Prawo Jedności Tarot: Matrix ducha

Ukryj menu

Znaleziono 4 wyniki.

⇐ Category list

Kategoria “Tarot” ma 23 podkategorii.

Matrix ducha

78.11 Pytający: Czy mógłbyś omówić naturę i jakość Matrycy i Wzmacniacza?

Ra: Jestem Ra. W kompleksie umysłu Matrycę można opisać jako świadomość. Nazywano ją Magiem. Należy zauważyć, że sama świadomość jest niewzruszona. Wzmacniaczem świadomości jest nieświadomość. Obejmuje to ogromną sferę potencjału w umyśle.

W ciele Matryca może być postrzegana jako Zrównoważona Praca lub Równomierne Funkcjonowanie. Zauważ, że tutaj Matryca jest zawsze aktywna, bez możliwości bycia nieaktywną. Wzmacniacz kompleksu ciała można zatem nazwać Mądrością, ponieważ tylko poprzez osąd nieustanne czynności i skłonności kompleksu ciała mogą być doświadczane w użyteczny sposób.

Matryca Ducha jest tym, co możecie nazwać Nocą Duszy lub Pierwotną Ciemnością. Znowu mamy to, co nie jest zdolne do ruchu lub pracy. Potencjalna moc tej niezwykle wrażliwej Matrycy jest taka, że Wzmacniacz może być postrzegany jako Błyskawica. W waszym archetypowym systemie zwanym tarotem zostało to dopracowane w kompleksie koncepcji Wieży Uderzonej Piorunem. Jednakże oryginalny Wzmacniacz był światłem w swojej nagłej i ognistej formie; to znaczy samą błyskawicą.

79.20 Pytający: Chciałbym spróbować zrozumieć archetypy umysłu tego Logosu przed rozszerzeniem Pierwszego Zniekształcenia. Aby lepiej zrozumieć to, czego teraz doświadczamy, uważam, że jest to logiczne podejście.

Mamy, jak powiedziałeś, Matrycę, Wzmacniacz i Sygnifikator. Rozumiem Matrycę jako to, co jest świadomym, co nazywamy świadomym umysłem, ale ponieważ jest to również to, z którego zbudowany jest umysł, nie mogę w pełni zrozumieć tych trzech terminów, szczególnie w odniesieniu do czasu zanim nastąpił podział na świadome i nieświadome.

Myślę, że ważne jest, aby dobrze zrozumieć te trzy rzeczy. Czy mógłbyś jeszcze bardziej rozwinąć Matrycę Umysłu, Wzmacniacz i Sygnifikator, czym się różnią i jakie są ich relacje?

Ra: Jestem Ra. Matryca Umysłu jest tą, z której wszystko pochodzi. Jest nieporuszona, ale jest aktywatorem we wzmocnieniu wszelkiej aktywności umysłu. Wzmacniacz Umysłu jest tym wielkim zasobem, który można postrzegać jako morze, w którym świadomość zanurza się coraz głębiej i dokładniej, aby tworzyć, wymyślać i stawać się bardziej świadomym siebie.

Sygnifikator każdego umysłu, ciała i ducha może być postrzegany jako prosta i zunifikowana koncepcja.

Matryca Ciała może być postrzegana jako odbicie przeciwieństw umysłu; czyli nieograniczony ruch. Wzmacniacz Ciała jest więc tym, który będąc poinformowanym, reguluje działanie.

Matryca Ducha jest trudna do scharakteryzowania, ponieważ natura ducha jest mniej ruchliwa. Energie i ruchy ducha są zdecydowanie najgłębsze, ale mając bliższy związek z czasem/przestrzenią, nie mają cech dynamicznego ruchu. Tak więc można postrzegać Matrycę jako najgłębszą ciemność, a Wzmacniacz Ducha jako najbardziej gwałtowne przebudzenie, rozświetlenie i wytwórczy wpływ.

Jest to opis Archetypów od Pierwszego do Dziewiątego przed nadejściem wpływu Współtwórcy lub realizacji wolnej woli sub-Logosu.

80.8 Pytający: Przepraszam za brak penetracji tych mechanizmów i przepraszam za kilka dość głupich pytań, ale myślę, że mamy tu punkt, który jest poniekąd kluczowy dla tego co obecnie próbujemy zrozumieć. Tak więc, mimo że moje następne pytania mogą być niemal niedopuszczalnie głupie, spróbuję zrozumieć, czym jest ta moc, której poszukuje nasz gość i jak z niej korzysta. Wydaje mi się, że jest to kluczowe dla umysłu i jego ewolucji, w którą jesteśmy zaangażowani.

Ponieważ ta istota, która jest naszym gościem, zwiększa swoją moc poprzez te dzieła, jaka jest moc, którą on zwiększa? Czy możesz to opisać?

Ra: Jestem Ra. Moc, o której mówisz, jest mocą duchową. Siły umysłu jako takie nie obejmują takich prac jak te.

Możesz, z pewną owocnością, rozważyć możliwości światła księżyca. Jesteś świadomy, że opisaliśmy Matrycę Ducha jako noc. Światło księżyca oferuje zatem albo prawdziwy obraz widziany w cieniu, albo chimerę i fałsz. Moc fałszu jest głęboka, podobnie jak moc odróżniania prawdy od cienia. Cień ukrytych rzeczy to nieskończona głębia, w której przechowywana jest moc Jednego Nieskończonego Stwórcy.

Adept pracuje więc z mocą ukrytych rzeczy oświetlonych tym, co może być fałszywe lub prawdziwe. Przyjęcie fałszu, poznanie go, poszukiwanie go i używanie go daje najpotężniejszą moc. Taka jest natura mocy waszego gościa i może rzucić trochę światła na moc kogoś, kto stara się służyć także innym, ponieważ jakże łatwo jest popełniać błędy nocą.

80.10 Pytający: Piętnasty archetyp, czyli Matryca Ducha, został nazwany Diabłem. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego tak jest?

Ra: Jestem Ra. Nie chcemy iść na łatwiznę w tak ważnym pytaniu, ale możemy zauważyć, że natura ducha jest tak nieskończenie subtelna, że owocujący wpływ światła na wielką ciemność ducha bardzo często nie jest tak widoczny jak sama ciemność.

Postęp wybrany przez wielu adeptów staje się pomieszaną ścieżką, gdy każdy adept próbuje użyć Katalizatora Ducha. Niewielu jest takich, którzy odnoszą sukcesy w uchwyceniu światła słonecznego. Zdecydowanie większość adeptów porusza się po omacku w świetle księżyca i, jak powiedzieliśmy, to światło może zwodzić, jak i odkrywać ukrytą tajemnicę.

Dlatego melodia, powiedzmy, tej Matrycy często wydaje się mieć negatywną i złą, jak byście to nazwali, naturę.

Należy również zauważyć, że adept to ten, który coraz bardziej uwalnia się od ograniczeń myśli, opinii i więzów innych jaźni. Niezależnie od tego, czy robi się to w służbie innym, czy w służbie sobie, jest to niezbędna część przebudzenia adepta. Ta wolność jest postrzegana przez tych, którzy nie są wolni, jako coś, co nazwalibyście złem lub czernią. Magia jest rozpoznawana; jej natura często nie jest.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy