Prawo Jedności Historia Układu Słonecznego: Wenus

Ukryj menu

Znaleziono 4 wyniki.

⇐ Category list

Kategoria “Historia Układu Słonecznego” ma 5 podkategorii.

Wenus

89.9 Pytający: Wygląda na to, że koniec trzeciej gęstości Ra zbiegł się z początkiem drugiej gęstości tej planety. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest z grubsza poprawne.

89.10 Pytający: Czy planeta Wenus stała się w tym czasie planetą czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Tak właśnie jest.

89.11 Pytający: Czy ona później stała się planetą piątej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Później stała się planetą czwartej/piątej gęstości; potem, przez większą część waszego czasu, planetą piątej gęstości. Zarówno doświadczenia czwartej, jak i piątej gęstości były możliwe pod wpływem planetarnego wpływu tego, co nazywacie Wenus.

89.12 Pytający: Jaka jest obecnie jej gęstość?

Ra: Jestem Ra. Jej rdzeniowa częstotliwość wibracji to szósta gęstość. Jednakże my jako kompleks pamięci społecznej, zdecydowaliśmy się opuścić ten wpływ. Dlatego istoty zamieszkujące ten wpływ planetarny w tej przestrzeni/czasie są bytami piątej gęstości. Planeta może być uważana za planetę piątej/szóstej gęstości.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy