Prawo Jedności Tarot: Wielka droga umysłu

Ukryj menu

Znaleziono 14 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Tarot” ma 23 podkategorii.

Wielka droga umysłu

79.41 Pytający: Czy zatem Zdobywca lub Rydwan reprezentowałby kulminację działania pierwszych sześciu archetypów w pokonaniu procesów umysłowych, a może nawet usunięcia zasłony?

Ra: Jestem Ra. To jest bardzo spostrzegawcze. Siódmy Archetyp jest trudny do wyrażenia. Możemy nazwać go Ścieżką, Drogą lub Wielką Drogą Umysłu. Jego podstawą jest refleksja i merytoryczne podsumowanie Archetypów od Pierwszego do Szóstego.

Można też widzieć Drogę Umysłu jako ukazującą królestwo lub owoce właściwego podróżowania przez umysł w tym sensie, że umysł nadal porusza się tak majestatycznie przez materię, którą sobie wyobraża, jak rydwan zaprzężony w królewskie lwy lub rumaki.

W tym momencie sugerowalibyśmy jeszcze jedno pełne pytanie, ponieważ ten instrument doświadcza pewnych zniekształceń w kierunku bólu.

92.17 Pytający: Dziękuję. I wreszcie: gdy każde centrum energetyczne zostaje aktywowane i zrównoważone, Transformacja Umysłu jest wzywana coraz częściej. Kiedy wszystkie centra energetyczne są aktywowane i zrównoważone w minimalnym stopniu, następuje kontakt z inteligentną nieskończonością; zasłona jest usuwana; i wzywana jest Wielka Droga Umysłu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Nie. To dość wymowne spojrzenie na niektóre relacje w archetypowym umyśle. Trzeba jednak raz jeszcze zobaczyć, że archetypowy umysł nie równa się postępowi lub ewolucji działającego wcielenia kompleksu umysłu/ciała/ducha.

Z powodu pierwszego błędnego wyobrażenia wahamy się, czy mówić o drugiej kwestii, ale postaramy się wyjaśnić. Badając archetypowy umysł, możemy zasugerować, aby uczeń spoglądał na Wielką Drogę Umysłu nie jako tę osiąganą po kontakcie z inteligentną nieskończonością, ale raczej jako tę część archetypowego umysłu, która określa i konfiguruje szczególną strukturę, w której Archetypy Umysłu, Ciała lub Ducha poruszają się.

100.7 Pytający: Dziękuję. Prawdopodobnie wrócimy do tej karty w następnej sesji po więcej obserwacji po przestudiowaniu komentarzy Ra. Aby zaoszczędzić i efektywnie wykorzystać czas w tej chwili, zrobię kilka notatek w odniesieniu do karty siódmej.

Po pierwsze, zasłona między świadomym a nieświadomym umysłem została usunięta. Zakładam, że zasłona jest zasłoną u góry, która jest podniesiona. Mimo że ta zasłona została usunięta, postrzeganie inteligentnej nieskończoności jest nadal zniekształcone zgodnie z wierzeniami poszukiwacza i sposobami poszukiwania. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Gdy obserwujemy zasłonę obrazu Wielkiej Drogi Umysłu, pomocne może być myślenie za pomocą ram otoczenia. Wielka Droga Umysłu, Ciała lub Ducha ma na celu ograniczenie środowiska, w którym ma być umieszczona praca umysłu, ciała lub ducha.

W ten sposób zasłona jest ukazana zarówno jako nieco podniesiona, jak i wciąż obecna, ponieważ praca umysłu i jego transformacja obejmuje stopniowe podnoszenie wielkiej zasłony pomiędzy świadomym i głębokim umysłem. Całkowity sukces tej próby nie jest właściwie częścią pracy trzeciej gęstości, a zwłaszcza procesów mentalnych trzeciej gęstości.

100.8 Pytający: Fakt, że zasłona jest uniesiona wyżej po prawej stronie niż po lewej stronie wskazuje mi, że adept wybierający biegunowość pozytywną odniesie większy sukces w penetracji zasłony. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. To jest prawdziwe stwierdzenie, jeśli zdamy sobie sprawę, że pytający mówi o potencjalnym sukcesie. Rzeczywiście, wasze doświadczenie trzeciej gęstości jest zniekształcone lub wypaczone, tak że pozytywna orientacja ma więcej pomocy niż tak zwana negatywna.

100.9 Pytający: Wydaje mi się również, że skoro Ra stwierdził na ostatniej sesji, że źródłem wszystkich zniekształceń jest granica punktu widzenia, że sama natura zniekształceń służenia sobie, które tworzą ścieżkę lewej ręki, jest funkcją zasłony i dlatego jest zależna, można by powiedzieć, w pewnym stopniu przynajmniej od częściowej kontynuacji zasłony. Czy to ma sens?

Ra: Jestem Ra. W tym, co przypuszczasz, jest wątek logiki.

Obie polaryzacje zależą od ograniczonego punktu widzenia. Jednakże negatywna biegunowość w większym stopniu zależy od iluzorycznego oddzielenia jaźni od wszystkich innych kompleksów umysłu/ciała/ducha. Pozytywna polaryzacja usiłuje przejrzeć iluzję Stwórcy w każdym kompleksie umysłu/ciała/ducha, ale w większości dotyczy zachowań i myśli skierowanych ku innym jaźniom, aby służyć.

Taka postawa sama w sobie jest pełna iluzji trzeciej gęstości.

100.10 Pytający: Korona z trzech gwiazd, jak domyślamy się, wskazuje na mistrzostwo i równowagę umysłu, ciała i ducha. Czy to jest w jakiś sposób poprawne?

Ra: Jestem Ra. To urządzenie ma astrologiczne pochodzenie, a jego interpretacja jest nieco myląca. Na tym obrazie mamy do czynienia ze środowiskiem umysłu. Być może właściwe jest uwolnienie gwiaździstej korony z jej zawężenia.

100.11 Pytający: Istoty (małe czarne lub rdzawe i białe) zostały teraz zmienione tak, że wydają się być sfinksami, co jak zakładamy oznacza, że katalizator został opanowany.

Zakładam również, że działają one jak moc poruszająca przedstawionym tu rydwanem tak, że mistrzostwo to umożliwia umysłowi w jego transformacji stanie się mobilnym, inaczej niż przed tym mistrzostwem, zamkniętym w iluzji. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Po pierwsze, prosimy, aby uczeń traktował Wielką Drogę nie jako kulminację serii siedmiu czynności lub funkcji, ale jako znacznie wyraźniej nakreślony obraz środowiska, w którym umysł, ciało lub duch będą funkcjonować. Dlatego kulturowo zdeterminowane istoty zwane sfinksami nie wskazują na panowanie nad katalizatorem.

Drugie przypuszczenie, mówiące o umieszczaniu stworzeń jako poruszycieli rydwanu umysłu, ma o wiele więcej cnoty. Pojęcie czasu można skojarzyć z wizerunkiem sfinksa. Kompleks mentalny i mentalny/emocjonalny dojrzewa, porusza się i przekształca w czasie.

100.13 Pytający: W takim razie zadam jeszcze tylko jedno pytanie i będzie to dotyczyło miecza i berła. Wydawałoby się, że miecz byłby mocą negatywnego adepta wskazującą na kontrolę nad innymi jaźniami, a berło wskazywałoby na moc pozytywnego adepta z jednością umysłu, ciała i ducha. Jednakże wydają się być w przeciwnych rękach niż bym się spodziewał. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Te symbole mają pochodzenie astrologiczne. W związku z tym kształty mogą zostać uwolnione z ich zawężenia.

Możemy zauważyć, że istnieje nadrzędne środowisko duchowe i ochrona środowiska umysłu.

Możemy ponadto zauważyć, że adept spolaryzowany negatywnie będzie próbował ukształtować to przymierze na własny użytek, podczas gdy istota spolaryzowana pozytywnie może trzymać się tego, czego przykładem jest astrologiczny miecz; to znaczy światło i prawda.

103.10 Pytający: W takim razie mam kilka pytań dotyczących karty siódmej, aby zakończyć nasz pierwszy przegląd archetypów umysłu. Na klatce piersiowej istoty z karty siódmej znajduje się litera T z dwoma kątami prostymi nad nią. Domyśliliśmy się, że dolne T ma związek z możliwością wybrania dowolnej ścieżki w transformacji, a dwa górne kąty reprezentują Wielką Drogę lewej lub prawej ścieżki w transformacji mentalnej, która powoduje, można powiedzieć, zmianę z przestrzeni/czasu na czas/przestrzeń.

Trudno to wyrazić. Czy w tym przypuszczeniu jest coś poprawnego [chichocze]?

Ra: Jestem Ra. Tak.

103.11 Pytający: Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Użycie tau i ekierki ma rzeczywiście sugerować bliskość przestrzeni/czasu otoczenia Wielkiej Drogi do czasu/przestrzeni.* Uważamy tę obserwację za najbardziej wnikliwą.

Powiedzmy, że cały nastrój Wielkiej Drogi jest rzeczywiście zależny od jej zauważalnej różnicy w stosunku do Sygnifikatora. Sygnifikator jest znaczącą jaźnią, w dużym stopniu, ale nie całkowicie, pod wpływem opuszczenia zasłony.

Wielka Droga Umysłu, Ciała lub Ducha przyciąga środowisko, które było nową architekturą spowodowaną procesem zasłaniania, a tym samym zanurzoną w wielkim, nieograniczonym nurcie czasu/przestrzeni.

103.12 Pytający: Domyślam się, że koła tego rydwanu wskazują na zdolność umysłu do poruszania się teraz w czasie/przestrzeni. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Nie możemy powiedzieć, że obserwacja jest całkowicie błędna, ponieważ w czasie/przestrzeni jest tyle pracy, ile przyswoiła sobie osoba, która przywołuje ten kompleks pojęć.

Jednakże bardziej stosowne byłoby zwrócenie uwagi na fakt, że chociaż rydwan jest na kołach, nie jest zaprzęgnięty do tego, co go ciągnie, za pomocą fizycznej lub widocznej uprzęży. Co zatem, uczniu, łączy i zaprzęga siłę ruchu rydwanu do rydwanu?

103.13 Pytający: Będę musiał się nad tym zastanowić. Chyba że… wrócę do tego.

Myśleliśmy o zamianie miecza w prawej ręce na magiczną kulę i skierowanego w dół berła w lewej ręce (podobnie jak karta piąta, Sygnifikator) jako bardziej odpowiednie dla tej karty. Czy Ra mógłby to skomentować, proszę?

Ra: Jestem Ra. Jest to całkiem do przyjęcia, zwłaszcza jeśli kulę można przedstawić jako kulistą i promienną.

103.14 Pytający: Zgięta lewa noga obu sfinksów wskazuje na przemianę zachodzącą po lewej stronie, a nie po prawej, prawdopodobnie niemożność poruszania się w tej pozycji. Czy to ma jakiś sens?

Ra: Jestem Ra. Obserwacja ma tę zaletę, że może służyć jako awers zamierzonej konotacji.

Pozycja ma na celu pokazanie dwóch elementów, z których jednym są podwójne możliwości narysowanych tam postaci wypełnionych czasem. Odpoczynek jest możliwy w czasie, podobnie jak postęp. Jeśli próbuje się połączyć te dwie możliwości, wyprostowana, poruszająca się noga będzie znacznie ograniczone przez nogę, która jest zgięta.

Drugie znaczenie ma związek z tym samym kątem prostym, z jego architektoniczną prostopadłością, co urządzenie na piersi aktora.

Czas/przestrzeń jest bliska w tym kompleksie pojęciowym, zbliżona ze względu na proces zasłaniania i jego skuteczność w wytwarzaniu aktorów, którzy chcą wykorzystać zasoby umysłu do ewolucji.

103.15 Pytający: Zakładam, że spódnica jest przekrzywiona w lewo z tego samego powodu, co na karcie czwartej, co wskazuje na dystans, jaką spolaryzowane w służbie sobie istoty zachowują od innych. Zakładam też, że twarz jest zwrócona w lewo z tego samego powodu, co na karcie piątej, ze względu na naturę katalizatora. Czy to z grubsza poprawne?

Ra: Jestem Ra. Proszę wypuścić oddech nad piersią instrumentu od prawej do lewej.

[Zrobiono to zgodnie z poleceniami.]

Jestem Ra. Dobrze.

Twoje poprzednie przypuszczenie jest rzeczywiście z grubsza poprawne.

Możemy również zauważyć, że tworząc oryginalne obrazy dla waszych ludzi, korzystaliśmy z kulturowych ogólników ekspresji artystycznej tych w Egipcie. Twarz jest najczęściej rysowana z boku, podobnie jak odwrócone stopy. Wykorzystaliśmy to i dlatego chcemy złagodzić znaczenie patrzenia na bok. W żadnym jednak przypadku do tej pory w tych rozważaniach nie pojawiła się błędna lub niewłaściwa interpretacja.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy