Prawo Jedności Tarot: Transformacja umysłu

Ukryj menu

Znaleziono 5 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Tarot” ma 23 podkategorii.

Transformacja umysłu

79.39 Pytający: Pozwól, że przeskoczę na chwilę Arcykapłana, bo tak naprawdę wcale tego nie rozumiem, a po prostu zapytam, czy Kochankowie reprezentują połączenie świadomości i nieświadomości, czy też komunikację między świadomym i nieświadomym?

Ra: Jestem Ra. I znów, nie będąc wcale nieczułym, nie dostrzegasz sedna tego szczególnego archetypu, który może być bardziej poprawnie nazwany Transformacją Umysłu.

79.40 Pytający: Przemianą umysłu w co?

Ra: Jestem Ra. Obserwując Archetyp Szósty, możesz zobaczyć, jak uczeń tajemnic zostaje przemieniony przez potrzebę wyboru między światłem a ciemnością w umyśle.

99.8 Pytający: Dziękuję. Kartę numer sześć postrzegam jako Przemianę Umysłu; skrzyżowane ramiona mężczyzny reprezentujące transformację, transformacja jest możliwa zarówno w kierunku lewej, jak i prawej ścieżki; ścieżka jest przyzywana lub prowadzona przez kobietę, Wzmacniacza.

Ta po [jego] prawej ma węża mądrości na czole i jest w pełni ubrana; ta po [jego] lewej ma mniej ubrania i wskazuje, że Matryca lub Wzmacniacz byłby bardziej zainteresowany i przyciągany do fizycznej iluzji, gdy wybierana jest ścieżka lewej ręki, a bardziej zainteresowany i przyciągany do mentalności, gdy wybierana jest ścieżka prawej ręki.

Stworzenie powyżej kieruje strzałę na ścieżkę lewej ręki, wskazując, że jeśli ta ścieżka zostanie wybrana, żetony, powiedzmy, spadną tam, gdzie mogą* — ścieżka jest niezabezpieczona, jeśli chodzi o losową aktywność katalizatora. A zdolności intelektualne wybierającego tę ścieżkę byłyby głównym strażnikiem, a nie zaprojektowaną lub wbudowaną ochroną przez Logos dla ścieżki prawej ręki.

Istota wystrzeliwująca strzałę, będąca czymś, co wydaje się być istotą drugiej gęstości, wskazywałaby, że ten katalizator może być wytwarzany przez mniej rozwinięte źródło, można by powiedzieć.

Czy Ra skomentowałby te obserwacje karty szóstej, Transformacji Umysłu?

Ra: Jestem Ra. Będziemy mówić kolejno o kilku aspektach. Najpierw przyjrzyjmy się skrzyżowanym rękom mężczyzny, który ma zostać przemieniony. Co ty, uczniu, myślisz o tym skrzyżowaniu? Co widzisz w tej plątaninie? Jest w tym elemencie twórczy punkt, który nie był zbytnio omawiany przez pytającego.

Przyjrzyjmy się teraz ocenie dwóch kobiet. Obserwacja, że na lewą ścieżkę przenosi się z grubsza fizyczność, a na prawą ścieżkę mentalność ma płytką poprawność. Można poczynić głębsze obserwacje dotyczące związku wielkiego morza nieświadomego umysłu ze świadomym umysłem, które mogą być owocnie kontynuowane. Pamiętaj, uczniu, że te obrazy nie są dosłowne. Raczej figurują niż wyjaśniają.

Wielu używa pnia i korzeni umysłu tak, jakby ta część umysłu była źle wykorzystywaną, prostytuującą się istotą. Wtedy ta istota zyskuje z tego wielkiego magazynu to, co jest szorstkie, nierządne i pozbawione wielkiej cnoty. Ci, którzy zwracają się ku głębokiemu umysłowi, widząc to pod postacią dziewczyny, wychodzą, by się o nią ubiegać. Zaloty nie mają nic wspólnego z grabieżą i mogą być przedłużone, ale skarb zdobyty przez tak staranne zaloty jest ogromny. Prawostronne i lewostronne przemiany umysłu mogą być postrzegane jako różniące się podejściem świadomego umysłu do zasobów własnych, jak również zasobów innych jaźni.

Mówimy teraz o tym dżinie, żywiołaku lub mitycznej postaci, zdeterminowanej kulturowo, która kieruje strzałę w lewostronną transformację. Ta strzała nie jest strzałą, która zabija, ale raczej tym, co na swój sposób chroni. Ci, którzy wybierają separację, która jest cechą najbardziej wskazującą na ścieżkę lewej ręki, są chronieni przed innymi jaźniami siłą i ostrością równoważną stopniowi transformacji, jakiej umysł doświadczył w sensie negatywnym.

Ci na ścieżce prawej ręki nie mają takiej ochrony przed innymi jaźniami, gdyż na tej ścieżce dzielny poszukiwacz znajdzie wiele zwierciadeł dla odbicia siebie w innych, których napotka.

99.10 Pytający: W takim razie zadam tylko jedno dodatkowe krótkie pytanie, by zakończyć tę sesję. Czy mogę zapytać, czy Logos tego systemu zaplanował proces parowania się, jak prawdopodobnie przedstawiono na karcie szóstej – nie wiem, czy jest to powiązane – przez jakiś rodzaj odcisku DNA, który został zbadany przez naszą naukę? Wiele stworzeń drugiej gęstości wydaje się mieć jakiś rodzaj odcisku, który tworzy relację godową na całe życie, i zastanawiałem się, czy zostało to zaprojektowane przez Logos dla tego konkretnego mechanizmu i czy zostało to również przeniesione do trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Są niektórzy z waszej fauny drugiej gęstości, którzy instynktownie odcisnęli monogamiczne procesy godowe. Fizyczny wehikuł trzeciej gęstości, który jest podstawowym inkarnacyjnym narzędziem manifestacji na waszej planecie, powstał z tak odciśniętych istot, przy czym wszystkie wyżej wymienione zostały zaprojektowane przez Logos.

Wolna wola istot trzeciej gęstości jest znacznie silniejsza niż raczej łagodne przeniesienie z kodowania DNA drugiej gęstości i nie jest częścią świadomej natury wielu kompleksów umysłu/ciała/ducha, by być monogamicznymi ze względu na używanie wolnej woli. Jednakże, jak zauważono, istnieje wiele drogowskazów w głębokim umyśle wskazujących adeptowi ostrzeżenia na bardziej efektywne wykorzystanie katalizatora. Jak już powiedzieliśmy, Logos waszych ludzi ma skłonność do dobroci.

100.6 Pytający: Dziękuję. Kontynuując tarota, chciałbym poczynić dodatkowe spostrzeżenie w odniesieniu do karty szóstej, że ramiona mężczyzny są skrzyżowane, jeżeli kobieta po jego prawej stronie pociągnie go za lewą rękę, w efekcie przechyli go, całe jego ciało, w prawo. I to samo dotyczy kobiety po lewej: ciągnąc go za prawą rękę obróci całe jego ciało w jej stronę. Taka jest moja interpretacja tego, co rozumie się przez plątaninę ramion – że transformacja następuje przez pociągnięcie, które ma na celu skierowanie istoty w stronę lewej lub prawej ścieżki. Czy Ra skomentowałby tę obserwację?

Ra: Jestem Ra. Powinniśmy. Koncepcja przyciągania w kierunku biegunowości umysłu może być dobrze zbadana w świetle tego, co uczeń już przyswoił na temat natury świadomej, której przykładem jest mężczyzna, i nieświadomej, której przykładem jest kobieta. Rzeczywiście, zarówno prostytuowane jak i dziewicze głębokiego umysłu zapraszają i oczekują dosięgnięcia.

Na tym obrazie Transformacji Umysłu każda z kobiet wskazuje drogę, którą by poszła, ale nie jest w stanie się poruszać; ani też te dwie istoty żeńskie nie dążą do tego. Są w spoczynku.

Świadoma istota trzyma obie i obraca się w jedną lub drugą stronę, lub potencjalnie do tyłu i do przodu, kołysząc się najpierw w jedną stronę, potem w drugą i nie osiągając Transformacji. Aby nastąpiła Transformacja Umysłu, jedna zasada rządząca użyciem głębokiego umysłu musi zostać porzucona.

Należy zauważyć, że trójkątny kształt utworzony przez ramiona i skrzyżowane łokcie świadomości jest kształtem kojarzonym z transformacją. Rzeczywiście, możecie zobaczyć, jak ten kształt odbija się echem dwukrotnie na obrazie, każde echo ma swoje własne bogactwo, które może wzmocnić wpływ tego kompleksu pojęć.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy