Prawo Jedności Tarot: Doświadczenie umysłu

Ukryj menu

Znaleziono 28 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Tarot” ma 23 podkategorii.

Doświadczenie umysłu

78.37 Pytający: Czwarty archetyp, zwany Cesarzem, wydaje się mieć do czynienia z doświadczeniem innych jaźni i centrum energii zielonego promienia w odniesieniu do innych jaźni. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest spostrzegawcze. Szeroką nazwą dla Archetypu nr Cztery może być Doświadczenie Umysłu. W tarocie znajdziesz nazwę Cesarz. Ponownie sugeruje to szlachetność i w tym przypadku możemy zobaczyć sugestię, że doświadczenie może nastąpić tylko dzięki katalizatorowi, który został przetworzony przez wzmocnioną świadomość. W ten sposób świadomy umysł zostaje uszlachetniony przez użycie ogromnych zasobów nieświadomego umysłu.

Grzbietowa strona tego instrumentu sztywnieje, a instrument zaczyna się męczyć. Proszę o jeszcze jedno zapytanie.

79.35 Pytający: OK. Przepraszam za to.

Następny archetyp, Cesarzowa, jest Katalizatorem Umysłu, tym co działa na świadomy umysł, aby go zmienić. Czwartym jest Cesarz, który jest Doświadczeniem Umysłu, czyli tym materiałem przechowywanym w nieświadomości, który tworzy jego ciągłe uprzedzenia. Czy mam rację z tymi stwierdzeniami?

Ra: Jestem Ra. Choć wypowiedzi są zbyt sztywne, dostrzegasz poprawne relacje. W tych pierwszych czterech archetypach istnieje wiele dynamicznych zależności.

94.11 Pytający: Narysowałem mały schemat, na którym po prostu pokazuję strzałkę przedstawiającą katalizator przebijający linię pod kątem prostym do strzałki, którą jest zasłona, a następnie osadzający się w jednym z dwóch magazynów: jeden który nazwałbym na ścieżce prawej strony, jeden na ścieżce lewej strony. I nazwałem te dwa repozytoria dla działania katalitycznego filtrowanego przez zasłonę „Doświadczeniem”. Czy byłaby to bardzo przybliżona analogia sposobu, w jaki katalizator jest filtrowany przez zasłonę, aby stać się doświadczeniem?

Ra: Jestem Ra. Ponownie masz częściowo rację. Głębsze uprzedzenia kompleksu umysłu/ciała/ducha kierują katalizatorem wokół wielu wysp pozytywności i negatywności wyrażonych w archipelagu głębszego umysłu. Jednakże analogia jest błędna, ponieważ nie uwzględnia dalszej polaryzacji, która z pewnością jest dostępna świadomemu umysłowi po tym, jak dostrzeże częściowo spolaryzowany katalizator z głębszego umysłu.

94.12 Pytający: Wydaje mi się, że Doświadczenie Umysłu działałoby w taki sposób, aby zmienić naturę zasłony, tak aby katalizator został przefiltrowany, aby był bardziej akceptowalny w uprzedzeniu, które jest coraz częściej wybierane przez istotę. Na przykład, gdyby istota wybrała ścieżkę prawej ręki, Doświadczenie Umysłu zmieniłoby przepuszczalność zasłony, aby zaakceptować coraz więcej pozytywnego katalizatora, a także ta druga byłaby prawdziwa dla akceptowania bardziej negatywnych, jeśli ścieżka lewej ręki była tą, która była wielokrotnie wybierana. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to nie tylko poprawne, ale ma dalsze konsekwencje. W miarę jak istota wzrasta w doświadczeniu, coraz częściej wybiera pozytywną interpretację katalizatora, jeśli znajduje się na ścieżce służenia innym oraz negatywne interpretacje katalizatora, jeśli jej doświadczenie było na ścieżce służenia sobie.

94.13 Pytający: Wtedy zaprojektowany przez Logos mechanizm działania katalizatora skutkującego doświadczeniem miał być samoprzyspieszający w tym sensie, że wytworzy ten proces, że tak powiem, zmiennej przepuszczalności, który był funkcją wybranej ścieżki. Czy to adekwatne stwierdzenie?

Ra: Jestem Ra. W pojęciach, które właśnie omówiliśmy, nie ma zmiennej przepuszczalności. Poza tym masz rację.

94.14 Pytający: Potrafię zrozumieć, używając znowu kiepskiego określenia, konieczność archetypu dla Katalizatora lub modelu dla Katalizatora Umysłu, ale jaki jest powód posiadania planu lub modelu Doświadczenia Umysłu inny niż ten prosty model podwójnego repozytorium katalizatora negatywnego i pozytywnego? Wydawało mi się, że Pierwsze Zniekształcenie Wolnej Woli byłoby lepsze, gdyby nie powstał żaden model doświadczenia. Jestem nieco zdezorientowany tym. Czy możesz to wyjaśnić?

Ra: Jestem Ra. Twoje pytanie jest z pewnością interesujące, a zdezorientowanie, miejmy nadzieję, produktywne. Nie możemy uczyć się/nauczać za ucznia. Zwrócimy tylko uwagę na, tak jak poprzednio* , atrakcyjność różnych archetypów dla mężczyzn i kobiet. Sugerujemy, że ta linia rozważań może okazać się produktywna.

94.15 Pytający: W czwartym archetypie karta przedstawia mężczyznę, którego ciało jest zwrócone do przodu. Zakładam, że świadczy to o tym, że Doświadczenie Umysłu sięgnie po katalizator. Niemniej jednak, twarz jest po lewej stronie, co wskazuje na to, że sięgając po katalizator, katalizator negatywny będzie bardziej widoczny w swojej mocy i działaniu niż pozytywny. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Archetyp Doświadczenia Umysłu nie sięga, o uczniu, lecz mocnym autorytetem pojmuje to, co jest mu dane. Pozostała część twoich uwag jest spostrzegawcza.

94.16 Pytający: Doświadczenie siedzi na kwadracie materialnej iluzji, który jest pokolorowany znacznie ciemniej niż na karcie trzeciej. Jednakże w środku jest kot. Domyślam się, że w miarę zdobywania doświadczenia rozumie się drugą gęstość iluzji, a negatywne i pozytywne aspekty są rozdzielone. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Ta interpretacja różni się znacznie od intencji Ra. Zwracamy uwagę na kulturowe znaczenie wielkiego kota, który strzeże. Czego, uczniu, strzeże? I z jaką oriflamą* rozjaśnia ciemność manifestacji?

Rzeczywiście, polaryzacje są obecne; oddzielenie nie istnieje, chyba że poprzez przesiewanie, które jest wynikiem kumulującego się doświadczenia. Inne wrażenia były zamierzone przez tę konfigurację obrazu siedzącego z mlecznobiałą nogą i spiczastą stopą.

94.18 Pytający: Na karcie trzeciej stopy kobiecej istoty znajdują się na niestabilnej platformie, co swoim kolorem oznacza podwójną biegunowość. Na karcie czwartej wskazana jedna stopa wskazuje, że jeśli męski byt stanie na palcu, będzie starannie zrównoważony. Druga stopa jest skierowana w lewo. Czy Ra mógłby skomentować moją obserwację, że jeśli istota stanie na tej nodze, będzie bardzo, bardzo starannie wyważona?

Ra: Jestem Ra. Jest to ważna percepcja, ponieważ jest kluczem nie tylko do tego kompleksu koncepcji, ale także do innych.

Można zobaczyć kątownik, który z natury doświadczenia jest rozpostarty jak jedna stopa od bezpiecznego fundamentu, a mimo to – z tej samej natury doświadczenia – jest starannie, precyzyjnie i architektonicznie umieszczony w fundamencie tego kompleksu konceptualnego i w rzeczy samej w archetypowym kompleksie umysłu.

Doświadczenie* ma charakter bardziej efektywnego i przejmującego wyrażania architektury doświadczenia, zarówno kruchości struktury, jak i pewności struktury.

94.19 Pytający: Wydaje mi się, że z konfiguracji tego męskiego bytu na karcie czwartej – który patrzy w lewo, a prawa stopa jest skierowana w lewo – ta karta wskazywałaby, że musisz być w pozycji obronnej w stosunku do ścieżki lewej ręki, bez potrzeby troszczenia się o ochronę w stosunku do ścieżki prawej ręki. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Ponownie, nie jest to sugestia, którą chcieliśmy zaproponować, konstruując ten obraz. Nie można jednak powiedzieć, że postrzeganie jest błędne.

94.20 Pytający: Magiczny kształt znajduje się na prawym brzegu karty, wskazując mi, że znaczenie duchowe znajduje się na prawym brzegu karty, wskazując mi, że doświadczenie duchowe byłoby ścieżką po prawej stronie. Czy Ra mógłby to skomentować?

Ra: Jestem Ra. Tak. Postać wyraża naturę doświadczenia poprzez przykucie jego uwagi przez coś, co można nazwać katalizatorem po lewej stronie. Tymczasem moc, magia jest dostępna na prawej ścieżce.

Natura doświadczenia jest taka, że uwaga powinna być stale poświęcana różnym odmianom doświadczenia. Te, które są uważane za negatywne lub interpretowane jako negatywne, mogą wydawać się obfite. Wzięcie katalizatora i wymyślenie magicznego, pozytywnego doświadczenia to wielkie wyzwanie. To, co jest magiczne w negatywnym doświadczeniu, nadchodzi znacznie dłużej, powiedzmy, w trzeciej gęstości.

94.21 Pytający: Teraz zarówno trzeci, jak i czwarty archetyp, jak ja to widzę, współpracują ze sobą wyłącznie w celu stworzenia biegunowości w możliwie najefektywniejszy sposób. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Nie można powiedzieć, że jest to niepoprawne. Proponujemy kontemplację tego kompleksu myślowego.

94.23 Pytający: Dziękuję. Następnie spodziewamy się, że na karcie numer cztery zobaczymy wynik działania katalitycznego, a tym samym lepszą definicję między ciemnymi i jasnymi obszarami. Na tej karcie zauważamy, że w niektórych obszarach jest ona zdecydowanie ciemniejsza w niektórych obszarach, a w innych bardziej biała, w sensie ogólnym, niż karta numer trzy, co wskazuje, że nastąpiło rozdzielenie wzdłuż tych dwóch uprzedzeń, a powinno to nastąpić, by móc podążać za planem doświadczenia. Czy Ra mógłby to skomentować?

Ra: Jestem Ra. Jesteś spostrzegawczy, uczniu.

94.24 Pytający: Ptak na karcie trzeciej wydaje się być teraz zinternalizowany w centrum bytu na karcie czwartej, ponieważ zmienił się z — lot osiągnął wtedy swój cel i stał się częścią, centralną częścią doświadczenia. Czy Ra mógłby to skomentować?

Ra: Jestem Ra. Ta percepcja jest słuszna, uczniu, ale co uczeń powinien zobaczyć w znaczeniu ptaka?

94.25 Pytający: Domyślam się, że ptak oznacza, że komunikacja, która pojawia się jako katalizator wskazany na karcie trzeciej, jest akceptowana przez kobietę i wykorzystywana, staje się częścią doświadczenia. Wcale nie jestem tego pewien. Czy mam rację?

Ra: Jestem Ra. To nie ma sensu.

94.26 Pytający: Będę musiał nad tym popracować.

Zatem domyślam się, że skrzyżowane nogi istoty w karcie czwartej mają znaczenie podobne do krzyża w anchu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Krzyż utworzony przez żywe kończyny wizerunku oznacza to, co jest naturą kompleksów umysłu/ciała/ducha, które manifestują się w waszej iluzji. Nie ma doświadczenia, które nie zostałoby okupione jakimś wysiłkiem – żaden akt służenia sobie lub innym, który nie ma ceny dla manifestującej istoty, nie jest współmierny do jego czystości.

Wszystkie rzeczy w manifestacji mogą być postrzegane w taki czy inny sposób jako ofiarowujące siebie, aby mogły nastąpić przemiany na poziomie odpowiednim do działania.

94.27 Pytający: Ptak znajduje się w okręgu z przodu istoty na karcie czwartej. Czy miałoby to takie samo znaczenie jak okrągła część ancha?

Ra: Jestem Ra. Jest to wyspecjalizowana forma o tym wymownym kształcie. Specjalizuje się w dużej mierze ze względu na charakter skrzyżowanych nóg manifestacji, o których wcześniej mówiliśmy.*

94.28 Pytający: Istota z karty czwartej nosi spódnicę o dziwnym kształcie. Czy ma znaczenie kształt tej spódnicy?

Ra: Jestem Ra. Tak.

94.29 Pytający: Spódnica jest rozciągnięta w kierunku lewej ręki, ale nieco krótsza w kierunku prawej. Po lewej stronie u pasa istoty wisi czarna torba. Wydaje mi się, że ta czarna torba ma znaczenie zdobywania dóbr materialnych, bogactwa w ramach ścieżki lewej ręki. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Chociaż to znaczenie nie było zamierzone przez Ra jako część tego kompleksu pojęć, uważamy, że interpretacja jest całkiem do przyjęcia.

[Trzydziestosekundowa pauza.]

Jestem Ra. Ponieważ obserwujemy przerwę w pytaniu, skorzystamy z tej okazji, aby powiedzieć, że poziom przekazywanej energii gwałtownie maleje, a jeśli jest to pożądane, zaoferujemy przy tym jeszcze jedno pełne pytanie.

94.30 Pytający: Chciałbym tylko stwierdzić, że ta karta, będąc mężczyzną, wskazywałaby, że w miarę zdobywania doświadczenia umysł staje się motywatorem lub tym, co sięga lub „robi” więcej niż zwykłe doświadczanie przed działaniem katalitycznym. Oznacza to, że umysł ma większą tendencję do kierowania kompleksem umysłu/ciała/ducha.

A poza tym zapytałbym tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. W kontekście Twojego przedostatniego zapytania sugerujemy, abyś ponownie zastanowił się nad kształtem garderoby, którą nosi obraz. Taki strój nie jest naturalny. Kształt jest znaczący i zgodny z Twoim zapytaniem.

Grupa wsparcia dba o instrument. Prosimy o zachowanie ostrożności, ponieważ instrument otrzymał dar zniekształcenia w kierunku skrajnego zimna od przyjaciela z piątej gęstości, który was pozdrawia.

Chociaż można być nie do końca zadowolonym z przyborów, możemy powiedzieć, że wszystko zostało tak starannie przygotowane, jak każdy mógł. Więcej niż to, nikt nie może zrobić. Dlatego dziękujemy każdemu za staranne ustawienia. Wszystko jest dobrze.

Zostawiamy was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jednego Wspaniałego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc, radując się mocą i pokojem Jednego. Adonai.

95.20 Pytający: Dla warunku spotkania po procesie zasłaniania, którakolwiek istota wybierze jako funkcję swoich wcześniejszych uprzedzeń (lub, powiem, wybierze jako funkcję karty czwartej, Doświadczenie) sposób, w jaki podejdzie lub poradzi sobie z sytuacją w odniesieniu do polaryzacji, a zatem najprawdopodobniej wytwarza dla siebie więcej katalizatora na wybranej ścieżce polaryzacji. Czy Ra skomentowałby to stwierdzenie?

Ra: Jestem Ra. To stwierdzenie jest poprawne.

95.21 Pytający: Na karcie czwartej podczas ostatniej sesji mówiliśmy o kształcie spódnicy i przyszło nam do głowy, że spódnica istoty reprezentującej archetyp Doświadczenia jest przedłużona w lewo, aby wskazać, że inne jaźnie nie byłyby w stanie zbliżyć się do tej istoty, gdyby wybrała lewą ścieżkę. Nastąpiłoby większe oddzielenie go od innych jaźni. Natomiast gdyby wybrał ścieżkę prawą, separacji byłoby znacznie mniej. Czy Ra skomentowałby tę obserwację?

Ra: Jestem Ra. Student jest spostrzegawczy.

95.22 Pytający: I wydaje się, że kwadrat, na którym siedzi istota, który jest prawie całkowicie czarny, jest reprezentacją materialnej iluzji, a biały kot strzeże prawej ścieżki, która jest teraz oddzielona w doświadczeniu od lewej strony. Czy Ra skomentowałby tę obserwację?

Ra: Jestem Ra. O uczniu, twój wzrok prawie dostrzega to, co było zamierzone. Jednakże polaryzacje nie potrzebują opiekunów. Po co więc, uczniu, strażnik?

95.23 Pytający: Chciałem powiedzieć, że istota jest chroniona na prawej ścieżce (po jej wybraniu) przed skutkami materialnej iluzji, które mają negatywną polaryzację. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. To jest dokładne postrzeganie naszych zamiarów, uczniu. Możemy zauważyć, że wielki kot strzeże wprost proporcjonalnie do czystości manifestacji intencji i czystości wewnętrznej pracy wykonywanej na tej ścieżce.

95.24 Pytający: Z tego stwierdzenia interpretuję następujące znaczenie: Że jeśli Doświadczenie Umysłu w wystarczającym stopniu wybrało ścieżkę prawej ręki – jako że w wyborze ścieżki prawej ręki dąży się do całkowitej czystości – wówczas zbliża się również do całkowitej odporności na działanie katalizatora ścieżki lewej ręki. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niezwykle spostrzegawcze. Poszukiwacz, który wybrał czysto drogę służenia innym, z pewnością nie będzie miał wariantu pozornego doświadczenia wcielenia. W waszej iluzji nie ma zewnętrznego schronienia przed porywami, podmuchami i zamieciami szybkiego i okrutnego katalizatora.

Jednakże dla czystych wszystko, co napotykają, mówi o miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Najokrutniejszy cios jest widziany w otoczeniu oferowanych wyzwań i możliwości, które nadchodzą. W ten sposób wielka intensywność światła jest utrzymywana wysoko nad kimś takim, aby wszelka interpretacja mogła być widziana jako chroniona przez światło.

95.26 Pytający: Czy mam zatem rozumieć, że nie ma żadnej ochrony, jeśli Doświadczenie Umysłu stało się negatywne i podąża się negatywną ścieżką? Każdy losowy katalizator może wpływać na osobę spolaryzowaną negatywnie w zależności od statystycznej natury losowego katalizatora. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Możecie zauważyć niektóre z waszych ludów, które w tym węźle przestrzeni/czasu poszukują miejsc do przetrwania. Wynika to z braku ochrony, gdy przywołuje się służbę sobie.

95.27 Pytający: Możliwość, że nogi istoty z karty czwartej znajdują się w przybliżeniu pod kątem prostym, powiązano z tesseraktem* — wspomnianym w znacznie wcześniejszej sesji przez Ra* — jako kierunkiem transformacji z przestrzeni/czasu do czasu/przestrzeni i myślałem, że prawdopodobnie może to być również powiązane z anchem. Czy w jakikolwiek sposób mam rację w tej obserwacji?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie zapytanie tej pracy, gdyż energia transferowana zanika.

Najbardziej spostrzegawcza jest obserwacja kątów prostych i ich znaczenia transformacyjnego. Każdy z obrazów prowadzących do Przemian Umysłu, Ciała i Ducha – i ostatecznie do wielkiego transformującego Wyboru – ma coraz większą intensywność rosnącej artykulacji koncepcji; to znaczy, że każdy obraz, w którym znajdujesz ten kąt, może być coraz bardziej postrzegany jako coraz ostrzejszy głos okazji do wykorzystania każdego zasobu – czy to Doświadczenia, które teraz obserwujesz, czy kolejne obrazy – do wielkiej pracy adepta, która buduje w kierunku transformacji za pomocą obfitego wahadłowca ducha do inteligentnej nieskończoności.

Proszę zadawać wszelkie krótkie pytania w tej przestrzeni/czasie.

96.21 Pytający: Na karcie numer cztery usuniemy litery na zewnątrz oraz wszystkie gwiazdy i wydaje się, że znowu mamy sytuację wyjęcia różdżki i włożenia kuli do ręki. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Znowu jest to kwestia wyboru. Choć z natury astrologiczne, to to szczególne berło ma możliwość trafności w pierwotnie zamierzonym kompleksie koncepcji.

Ten instrument doświadcza pewnego niewielkiego braku tego zniekształcenia, które nazywacie prawidłowym oddychaniem z powodu doświadczenia waszej niedalekiej przeszłości, wg tego jak ją postrzegacie. Dlatego też, ponieważ instrument ten zażądał zatrzymania wystarczającej ilości transferowanej energii, aby mogło to spowodować wygodne ponowne wejście, w tym momencie poprosimy o jeszcze jedno pytanie, po zwróceniu uwagi na następujące kwestie:

Nie uzupełniliśmy naszego oświadczenia o wymiarach ancha. Są podawane w wielu miejscach. Trzeba podjąć decyzje, który rysunek tego obrazu jest odpowiedni. Możemy oczywiście zasugerować obejrzenie tzw. Wielkiej Piramidy, jeśli zagadka jest pożądana. Nie chcemy rozpracować tej zagadki. Została zaprojektowana tak, aby w swoim czasie mogła zostać rozszyfrowana. Ogólnie rzecz biorąc, ten obraz ma oczywiście podane wcześniej znaczenie.*

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy