Prawo Jedności Tarot: Doświadczenie ducha

Ukryj menu

Znaleziono 3 wyniki.

⇐ Category list

Kategoria “Tarot” ma 23 podkategorii.

Doświadczenie ducha

80.8 Pytający: Przepraszam za brak penetracji tych mechanizmów i przepraszam za kilka dość głupich pytań, ale myślę, że mamy tu punkt, który jest poniekąd kluczowy dla tego co obecnie próbujemy zrozumieć. Tak więc, mimo że moje następne pytania mogą być niemal niedopuszczalnie głupie, spróbuję zrozumieć, czym jest ta moc, której poszukuje nasz gość i jak z niej korzysta. Wydaje mi się, że jest to kluczowe dla umysłu i jego ewolucji, w którą jesteśmy zaangażowani.

Ponieważ ta istota, która jest naszym gościem, zwiększa swoją moc poprzez te dzieła, jaka jest moc, którą on zwiększa? Czy możesz to opisać?

Ra: Jestem Ra. Moc, o której mówisz, jest mocą duchową. Siły umysłu jako takie nie obejmują takich prac jak te.

Możesz, z pewną owocnością, rozważyć możliwości światła księżyca. Jesteś świadomy, że opisaliśmy Matrycę Ducha jako noc. Światło księżyca oferuje zatem albo prawdziwy obraz widziany w cieniu, albo chimerę i fałsz. Moc fałszu jest głęboka, podobnie jak moc odróżniania prawdy od cienia. Cień ukrytych rzeczy to nieskończona głębia, w której przechowywana jest moc Jednego Nieskończonego Stwórcy.

Adept pracuje więc z mocą ukrytych rzeczy oświetlonych tym, co może być fałszywe lub prawdziwe. Przyjęcie fałszu, poznanie go, poszukiwanie go i używanie go daje najpotężniejszą moc. Taka jest natura mocy waszego gościa i może rzucić trochę światła na moc kogoś, kto stara się służyć także innym, ponieważ jakże łatwo jest popełniać błędy nocą.

80.10 Pytający: Piętnasty archetyp, czyli Matryca Ducha, został nazwany Diabłem. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego tak jest?

Ra: Jestem Ra. Nie chcemy iść na łatwiznę w tak ważnym pytaniu, ale możemy zauważyć, że natura ducha jest tak nieskończenie subtelna, że owocujący wpływ światła na wielką ciemność ducha bardzo często nie jest tak widoczny jak sama ciemność.

Postęp wybrany przez wielu adeptów staje się pomieszaną ścieżką, gdy każdy adept próbuje użyć Katalizatora Ducha. Niewielu jest takich, którzy odnoszą sukcesy w uchwyceniu światła słonecznego. Zdecydowanie większość adeptów porusza się po omacku w świetle księżyca i, jak powiedzieliśmy, to światło może zwodzić, jak i odkrywać ukrytą tajemnicę.

Dlatego melodia, powiedzmy, tej Matrycy często wydaje się mieć negatywną i złą, jak byście to nazwali, naturę.

Należy również zauważyć, że adept to ten, który coraz bardziej uwalnia się od ograniczeń myśli, opinii i więzów innych jaźni. Niezależnie od tego, czy robi się to w służbie innym, czy w służbie sobie, jest to niezbędna część przebudzenia adepta. Ta wolność jest postrzegana przez tych, którzy nie są wolni, jako coś, co nazwalibyście złem lub czernią. Magia jest rozpoznawana; jej natura często nie jest.

80.15 Pytający: A zatem, jedyną oczywistą istotną różnicą, jak sądzę, pomiędzy pozytywnym i negatywnym adeptem używającym tego promu jest sposób w jaki się spolaryzowali. Czy istnieje związek między archetypami ducha a tym, czy polaryzacja jest pozytywna czy negatywna? Czy na przykład pozytywne wezwanie przez szesnasty i [chichocze] negatywne wezwanie przez piętnasty archetyp? Jestem bardzo zdezorientowany w tych kwestiach i wyobrażam sobie, że to pytanie jest słabe lub pozbawione sensu. Czy możesz na nie odpowiedzieć?

Ra: Jestem Ra. Odpowiedź na takie pytanie jest nie lada wyzwaniem, gdyż jest trochę pomieszania w jego konstrukcji. Jednakże postaramy się omówić ten temat.

Adept, zarówno pozytywny, jak i negatywny, ma tę samą Matrycę. Wzmacniacz również jest identyczny.

Ze względu na Katalizator każdego adepta, adept może zacząć wybierać to, czego dalej będzie szukać.

Doświadczenie Ducha, to, co nazwaliście Księżycem, jest zatem zdecydowanie bardziej manifestacją wpływów na biegunowość adepta.

Nawet najbardziej, powiedzmy, nieszczęśliwe doświadczenia, które wydają się występować w Katalizatorze adepta, widziane z punktu widzenia ducha, mogą być, z rozróżnieniem możliwym w cieniu, przepracowane, aż do momentu, gdy światło równające się ze światłem najjaśniejszego południa schodzi na adepta i następuje pozytywne oświecenie lub w służbie innym. Adept służby sobie zadowoli się cieniami i chwytając światło dnia, odrzuci głowę w ponurym śmiechu, preferując ciemność.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy