poruszał, powiedzmy, niebo i ziemię, aby wporowadzić Prawo Jedności i uporządkować kapłaństwo tych struktur zgodnie ze zniekształceniami inicjacji i prawdziwego współczującego uzdrawiania. To nie miało być długotrwałe

W momencie fizycznego rozpuszczenia się tej istoty z waszego planu fizycznego trzeciej gęstości, jak powiedzieliśmy wcześniej, nasze nauki zostały szybko wypaczone, a nasze struktury ponownie powróciły do użytku przez tak zwaną „arystokrację”, czyli tych ze zniekształceniami w kierunku władzy.

Pytający: Kiedy zacząłeś budować piramidę w Gizie za pomocą myśli, czy miałeś wtedy kontakt z wcielonymi Egipcjanami i czy oni obserwowali ten budynek?

Ra: Jestem Ra. W tym czasie nie byliśmy w bliskim kontakcie z wcielonymi istotami na waszej płaszczyźnie. Odpowiadaliśmy na ogólne wezwanie wystarczającej ilości energii w tym konkretnym miejscu, zasługujące na działanie. Wysłaliśmy myśli do wszystkich, którzy szukali naszych informacji

Pojawienie się piramidy było ogromnym zaskoczeniem. Została jednak starannie zaprojektowana, aby zbiegać się z wcieleniem tego znanego jako wielki architekt. Ta istota została później przekształcona w bóstwo, częściowo z powodu tego zdarzenia.

Pytający: Jakie imię nadali temu bóstwu?

Ra: Jestem Ra. To bóstwo miało kompleks wibracji dźwiękowych Imhotep.

Pytający: Dziękuję. Zatem, jako ogólny sukces, co w ogóle możesz powiedzieć o względnym sukcesie piramidy? Rozumiem, że to było... piramidy w tym celu były w zasadzie nieskuteczne, ponieważ nie spowodowały wzrostu świadomości, na który mieliście nadzieję, ale musiał być jakiś sukces. Możesz mi o tym powiedzieć?

Ra: Jestem Ra. Prosimy was, abyście pamiętali, że należymy do Braci i Sióstr Smutku. Kiedy ktoś został uratowany od tego smutku do wizji Jedynego Stwórcy, wtedy nie ma pojęcia porażki

Naszą trudnością był zaszczyt/odpowiedzialność za naprawienie zniekształceń Prawa Jedności, które wystąpiły podczas naszych prób pomocy tym istotom. Zniekształcenia są postrzegane raczej jako odpowiedzialność niż porażki; ci nieliczni, którzy zostali zainspirowani do poszukiwania, to jedyny powód dla którego podjęliśmy tę próbę

W ten sposób znaleźlibyśmy się w pozycji paradoksu, ponieważ widząc oświecienie odczuwaliśmy sukces, a gdy inni stawali się bardziej smutni i zdezorientowani, odczuwaliśmy porażkę. To są wasze określenia. Nieustannie staramy się służyć.

Pytający: To głupie pytanie, ale był film zatytułowany Bitwa wśród gwiazd. Nie wiem, czy go znasz, czy nie. Zgaduje że znasz. Wyglądało na to, że scenariusz zawiera to, o czym nam mówisz. Czy to jest poprawne? Czy wiesz coś o tym?

Ra: Jestem Ra. Ten szczególny twór waszych istot miał pewne zniekształcenia Prawa Jedności i jego scenariusza na waszej fizycznej płaszczyźnie. Zgadza się

Jestem Ra. Opuszczam teraz ten instrument. Zostawiam każdego z was w miłości i świetle Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jedynego Stwórcy. Adonai.

Pytający: Dziękuję. Czy ty komunikowałeś się w ostatnich czasach z którąkolwiek z naszych populacji w stanie inkarnacji trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Proszę powtórzyć, określając „ostatnie czasy” i zaimek „ty”.

Pytający: Czy Ra porozumiewał się z którąkolwiek z naszych populacji w tym stuleciu, powiedzmy w ostatnich osiemdziesięciu latach?

Ra: Jestem Ra. Nie.

Pytający: Dziękuję. Gdybyś ty, Ra, jako zindywidualizowana istota inkarnował się teraz na Ziemi z pełną świadomością i pamięcią tego, co wiesz teraz, jaki byłby twój cel w tym czasie na Ziemi, jeśli chodzi o działania?

Ra: Jestem Ra. Zapytanie sugeruje to, czego nauczyliśmy się, co jest niepraktyczne. Jednak gdybyśmy znowu byli na tyle naiwni, by myśleć, że nasza fizyczna obecność byłaby bardziej skuteczna niż ta miłość/światło, które wysyłamy waszym ludziom i skarb tego kontaktu, zrobilibyśmy to, co zrobiliśmy. Bylibyśmy i oferowalibyśmy siebie jako nauczający/uczący się.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2022 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy