Prawo Jedności Transfer energii seksualnej

Ukryj menu

Znaleziono 39 wyników.

⇐ Category list

26.38 Pytający: Jak już wcześniej wspomniałeś, jest to ciasna i wąska ścieżka. Jest wiele rzeczy, które mogą cię rozpraszać.

Planuję stworzyć wprowadzenie, że tak powiem, do Prawa Jedności, przechodząc przez najważniejsze punkty tego 75 000-letniego cyklu, być może kilka pytań dotyczących ogólnej przyszłości. Po tym wprowadzeniu do Prawa Jedności, jak to nazywam, chciałbym przejść bezpośrednio do pracy głównej, jaką jest stworzenie zrozumienia, które może zostać przekazane tym, którzy o to proszą - i tylko tym, którzy proszą o to - dla zrozumienia, które pozwoli im znacznie przyspieszyć ich ewolucję. Jestem bardzo wdzięczny i czuję, że to wielki zaszczyt i przywilej, że mogę to robić i mam nadzieję, że uda nam się zakończyć ten następny etap.

Mam pytanie zadane przez instrument i chciałbym zapytać o instrument. Ona mówi: „Mówisz o różnych typach blokad i transferów energii, pozytywnych i negatywnych, które mogą mieć miejsce z powodu udziału w naszym seksualnym reprodukcyjnym kompleksie działań”. Stwierdza: „Proszę wyjaśnić te blokady i transfery energii, z naciskiem na to, co osoba starająca się być zgodna z Prawem Jedności może pozytywnie zrobić w tej dziedzinie”. Czy możesz odpowiedzieć na to pytanie?

Ra: Jestem Ra. Jest to częściowo możliwe, biorąc pod uwagę zaprezentowane przez nas tło. To właściwie jest bardziej zaawansowane pytanie. Ze względu na specyfikę pytania możemy udzielić odpowiedzi ogólnej.

Pierwszym transferem energii jest czerwony promień. Jest to losowy transfer, który dotyczy tylko waszego układu rozrodczego.

Pomarańczowo- i żółto-promienne próby odbycia stosunku płciowego tworzą po pierwsze blokadę, jeśli tylko jedna istota wibruje w tym obszarze, powodując w ten sposób, że istota wibrująca seksualnie w tym obszarze będzie mieć niekończący się apetyt na tę aktywność. To, czego szukają te poziomy wibracji, to aktywność zielonego promienia. Istnieje możliwość pomarańczowo- i żółto-promiennego transferu energii; taka istota polaryzuje się w kierunku tego co negatywne: jedna jest postrzegana raczej jako przedmiot niż inna jaźń, druga postrzega siebie jako grabieżcę lub pana sytuacji.

W trzecim promieniu* są dwie możliwości. Po pierwsze, jeśli oboje wibrują w trzecim promieniu, nastąpi wzajemnie wzmacniający się transfer energii. Negatyw lub kobieta, jak to nazywacie, czerpiąc energię z korzeni bytu w górę poprzez centra energetyczne, zostaje w ten sposób fizycznie zrewitalizowana; pozytywna lub męska biegunowość, jak to się określa w waszej iluzji, znajduje w tym transferze energii inspirację, która zaspokaja i karmi duchową część kompleksu ciała/umysłu/ducha; w ten sposób będąc zarówno spolaryzowanym, jak i uwalniając nadmiar tego, co każdy ma w obfitości z powodu natury inteligentnej energii, to znaczy negatywne/intuicyjne, pozytywne/fizyczne energie, jak możesz je nazwać - ten transfer energii blokowany jest tylko wtedy, gdy jedna lub obie istoty mają w sobie strach przed posiadaniem, przed byciem posiadanym, przed pragnieniem posiadania lub przed pragnieniem bycia posiadanym.

Inną możliwością zielonego promienia jest to, że jedna istota oferuje energię zielonego promienia, a druga nie oferuje energii uniwersalnej energii miłości, co skutkuje blokadą energii dla tej [istoty], która nie jest zielonym promieniem, zwiększając w ten sposób frustrację lub apetyt; istota zielonego promienia polaryzuje się nieco w kierunku służby innym.

Transfer energii niebieskiego promienia jest obecnie dość rzadki wśród waszych ludzi, ale jest bardzo pomocny ze względu na transfery energii związane z możliwością wyrażania siebie bez zastrzeżeń i strachu.

Transfer promienia indygo jest niezwykle rzadki wśród waszych ludzi. Jest to sakramentalna część kompleksu ciała, dzięki której poprzez fioletowy promień można nawiązać kontakt z inteligentną nieskończonością. Na tych dwóch ostatnich poziomach nie mogą wystąpić żadne blokady, ponieważ jeśli oba byty nie są gotowe na tę energię, to nie jest ona widoczna i nie może nastąpić ani transfer, ani blokada. To tak, jakby cewka zapłonowa została usunięta z potężnego silnika.

Ten instrument był w stanie, jako przykład tego działania, zbić z tropu grupę Oriona podczas doświadczeń z [pusta taśma], jak nazywacie tę substancję, ze względu na fakt, że skutecznie i całkowicie otworzyła inną jaźń na trzeci promień - poprawiamy ten instrument, obniża się jego energia życiowa - na energię zielonego promienia i częściowo otwiera inną jaźń na interakcję niebieskiego promienia.**

Czy możemy zapytać, czy masz jakieś pytania, zanim zamkniemy?

31.2 Pytający: OK. Zamierzam wykorzystać informacje, które stworzyliśmy na końcu poprzedniej książki, które sugerowałeś, że będą bardziej odpowiednie dla bardziej zaawansowanego materiału. Umieścimy to w książce w tym miejscu, ponieważ mówimy o reprodukcji biseksualnej i chciałbym nieco rozszerzyć ten materiał, aby uzyskać definicje i lepsze zrozumienie.

Przypisy redaktora: poniżej znajdują się informacje, do których odwoływał się Pytający od 26.38, które dotyczą transferów energii seksualnej i blokad, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie zorientowanych:

Jestem Ra. Pierwszym przekazem energii jest promień czerwony. Jest to losowy transfer, który dotyczy tylko układu rozrodczego.

Pomarańczowo-promienne i żółto-promienne próby odbycia stosunku płciowego tworzą po pierwsze blokadę, jeśli tylko jedna istota wibruje w tym obszarze, powodując w ten sposób, że istota wibrująca seksualnie w tym obszarze będzie mieć niekończący się apetyt na tę aktywność. To, czego szukają te poziomy wibracji, to aktywność zielonego promienia. Istnieje możliwość pomarańczowo-promiennego i żółto-promiennego przenoszenia energii; taka istota polaryzuje się w kierunku tego co negatywne: jedna jest postrzegana raczej jako przedmiot niż inna jaźń, druga postrzega siebie jako grabieżcę lub pana sytuacji.

W czwartym promieniu istnieją dwie możliwości. Po pierwsze, jeśli oboje wibrują w czwartym promieniu, nastąpi wzajemnie wzmacniający się transfer energii, Negatyw lub kobieta, jak to nazywacie, czerpiąc energię z korzeni bytu w górę poprzez centra energetyczne, zostaje w ten sposób fizycznie zrewitalizowana; pozytywna lub męska biegunowość, jak to się określa w waszej iluzji, znajduje w tym transferze energii inspirację, która zaspokaja i karmi duchową część kompleksu ciała/umysłu/ducha; w ten sposób będąc zarówno spolaryzowanym, jak i uwalniając nadmiar tego, co każdy ma w obfitości z powodu natury inteligentnej energii, to znaczy negatywne/intuicyjne, pozytywne/fizyczne energie, jak możesz je nazwać; ten transfer energii blokowany jest tylko wtedy, gdy jedna lub obie istoty mają w sobie strach przed posiadaniem, przed byciem posiadanym, przed pragnieniem posiadania lub przed pragnieniem bycia posiadanym.

Inną możliwością zielonego promienia jest to, że jedna istota oferuje energię zielonego promienia, a druga nie oferuje energii uniwersalnej energii miłości, co skutkuje blokadą energii dla tej [istoty], która nie jest zielonym promieniem, zwiększając w ten sposób frustrację lub apetyt; istota zielonego promienia jest lekko polaryzowana w kierunku służby innym.

Transfer energii niebieskiego promienia jest obecnie dość rzadki wśród waszych ludzi, ale jest bardzo pomocny ze względu na transfery energii związane z możliwością wyrażania siebie bez zastrzeżeń i strachu.

Transfer promienia indygo jest niezwykle rzadki wśród waszych ludzi. Jest to sakramentalna część kompleksu ciała, dzięki której poprzez fioletowy promień można nawiązać kontakt z inteligentną nieskończonością. Na tych dwóch ostatnich poziomach nie mogą wystąpić żadne blokady, ponieważ jeśli oba byty nie są gotowe na tę energię, to nie jest ona widoczna i nie może nastąpić ani transfer, ani blokada. To tak, jakby dystrybutor został usunięty z potężnego silnika.

Ten instrument był w stanie, jako przykład tego działania, zbić z tropu grupę Oriona podczas doświadczeń z LSD, jak nazywacie tę substancję, ze względu na fakt, że skutecznie i całkowicie otworzyła inną jaźń na trzeci promień - poprawiamy ten instrument, obniża się jego energia życiowa - na energię zielonego promienia i częściowo otwiera inną jaźń na interakcję niebieskiego promienia.

Mówisz w tym materiale o transferze energii seksualnej. Czy mógłbyś zdefiniować ten transfer energii i rozszerzyć jego znaczenie?

Ra: Jestem Ra. Transfer energii pociąga za sobą uwolnienie energii potencjalnej w, powiedzmy, wzmocnionej przestrzeni. Transfery energii seksualnej zachodzą z powodu polaryzacji dwóch kompleksów umysłu/ciała/ducha, z których każdy ma pewną różnicę potencjałów między sobą. Natura transferu energii lub blokowania tej energii jest więc funkcją wzajemnego oddziaływania tych dwóch potencjałów. W przypadkach, w których ma miejsce transfer, można to porównać do zamknięcia obwodu. Możesz również postrzegać tę aktywność jako wszystkie czynności empiryczne, jako doświadczający Siebie Stwórca.

31.3 Pytający: Czy byłby to zatem pierwotny mechanizm doświadczania Siebie przez Stwórcę?

Ra: Jestem Ra. To nie jest właściwe określenie. Być może przymiotnik ten powinien być „jedynym właściwym” sposobem poznania Siebie przez Stwórcę, ponieważ w każdej interakcji, bez względu na zniekształcenie, Stwórca sam siebie doświadcza. Biseksualna wiedza o Stwórcy sama w sobie ma dwie zalety.

Po pierwsze, w istocie aktywowanej zielonym promieniem istnieje możliwość bezpośredniego i prostego odpowiednika tego, co możecie nazwać radością - duchowej lub metafizycznej natury, która istnieje w inteligentnej energii. To wielka pomoc w zrozumieniu prawdziwej natury bytu.

Inną potencjalną zaletą biseksualnych aktów reprodukcyjnych jest możliwość sakramentalnego zrozumienia lub połączenia, powiedzmy, z bramą do inteligentnej nieskończoności, ponieważ przy odpowiednim przygotowaniu można wykonywać pracę w czymś, co można nazwać magią a także można doświadczyć inteligentnej niekończoności. Osoby zorientowane pozytywnie, koncentrujące się na tej metodzie osiągania inteligentnej nieskończoności, są następnie w stanie poprzez poszukiewanie lub akt woli skierować tę nieskończoną inteligencję do pracy, którą te istoty pragną wykonać, niezależnie od tego, czy jest to wiedza o służbie, czy zdolność do uzdrawiania lub jakąkolwiek służbę innym, która jest pożądana.

Oto dwie zalety tej szczególnej metody doświadczania Siebie przez Stwórcę. Jak powiedzieliśmy wcześniej, następstwem siły tego konkretnego transferu energii jest to, że otwiera on drzwi, powiedzmy, indywidualnemu kompleksowi umysłu/ciała/ducha, by służyć na nieskończoną liczbę sposobów innemu ja, w ten sposób polaryzując się w kierunku pozytywu.

31.4 Pytający: Czy możesz rozszerzyć nieco koncepcję, że to działanie nie tylko pozwala Stwórcy poznać siebie lepiej, ale także tworzy w naszej gęstości potomstwo lub udostępnia ścieżkę dla innej istoty do wejścia w tę gęstość?

Ra: Jestem Ra. Jak powiedzieliśmy wcześniej, transfery energii seksualnej obejmują transfer czerwonego promienia, który jest przypadkowy i jest funkcją drugiej gęstości, powiedzmy, próby wzrostu i przetrwania. To jest właściwa funkcja interakcji seksualnej. Potomstwo, jak nazywacie wcieloną istotę, która przyjmuje możliwości kompleksu umysłu/ciała, oferowane przez ten przypadkowy akt lub zdarzenie zwane zapłodnieniem jaja przez nasienie, powoduje, że istota ma możliwość wejścia w tę gęstość jako istota wcielona.

To daje dwóm osobom, które były zaangażowane w ten transfer energii reprodukcji biseksualnej, potencjał do wielkiej służby w tej dziedzinie wychowania mało doświadczonej istoty w miarę zdobywania doświadczenia.

W tym miejscu warto zauważyć, że zawsze istnieje możliwość wykorzystania tych okazji do polaryzacji w kierunku negatywnym, a sprzyjało temu stopniowe narastanie, przez wiele tysięcy lat, zniekształceń kompleksu społecznego, które stwarzają tendencję do pomieszania, powiedzmy lub do zaskakującego aspektu służby innym w tym transferze energii oraz późniejszych możliwościach służenia innym.

31.5 Pytający: Jeśli transfer energii seksualnej zachodzi w zielonym promieniu - a zakładam w tym przypadku, że nie ma transferu energii czerwonego promienia - czy to oznacza, że nie jest możliwe, aby ten konkretny transfer obejmował zapłodnienie i narodziny istoty?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Ze względu na charakter kompleksu ciała zawsze zachodzi transfer energii czerwonego promienia. Losowy wynik tego transferu energii będzie taki, jak będzie, w funkcji możliwości zapłodnienia w danym czasie u danej pary istot.

Transfer energii zielonego promienia zachodzi z powodu szybkości wibracji każdej istoty niezniekształconej w jakimkolwiek istotnym sensie przez energie żółtego lub pomarańczowego promienia; tak więc dar, powiedzmy, jest dawany za darmo, bez żądania zapłaty ciałem, umysłem albo duchem. Zielony promień oznacza całkowitą uniwersalność miłości. To jest dawanie bez oczekiwania odwzajemnienia.

31.6 Pytający: Zastanawiałem się, czy za tym, że związek seksualny niekoniecznie prowadzi do zapłodnienia, kryje się jakaś zasada. Nie interesują mnie jego chemiczne ani fizyczne zasady. Interesuje mnie, czy istnieje jakaś metafizyczna zasada, która prowadzi do tego, że para ma dziecko, czy też nie, czy też jest to całkowicie przypadkowe?

Ra: Jestem Ra. Jest to przypadkowe w pewnych granicach. Jeśli istota osiągnęła staż, na podstawie którego wybiera podstawową strukturę doświadczenia życiowego, może wtedy zdecydować się na inkarnację w fizycznym kompleksie, który nie jest zdolny do reprodukcji. W ten sposób znajdujemy byty, które zdecydowały się być bezpłodne. Inne istoty, korzystając z wolnej woli używają różnych środków, aby zapewnić bezpłodność. Z wyjątkiem tych warunków stan jest losowy.

31.7 Pytający: Dziękuję. We wcześniejszym materiale wspomniałeś o „przyciąganiu magnetycznym”. Czy mógłbyś zdefiniować i rozwinąć ten termin?

Ra: Jestem Ra. Użyliśmy tego terminu, aby wskazać, że w waszej biseksualnej naturze jest to, co jest polarne. Ta polaryzacja może być postrzegana jako zmienna zgodnie z, powiedzmy, polaryzacją męską/żeńską każdej istoty, czy też, każda jednostka jest biologicznie męska lub żeńska. W ten sposób możesz zobaczyć magnetyzm, gdy dwie istoty o odpowiedniej równowadze, męskiej/żeńskiej kontra żeńskiej/męskiej biegunowości, spotykają się i odczuwają w ten sposób przyciąganie, które będą wywierać na siebie spolaryzowane siły.

To jest siła mechanizmu biseksualnego. Nie potrzeba aktu woli, by zdecydować się na pociąg do kogoś, kto jest przeciwnie spolaryzowany seksualnie. Nastąpi to w nieuniknionym sensie, dając swobodnemu przepływowi energii właściwą, powiedzmy, drogę. Ta droga może być zablokowana przez pewne zniekształcenie w kierunku przekonania/stanu, które mówi istocie, że to przyciąganie nie jest pożądane. Jednakże podstawowy mechanizm działa tak prosto, jak, powiedzmy, magnes i żelazo.

31.11 Pytający: Timothy Leary, prowadząc badania, napisał, że w okresie dojrzewania oraz przez cały ten czas, pojawia się odcisk na kodzie DNA istoty, i że na przykład skłonności seksualne są odciśnięte z powodu wczesnych doświadczeń seksualnych lub niektórych z pierwszych doświadczeń seksualnych istoty. Czy coś takiego faktycznie się dzieje?

Ra: Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Ze względu na charakter samotnych doświadczeń seksualnych jest mało prawdopodobne, aby to, co nazywasz masturbacją, miało wpływ na późniejsze doświadczenia.

Podobnie jest w przypadku niektórych doświadczeń, które mogą być postrzegane jako homoseksualne wśród osób z tej grupy wiekowej. Zamiast tego są to często niewinne ćwiczenia z ciekawości.

Jednakże jest całkiem poprawne, że pierwsze doświadczenie, w które jest intensywnie zaangażowany kompleks umysłu/ciała/ducha, rzeczywiście odcisnie na istocie zestaw preferencji dla tego doświadczenia życiowego.

31.12 Pytający: Czy grupa Oriona używa tego, powiedzmy, jako bramy do wywierania wrażenia na istotach, powiedzmy, preferencji, które mogą powodować negatywną polaryzację?

Ra: Jestem Ra. Tak jak my, członkowie Konfederacji, staramy się przesyłać naszą miłość i światło, gdy tylko nadarzy się okazja, w tym okazje seksualne, tak grupa Oriona wykorzysta okazję, jeśli jest zorientowana negatywnie lub jednostka jest zorientowana negatywnie.

31.13 Pytający: Czy istnieje jakaś skłonność emocjonalna, która nie ma nic wspólnego z męską/żeńską polaryzacją seksualną, która może powodować nagromadzenie energii seksualnej w istocie?

Ra: Jestem Ra. Jest bardzo mało prawdopodobne, aby nagromadzenie energii seksualnej nastąpiło bez skłonności seksualnych ze strony istoty. Być może nie zrozumieliśmy twojego pytania, ale wydaje się oczywiste, że istota z potencjałem aktywności seksualnej potrzebowałaby doświadczenia nagromadzenia energii seksualnej.

31.14 Pytający: Myślałem bardziej o możliwości wpłynięcia przez grupę Oriona, powiedzmy, na niektórych członków Trzeciej Rzeszy, o których czytałem doniesienia o osiąganiu satysfakcji seksualnej z obserwacji, w niektórych przypadkach, gazowania i zabijania istot w komorach gazowych.

Ra: Jestem Ra. Powtórzymy: istoty te miały potencjał do gromadzenia energii seksualnej. Wybór bodźca jest z pewnością wyborem istoty. W przypadku, o którym mówisz, istoty te były silnie spolaryzowane w pomarańczowym promieniu, posiadając w ten sposób blokadę energetyczną władzy nad innymi, a uśmiercenie jest najwyższą władzą nad innymi; jest to następnie wyrażane w sposób seksualny, choć samemu.

W tym przypadku pragnienie będzie trwać nieprzerwanie i będzie praktycznie nie do zaspokojenia.

Przekonasz się, jeśli będziesz obserwować całe spektrum praktyk seksualnych wśród waszych narodów, że są tacy, którzy doświadczają takiej satysfakcji z dominacji nad innymi albo z gwałtu, albo z innych środków dominacji. W każdym przypadku jest to przykład blokady energetycznej, która ma charakter seksualny.

31.15 Pytający: Czy grupa Oriona byłaby wtedy w stanie, powiedzmy, wywrzeć na istotach ten efekt pomarańczowego promienia? A może oni… Próbuję dotrzeć czy to w ten sposób się stało. Czy w ten sposób powstały te koncepcje na tej planecie? Ponieważ jeśli cofniemy się do początku trzeciej gęstości, musi być tego pierwotna przyczyna.

Ra: Jestem Ra. Przyczyną tego nie jest Orion. To jest wolny wybór waszych ludzi. Trudno to wyjaśnić. Spróbujemy.

Transfery energii seksualnej i blokady są bardziej przejawem lub przykładem tego, co jest bardziej fundamentalne niż w tamtym przypadku. Dlatego też, gdy wasi ludzie otworzyli się na koncepcje wojowniczości i chciwości posiadania, te różne zniekształcenia zaczęły przenikać przez drzewo umysłu do ekspresji kompleksu ciała, przy czym ekspresja seksualna była podstawą tego kompleksu. Tak więc te blokady energii seksualnej, choć inspirowane i nasilane przez Oriona, są w zasadzie wytworem bytu wybranego dobrowolnie przez waszych ludzi.

To będzie ostatnie pytanie, chyba że będziemy mogli mówić dalej w celu wyjaśnienia lub odpowiedzieć na jakiekolwiek krótkie pytania, zanim zakończymy.

32.2 Pytający: Dziękuję bardzo. Będę teraz kontynuował materiał z przedwczoraj. Nasz temat dotyczy tego, jak biegunowość seksualna działa jako katalizator ewolucji i jak najlepiej wykorzystać ten katalizator. Wracając do tego materiału, uzupełnię kilka luk, których prawdopodobnie nie rozumiemy w tym momencie zbyt dobrze.

Czy możesz mi powiedzieć, jaka jest różnica między aktywacją pomarańczowego i żółtego promienia? Mam zamiar przejść od czerwonego promienia do fioletowego a do tej pory omówiliśmy czerwony promień, więc jaka jest różnica między aktywacją pomarańczowego i żółtego promienia?

Ra: Jestem Ra. Pomarańczowy promień to ten wpływ lub wzór wibracji, w którym umysłu/ciała/ducha wyraża swoją moc na indywidualnych zasadach. Zatem władza nad jednostkami może być postrzegana jako pomarańczowy promień. Ten promień był dość intensywny wśród waszych ludzi na poziomie jednostki. Możesz zobaczyć w tym promieniu traktowanie innych ja jako nie-istot, niewolników lub ruchomości, co nie daje innym jaźniom żadnego statusu.

Żółty promień jest ogniskowym i bardzo silnym promieniem i dotyczy istoty w odniesieniu do, powiedzmy, grup, społeczeństw lub dużej liczby kompleksów umysłu/ciała/ducha. Ta pomarańczowa - poprawiamy się - ta wibracja żółtego promienia jest sercem działań wojowniczych, w których jedna grupa istot czuje konieczność i prawo dominowania nad innymi grupami istot i naginania ich woli do woli panów.

Negatywna ścieżka, jak byście to nazwali, wykorzystuje kombinację żółtego promienia i pomarańczowego promienia w swoich wzorcach polaryzacji. Te promienie, użyte w dedykowany sposób, spowodują kontakt z inteligentną nieskończonością. Typowa natura interakcji seksualnych, jeśli ktoś jest żółty lub pomarańczowy w podstawowych wzorcach wibracji, to blokada, a następnie nienasycony głód z powodu blokady. Kiedy w tym obszarze wibrują dwie jaźnie, zaczyna się potencjał do polaryzacji poprzez interakcję seksualną, jedna istota doświadcza przyjemności upokorzenia i niewolnictwa lub zniewolenia, druga doświadcza przyjemności panowania i kontroli nad inną istotą. W ten sposób doświadczany jest transfer energii seksualnej o negatywnej biegunowości.

32.5 Pytający: OK. Dziękuję Ci. Uważam, że na ten moment obficie omówiliśmy zielony promień, więc mam zamiar pominąć zielony promień i przejść do niebieskiego promienia.

Czy możesz mi powiedzieć, jaka jest różnica między zielonym i niebieskim, z naciskiem na niebieski promień?

Ra: Jestem Ra. Dzięki transferowi energii zielonego promienia dochodzicie teraz do wielkiego punktu zwrotnego, zarówno seksualnego, jak i innych typów doświadczeń. Zielony promień w takim przypadku może zostać skierowany na zewnątrz, a istota wtedy raczej daje niż otrzymuje. Pierwszym dawaniem wychodzącym poza zielony promień jest dawanie akceptacji lub wolności, w ten sposób pozwalając odbiorcy transferu energii niebieskiego promienia na okazję do poczucia bycia akceptowanym, uwalniając w ten sposób tę drugą jaźń do wyrażenia siebie w kierunku dawcy tego promienia.

Należy zauważyć, że po osiągnięciu transferu energii zielonego promienia przez dwa umysły/ciała/duchy podczas łączenia się w pary, dalsze promienie są dostępne bez konieczności dokonywania takiego samego postępu przez obie istoty. Tak więc istota wibrująca w niebieskim promieniu lub istota wibrująca w promieniu indygo, której wibracje w pozostałych promieniach są czyste, może dzielić tę energię z inną jaźnią zielonego promienia, działając w ten sposób jako katalizator dla ciągłego uczenia się/nauczania innej jaźni. Dopóki inna jaźń nie osiągnie zielonego promienia, takie przekazywanie energii przez promienie nie jest możliwe.

32.6 Pytający: Moje następne pytanie dotyczy promienia indygo. Czy jest jakaś różnica między transferem energii promienia indygo i niebieskiego promienia?

Ra: Jestem Ra. Promień indygo jest, powiedzmy, promieniem świadomości Stwórcy jako jaźni; tak więc ten, którego wibracje promienia indygo zostały aktywowane, może zaoferować transfer energii od Stwórcy do Stwórcy. To jest początek sakramentalnej natury tego, co nazywasz swoim biseksualnym aktem reprodukcyjnym. Jest wyjątkowy w niesieniu całości, jedności w ofiarowaniu siebie innemu ja.

32.7 Pytający: I na koniec fioletowy promień. Jaka jest różnica między fioletowym promieniem a pozostałymi?

Ra: Jestem Ra. Promień fioletowy, podobnie jak promień czerwony, jest stały w doświadczeniu seksualnym. Jego doświadczenie przez inną jaźń może zostać zniekształcone lub całkowicie zignorowane lub nie zostać uchwycone przez inną jaźń. Jednakże promień fioletowy, będący sumą i substancją kompleksu umysłu/ciała/ducha, otacza i informuje o każdym działaniu kompleksu umysłu/ciała/ducha.

32.8 Pytający: Czy transfery energii tego rodzaju występują w czwartej, piątej, szóstej i siódmej gęstości? To znaczy ze wszystkich promieni?

Ra: Jestem Ra. Promienie, jak je rozumiesz, mają tak różne znaczenie w następnej gęstości, i kolejnej i tak dalej, że musimy odpowiedzieć przecząco na twoje pytanie. Transfer energii ma miejsce tylko w czwartej, piątej i szóstej gęstości. Posiadają wciąż coś, co mógłbys nazwać spolaryzowaną naturą. Jednak ze względu na zdolność tych gęstości do dostrzegania harmonii między jednostkami, istoty te wybierają tych partnerów, którzy są harmonijni, umożliwiając w ten sposób stały transfer energii i propagację kompleksów ciała, których używa każda gęstość.

Proces ten przebiega inaczej w piątej i szóstej gęstości, niż możesz to zrozumieć. Jednak w tych przypadkach jest to nadal oparte na biegunowości. W siódmej gęstości nie ma tej szczególnej wymiany energii, ponieważ nie jest konieczny recykling kompleksów ciała.

48.2 Pytający: Mam pytanie od instrumentu, które przeczytam: „Kilkakrotnie sugerowałeś, że transfery energii seksualnej wspomagają energię życiową instrumentu i ten kontakt. Wydaje się, że nie dotyczy to wszystkich ludzi; że obwody seksualne i obwody duchowe nie są tym samym. Czy ten instrument jest anomalią, czy też pozytywny wpływ aktywności seksualnej na energię duchową jest normalny dla wszystkich istot trzeciej gęstości?”

Ra: Jestem Ra. Ten instrument, choć nie jest anomalny, jest nieco mniej zniekształcony w kierunku oddzielenia umysłu, ciała i ducha niż wiele z waszych istot trzeciej gęstości. Energie transferu seksualnego, jeśli zostałyby przepuszczone przez nierozwinięty kompleks duchowy, elektryczny lub magnetyczny, który nazywacie obwodem, skutecznie rozsadziłyby ten konkretny obwód. I odwrotnie, pełne energie duchowe przepuszczone przez obwody kompleksu cielesnego również negatywnie wpłyną na nierozwinięty obwód kompleksu cielesnego.

Są niektórzy, jak na przykład ten instrument, którzy w konkretnym wcieleniu w żadnym momencie nie zdecydowali się wyrażać energii seksualnej poprzez obwody ciała. Tak więc od początku doświadczenia takiej istoty ciało i duch wyrażają się razem w jakimkolwiek działaniu seksualnym. Dlatego transfer energii seksualnej dla tego instrumentu jest transferem zarówno duchowym jak i fizycznym. Pole magnetyczne tego instrumentu, jeśli zostanie zbadane przez osobę wrażliwą, pokaże te niezwykłe konfiguracje.

Nie jest to unikalne dla danej istoty, ale jest powszechne dla sporej liczby istot, które tracąc pragnienie doświadczeń seksualnych pomarańczowego i zielonego* promienia, wzmocniły połączone obwody ducha, umysłu i ciała do wyrażania całości bytu w każdym działaniu. Z tego też powodu również stosunek społeczny i towarzystwo są bardzo korzystne dla tego instrumentu, ponieważ jest on wrażliwy na bardziej subtelne transfery energii.

72.16 Pytający: Czy można nadmiernie doenergetyzować instrument transferami energii seksualnej?

Ra: Jestem Ra. Nie.

83.3 Pytający: Dziękuję. Zadam tutaj dość długie, złożone pytanie i prosiłbym o udzielenie odpowiedzi na każdą część tego pytania, jeśli istniała znacząca różnica przed zasłoną niż po niej, abym mógł zrozumieć jak to, czego teraz doświadczamy, jest wykorzystywane do lepszej polaryzacji.

Pytanie, czy istnieje jakaś znacząca różnica i jaka była to różnica przed zasłoną w następujących kwestiach podczas inkarnacji w trzeciej gęstości: sen, sny, ból fizyczny, ból psychiczny, seks, choroba, programowanie katalizatora, katalizator losowy, relacje lub komunikacja z wyższą jaźnią lub z całością umysłu/ciała/ducha, czy też z jakimikolwiek innymi funkcjami umysłu, ciała lub ducha przed zasłoną, które byłyby znaczące w odniesieniu do ich różnicy po zasłonie?

Ra: Jestem Ra. Po pierwsze, ustalmy, że zarówno przed jak i po zasłonie istniały te same warunki w czasie/przestrzeni; oznacza to, że proces zasłaniania jest zjawiskiem przestrzeni/czasu.

Po drugie, charakter doświadczenia został drastycznie zmieniony przez proces zasłaniania. W niektórych przypadkach, takich jak śnienie i kontakt z wyższą jaźnią, doświadczenie było ilościowo różne ze względu na fakt, że zasłona jest główną przyczyną wartości snów i jest również jedynymi drzwiami, przed którymi musi stanąć wyższe ja oczekując na wejście.

Przed zakryciem sny nie miały na celu wykorzystania tak zwanej nieświadomości do dalszego wykorzystania katalizatora, ale były używane do uczenia się/nauczania od nauczycieli/uczących się w wewnętrznych planach, jak również tych o zewnętrznym pochodzeniu z wyższej gęstości.

Kiedy zajmujesz się każdym tematem, o którym mówiłeś, możesz zaobserwować, podczas procesu zasłaniania, nie zmianę ilościową w doznaniu, ale zmianę jakościową.

Jako przykład wybierzmy wasze seksualne czynności przekazywania energii. Jeśli chcesz szczegółowo omówić inne tematy, prosimy o bezzwłoczne zapytanie. W przypadku aktywności seksualnej osób nie przebywających za zasłoną, każda czynność była transferem. Były pewne transfery siły. Większość z nich była raczej osłabiona w sile transferu z powodu braku zasłaniania.

W trzeciej gęstości istoty próbują nauczyć się Dróg Miłości. Jeśli widać, że wszyscy są jedną istotą, niezdyscyplinowanej osobowości staje się znacznie trudniej wybrać jednego partnera, a tym samym rozpocząć program służby. Jest o wiele bardziej prawdopodobne, że energia seksualna zostanie rozproszona bardziej losowo, bez wielkiej radości lub wielkiego smutku w zależności od tych doświadczeń.

Dlatego transfer energii zielonego promienia, prawie bez wyjątku w przypadku transferu energii seksualnej przed zakryciem, pozostaje osłabiony i bez znaczącej krystalizacji. Transfery energii seksualnej i blokady po zasłonie zostały omówione wcześniej.*

Może się wydawać, że jest to bardziej złożone badanie, ale o wiele wydajniejsze w krystalizowaniu tych, którzy szukają centrum energii zielonego promienia.

84.9 Pytający: Dziękuję. Wracając do poprzedniej sesji, stwierdzono, że każda aktywność seksualna była transferem przed zasłoną. Wychodzę z tego, że masz na myśli to, że przy każdej aktywności seksualnej był transfer energii przed zasłoną, co wskazuje mi, że transfer nie ma miejsca za każdym razem. Rozpatrując sprawę przed zasłoną, czy mógłbyś prześledzić przepływ przesyłanej energii i powiedzieć mi, czy to było zaplanowane działanie, czy też zaplanowany transfer przez projektujący Logos?

Ra: Jestem Ra. Ścieżka transferu energii przed zakryciem podczas stosunku płciowego przebiegała przez dwie istoty posiadające zdolność zielonego promienia. Świadomość wszystkich jako Stwórcy jest tym, co otwiera centrum zielonej energii. W ten sposób nie było możliwości zablokowania z powodu pewnej wiedzy każdego, że każdy jest Stwórcą. Transfery były słabe ze względu na łatwość, z jaką takie transfery mogły odbywać się między dowolnymi dwiema spolaryzowanymi istotami podczas stosunku płciowego.

84.10 Pytający: Dokładniej chodziło mi o to, że ścieżka transferu energii — Kiedy zamykamy obwód elektryczny, łatwo jest podążać ścieżką energii. Idzie przez przewodnik. Próbuję ustalić, czy ten transfer zachodzi między czakrami serca każdej istoty. Próbuję prześledzić fizyczny przepływ energii, aby spróbować wyobrazić sobie blokady po zasłonie. Mogę zejść tutaj na złą ścieżkę. Jeśli się mylę, po prostu to odrzucimy. Czy możesz mi coś o tym powiedzieć?

Ra: Jestem Ra. Na takim rysunku lub schematycznym przedstawieniu obwodu dwóch umysłów/ciała/duchów lub kompleksów umysłu/ciała/ducha, w przekazywaniu energii seksualnej lub innej, obwód otwiera się zawsze w czerwonym lub podstawowym centrum i porusza się w miarę możliwości przez pośrednie centra energetyczne. Jeśli zostanie zbita z tropu, zatrzyma się na pomarańczowym. Jeśli nie, przejdzie do żółtego. Jeśli nadal nie jest wytrącona, przejdzie do zielonego.

Dobrze jest pamiętać w przypadku umysłu/ciała/ducha, że czakry lub centra energetyczne mogą funkcjonować bez krystalizacji.

84.11 Pytający: Innymi słowy, działałyby, ale byłoby to równoważne w obwodach elektrycznych z posiadaniem, powiedzmy, dużej rezystancji. Chociaż obwód byłby kompletny, od czerwonego do zielonego, całkowita ilość przesyłanej energii byłaby mniejsza. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Możemy najściślej powiązać Twoje zapytanie z pojęciem napięcia. Nieskrystalizowane niższe centra nie mogą dostarczyć wyższego napięcia. Skrystalizowane centra mogą stać się dość niezwykłe w charakterystyce wysokiego napięcia transferu energii, gdy dotrze ona do zielonego promienia. I rzeczywiście, gdy zielony promień jest krystalizowany, dotyczy to również wyższych ośrodków energetycznych, dopóki takie transfery energii nie staną się honoracją dla Stwórcy.*

84.12 Pytający: Czy mógłbyś zatem poprawić to stwierdzenie? Domyślam się, że dzieje się tak, że kiedy ma miejsce transfer, energia jest tą energią światła, która wchodzi przez stopy istoty i rozpoczyna… Różnica napięć lub potencjałów zaczyna się od czerwonego centrum energetycznego i w przypadku transferu zielonego promienia kończy się w centrum zielonej energii, a następnie musi przeskoczyć lub płynąć z centrum zielonej energii jednej istoty do zieleni drugiej i wtedy coś się z nim dzieje. Czy mógłbyś rozjaśnić moje myślenie na ten temat?

Ra: Jestem Ra. Tak.

84.13 Pytający: Czy mógłbyś to zrobić?

Ra: Jestem Ra. Transfer energii następuje w jednym uwolnieniu różnicy potencjałów. To nie przeskakuje między zielonymi centrami energii, ale jest dzieleniem się energiami każdej z nich, od czerwonego promienia w górę. W tym kontekście może być postrzegane jako najskuteczniejsze, gdy obie istoty mają orgazm jednocześnie.

Niemniej jednak, działa to jako transfer, jeśli którekolwiek z nich ma orgazm. I rzeczywiście, w przypadku fizycznie wyrażonej miłości pomiędzy parą, w której nie dochodzi do konkluzji, którą nazywacie orgazmem, mimo to dochodzi do transferu znacznej ilości energii z powodu powstałej różnicy potencjałów, tak długo, jak obie istoty są świadome tego potencjału i uwalniają jego siłę sobie nawzajem poprzez pragnienie woli w kompleksie mentalnym lub umysłowym. Możecie postrzegać tę praktykę jako wykorzystywaną do generowania transferów energii w niektórych waszych praktykach, które możecie nazwać innymi niż chrześcijańskie systemy wypaczeń religijnych Prawa Jedności.

84.14 Pytający: Czy mógłbyś podać przykład tego ostatniego stwierdzenia?

Ra: Jestem Ra. Poprzedzimy ten przykład przypomnieniem, że każdy system jest dość zniekształcony, a jego nauki zawsze w połowie zagubione. Jednakże jednym z takich systemów jest joga tantryczna.

84.15 Pytający: Biorąc pod uwagę osobnika A i osobnika B, jeśli osobnik A doświadcza orgazmu, to energia jest przekazywana osobnikowi B w większej ilości? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Twoje zapytanie jest niekompletne. Proszę powtórzyć.

84.16 Pytający: Próbuję określić kierunek przekazywania energii w funkcji orgazmu. Która istota otrzymuje przekazaną energię? Wiem, że to głupie pytanie, ale chcę mieć pewność, że je wyjaśnię.

Ra: Jestem Ra. Jeśli obie istoty są dobrze spolaryzowane i wibrują w miłości zielonego promienia, każdy orgazm powinien oferować obu równą energię.

84.18 Pytający: Po zasłonie, w naszym konkretnym przypadku teraz, w obwodach, o których mówiliśmy, mamy coś, co nazwałbyś blokadą, która najpierw pojawia się w pomarańczowym promieniu. Czy mógłbyś opisać, co dzieje się z tą pierwszą blokadą i jakie są jej skutki dla każdej z istot, zakładając, że jedna blokuje, a druga nie lub jeśli obie są zablokowane?

Ra: Jestem Ra. Ten materiał został omówiony już wcześniej.* Jeśli obie istoty zostaną zablokowane, obie będą miały zwiększony głód na tę samą aktywność, dążąc do odblokowania zakłóconego przepływu energii.

Jeśli jedna istota jest zablokowana, a druga wibruje w miłości, zbita z tropu istota nadal będzie głodować, ale będzie miała tendencję do kontynuowania procedury zaspokojenia narastającego głodu z kimś wibrującym zielonym promieniem z powodu wrażenia, że ta istota może okazać się pomocna w tym przedsięwzięciu.

Osoba aktywna w zielonym promieniu powinna lekko spolaryzować się w kierunku służenia innym, ale będzie miała tylko energię, z którą rozpoczynała.

84.19 Pytający: Nie chodziło mi o omawianie wcześniej omówionego materiału. Próbowałem lepiej zrozumieć to, o czym mówimy, z tłem procesu zasłaniania, a to, co właściwie próbowałem zrobić, to odkryć coś nowego w zadaniu pytania, więc proszę, jeśli zadam jakieś pytania w przyszłości, które zostały już omówione, nie kłopocz się powtarzaniem materiału.

Po prostu szukam w tym samym obszarze możliwości większego oświecenia w odniesieniu do konkretnego obszaru, ponieważ wydaje się, że jest to jeden z głównych obszarów doświadczenia w naszym obecnym stanie zasłonienia, który wytwarza bardzo dużą ilość katalizatora. I próbuję zrozumieć, używając tego kiepskiego określenia, jak ten proces zasłaniania stworzył większe doświadczenie i jak to doświadczenie ewoluowało, że tak powiem. Pytania są czasami bardzo trudne do zadawania.

Przyszło mi do głowy, że wiele posągów lub rysunków tego znanego jako Lucyfer lub Diabeł jest pokazanych z erekcją. Czy to funkcja tej blokady pomarańczowego promienia? I czy było to, powiedzmy, znane w jakimś minimalnym stopniu, można powiedzieć, przez tych, którzy wymyślili te posągi, rysunki itp.?

Ra: Jestem Ra. Istnieje oczywiście wiele innych zniekształceń związanych z dyskusją o każdej mitycznej archetypowej formie. Możemy jednak odpowiedzieć twierdząco i zauważyć, że jesteś spostrzegawczy.

84.20 Pytający: Więc w odniesieniu do zielonych, niebieskich oraz indygo transferów energii: Czym różniłby się mechanizm tych transferów w ich umożliwieniu lub ułożeniu podwalin pod nie od pomarańczowego promienia?

Wiem, że bardzo trudno o to zapytać i być może mówię bez sensu, ale staram się zrozumieć podstawy transferów w każdym z promieni i powiedzmy, przygotowania do transferów lub podstawowe wymagania, uprzedzenia i potencjały dla tych transferów. Czy mógłbyś to dla mnie rozwinąć? Przepraszam za to kiepskie pytanie.

Ra: Jestem Ra. Poświęcilibyśmy chwilę, aby w odpowiedzi na poprzedni komentarz oświadczyć, że odpowiemy na każde pytanie, niezależnie od tego, czy zostało wcześniej omówione, czy nie, ponieważ nie zrobienie tego oznaczałoby zakłócenie przepływu całkiem innego transferu energii.

Aby odpowiedzieć na twoje pytanie, najpierw zgadzamy się z twoim przypuszczeniem, że temat, o który teraz pytasz, jest duży, ponieważ zawiera się w nim cały system otwierania bramy do inteligentnej nieskończoności. Możesz zobaczyć, że niektóre informacje są z konieczności owiane tajemnicą przez nasze pragnienie zachowania wolnej woli adepta.

Wielkim kluczem do błękitu, indygo i wreszcie tego wielkiego zwieńczenia kolumny transferu energii seksualnej, transferu energii fioletu, jest metafizyczna więź lub zniekształcenie, które wśród waszych ludzi nazywa się bezwarunkową miłością.

W transferze energii niebieskiego promienia jakość tej miłości zostaje wysubtelniona w ogniu szczerej komunikacji i przejrzystości; to, powiedzmy, zwykle – ogólnie rzecz biorąc – zajmuje to znaczną część waszej przestrzeni/czasu by to osiągnąć, choć zdarzają się przypadki sparowań tak dobrze dopracowanych w poprzednich wcieleniach i tak dobrze zapamiętanych, że niebieski promień może być przeniknięty od razu.

Ten transfer energii jest bardzo korzystny dla poszukującego, ponieważ cała komunikacja od tego poszukiwacza jest w ten sposób udoskonalona, a oczy szczere i przejrzyste spoglądają na nowy świat. Taka jest natura energii niebieskiego promienia i taki jest jeden z mechanizmów jej wzmacniania i krystalizacji.

W miarę zbliżania się do transferu promienia w kolorze indygo znajdujemy się w krainie cieni, gdzie nie możemy podać informacji wprost, gdyż jest to postrzegane przez nas jako naruszenie.

Nie możemy w ogóle mówić o transferze fioletowego promienia, ponieważ ponownie nie pragniemy łamać Prawa Pomieszania.

Możemy powiedzieć, że te klejnoty, chociaż drogo kupione, są bezcenne dla poszukującego; i możemy sugerować, że tak jak każda świadomość jest osiągana poprzez proces analizy, syntezy i inspiracji, tak poszukiwacz powinien zbliżyć się do swojego partnera i ocenić każde doświadczenie, szukając klejnotu.

84.21 Pytający: Czy jest jakiś sposób na stwierdzenie, jakim promieniem był transfer dla osoby po doświadczeniu? Czy osoba może w jakiś sposób stwierdzić, w którym konkretnym promieniu nastąpił transfer?

Ra: Jestem Ra. Jest tylko subiektywna miara tego. Jeśli energie popłynęły tak, że miłość była pełna, nastąpił transfer zielonego promienia.

Jeśli dzięki wymianie tych samych istot doświadczono większej łatwości komunikacji i lepszego widzenia, energia została oczyszczona w centrum energii niebieskiego promienia.

Jeśli spolaryzowane istoty, poprzez to samo doświadczenie transferu energii, odkryją, że zdolności woli i wiary zostały pobudzone, nie na krótką chwilę, ale na długi okres tego, co nazywacie czasem, możecie dostrzec transfer promieni indygo.

Nie możemy mówić o transferze fioletowego promienia, z wyjątkiem odnotowania, że jest to otwarcie bramy do inteligentnej nieskończoności. W rzeczywistości, transfer w kolorze indygo jest również taki, ale, powiedzmy, zasłona nie została jeszcze zdjęta.

84.22 Pytający: Czy było tam przed zasłoną— Powiem tak: Czy Logos, czy też większość Logosów planowała przed zasłoną stworzenie systemu przypadkowej aktywności seksualnej lub konkretnego parowania bytów przez okres czasu, czy też mieli jakiś cel w tym zakresie?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy.

Zbiory z poprzedniego stworzenia były tym, które obejmowały męski i żeński umysłu/ciała/ducha. Intencją pierwotnych Logosów było, aby istoty łączyły się ze sobą w jakikolwiek sposób, który powodowałby większą polaryzację. Stwierdzono, po obserwacji procesu wielu Logosów, że polaryzacja wielokrotnie wzrastała, jeśli kojarzenie nie było nieselektywne. Kolejne Logosy w ten sposób zachowały skłonność do relacji partnerskiej, która jest bardziej charakterystyczna dla bardziej zdyscyplinowanych osobowości i tego, co można nazwać wyższymi gęstościami. Wolna wola każdej istoty była jednak zawsze najważniejsza i można było zaoferować jedynie stronniczość.

Czy możemy zapytać, czy mogą być jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy ten instrument?

87.22 Pytający: OK. Wydaje się, że w naszej szczególnej iluzji potencjał seksualny mężczyzny osiąga szczyt gdzieś przed osiągnięciem dwudziestego roku życia, a kobiety jakieś dziesięć lat później. Jaka jest przyczyna tej różnicy w szczytowej energii seksualnej?

Ra: Jestem Ra. Musimy wyraźnie rozróżnić pomiędzy żółtym promieniem, chemicznym kompleksem ciała trzeciej gęstości, a kompleksem ciała, który jest częścią kompleksu umysłu/ciała/ducha. Samiec, jak nazywacie tę biegunowość, ma niezwykle aktywne pożądanie żółtego promienia w przestrzeni/czasie w swoim wcieleniu, kiedy jego plemniki są najbardziej żywotne i pełne życiodajnych spermat. W ten sposób promień czerwony stara się rozmnażać najgęściej w czasie, gdy ciało to jest w stanie najlepiej spełnić wymagania dotyczące promienia czerwonego.

Żółto-promienny, chemiczny kompleks ciała samicy, jak nazywacie tę biegunowość, musi mieć ciągłe i rosnące pragnienie współżycia seksualnego, ponieważ może począć tylko raz na piętnaście do osiemnastu miesięcy, biorąc pod uwagę, że nosi poczęty kompleks ciała, rodzi go i karmi piersią. To jest wyczerpujące dla fizycznego ciała żółtego promienia. Aby to zrekompensować, pragnienie wzrasta, tak że ciało żółtego promienia jest predysponowane do kontynuacji kongresu seksualnego, spełniając w ten sposób swoje zadanie czerwonego promienia, aby rozmnażać się tak gęsto, jak to możliwe.

Tym bardziej, że powiedzmy, integralna seksualność lub biegunowość kompleksu ciała, który jest częścią kompleksu umysłu/ciała/ducha, nie zajmuje się tymi manifestacjami żółtego promienia, ale raczej podąża drogami poszukiwania transferu energii i szerzenia pomocy i służby innym lub sobie.

87.23 Pytający: Dodatkowo, dlaczego proporcja orgazmów męskich do żeńskich jest tak mocno dociążona po stronie mężczyzny?

Ra: Jestem Ra. Odnosimy się teraz do żółtego promienia, ciała fizycznego lub, jeśli wolisz, kompleksu ciała (na tym poziomie rozróżnienie nie ma znaczenia). Męski orgazm, który motywuje plemnik do zbliżenia się do komórki jajowej, jest niezbędny do spełnienia pragnienia rozmnażania gatunku. Kobiecy orgazm jest niepotrzebny. Ponownie, gdy kompleksy umysłu/ciała/ducha zaczynają wykorzystywać transfer energii seksualnej do uczenia się, służenia i gloryfikowania Jednego Nieskończonego Stwórcy, funkcja kobiecego orgazmu staje się bardziej jasna.

87.24 Pytający: Jaka była ta proporcja przed zasłoną?

Ra: Jestem Ra. Proporcja męskich orgazmów do żeńskich przed zasłoną była znacznie bliższa jeden do jednego, ponieważ metafizyczna wartość kobiecego orgazmu była jasna i bez cienia.

87.25 Pytający: Czy ma sens podawanie tej proporcji we wczesnej czwartej gęstości, a jeśli tak, czy zrobiłbyś to?

Ra: Jestem Ra. Pod wieloma względami mówienie o orgazmie mężczyzny i kobiety w wyższych gęstościach jest zupełnie pozbawione sensu, ponieważ charakter i natura orgazmu staje się coraz bardziej naturalnie funkcją kompleksu umysłu/ciała/ducha jako zespołu.

Można powiedzieć, że zasłona w czwartej gęstości została zdjęta i wybór został dokonany. W biegunowościach pozytywnych prawdziwe dzielenie się jest niemal powszechne. W negatywnych biegunowościach prawdziwa blokada, dzięki której zdobywca osiąga orgazm, a pokonany prawie nigdy, jest niemal powszechna.

W każdym przypadku możesz postrzegać funkcję seksualnej części doświadczenia jako najskuteczniejszy środek polaryzacji.

87.26 Pytający: W naszej iluzji mamy fizyczne definicje możliwych transferów energii. Nazywamy je konwersją potencjału na kinetyczny lub kinetyczny na ciepło i badamy to w odniesieniu do jego rosnącej entropii. Kiedy mówimy o transferach energii seksualnej i innych bardziej podstawowych formach energii, nigdy nie potrafię właściwie użyć, można powiedzieć, terminów, ponieważ nie rozumiem i prawdopodobnie nie mogę zrozumieć podstawowej formy energii, o której mówimy.

Jednakże wyczuwam, że jest to energia czystej wibracji; to znaczy, na podstawowym poziomie naszej iluzji, ta wibracja pomiędzy częścią przestrzeni i czasu kontinuum przestrzeni/czasu, a jednak jest w jakiś sposób przenoszona do naszej iluzji w bardziej podstawowej formie. Czy mógłbyś poszerzyć dla mnie ten obszar?

Ra: Jestem Ra. Tak.

87.27 Pytający: Zrobiłbyś to?

Ra: Jestem Ra. Masz rację zakładając, że energia, o której mówimy, omawiając transfery energii seksualnej, jest formą wibracyjnego mostu między przestrzenią/czasem a czasem/przestrzenią. Chociaż to rozróżnienie nie różni się od tego, co następuje, to, co następuje, może rzucić światło na to podstawowe stwierdzenie:

Ze względu na proces zasłaniania, energia przekazywana od mężczyzny do kobiety jest inna niż energia przekazywana od kobiety do mężczyzny. Ze względu na różnicę biegunowości kompleksu umysłu/ciała/ducha mężczyzny i kobiety, mężczyzna przechowuje energię fizyczną; kobieta, energię mentalną i mentalno-emocjonalną. Kiedy transfer energii seksualnej trzeciej gęstości zostanie zakończony, mężczyzna zaoferuje wyładowanie energii fizycznej. Kobieta jest dzięki temu odświeżona, mając znacznie mniejszą witalność fizyczną. W tym samym czasie, jeśli użyjesz tego terminu, kobieta wyładowuje wypływ swojej zmagazynowanej energii mentalnej i mentalno-emocjonalnej, oferując w ten sposób inspirację, uzdrowienie i błogosławieństwo dla mężczyzny, który z natury jest mniej żywotny w tej dziedzinie.

W tej chwili prosimy o jeszcze jedno pełne zapytanie.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy