Prawo Jedności Tarot: Wzmacniacz umysłu

Ukryj menu

Znaleziono 28 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Tarot” ma 23 podkategorii.

Wzmacniacz umysłu

74.4 Pytający: Na poprzedniej sesji pojawiło się pytanie dotyczące archetypowego umysłu, na które nie udzielono pełnej odpowiedzi. Chciałbym kontynuować odpowiedź na to pytanie. Czy mógłbyś to kontynuować, czy będzie konieczne, abym ponownie przeczytał całe pytanie?

Ra: Jestem Ra. Zgodnie z ogólną praktyką dobrze jest wibrować zapytanie w tej samej przestrzeni/czasie, w której pożądana jest odpowiedź. Jednakże w tym przypadku jest dla nas do przyjęcia, aby w tym miejscu w nagraniu tych dźwiękowych kompleksów wibracyjnych umieścić notatkę odnoszącą się do położenia zapytania we wcześniejszych pracach.*

Pytanie, choć przemyślane, w pewnym stopniu odbiega od uświadomienia sobie natury archetypowego umysłu. Nie możemy nauczać/uczyć się za innych w takim stopniu, że stajemy się uczniem/nauczycielami. Dlatego zrobimy kilka ogólnych uwag na ten interesujący temat i pozwolimy pytającemu rozważyć i doprecyzować wszelkie zapytania.

Umysł archetypowy można zdefiniować jako umysł właściwy dla Logosu tej sfery planetarnej. W ten sposób, w przeciwieństwie do wielkiego kosmicznego wszechumysłu, zawiera on materiał, który Logos chciał zaoferować jako udoskonalenia wielkiej kosmicznej istoty. Umysł archetypowy jest zatem tym, który zawiera wszystkie aspekty, które mogą wpływać na umysł lub doświadczenie.

Magik został nazwany jako znaczący archetyp. Nie zauważono jednak, że ta część archetypowego umysłu nie reprezentuje części głębokiej podświadomości, ale świadomy umysł, a zwłaszcza wolę. Archetyp nazywany przez niektórych Najwyższą Kapłanką jest zatem odpowiednikiem zdolności intuicyjnej lub podświadomej.

Przyjrzyjmy się zatem istocie taką, jaką jest w relacji z umysłem archetypowym. Możesz rozważyć możliwości wykorzystania korespondencji między umysłem/ciałem/duchem w mikrokosmosie a archetypicznym umysłem/ciałem/duchem blisko zbliżającym się do Stwórcy.

Na przykład w waszym rytuale odprawianym w celu oczyszczenia tego miejsca używacie określenia „Ve Geburah”. Jest to prawidłowe założenie, że jest to część lub aspekt Jednego Nieskończonego Stwórcy. Istnieją jednak różne powiązania z umysłem archetypowym, które adept może coraz bardziej dopracowywać. „Ve Geburah” to odpowiednik [Archanioła] Michała, Marsa, pozytywu, męskości. „Ve Gedulah” odpowiada Jowiszowi, kobiecości, negatywności, tej części Drzewa Życia, którego dotyczy Uriel.

Moglibyśmy iść naprzód z coraz większymi udoskonaleniami tych dwóch podejść do archetypowego umysłu. Moglibyśmy omówić korespondencje kolorów, związki z innymi archetypami i tak dalej. To jest praca adepta, a nie nauczyciela/ucznia.

Możemy jedynie zasugerować, że istnieją systemy studiów, które mogą odnosić się do aspektów archetypowego umysłu i dobrze jest wybrać jeden i uważnie go studiować. Lepiej byłoby, gdyby adept wyszedł poza to, co zostało napisane i stworzył takie korespondencje, aby archetyp mógł być przywoływany do woli.

[Pomiędzy końcem tej odpowiedzi a początkiem kolejnego pytania jest 34-sekundowa przerwa.]

78.11 Pytający: Czy mógłbyś omówić naturę i jakość Matrycy i Wzmacniacza?

Ra: Jestem Ra. W kompleksie umysłu Matrycę można opisać jako świadomość. Nazywano ją Magiem. Należy zauważyć, że sama świadomość jest niewzruszona. Wzmacniaczem świadomości jest nieświadomość. Obejmuje to ogromną sferę potencjału w umyśle.

W ciele Matryca może być postrzegana jako Zrównoważona Praca lub Równomierne Funkcjonowanie. Zauważ, że tutaj Matryca jest zawsze aktywna, bez możliwości bycia nieaktywną. Wzmacniacz kompleksu ciała można zatem nazwać Mądrością, ponieważ tylko poprzez osąd nieustanne czynności i skłonności kompleksu ciała mogą być doświadczane w użyteczny sposób.

Matryca Ducha jest tym, co możecie nazwać Nocą Duszy lub Pierwotną Ciemnością. Znowu mamy to, co nie jest zdolne do ruchu lub pracy. Potencjalna moc tej niezwykle wrażliwej Matrycy jest taka, że Wzmacniacz może być postrzegany jako Błyskawica. W waszym archetypowym systemie zwanym tarotem zostało to dopracowane w kompleksie koncepcji Wieży Uderzonej Piorunem. Jednakże oryginalny Wzmacniacz był światłem w swojej nagłej i ognistej formie; to znaczy samą błyskawicą.

78.34 Pytający: Czy archetyp zwany Najwyższą Kapłanką, reprezentujący intuicję, byłby właściwie drugim z archetypów?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Widzisz tutaj podsumowanie początkowej wiedzy tego Logosu; czyli Matryca i Wzmacniacz. Nieświadomość jest w istocie tym, co można poetycko opisać jako Najwyższą Kapłankę, ponieważ jest ona Wzmacniaczem Umysłu, a jako wzmacniacz dla umysłu jest to zasada, która wzmacnia wszelkie doświadczenie.

79.20 Pytający: Chciałbym spróbować zrozumieć archetypy umysłu tego Logosu przed rozszerzeniem Pierwszego Zniekształcenia. Aby lepiej zrozumieć to, czego teraz doświadczamy, uważam, że jest to logiczne podejście.

Mamy, jak powiedziałeś, Matrycę, Wzmacniacz i Sygnifikator. Rozumiem Matrycę jako to, co jest świadomym, co nazywamy świadomym umysłem, ale ponieważ jest to również to, z którego zbudowany jest umysł, nie mogę w pełni zrozumieć tych trzech terminów, szczególnie w odniesieniu do czasu zanim nastąpił podział na świadome i nieświadome.

Myślę, że ważne jest, aby dobrze zrozumieć te trzy rzeczy. Czy mógłbyś jeszcze bardziej rozwinąć Matrycę Umysłu, Wzmacniacz i Sygnifikator, czym się różnią i jakie są ich relacje?

Ra: Jestem Ra. Matryca Umysłu jest tą, z której wszystko pochodzi. Jest nieporuszona, ale jest aktywatorem we wzmocnieniu wszelkiej aktywności umysłu. Wzmacniacz Umysłu jest tym wielkim zasobem, który można postrzegać jako morze, w którym świadomość zanurza się coraz głębiej i dokładniej, aby tworzyć, wymyślać i stawać się bardziej świadomym siebie.

Sygnifikator każdego umysłu, ciała i ducha może być postrzegany jako prosta i zunifikowana koncepcja.

Matryca Ciała może być postrzegana jako odbicie przeciwieństw umysłu; czyli nieograniczony ruch. Wzmacniacz Ciała jest więc tym, który będąc poinformowanym, reguluje działanie.

Matryca Ducha jest trudna do scharakteryzowania, ponieważ natura ducha jest mniej ruchliwa. Energie i ruchy ducha są zdecydowanie najgłębsze, ale mając bliższy związek z czasem/przestrzenią, nie mają cech dynamicznego ruchu. Tak więc można postrzegać Matrycę jako najgłębszą ciemność, a Wzmacniacz Ducha jako najbardziej gwałtowne przebudzenie, rozświetlenie i wytwórczy wpływ.

Jest to opis Archetypów od Pierwszego do Dziewiątego przed nadejściem wpływu Współtwórcy lub realizacji wolnej woli sub-Logosu.

79.21 Pytający: Pierwszą zmianą dokonaną wówczas dla tego rozszerzenia wolnej woli było uczynienie informacji lub uczynienie komunikacji między Matrycą a Wzmacniaczem Umysłu stosunkowo niedostępną, jednego względem drugiego, podczas wcielenia. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Być może raczej określilibyśmy ten stan jako stosunkowo bardziej tajemniczy niż stosunkowo niedostępny.

79.22 Pytający: Zatem, pomysł polegał na stworzeniu pewnego rodzaju zasłony między Matrycą a Wzmacniaczem. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

79.23 Pytający: Ta zasłona pojawia się wtedy między tym, co teraz nazywamy świadomym i nieświadomym umysłem. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

86.6 Pytający: Podczas ostatniej sesji wspomniałeś o właściwościach wytrącających się z zasłaniania umysłu, z których pierwsze to wizja, wyobrażenie lub dalekowzroczność. Czy mógłbyś wyjaśnić znaczenie tego?

Ra: Jestem Ra. Wasz język nie jest przesycony nieemocjonalnymi określeniami funkcjonalnych cech tego, co obecnie nazywa się umysłem nieświadomym. Natura umysłu jest czymś, nad czym prosiliśmy, abyście pomyśleli. Jednakże, powiedzmy, jest wystarczająco jasne dla przypadkowego obserwatora, że możemy podzielić się z wami pewnymi przemyśleniami bez naruszania waszych doświadczeń związanych z wolną nauką/nauczaniem.

Natura nieświadomości jest raczej konceptem niż słowem.W związku z tym, przed zasłonięciem, użycie głębszego umysłu polegało na użyciu niewypowiedzianej koncepcji. Możecie rozważyć emocjonalne i konotacyjne aspekty melodii. Można by w jakiś stylizowany sposób przywołać określenia dotyczące nut melodii. Można powiedzieć: „ćwierćnuta A, ćwierćnuta A, ćwierćnuta A, cała nuta F”. Nie przypomina to początku melodii jednej z najbardziej wpływowych melodii waszych kompozytorów, znanej wam jako symbol zwycięstwa.

Taka jest natura głębszego umysłu. Istnieją tylko stylizowane metody omawiania jego funkcji. W ten sposób nasze opisy tej części umysłu, jak również tych samych części ciała i ducha, otrzymały terminy takie jak „dalekowzroczność”, co wskazuje, że naturę przenikania zawoalowanej części umysłu można przyrównać do podróży zbyt bogatej i egzotycznej, by kontemplować adekwatne opisanie jej.

92.11 Pytający: W takim razie dzieje się tak dlatego, że Wzmacniacz Umysłu jest bezpośrednio połączony, poprzez korzenie drzewa umysłu, z umysłem archetypowym i z Logosem, który go stworzył, oraz dlatego, że zasłona pomiędzy Matrycą i Wzmacniaczem Umysłu pozwala na rozwój woli. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Może być potrzebne trochę rozplątywania. Ponieważ kompleks umysłu/ciała/ducha, który nie osiągnął jeszcze punktu świadomości procesu ewolucji, przygotowuje się do inkarnacji, zaprogramował dla siebie mniej niż kompletny, to znaczy częściowo losowy system uczenia się. Ilość losowości potencjalnego katalizatora jest proporcjonalna do nowości trzeciej gęstości dla kompleksu umysłu/ciała/ducha.

To wtedy staje się częścią tego, co możecie nazwać potencjałem doświadczenia wcielenia. Jest to rzeczywiście noszone w tej części umysłu, która jest umysłem głębokim, którego architekturę można wyobrazić sobie jako reprezentowaną przez kompleks konceptów znany jako Wzmacniacz.

To nie w archetypowym umyśle istoty tkwi potencjał doświadczenia wcielenia, ale we wstawieniu kompleksu umysłu/ciała/ducha, powiedzmy, w sieć energetyczną fizycznego pojazdu i wybranego środowiska planetarnego. Jednakże, aby głębiej wyartykułować tę część bytu kompleksu umysłu/ciała/ducha, ten archetyp, Wzmacniacz Umysłu, może być przywołany z korzyścią dla studenta własnej ewolucji.

92.12 Pytający: W takim razie mówisz, że źródłem zaprogramowanego katalizatora przedinkarnacyjnego jest Wzmacniacz Umysłu?

Ra: Jestem Ra. Nie. Sugerujemy, że Wzmacniacz Umysłu jest archetypem, który może pomóc adeptowi w uchwyceniu natury tych przedinkarnacyjnych i kontynuowanych inkarnacyjnych serii wyborów.

92.18 Pytający: Wracając więc do mojej analogii – a raczej przykładu – noworodka z niezniekształconą Matrycą, ten noworodek ma swoją podświadomość zasłoniętą przed Matrycą. Drugi archetyp, Wzmacniacz Umysłu, zadziała w pewnym momencie przez – nie powiem przez zasłonę, nie sądzę, żeby to był bardzo dobry sposób na wyrażenie tego – ale Wzmacniacz Umysłu zadziała, by stworzyć warunek, a ja użyję przykładu niemowlęcia dotykającego gorącego przedmiotu. Gorący przedmiot, który moglibyśmy wziąć za losowy katalizator. Niemowlę może albo położyć rękę na gorącym przedmiocie, albo szybko ją usunąć. Moje pytanie brzmi: czy Wzmacniacz Umysłu jest w ogóle zaangażowany w to doświadczenie, a jeśli tak, to w jaki sposób?

Ra: Jestem Ra. Zarówno Wzmacniacz Umysłu, jak i Ciała są zaangażowane w poszukiwanie przez niemowlę nowych doświadczeń. Kompleks umysłu/ciała/ducha, jakim jest niemowlę, ma jedną wysoko rozwiniętą część, którą najlepiej można zbadać, obserwując Sygnifikatory Umysłu i Ciała.

Zauważ, że nie uwzględniamy ducha. Ta część kompleksu umysłu/ciała/ducha nie jest solidnie rozwinięta w każdym kompleksie umysłu/ciała/ducha. W ten sposób znaczące ja niemowlęcia, które jest zbiorem uprzedzeń wszystkich poprzednich doświadczeń we wcieleniu, oferuje temu niemowlęciu uprzedzenia, z którymi może spotkać się z nowym doświadczeniem.

Jednakże część niemowlęcia, która może być wyartykułowana przez Matrycę Umysłu, jest rzeczywiście niekarmiona doświadczeniem i ma tendencję do sięgania po to doświadczenie poprzez wolną wolę, tak jak inteligentna energia, w fazie kinetycznej, poprzez wolną wolę, tworzy Logos.

Ten sub-sub-Logos (lub ta część kompleksu umysłu/ciała/ducha, która może być wyartykułowana przez rozważenie Wzmacniacza Umysłu i Ciała), poprzez wolną wolę, wybiera zmiany w swoim kontinuum empirycznym.

Nowatorskie wyniki tych eksperymentów są następnie zapisywane w części umysłu i ciała wyartykułowanej przez ich Matryce.

92.19 Pytający: Czy wszystkie czynności jakie posiada istota, doświadczając rzeczy ze stanu niemowlęctwa, są funkcją Wzmacniacza Umysłu?

Ra: Jestem Ra. Po pierwsze, chociaż funkcje umysłu są rzeczywiście nadrzędne w stosunku do funkcji ciała – ciało jest tworem umysłu – z pewnością nie wszystkie działania kompleksu umysłu/ciała/ducha mogą być postrzegane jako efekt wzmacniających właściwości samego kompleksu umysłu, ponieważ ciało, a w niektórych przypadkach duch, również wzmacnia działanie.

Po drugie, gdy kompleks umysłu/ciała/ducha uświadamia sobie proces duchowej ewolucji, coraz więcej czynności umysłu i ciała, które przyspieszają aktywność, jest powodowanych przez te części kompleksu umysłu/ciała/ducha, które są wyrażane przez archetypy Transformacji.

92.21 Pytający: Karta numer dwa, Wzmacniacz Umysłu: widzimy kobietę siedzącą na prostokątnym bloku. Jest zasłonięta i między dwoma filarami, które wydają się być identycznie pokryte rysunkami, ale jeden znacznie ciemniejszy od drugiego. Zakładam, że welon reprezentuje zasłonę między świadomością a podświadomością lub Matrycą i Wzmacniaczem. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest całkiem poprawne.

92.22 Pytający: Zakładam, że siedzi pomiędzy różnokolorowymi kolumnami, jedna po jej lewej, druga po jej prawej (ciemna jest po jej lewej), aby wskazać na tej pozycji równe szanse, można powiedzieć, że wzmocnienie umysłu ma być ścieżką negatywną lub pozytywną. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Chociaż jest to poprawne, nie jest to tak spostrzegawcze, jak uwaga, że Najwyższa Kapłanka, jak nazwano tę postać, siedzi w strukturze, w której biegunowość, symbolizowana, jak prawidłowo zauważyłeś przez jasne i ciemne filary, jest integralną i niezbędną częścią.

Nienakarmiony umysł nie ma biegunowości, podobnie jak inteligentna nieskończoność nie ma żadnej. Sub-sub-sub-Logos, który oferuje doświadczenie trzeciej gęstości, ma charakter polaryzacji, nie z wyboru, ale dzięki starannemu zaprojektowaniu.

Dostrzegamy niejasne stwierdzenie. Biegunowość Wzmacniacza nie jest do wyboru przez Matrycę. Jest po to, by Matryca zaakceptowała to, co dane.

92.23 Pytający: Innymi słowy, ta szczególna iluzja ma za podstawę biegunowość, co może być reprezentowane przez strukturalne znaczenie tych kolumn. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

92.24 Pytający: Wydaje mi się, że rysunki na każdej z tych kolumn są identyczne, ale kolumna lewa, czyli ta po lewej stronie Kapłanki, została znacznie ciemniej zacieniona wskazując, że wydarzenia lub doświadczenia mogą być identyczne we wcieleniu, ale można do nich podejść, zobaczyć i wykorzystać z dowolną polaryzacją jako stronniczością. Czy to jest w jakiś sposób poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Zauważysz również, na podstawie symbolu oznaczającego ducha manifestującego się na każdym filarze, że Jedyny Nieskończony Stwórca nie szanuje biegunowości, ale ofiarowuje Siebie w pełni wszystkim.

92.25 Pytający: Wydaje się, że na kolanach Kapłanki znajduje się książka, która jest do połowy ukryta za szatą lub materiałem zakrywającym jej prawe ramię. Wydawałoby się, że wskazuje to, że wiedza jest dostępna, jeśli zasłona jest zdjęta, ale jest nie tylko ukryta za zasłoną, ale częściowo ukryta przez samą szatę, którą musi jakoś przesunąć, aby uświadomić sobie dostępną wiedzę. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Ponieważ koncept woluminu nie został wymyślony przez Ra, prosimy o zwolnienie woluminu z jego zawężonej formy. Twoje spostrzeżenia są całkiem poprawne.

Sama natura kobiecej zasady umysłu, która według sugestii Ra była konkretnie związana z tym, co można nazwać uświęconą seksualnością, sama w sobie jest księgą, której ani zasada żeńska, ani męska nie mogą używać, dopóki zasada męska nie osiągnie i przeniknie, w symboliczny sposób seksualny, wewnętrzne sekrety tej kobiecej zasady.

Wszystkie szaty, w tym przypadku wskazujące na zwyczajowe szaty wierzchnie, osłaniają te zasady. W ten sposób istnieje wielkie dynamiczne napięcie, jeśli wolisz, pomiędzy Matrycą a Wzmacniaczem Umysłu.

92.26 Pytający: Czy są jakieś inne części tego obrazu, które nie zostały podane przez Ra?

Ra: Jestem Ra. Oferowane symbole astrologiczne nie są podane przez Ra.

92.27 Pytający: Fakt, że Kapłanka siedzi na prostokątnym pudełku wskazuje mi, że Wzmacniacz Umysłu dominuje lub jest ponad iluzją materialną. Czy to jest w jakiś sposób poprawne?

Ra: Jestem Ra.Powiedzmy raczej, że ta postać jest immanentna, bliska, powiedzmy, w obrębie wszystkich przejawów. Możliwości dotarcia do Wzmacniacza są liczne. Jednakże Wzmacniacz sam w sobie nie wchodzi w manifestację.

92.28 Pytający: Czy półksiężyc na koronie reprezentuje podatność podświadomego umysłu?

Ra: Jestem Ra. Ten symbol nie jest dany przez Ra, ale nie jest on niemiły, gdyż w waszej kulturze księżyc reprezentuje kobiecość, słońce – męskość. Akceptujemy więc tę część jako część obrazu, ponieważ wydaje się ona bez znaczących zniekształceń.

92.29 Pytający: Czy symbol na przodzie koszuli Kapłanki dał Ra?

Ra: Jestem Ra. Crux ansata [anch - przyp. tłum.] jest poprawnym symbolem. Dodanie i nieznaczne zniekształcenie tego symbolu jest tym samym astrologiczne i może zostać uwolnione z jego ścisłości.

92.30 Pytający: Czy ten anch oznaczałby zatem znak życia czy materii ożywiającej ducha?

Ra: Jestem Ra. To jest całkiem poprawne. Co więcej, oświetla koncepcję będącą częścią archetypu poza wcieleniem, która ma do czynienia z kontynuacją świadomości, która jest wzmacniana we wcieleniu.

92.31 Pytający: Czy winogrona były przedstawione na tkaninie zakrywającej ramię komunikacji Kapłanki Ra?

Ra: Jestem Ra. Tak.

92.32 Pytający: Przyjęliśmy je jako wskazujące na płodność podświadomego umysłu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To prawda, uczniu, ale zwróć uwagę na funkcję płaszcza. Wielką ochronę daje sam charakter wzmocnienia. Przynosić owoce jest czynnością chronioną.

92.33 Pytający: Wydaje się, że ochrona jest tutaj przedstawiona jako znajdująca się po prawej stronie, ale nie po lewej stronie. Czy oznaczałoby to większą ochronę ścieżki pozytywnej niż negatywnej?

Ra: Jestem Ra. Prawidłowo postrzegasz wrodzoną stronniczość, oferującą widzącemu oku i wymieniając informacje dla ucha dotyczące wyboru bardziej efektywnej polaryzacji.

Chcielibyśmy w tej chwili, jak można to nazwać, zasugerować jeszcze jedno pełne zapytanie.

96.16 Pytający: Nie sądziłem, że kiedykolwiek uda nam się usunąć wszystkie zniekształcenia, ale niektóre z nich są bardzo trudne do zinterpretowania ze względu na jakość rysunku. Przeglądając te karty, lepiej rozumiemy, czym są niektóre z tych rzeczy i jak powinny być narysowane, i myślę, że możemy znacznie poprawić jakość karty, a także usunąć część obcego materiału, który jest zwodniczy.

Na drugiej karcie, oprócz usunięcia liter i gwiazd, zakładam, że powinniśmy… W centrum kobiecej formy, gdzie jest coś, co wygląda trochę jak anch, powinniśmy to zmienić. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Dostrzegamy niekompletne zapytanie. Proszę ponownie zadać pytanie.

96.17 Pytający: Myślę, że powinienem umieścić ancha w miejsce tej rzeczy, która wygląda trochę jak anch na przodzie kobiety. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

96.18 Pytający: A co do tego, co nosi na głowie – to chyba trochę zagmatwane. Jaki powinien być tego kształt?

Ra: Jestem Ra. Pozwolimy uczniowi zastanowić się nad tym punktem. Zauważamy, że chociaż jest to astrologiczny dodatek do kompleksu pojęć, nie jest całkowicie nie do przyjęcia, gdy patrzy się na niego z pewnym uczuciem. Dlatego sugerujemy, uczniu, abyś wybrał, czy usunąć koronę, czy nazwać jej znaczenie w taki sposób, aby wzmocnić kompleks pojęciowy.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy