Prawo Jedności Ra: Granice wiedzy Ra

Ukryj menu

Znaleziono 8 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Ra” ma 3 podkategorie.

Granice wiedzy Ra

81.16 Pytający: Ra stwierdza, że ma wiedzę tylko o tej oktawie, ale wydaje się, że Ra ma pełną wiedzę o tej oktawie. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego tak jest?

Ra: Jestem Ra. Po pierwsze, nie mamy pełnej wiedzy o tej oktawie. Istnieją części siódmej gęstości, które, chociaż opisane nam przez naszych nauczycieli, pozostają tajemnicze. Po drugie, doświadczyliśmy bardzo dużo dostępnego katalizatora uszlachetniania tej oktawy, a nasi nauczyciele pracowali z nami najdokładniej, abyśmy mogli być jednością ze wszystkim, co z kolei umożliwi nam ukończenie powrotu do wielkiej całości stworzenia.

81.17 Pytający: Zatem Ra posiada wiedzę od pierwszych początków tej oktawy poprzez swoje obecne doświadczenie jako, jak mógłbym nazwać, wiedzę bezpośrednią lub empiryczną poprzez komunikację z tymi przestrzeniami/czasami i czasami/przestrzeniami, ale jeszcze nie wyewoluował lub przeniknął do siódmego poziomu. Czy to z grubsza poprawne stwierdzenie?

Ra: Jestem Ra. Tak.

81.18 Pytający: Dlaczego Ra nie ma żadnej wiedzy o tym, co było przed początkiem tej oktawy?

Ra: Jestem Ra. Porównajmy oktawy z wyspami. Możliwe, że mieszkańcy wyspy nie są sami na sferze planetarnej, ale jeśli nie wynaleziono pojazdu oceanicznego, w którym można przetrwać, prawdziwa wiedza o innych wyspach jest możliwa tylko wtedy, gdy jakaś istota pojawi się wśród wyspiarzy i powie: „Jestem z innego miejsca”. To jest przybliżona analogia. Jednakże mamy dowody tego rodzaju, zarówno wcześniejszego stworzenia, jak i przyszłego stworzenia, ponieważ w strumieniu przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni widzimy te pozornie niejednoczesne zdarzenia.

81.21 Pytający: Więc jakiej części tych galaktyk Ra jest świadomy? Czy Ra doświadczył świadomości w wielu innych z tych galaktyk?

Ra: Jestem Ra. Nie.

82.14 Pytający: Czy rzeczywiście to się stało w ten sposób na niektórych planetach lub na dużym procencie planet w pobliżu centrum tej galaktyki?

Ra: Jestem Ra. Nasza wiedza jest ograniczona. Znamy początek, ale nie możemy potwierdzić dokładnych doświadczeń tych rzeczy, które miały miejsce przed nami. Znasz naturę nauczania historycznego. Na naszym poziomie uczenia się/nauczania możemy spodziewać się niewielkich zniekształceń. Nie możemy jednak z całą pewnością powiedzieć, że nie ma zniekształceń, ponieważ mówimy o konkretnych zdarzeniach, których świadomie nie byliśmy częścią. Rozumiemy, że twoje przypuszczenie jest poprawne. Tak więc stawiamy hipotezę.

85.15 Pytający: Dziękuję. Czy używasz wszystkich słów w języku angielskim i, jeśli o to chodzi, wszystkich słów we wszystkich językach, które są obecnie używane na tej planecie?

Ra: Jestem Ra. Nie.

96.9 Pytający: Jak Ra może poznać wszystkie te informacje? To trochę nieistotne pytanie, ale jest dla mnie po prostu zdumiewające, że Ra jest w stanie poznać wszystkie te trywialne rzeczy. Co robisz, poruszasz się w czasie/przestrzeni i badasz problem, czy jak?

Ra: Jestem Ra. Twoje wcześniejsze przypuszczenie jest poprawne, drugie dla nas niezrozumiałe.

96.10 Pytający: Masz na myśli, że poruszasz się w czasie/przestrzeni i badasz sytuację w celu określenia problemu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak właśnie jest.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy