Prawo Jedności Historia Układu Słonecznego: Ogólne

Ukryj menu

Znaleziono 1 wynik.

⇐ Category list

Kategoria “Historia Układu Słonecznego” ma 5 podkategorii.

Ogólne

30.14 Pytający: Dziękuję. Czy możesz mi podać krótką historię metafizycznych zasad rozwoju każdej z naszych planet wokół Słońca i ich funkcji w odniesieniu do ewolucji istot?

Ra: Jestem Ra. Podamy wam metafizyczny opis tylko tych planet, na których indywidualne kompleksy umysłu/ciała/ducha były, są lub będą doświadczane. Możesz założyć, że inne sfery są częścią Logosu.

Weźmy tę znaną jako Wenus. Ta sfera planetarna podlegała szybkiej ewolucji. Jest to nasza rodzima ziemia, a szybkość [postępu] kompleksów umysłu/ciała/ducha na jej powierzchni była wynikiem harmonijnej interakcji.

Na istocie znanej wam jako Mars, jak już omawialiśmy,* ta istota została zatrzymana w połowie trzeciej gęstości, przez co nie była w stanie kontynuować swojego rozwoju z powodu braku gościnnych warunków na powierzchni. Ta planeta będzie poddana leczeniu przez parę tysiącleci waszej przestrzeni/czasu.

Planeta, na której mieszkasz, ma dobrze znaną ci metafizyczną historię i możesz o nią zapytać, jeśli chcesz. Jednakże rozmawialiśmy już w dużym stopniu na ten temat.

Planeta znana jako Saturn odczuwa wielkie przyciąganie do nieskończonej inteligencji, a zatem była zamieszkiwana w jej magnetycznych polach czasu/przestrzeni przez tych, którzy chcą chronić wasz system.

Istota planetarna, znana wam jako Uran, powoli przechodzi przez pierwszą gęstość i ma potencjał, by przejść przez wszystkie gęstości.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy