Prawo Jedności Tarot: Sygnifikator ducha

Ukryj menu

Znaleziono 9 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Tarot” ma 23 podkategorii.

Sygnifikator ducha

78.19 Pytający: A więc pierwotna, pierwsza ewolucja była wtedy planowana przez Logos, ale Pierwsze Zniekształcenie nie zostało rozszerzone na produkt. W pewnym momencie to Pierwsze Zniekształcenie zostało rozszerzone i pojawiła się pierwsza polaryzacja służenia sobie. Czy to prawda, a jeśli tak, czy mógłbyś opowiedzieć mi historię tego procesu i powstawania?

Ra: Jestem Ra. Jako proem* pozwolę sobie stwierdzić, że Logosy zawsze wyobrażały sobie siebie jako ofiarujących wolną wolę sub-Logosom pod ich opieką. Sub-Logosy miały swobodę doświadczania i eksperymentowania ze świadomością, doświadczeniami ciała i iluminacją ducha. Powiedziawszy to, będziemy zmierzać do sedna twojego zapytania.

Pierwszy Logos, który zaszczepił to, co teraz postrzegacie jako wolną wolę w pełnym tego słowa znaczeniu w swoim sub-Logosie, doszedł do tego stworzenia dzięki dogłębnej kontemplacji pojęć lub możliwości konceptualizacji tego, co nazwaliśmy sygnifikatorami. Logos założył możliwość, że umysł, ciało i duch mogą tworzyć kompleks. Aby sygnifikator był tym, czym nie jest, musi otrzymać wolną wolę Stwórcy. To wprawiło w ruch dość długą, w waszym pojęciu, serię Logosów ulepszających lub destylujących tę zalążkową myśl. Kluczem było to, że sygnifikator staje się kompleksem.

78.20 Pytający: Wtedy nasz szczególny Logos, kiedy tworzył swoje własne szczególne stworzenie, był w pewnym momencie daleko w dole ewolucyjnej spirali eksperymentu ze znacznikiem stającym się tym, czym nie był lub w efekcie tworzącym polaryzację, do której dążymy w trzeciej gęstości i dlatego, zakładam, był przede wszystkim zainteresowany w projektowaniu archetypów, w projektowaniu ich w taki sposób, aby tworzyły przyspieszenie tej polaryzacji. Czy jest to w jakikolwiek sposób poprawne?

Ra: Jestem Ra. Chcielibyśmy tylko krótko skomentować. Generalnie jest to poprawne. Możecie owocnie postrzegać każdy Logos i jego projekt jako Stwórcę doświadczającego Siebie.

Wyjściowe pojęcie Sygnifikatora jako kompleksu wprowadza dwie rzeczy: po pierwsze, Stwórca przeciwko Stwórcy w jednym sub-Logosie w czymś, co można nazwać dynamicznym napięciem; po drugie, koncepcja wolnej woli, po rozszerzeniu jej na sub-Logosy znane jako kompleksy umysłu/ciała/ducha, tworzy, przetwarza i kontynuuje tworzenie w zależności od swojej natury.

79.19 Pytający: Czy mógłbyś mi powiedzieć, co rozumiesz przez „Sygnifikator musi stać się kompleksem?”

Ra: Jestem Ra. Być kompleksem to składać się z więcej niż jednego charakterystycznego elementu lub koncepcji.

79.20 Pytający: Chciałbym spróbować zrozumieć archetypy umysłu tego Logosu przed rozszerzeniem Pierwszego Zniekształcenia. Aby lepiej zrozumieć to, czego teraz doświadczamy, uważam, że jest to logiczne podejście.

Mamy, jak powiedziałeś, Matrycę, Wzmacniacz i Sygnifikator. Rozumiem Matrycę jako to, co jest świadomym, co nazywamy świadomym umysłem, ale ponieważ jest to również to, z którego zbudowany jest umysł, nie mogę w pełni zrozumieć tych trzech terminów, szczególnie w odniesieniu do czasu zanim nastąpił podział na świadome i nieświadome.

Myślę, że ważne jest, aby dobrze zrozumieć te trzy rzeczy. Czy mógłbyś jeszcze bardziej rozwinąć Matrycę Umysłu, Wzmacniacz i Sygnifikator, czym się różnią i jakie są ich relacje?

Ra: Jestem Ra. Matryca Umysłu jest tą, z której wszystko pochodzi. Jest nieporuszona, ale jest aktywatorem we wzmocnieniu wszelkiej aktywności umysłu. Wzmacniacz Umysłu jest tym wielkim zasobem, który można postrzegać jako morze, w którym świadomość zanurza się coraz głębiej i dokładniej, aby tworzyć, wymyślać i stawać się bardziej świadomym siebie.

Sygnifikator każdego umysłu, ciała i ducha może być postrzegany jako prosta i zunifikowana koncepcja.

Matryca Ciała może być postrzegana jako odbicie przeciwieństw umysłu; czyli nieograniczony ruch. Wzmacniacz Ciała jest więc tym, który będąc poinformowanym, reguluje działanie.

Matryca Ducha jest trudna do scharakteryzowania, ponieważ natura ducha jest mniej ruchliwa. Energie i ruchy ducha są zdecydowanie najgłębsze, ale mając bliższy związek z czasem/przestrzenią, nie mają cech dynamicznego ruchu. Tak więc można postrzegać Matrycę jako najgłębszą ciemność, a Wzmacniacz Ducha jako najbardziej gwałtowne przebudzenie, rozświetlenie i wytwórczy wpływ.

Jest to opis Archetypów od Pierwszego do Dziewiątego przed nadejściem wpływu Współtwórcy lub realizacji wolnej woli sub-Logosu.

80.15 Pytający: A zatem, jedyną oczywistą istotną różnicą, jak sądzę, pomiędzy pozytywnym i negatywnym adeptem używającym tego promu jest sposób w jaki się spolaryzowali. Czy istnieje związek między archetypami ducha a tym, czy polaryzacja jest pozytywna czy negatywna? Czy na przykład pozytywne wezwanie przez szesnasty i [chichocze] negatywne wezwanie przez piętnasty archetyp? Jestem bardzo zdezorientowany w tych kwestiach i wyobrażam sobie, że to pytanie jest słabe lub pozbawione sensu. Czy możesz na nie odpowiedzieć?

Ra: Jestem Ra. Odpowiedź na takie pytanie jest nie lada wyzwaniem, gdyż jest trochę pomieszania w jego konstrukcji. Jednakże postaramy się omówić ten temat.

Adept, zarówno pozytywny, jak i negatywny, ma tę samą Matrycę. Wzmacniacz również jest identyczny.

Ze względu na Katalizator każdego adepta, adept może zacząć wybierać to, czego dalej będzie szukać.

Doświadczenie Ducha, to, co nazwaliście Księżycem, jest zatem zdecydowanie bardziej manifestacją wpływów na biegunowość adepta.

Nawet najbardziej, powiedzmy, nieszczęśliwe doświadczenia, które wydają się występować w Katalizatorze adepta, widziane z punktu widzenia ducha, mogą być, z rozróżnieniem możliwym w cieniu, przepracowane, aż do momentu, gdy światło równające się ze światłem najjaśniejszego południa schodzi na adepta i następuje pozytywne oświecenie lub w służbie innym. Adept służby sobie zadowoli się cieniami i chwytając światło dnia, odrzuci głowę w ponurym śmiechu, preferując ciemność.

80.16 Pytający: Sądzę, że dziewiętnastym archetypem ducha byłby Sygnifikator Ducha. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

80.17 Pytający: Jak opisałbyś Sygnifikator Ducha?

Ra: Jestem Ra. W odpowiedzi na poprzednie zapytanie postanowiliśmy właśnie to zrobić. Sygnifikator Ducha to żywa istota, która albo promieniuje, albo pochłania miłość i światło Jednego Nieskończonego Stwórcy: promieniuje na innych lub pochłania je dla siebie.

80.18 Pytający: Czy zatem ten proces promieniowania lub pochłaniania, skoro mamy coś, co nazwałbym strumieniem lub szybkością strumienia, byłby miarą siły adepta?

Ra: Jestem Ra. Może to być postrzegane jako dość adekwatne stwierdzenie.

83.19 Pytający: Jaki był mechanizm pierwszego procesu zasłaniania? Nie wiem, czy możesz na to odpowiedzieć. Czy spróbujesz jednak na to odpowiedzieć?

Ra: Jestem Ra. Mechanizm zasłonięcia pomiędzy świadomą i nieświadomą częścią umysłu był deklaracją, że umysł jest kompleksem. To z kolei spowodowało, że ciało i duch stały się kompleksem.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy